Brněnská přehrada
lodní doprava

Lodní doprava na Brněnské přehradě má parametry městské hromadné dopravy tak trošku na hraně. Celé přehradní jezero je však v katastru města Brna. Lodě mají pevně stanovenou trasu, provozovatelem je Dopravní podnik města Brna. Na druhé straně lodní linka má jednoznačně rekreační charakter. Do zaměstnání se lodí přepravuje jen skutečně málokdo. Lodě byly převážně postaveny ve vlastní loděnici Dopravního podniku a řada z nich měla prvky z tramvají. To ještě podrthuje kouzlo brněnské plavby. Klidně plující lodě navíc přehradní jezero velmi oživují a dávají mu jaksi větší rozměr. Pár zajímavých snímků z provozu proto neuškodí. Třeba přilákají další zájemce o prožitek plavby...

Z historie ve zkratce

Lodní doprava byla na Brněnské přehradě zahájena po 2. světové válce v roce 1946. Přehrada sama byla dokončena v roce 1939 a napuštěna během prvních válečných let. První motorové lodě byly přivezeny z Německa z loděnice v Königswinteru. Byly uskladněny v areálu tramvajové vozovny v Pisárkách, kde byly poškozeny požárem při osvobozovacích bojích. Lodě byly potom opraveny a se jmény Brno a Morava byly přetaženy na kolových podvalnících k přehradě, kde byly spuštěny na vodu. Celá přeprava je zachycena dobových fotografiích a nepostrádala punc dramatičnosti velké akce. Z vozovny byly lodě vytaženy elektrickou nákladní lokomotivou, po silnici do Kníniček byly taženy tanky čsl. armády typu Cromwell.
Obě lodě byly vybaveny elektromotorem napájeným olověnými akumulátory. Tím byl brněnské lodní dopravě dán do vínku neobvyklý druh pohonu, který se jako rarita udržuje dodnes.
Všem zájemcům doporučujeme publikaci »Lodní doprava na Brněnské přehradě 1946—2006, kterou vydal Dopravní podnik města Brna a. s. k 60. výročí plavby. Publikace obsahuje množství velmi zajímavých historických fotografií a vysvětluje dobře všechny souvislosti a techniku.
Následující fotografie ilustrují provoz v současnosti. Fotografie © Roman Šiler.


Loď DALLAS u pláže Osada pluje směrem k Rokli. Foto 26. 5. 2002.

Loď DALLAS je dnes nejméně přestavěnou dvojpalubovou lodí. Foto 26. 5. 2002.

Přístavní můstky jsou vybaveny jízdními řády. Foto 26. 5. 2002.
 

Loď PRAHA v místě původního mostu pod hradem Veveří. Foto 26. 5. 2002.

Loď PRAHA je první dvojpalubovou lodí v Brně. Foto 26. 5. 2002.

Typické je, že ochoz pro cestující není v prostoru před kormidelnou. Foto 26. 5. 2002.
 

Míjení lodí PRAHA a BRATISLAVA mezi Roklí a Oborou. Foto 26. 5. 2002.

Loď BRATISLAVA má novou kormidelnu a novou kostrukci nástavby s novými okny. Foto 26. 5. 2002.

Přístaviště Rokle. Foto 26. 5. 2002.
 

Pohled z horní paluby je doprovázen šploucháním vody a bručením elektromotoru. Foto 26. 5. 2002.

Posádka lodi před přistáním. Foto 26. 5. 2002.

Interiér lodi PRAHA - pohled směrem ke schodišti na horní palubu. Foto 22. 8. 2004.
 

Loď PRAHA odráží od přístaviště Osada. Foto 26. 5. 2002.

Loď PRAHA na začátku vzdutí Brněnské přehrady. Foto 22. 8. 2004.

Loď VEVEŘÍ se blíží ke konečné Veverská Bitýška. Foto 22. 8. 2004.
 

Loď VEVEŘÍ před stejnojmenným hradem. Foto 22. 8. 2004.

Loď PRAHA u přístaviště Hrad Veveří. Foto 22. 8. 2004.

Sinicemi zabarvená voda je typickým jevem v posledních letech. Foto 22. 8. 2004.
 

Loď DALLAS směřuje od Sokolského koupaliště ke Kozí horce. Foto 22. 8. 2004.

Pohled na hlavní přístaviště a loděnici Dopravního podniku. Foto 22. 8. 2004.

Loď VEVEŘÍ přistává na Kozí horce. Foto 22. 8. 2004.
 

Za války zničený most pod hradem byl nahrazen až v roce 2003 lávkou pro pěší a cyklisty. Foto 22. 8. 2004.

Loď VEVEŘÍ na konečné Veverská Bítýška. Foto 22. 8. 2004.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :