Modely supervelkých měřítek
s personální obsluhou
rozchody 127 a 184 mm

Modely nebo miniželeznice?

Zcela zvláštní kategorií jsou modely, pro které se používá označení »modely s osobní (personální) obsluhou« - modeláři na nich nebo na připojených vozech sami přímo jedou a ručně je ovládají. Železniční modely jezdí (jak je výše uvedeno) na rozchodu 3 1/2", 5" nebo 7 1/4", měřítko je odvislé od skutečného rozchodu předlohy. Například úzkorozchodná lokomotiva 760 mm na kolejích 7 1/4" je již v měřítku 1:4, do modelu motorové průmyslové lokomotivy rozchodu 600 mm si lze již sednout.
Vozidla, do kterých se lze usadit, v mnoha případech ani nesledují konkrétní předlohu. Jsou konstruována přibližně. Důležitý je efekt funkčnosti a schopnost přepravit člověka. Tím se vlastně dostáváme do kategorie miniželeznice. Prostě jen »velmi úzkorozchodná« kolejová dráha. Pohybujeme se tedy na hranici mezi modelovou a »skutečnou« železnicí. Pro zjednodušení však i nadále budeme v textech používat obecný termín »model« a »modelová železnice«.
Modely velikosti 5 a 7 jsou konstruovány jako parní s topením nejčastěji na uhlí, plyn nebo topný olej, dále jako elektrické s napájením z baterie, popřípadě se spalovacím motorem a mechanickým nebo elektrickým a také hydraulickým přenosem výkonu.


Jihoafrická ANDPIE (LD Brno).

Anglická TOPSY2 (LD Brno – Soběšice).

Česká BARBORA (LD Praha).
 

Kam je schovat

Modely supervelkých měřítek jsou samozřejmě značně neskladné a velmi hmotné, vyžadují dost specifické prostory pro dráhu, na které mohou jezdit. Rozhodně je neuskladníme na polici ve sklepě. Modely je také nutno udržovat - zapotřebí jsou například speciální servisní stoly a zejména zvedací zařízení. Pokud model váží více jak 50 kg, určitě se bez něj neobejdeme. V posledních letech jsme svědky rychlého rozvoje potřebného zázemí (zejména toho drážního). Tyto zcela specifické modely, některé i v ceně osobního automobilu, budou vždy na okraji obecného zájmu. Svým způsobem jde o extrémismus. Ale »modelářští šílenci« rozhodnutí věnovat se i těmto přerostlým modelům jsou a přibývají i u nás. První vlastnoručně postavené modely na rozchodu 127 mm a 184 mm jsou již na světě (míněno na tom našem českém) a další jsou ve stavbě.


Česká U37.002 (LD Čabová).

Česká dvouspřežka (LD Hradec Králové)

Japonská ROCKET (LD Brno).
 

Švýcarské KRZENOWIC a PONAVA (LD Křenovice a Brno).

Česká americká podvozková lesní lokomotiva (LD Strážnice).

Anglická GROMIT (LD Praha - Vinohrady).
 

Počet modelů v ČR roste

Modeláři, kteří postavili nebo staví nebo jen provozují modely s osobní obsluhou se již většinou znají a jsou v kontaktu. Od doby prvního modelu ze 70. let se jejich počet zvýšil a svým způsobem v posledních letech rapidně roste. Aktivity brněnských modelářů se projevily v založení klubu provozovatelů těchto modelů (S.M.P.D. - Společnost moravských parkových drah).


Český lokotraktor SVEDKA (LD Hradec Králové).

Česká JULINKA (LD Hradec Králové).

Rakouská MDS č. 2 (LD Skalsko).
 

V současnosti je v republice již více hotových a rozestavěných modelů, které budou v nejbližších letech uvedeny do provozu. Další modely byly jako tovární nebo zánovní zakoupeny. Srazy moravských a českých modelářů tak budou postupně nabízet ke shlédnutí hezkou řádku funkčních modelů, které obecenstvo pozvou také ke svezení.


Švýcarská lokomotiva SOLINGEN (LD Brno – Soběšice).

Švýcarská AEG č. 5 (LD Brno – Řečkovice)

Švýcarská AEG (LD Křenovice).
 

Kde jezdit – aneb kolejiště na území ČR

Podstatná otázka se týká praktického využití funkčních modelů. Mimo halové akce s rozebíratelným kolejištěm, je nejlepším zážitkem jízda v přírodě. Kdo má rozsáhlou zahradu (nebo zámecký park) s přijatelným profilem terénu, tolerantní rodinu a nebojí se těžší práce – má vyhráno. Kdo ne, bude asi závislý na akcích pořádaných specializovanými kluby na různých výstavách nebo na klubových parkových kolejištích. Rozsáhlejší privátní kolejiště jsou však bílou vránou i v rámci Evropy. Parková dráha je náročná nejen z hlediska investice, ale i z hlediska provozních nákladů. Drtivá většina modelářů supervelkých měřítek se proto sdružuje do klubů, které jsou schopny mnohem lépe nejen vybudovat, ale i udržovat parková kolejiště v rozměrech, které přinášejí uspokojení.


Česká T466.2231 (LD Jablonné n. O.).

Česká T478.1016 (LD Jablonné n. O.).
 

Česká T478.3085 (LD Jablonné n. O.).

Česká T678.012 (LD Jablonné n. O.).
 

V České republice se k životu probudily nejen modely vozidel velikosti 5 a 7, ale i kolejiště. V privátních podmínkách (na privátním volně nepřístupném pozemku) vzniklo kolejiště ve Skalsku (rozchod 184 mm) http://vidner.net/mala-draha-skalsko, v Čabové (rozchod původně 200 mm, dnes 184 mm) http://u37.002.sweb.cz. Další jednotlivci si postavili pár zkušebních metrů kolejí pro své modely. Tato kolejiště nejsou samozřejmě inzerována a nejsou veřejně přístupná. Na veřejném (městském) pozemku vzniklo kolejiště v Hradci Králové (zprovozněno 21. srpna 2010). Je situováno v parku v místě konání tradičního »Nábřeží paromilů«. Kolejiště je kombinované (rozchody 127 a 184 mm). V Brně vzniklo v roce 2010 zatím největší veřejně přístupné kolejiště – v zelené zóně nákupního a zábavního centra Olympia Brno. Rovněž kombinované, zahájení provozu v květnu 2010, dokončení všech plánovaných staveb v letech 2012—13.

Společnost moravských parkových drah a Parková dráha Olympia Brno

Ústředním tématem S.M.P.D. je vybudování a provozování klubové parkové dráhy v Brně, a to s nezbytným technickým a návštěvnickým zázemím. Idea se stala relativně rychle realitou – v parku nákupního centra Olympia je parková dráha – první ryze veřejná v České republice – již zprovozněna. Shodou okolností musela být dráha vybudována velmi rychle a komplexně. Jde o podnik náročný nejen na finance, ale i na schopnosti zúčastněných.

Parková dráha<br/>Olympia Brno<br/>
— první veřejná v České republice

Parková dráha
Olympia Brno
— první veřejná v České republice

S.M.P.D. se ale věnuje i modelům menším – velikostem 2 a 1, což jsou známá »géčka«. Klub obhospodařuje velké mobilní kolejiště s modelovým rozchodem 45 mm, se kterým lze pořádat předvádění modelů na různých výstavách a akcích.

Modely velikosti 5 a 7

Stránky tohoto oddílu přiblížují problematiku provozování modelů rozchodu 127 a 184 mm. Například prostřednictvím reportáží z největší evropské každoroční akce v německém Sinsheimu, od roku 2010 pak na výstavišti v Karlsruhe.

<br/>Mezinárodní halové srazy


Mezinárodní halové srazy

Budeme se také věnovat konkrétním modelům i komerčním výrobcům těchto modelů a jejich produkci. Přiblížíme si také některé doplňky, které ve velkém měřítku jsou také velmi zajímavé. Modeláři, kteří jinak nemají zázemí pro stavbu například složitých parních lokomotiv, se mohou úspěšně realizovat při navrhování a výrobě třeba návěstidel.

modely vozidel<br/>
a jejich součásti<br/>(velikost 5 a 7)

modely vozidel
a jejich součásti
(velikost 5 a 7)

Na různých akcích pro veřejnost (se železniční tématikou) se naši modeláři účastní již několik let. Průkopníkem je v tom pan Síč se svou 310.0 ve velikosti 7. Brněnské lokomotivy s mobilním kolejištěm se k této tradici připojují.

mobilní kolejiště<br/>S. M. P. D.<br/>akce pro veřejnost

mobilní kolejiště
S. M. P. D.
akce pro veřejnost

Pro všechny zájemce o modely této kategorie budou jistě zajímavé informace a reportáže z klubových nebo veřejných parkových drah. Jde prakticky o informační pomůcku ve smyslu, kam se s tou svou lokomotivou můžeme vydat na návštěvu.

Klubové a veřejné parkové dráhy<br/>rozchody 127 a 184 mm<br/>Akce a srazy – Evropa

Klubové a veřejné parkové dráhy
rozchody 127 a 184 mm
Akce a srazy – Evropa 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :