Parková dráha Olympia Brno
• Den otevřených dveří •
na stavbě 25. 8. 2011

Den otevřených dveří na stavbě parkové dráhy Olympia Brno byl logickým vyústěním snahy o maximálně otevřenou prezentaci činnosti firmy ARGO spol. s r. o. v roli nájemce pozemku v parku a investora a S.M.P.D. v roli klubu sdružujícího modeláře podílející se na provozu. Prvotním impulzem pro organizaci akce byla nová situace v nákupním centru Olympia, které bylo v polovině roku původní britskou investorskou skupinou prodáno.

Poločas výstavby centrálního nádraží

Stavební povolení jsme obdrželi před necelým rokem

Vlastní trať byla vybudována ještě o rok dříve, proto mohly modelové vlaky svézt první návštěvníky již při otevírání parku pro veřejnost v květnu 2010. Práce na ploše určené pro tzv. centrální nádraží však mohly být fakticky zahájeny až po obdržení stavebního povolení. Od podzimu roku 2010 se nám tak podařily vystavět 3 budovy z plánovaných 4. V současnosti se připravuje výkop základů poslední z nich. Jde o depo lokomotiv, nebo-li rotundu s točnou.
Výstavba tedy běží celkem obstojným tempem, i když pro mnohé se to vleče rychlostí hlemýždí.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Snad jsme již za polovinou

Poločas (spadu - nikoli rozpadu) je tedy trošku nadsázka, snad už máme větší část za sebou. I když - je toho ještě opravdu hodně k vytvoření. Celá rotunda včetně kanalizace a rozvodů energií, interiéry výpravní budovy, fasády všech objektů, koleje celého nádraží, točna, atd. atd.

Osvěta je velmi důležitá

Co oči nevidí...

Hlavním účelem Dne otevřených dveří bylo seznámení pozvaných s tím faktem, že nespíme. Vznik a provoz parkové modelové železnice je samozřejmě smluvně ošetřen. Seriózní vztah musí být podložen i vzájemnou důvěrou. A jak se říká - důvěřuj - prověřuj. Den otevřených dveří tedy posloužil něco jako kontrolní den na stavbě.


Foto 25. 8. 2011 © Jan Palán.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Palán.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Palán.
 

Příprava akce

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Část členů S.M.P.D. se ujala organizace gastronomické části. Nešlo sice o nic honosného, ale dobře zvládnutý »raut« potěší každého. Neorganizovali jsme samozřejmě nějakou bezuzdnou honičku za přibývajícími kilogramy tělesného tuku, ale základní kvalita musela být dodržena.
Do výzdoby stolů se vloudily i drobné malichernosti, jako je například »skorohotový« výstražník pro dvoukolený přejezd. Ten sloužil jako vzorek a zároveň částečný kryt jednoho velmi sympatického zařízení (výčep piva s chlazením).
Další skupina členů klubu připravila počítačovou prezentaci s pracovním názvem »Jak se kalila ocel«. Pásmo bylo promítáno na zeď pomocí dataprojektoru. Problémem bylo trošku více světla, než bylo záhodno (dílna nemá v oknech záclonky). Obrázky pečlivě vybrané proto nebyly nejjasnější.
Poslední skupina modelářů se postarala o přípravu vozového parku, zejména o přípravu dieselového lokotraktoru, který byl v předchozích dnech po dlouhodobém stání nastartován a prozkoušen na trati. Lavicové vozy byly vytaženy z kontejneru pravděpodobně naposledy. Díky provizorní spojovací koleji nohou být dále ukrývány ve vozovně. Důležité bylo i zatopení jedné parní lokomotivy, která demonstrovala nejatraktivnější trakci.

Scénář

Dopoledne byl přeměněn prostor dílny, kde se jinak naplno pracuje, v přednáškový sál s restaurací. Základem byl úklid, kouzelníkem byly papírové ubrusy, kelímky, příbory, sklenice na víno, ubrousky a další, zakoupené operativně v nákupním a zábavním centru Olympia. Tomu se říká synergie...

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Mladší členové připravili vlak sestavený ze všech 11 osobních lavicových vozů, které máme k dispozici, tažený lokotraktorem. Poprvé byly zapřaženy i sedmičkové služební vozy – vysokostěnné vozy a překrásná cisterna sloužící především jako zásobník vody pro lokomotivy. Tento vlak následně odjel do trati. Jednak byl vyzkoušen »naprázdno« a jednak byly při této spanilé jízdě vyčistěny přejezdy a odstraněny kamínky z kolejí a nečistoty z výhybek.
Chlapci se rovněž postupně zacvičovali v ovládání lokotraktoru s jeho specifikou hydraulického přenosu.


Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.
 

Pavel Uhlíř zatopil svou sedmičkovou lokomotivu VICTORIA.


Foto 25. 8. 2011 © Jan Palán.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.
 

Foto 25. 8. 2011 © Jan Palán.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.
 

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.
 

14,00 hod – startujeme

Před stanovenou hodinou se začali scházet první hosté, takže těsně po 14. hodině mohly být zahájeny slavnostní proslovy (předseda S.M.P.D. a ředitelka Olympie).


Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.
 

Následovala exkurze účastníků po areálu. Předvedeny byly exteriéry a interiéry stavajích budov, vysvětlen byl další postup stavebních prací, na zhlaví nádraží bylo vysvětleno plánované uspořádání nákládací rampy, nastíněn byl i záměr samostatného dětského kolejového hřiště pro provoz ručních »minidrezín«.


Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.
 

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.
 

Reakce hostů byly snad jen pozitivní. Mimo vliv sžíravého žáru slunce nebyla registrována žádná negativní reakce. Situaci ilustruje snímek zachycující živý rozhovor ředitelky centra Pavly Bumbálkové s Monikou Findorákovou, v jejíž kompetenci jsou vztahy s veřejností a nájemníky centra Olympia. Hovoří mimo veškerou pochybnost o budoucím rozvoji parkové železnice a o vyhlídkách na vysokou návštěvnost...

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Úmorné horko jízdám neuškodilo

Počasí léta 2011 bylo velmi diskutabilní. Dny druhé poloviny srpna však byly velmi tropické. Vysoká teplota však hosty naštěstí neodradila od spanilé jízdy vlakem v celé délce dráhy. Zejména průjezd serpentýnami byl velmi půvabný, a to i z vnějšího pohledu.


Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.
 

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.

Foto 25. 8. 2011 © Jana Uhlířová.
 

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.
 

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.

Foto 25. 8. 2011 © Jan Sajbrt.
 

Do trati se jelo nakonec několikrát, v dílně u stolů se celkem hodně diskutovalo, teplý gulášek byl rovněž hodnocen pozitivně. Aby ne...
Naše dámy ze S.M.P.D., které se dobře dokázaly postarat o dokonalý servis pro hosty se na závěr také trošku povozily. Ubrousky kolem krku chránily logo SMPD na tričku před nechtěným potřísněním.


Foto 25. 8. 2011 © Pavel Uhlíř.

Foto 25. 8. 2011 © Pavel Uhlíř.

Foto 25. 8. 2011 © Pavel Uhlíř.
 

Pouhá příprava na sezónu 2012

Poctivé cvičení je základ úspěchu

Den otevřených dveří byl vlastně jen drobnou akcí. To podstatné, co nás v životě parkové dráhy čeká, je zahájení plného provozu na začátku sezóny 2012. Příprava musí začít nepochybně již na podzim tohoto roku. Jinak se rozsáhlejší akce nedá zvládnout. Toto srpnové minicvičení bylo jen takovou roztomilou nezávaznou přípravkou na akci těžšího kalibru.
Všem členům S.M.P.D. zúčastněným na zdárném průběhu Dne otevřených dveří patří upřímné poděkování.


 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :