Parková dráha Olympia Brno
• koleje centrálního nádraží •
montáže kolejových objektů

Kolejiště centrálního nádraží parkové dráhy je z hlediska složitosti a tím i nákladnosti opravdu náročné. Projekt ovšem sleduje maximální užitečnost celého areálu, zejména s ohledem na předpokládané srazy modelářů. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že komfort odstavných ploch je pro konání větších akcí naprosto limitující. Koncept kolejiště je proto z tohoto pohledu de facto maximalistický.

Část výhybek mimo areál

Těsně »před branami« areálu centrálního nádraží kříží koleje chodník spojující parkoviště s bruslařskou dráhou. Tento chodník ze světlé zámkové dlažby přetíná celkem pět kolejí (čtyři traťové a 1 manipulační). Chodník byl od doby svého vzniku provozem značně poškozen (vyjeté koleje od těžší kolové techniky užívané pro údržbu parku). V oblasti odjezdového zhlaví nástupiště byl navíc výškově špatně uložen, neboť byl výše než budoucí koleje. Bylo proto rozhodnuto, že chodník bude rozebrán, bude zvýšena únosnost podloží (beton) a bude výškové upraven v inkriminovaném místě odjezdového zhlaví. V rámci přestavby chodníku bylo naplánováno vytvoření bezpečných přejezdů.
Rekonstrukci chodníku provedla firma Trasko (zakázka pro Olympii). Vlastní přejezdy zajistila firma ARGO.


Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Navaření kolejového »polotovaru« na konec traťové koleje. Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.
 

Na zkoušení posloužil nejstarší obslužný vagonek původem z Anglie. Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.
 

Prvním krokem pro konstrukci přejezdů bylo položení výhybek nacházejících se mimo areál centrálního nádraží. Výhybky byly vyrobeny již v předchozím roce firmou Velecký. Byly tedy již k dispozici. Bylo je však nutno identifikovat a »vypreparovat« ze stohu uskladněných výhybek. Svařování a ostatní konstrukční práce začal provádět první zaměstnanec pakové dráhy – pan Grega. Jeho důležitou vlastností je pečlivost a řemeslná zručnost.


Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 4. 7. 2011 © Martin Šiler.

Foto 7. 7. 2011 © Roman Šiler.
 

Foto 7. 7. 2011 © Roman Šiler.

Foto 7. 7. 2011 © Roman Šiler.
 

Přejezdy napojují centrální nádraží na trať

Překonáním chodníku celkem pěti přejezdy je poměrně významným krokem. Došlo k napojení nádraží na vlastní trať.


Foto 7. 7. 2011 © Roman Šiler.

Ochrana čerstvého betonu přejezdu před deštěm. Foto 15. 7. 2011 © Roman Šiler.
 

Foto 7. 7. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 7. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 7. 2011 © Roman Šiler.
 

Foto 18. 7. 2011 © Roman Šiler.

Hotový betonový přejezd. Foto 18. 7. 2011 © Roman Šiler.
 

Nová dilatace. Foto 20. 7. 2011 © Roman Šiler.

Foto 30. 7. 2011 © Roman Šiler.

Foto 30. 7. 2011 © Roman Šiler.
 
Foto 30. 8. 2011 © Roman Šiler.

Podél vozovny mohla být položena vjezdová traťová kolej, která pak byla provizorně úvratí napojena na vozovnu. To přineslo počátek praktického využití lokotraktoru, který se ukázal být velmi zdatným pomocníkem. Což se od vozidla samozřejmě očekávalo.
Přejezdy jsou již normálně využívány pšími a bruslaři. Nedá se říci, že by si všichni byli jisti svou věcí, pokud se z kopce řítí ke kolejím. Při výjezdu vlaků z nádraží budou funkční výstražníky velmi potřebné.

Foto 12. 9. 2011 © Roman Šiler.

V září a v říjnu se opět pokročilo v montáži kolejí vjezdové skupiny. Základem bylo usazení obrubníků pro budoucí chodníky. Těmi byly jasně definovány prostory štěrkového lože pro koleje.


Pan Grega svařuje další kolejová pole vjezdové skupiny. Foto 30. 9. 2011 © Roman Šiler.

Rozložení výhybek před svařováním. Foto 30. 9. 2011 © Roman Šiler.
 

Provizorní výhybka do vozovny blokuje instalaci té správné. Foto 10. 10. 2011 © Roman Šiler.

Jedna průjezdná a tři odstavné koleje mezi výpravní budovou a vozovnou. Foto 16. 10. 2011 © Roman Šiler.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :