Parková dráha Olympia Brno
Ohlédnutí za prvním rokem
plného provozu 2012

Ohlédnutí za první sezónou plného provozu Parkové dráhy

Parková dráha v Brně je již skoro dospělá

Rok 2012 byl pro S. M. P. D. do jisté míry přelomovým. Dráha začala být v provozu každý víkend a o svátcích. Proběhlo slavnostní otevření areálu centrálniho nádraží, uskutečnil se první mezinárodní sraz modelářů, vlaky s cestujícími začaly kroužit po celé trase. Takže kolo co kolo soupravy ujedou zhruba 1,5 km.
Rok 2012 tak byl velmi dynamický jak z hlediska návštěvníků dráhy, tak z hlediska členů S. M. P. D.
Výstavba nádraží byla velmi náročná. Načasování dokončení jednotlivých objektů s ohledem na plánovaný termín slavnostního otevření areálu se podařilo jen do určité míry. Výpravní budova ještě bez konečné podoby fasády, rotunda jen v hrubé stavbě a předevší nedokončené kolejiště vjezdové skupiny. Finiš před hlavní akcí byl i tak naprosto zdrcující. Všichni zainteresovaní se maximálně snažili a zaslouží si obdiv.
Myslím, že lze být s výsledkem spokojen. Nedostatků v době konání Parní Olympiády bylo dost, ale většinou byly brány s úsměvem. Zejména zahraniční modeláři nešetřili chválou. Je to ale logické. Zejména Ti si uměli představit, jak od práce bolí ruce. Přirozeně byli také ohromeni rozsahem díla.
Návštěvníků bylo mnoho, jak se ukázalo – vzhledem k počtu lokomotiv zařaditelných do komerčních vlaků – příliš mnoho. Zhruba 2500 svezených během prvního dne je úžasný výkon, čekací doby však byly někdy dost nepříjemné. Ponaučení je jasné – nic nejde hned, a také že nutně potřebujeme výkonné lokomotivy. Vozy jsme stihli vyrobit, i když zcela dostrojovány byly postupně až do konce sezóny. Pořádná lokomotiva však zabere o dost více času. Rozhodování o prioritách bylo vcelku jednoduché – buď budeme stavět dráhu a nádraží nebo lokomotivy. Vyhrálo to nádraží a teď jsou na řadě lokomotivy.

Parní Olympiáda nebyla monotématická

Doprovodný program Parní Olympiády byl pro návštěvníky také rozhodně zajímavý. Autobusy TMB vozily návštěvníky do Modřic, parní náklaďák Sentinel trhal rychlostní rekordy (posádka se náramně bavila), malé regnerky kroužily po známém mobilním kolejišti, chlapci ze Zbýšova drkotali se svou soupravou po kusu kolejí sem a zase tam. Mezitim popojížděl parní válec a na parkovišti bafala lokomobila. Jako do budoucna těžko opakovatelné lze považovat představení parní lokomotivy 760 mm z HLŽ, která se v Brně zastavila na cestě na Slovensko po opravě v Žamberku. Mimotématickou vložkou bylo pečení chleba ve vojenské polní pekárně, které zorganizovalo Technické muzeum v Brně.
V Olympii samotné bylo nadstandardně vysoké množství nakupujícich. I vedení nákupního centra tak mohlo být spokojené, což nakonec ředitel sám vyjádřil.
Standardní provozní víkendy nebyly z hlediska návštěvnosti již tak vypjaté. Naštěstí. Výkyvy byly ovšem s příchodem prázdnin občas dost značné. Špatné počasí bylo hlavní příčinou, ale patrně také hlavní doba dovolených. Návštěvnicky nejlepší je asi »všední rok«. V našem případě pak září a říjen.
Počasí je sázka do loterie. Když je pošmourno nebo prší, stačí posádka složená ze dvou lidí. Pokud vyjde slunce, nemusí stačit šest. Proti nepříjemné povětrnostní situaci se můžeme zaštítit jedině lepšími vozidly. Snad vagony se střechou?

Dokončujeme »za pochodu«

Po celou dobu provozu dále pokračovaly práce na dokončení výstavby areálu. Dostavěny byly zbývajíci koleje, dokončovány byly postupně fasády výpravní budovy a dilny, instalováno bylo venkovní osvětlení, které je mimochodem přímo pohádkové. Doinstalována byla návěstidla, zbývá dokončit jejich ovládání. Za výpravní budovu byl umístěn »číňan« – známá přezdívka dnes již historického zvonkového zařízení pro jeho typický kryt zvonce. Zařízení je poslední dochované v Brně. Bylo získáno po dlouhých měsícich vyjednávání z areálu ČD v Židenicích. Úžasné je, že zařízení je kompletní a plně funkční. Pro neznalého toto zařízení připomíná velká válcová kamna. Nepochybně bude nutné pro laickou veřejnost připojit vysvětlující tabuli s textem.

Parní Olympia - áda se již vyslovovat nebude

Poslední provozní velmi chladný víkend, kdy poslední vlak dojížděl již za tmy, je za námi. Je nejvyšší čas začít plánovat další rok. Středobodem bude pochopitelně 2. Parní Olympiáda, která byla v současnosti definitivně přejmenována na Parní Olympii. Je to samozřejmě obrana proti nenasytnosti právníků ČOV. Ti nás napadli, jak je obecně známo, již těsně před 1. Parní Olympiádou. Olympijská myšlenka v poslední době dost modifikovala svůj obsah. Komerce získala navrch a logika a lidskost se vytrácí. Škoda.
Naší snahou bude zvládnout 2. Parní Olympii alespoň stejně dobře, jako tu první. Výstavba areálu nás už pravděpodobně nebude tolik zatěžovat, takže přípravě akce se budeme moci lépe věnovat. Doufejme, že se nám podaří předchozí nedostatky odstranit ke spokojenosti všech zúčastněných. Termín Parní Olympie 2013 byl stanoven po dohodě s vedením centra Olympia a s podporou firmy SNIP, která pořádá letní kulturní akce v Brně již mnoho let. Oddělení Parní Olympie od Dětského dne je vedeno snahou odstoupit od vysoce konkurenčního data 1. 6. 2013, kdy se po Brně bude konat více Dětských dnů na různých místech s návazností dalších programů. Týdenní odstup umožní synergii s tradiční městskou akcí »Dopravní nostalgie«. Ke zvážení byl předložen návrh provázání tras historických tramvají, vlaků a »našich muzejních« autobusů v Olympii. Mimochodem - návštěvnický efekt Dětského dne v Olympii nejspíš na Parkové dráze pocítíme také.

Informovat modeláře včas

Druhým krokem ke zvládnutí 2. Parní Olympiády 2013 a souvisejícího Mezinárodního modelářského srazu na naší Parkové dráze je včasná informovanost modelářské obce. Skupina členů SMPD pojede tradičně na halový sraz »Echt-párařů« do Karlsruhe. V pořadí »17. Echtdampf Hallentreffen« nám umožní mimo řádění s regnerkami na obrovském výstavištním kolejišti 45 mm také osobní setkání se zahraničními modeláři – potenciálními účastníky srazu v Brně.
Naše kontakty se zřetelně posouvají k přátelskému souznění. A to je dobře. Pro Karlsruhe si ovšem musíme připravit tištěné podklady k dalšímu ročníku Olympiády, které budou rozdávány. Znamená to včasnou editaci starých textů, jejich překlad, připojení aktuálních fotografií, atd.

Kam všude můžeme

V období do zahájení další provozní sezóny jsme přirozeně přístupní dalším akcím. Vánoční ježdění na Staré radnici jsme ovšem odmítli. Akce je skutečně hodně nevýdělečná a přitom náročná na čas těsmě před štědrým dnem.
Pokud ale bude zájem, můžeme postavit mobilní kolejiště v březnovém termínu na brněnském výstavišti (veletrh Modelář a Pro dítě). Rovněž bychom mohli zvládnout tradiční předvádění modelů velikosti 2 a 1 na mobilním kolejišti 45 mm v Technickém muzeu. Muzejní noc jsme v roce 2012 vynechali, protože dostavba nádraží před zahájením sezóny byla opravdu vysilující. Tentokrát bychom mohli kolejiště předvést, i když část členů SMPD již bude zajišťovat provoz v Olympii.
Neměli bychom také zapomínat na naše přátele z Rakouska, a to především ze Štýrského Hradce. Asi bude reálné nejlepší rakouské kolejiště v parku blázince navštívit, třeba s modelem TU47, který bude pro zahraniční modeláře svou originalitou jistě zajímavý. K dispozici jsou termíny dva - jarní a podzimní Parní festival. Samozřejmě bude opět nutné se rozdělit – část členů se vydá na cestu 400 km a část zajistí provoz v Olympii. Jinak to nejde a do budoucna ani nepůjde.
Provoz dráhy v roce 2013 nás zaměstná pravděpodobně ve stejné míře, jako v roce letošním. Pokud se nám podaří vyrobit výkonné a spolehlivé lokomotivy, které by zvládly nárazově velký nápor návštěvníků (tzn. utáhnou dostatečně kapacitní vlak), bude snad možné počet nutného personálu snížit a začít se ve službách střídat. Je to předpoklad, ale další praxe teprve ukáže.

Díků skutečně není dost...

Na konec nezbývá, než všem opravdu srdečně poděkovat za obrovské výkony, které v uplynulé sezóně podali. Ať již prodávali lístky, kroužili s vlaky, montovali šroubky, házeli štěrk nebo pekli brambory a maso. A vyslovit také víru, že další sezóna bude alespoň stejně tak úspěšná, a že se na ni všichni již těší. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :