Parková dráha Olympia Brno
• pohledy z ptačí perspektivy •

Letecký instruktor Vladimír Kačerovský jako první cíleně fotografoval areál budovaného parku.
»Letěl jsem okolo, tak jsem se vám na to kouknul a pořídil pár fotografií«. To byl jednoduchý komentář k příloze zaslané elektronickou poštou.
Doufejme, že bude létat »okolo« častěji. Snímky z ptačí perspektivy jsou mimořádně zajímavé. Teprve tyto pohledy dokáží neznalému zprostředkovat celkovou situaci. Těšili jsme se samozřejmě na to, až podobným způsobem vyrobíme snímky jedoucích vlaků v parku s bujnou již vegetací. V době prvního leteckého fotografování jsme ovšem nebyli zas tak daleko. Koleje se teprve postupně budovaly a trávu a keře jsme prosili na kolenou, aby vzešly.
Ale – jak jsme se dočkali provozu a také zazelenání ploch, dočkáme se i plného provozu s hotovým centrálním nádražím!
Následující snímky jsou řazeny sestupně podle data jednotlivých přeletů nad centrem Olympia.Přelet první

Foto 13. 4. 2010 © Vladimír Kačerovský.

První snímky ukazují několik pohledů z obletu areálu parku. Soustředíme se na severní část parku, kde se již rýsuje trať tzv. 1. etapy, která zahrnuje část od nácestné smyčky po výhybnu Amfiteátr. Za bagrem vidíme bílou čáru výkou vystlaného geotextilií a žlutou nit drenážní hadice. Tak vzniká traťový spodek.
Na jednom ze snímků dobře vidíme soutok řek Svratky a Svitavy. Vzhledem k tomu, že obě řeky jsou zde kanalizované (již v období první republiky), postrádá toto místo jakoukoli přírodní dramatičnost. Svůj potenciál do budoucna však přesto má – pokud bychom si představili někde pod Olympií nízký jez – dostaneme nádherné vzdutí, které by šlo již turisticky dost dobře využít...


Foto 13. 4. 2010 © Vladimír Kačerovský.

Foto 13. 4. 2010 © Vladimír Kačerovský.
 
Foto 13. 4. 2010 © Vladimír Kačerovský.Přelet druhý

Snímky z dalšího »přeletu nad kukaččím hnízdem« ukazují trať parkové železnice již v celém průběhu. Koleje jsou položeny po nácestné nádraží. Dvoukolejka směrem k podjezdu je již také jasně patrná. Plocha pro centrální nádraží je zatím pustá. V době otevření parku zde bude »párty stan«.
V parku vidíme položené travnaté koberce. Ostatní tráva je již zaseta a místy začínají vyrážet první zelené snítky. To bohužel nevidíme. Park je proto zelený zatím jen v našich představách. Dobře patrné jsou však hrací prvky pro děti. Monumentální lezeckou stěnu nemůžeme přehlédnout na žádném snímku.

Foto 14. 5. 2010 © Vladimír Kačerovský.

Foto 14. 5. 2010 © Vladimír Kačerovský.

Foto 14. 5. 2010 © Vladimír Kačerovský.
 

Přelet třetí

Park se postupně zelená. Jednak proto, že byly rozšířeny plochy pokryté předpěstovanými travními koberci, jednak proto, že rok 2010 je ve znamení dostatečných srážek. I vyseté plochy proto pokrývá postupně se rozvíjející rostlinný pokryv.
Traťové koleje mezitím dospěly až k budoucímu centrálnímu nádraží, kde co nevidět začne stavební činnost.


Foto 18. 6. 2010 © Vladimír Kačerovský.

Foto 18. 6. 2010 © Vladimír Kačerovský.
 

Přelet čtvrtý

Uplynula první sezóna. Park je již zelený. Na pozemku centrálního nádraží se začalo stavět a rýsují se první tři budovy. Dlouhá budova vozovny je již pod střechou.
Koleje jsou v zeleni celkem dobře patrné. Vidíme i servisní kontejner u podjezdu. Dlohé stíny svědčí o západu podzimního slunce.
Doufejme, že se podaří fotografovat jednou i jedoucí modelové vlaky.


Foto 26. 10. 2010 © Vladimír Kačerovský.

Foto 26. 10. 2010 © Vladimír Kačerovský.
 
Foto 26. 10. 2010 © Vladimír Kačerovský.
Foto 26. 10. 2010 © Vladimír Kačerovský.
Foto 26. 10. 2010 © Vladimír Kačerovský.

Přelet pátý

Na prahu sezóny 2011 je největší změnou pokračující výstavba centrálního nádraží. Přelet se uskutečnil v polovině dubna. Na prvním snímku vidíme pohled na přístroje vrtulníku, přičemž centrum Olympia je vidět vedle přístroje GPS.
Další snímky ukazují celkové pohledy na park. Jeden snímek ukazuje budovy nádraží před zahájením vnější fasády dílny.

Foto duben 2011 © Vladimír Kačerovský.

Foto duben 2011 © Vladimír Kačerovský.

Foto duben 2011 © Vladimír Kačerovský.
 
Foto duben 2011 © Vladimír Kačerovský.

Přelet v pořadí šestý

Foto červenec 2011 © Vladimír Kačerovský.

V polovině prázdnin se snímkující vrtulník pohyboval nad areálem parku zase mimo provozní dobu. To je samozřejmě pochopitelné. Skloubit služební let vrtulníku s provozním dnem konaným jednou za měsíc je opravdu téměř nemožné. Snímky jsou i tak opět velmi zajímavé. Zachycují výstavbu nádraží v době postupující pokládky kolejí. Na snímku jsou patrné čerstvě zabetonované přejezdy chodníku, který je veden po okraji prostoru centrálního nádraží.
Zásadní stopou po vybudouvání všech nutných podzemních vedení (voda, splašková a dešťová kanalizace se vsakovací nádrží, lapol, podzemní zásobník čisté dešťové vody, rozvody elektro) je obrovská hromada vytěžené hlíny v místě budoucí rotundy. Její odvoz bude velkým úkolem v nejbližších dnech (srpen 2011). potom se již může rozběhnout hloubení základů rotundy. Tím se uvolní prostor pro položení kolejové smyčky a zprůjezdnění centrálního nádraží.
Park je jinak již hodně zelený. Za několik let však bude nepochybně situace ještě odlišnější. Stromy a keře zmohutní, trať se stane ještě méně nápadnou.

Foto červenec 2011 © Vladimír Kačerovský.

Provozní den ze vzduchu poprvé

Z ptačí perspektivy po sedmé

Foto 3. 9. 2011 © Vladimír Kačerovský.

Poprvé měl pan Vladimír Kačerovský možnost přeletět nad parkem Olympia v době provozního víkendu v sobotu dne 3. září 2011. Děti právě osušily slzy nad prvními dny ve škole, členové S.M.P.D. se naproti tomu mohli radovat ze slunečného dne, který s sebou přinesl slušnou návštěvnost.

Foto 3. 9. 2011 © Vladimír Kačerovský.
Foto 3. 9. 2011 © Tomáš Randýsek.

Kolega Kačerovský tentokrát nesedlal vrtulník, ale letadlo Cessna OK-GED. Výška byla kolem 150 metrů, což je nejnižší možná výška pro běžný let stroje této velikosti. Nízkoletící letadlo se stalo předmětem zájmu Tomáše Randýska. Takže se možná Tomáš s Vladimírem fotografovali navzájem.
Letecké snímky ukazují známé kontury parku a jen bdělé oko objeví »blešky« na kolejích. Postřehnutelný je nákladní »služební« vlak s lokotraktorem na druhé kolejí nádraží Amfiteátr. Na dalších snímcích je vidět i jedoucí vlaky. Postřehnutelná je i žlutá bateriová lokomotiva kolegy ze Štýrského Hradce, který v sobotu naši dráhu poprvé testoval.

Foto 3. 9. 2011 © Vladimír Kačerovský.

Centrální nádraží je zachycené ve stavu s dokončenými přejezdy na vstupní straně. Za několik dní započne hloubení základů rotundy.

Foto 3. 9. 2011 © Vladimír Kačerovský. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :