Parková dráha Olympia Brno
• centrální nádraží •
návrh budov a zařízení

Centrální nádraží je komplex budov a zařízení vytvářející návštěvnické, personální a technické zázemí dráhy.

Půdorys centrálního nádraží s budovami.

Výpravní budova

Jde o nepodsklepenou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál - bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická - dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Budova tvarově vychází z podobných nádražních budov skutečné železnice období konce 19. a začátku 20. století. Budova má následující členění:
• Denní místnost - určená pro personál. Vstup je ze strany odstavného kolejiště. Obsahuje kuchyňský kout, sezení se stoly, kancelářský kout a panely pro ovládání rozvodů a zabezpečení areálu. Denní místnost je zázemím i pro členy zájmového klubu S.M.P.D.
• Šatna - vstup z denní místnosti. Je vybavena šatními skříněmi a lavicí. Předpokládaný počet zaměstnanců v jedné směně - cca 4.
• Sociální místnost - vstup ze šatny. Obsahuje umývadlo, záchod, výlevku, sprchovací kout.
• WC pro návštěvníky - zvlášť pro ženy a muže. V předsíňce je vždy umyvadlo. Vstup ze strany nástupiště.
• Pokladna - místnost pro personál. Vstup ze zadní strany budovy. Prodej jízdenek a doplňkového sortimentu přes okno na nástupišti. Místnost obsahuje nábytek pro zboží a stůl s místem pro pokladní pod okny.
Výpravní budova je zateplená a vybavena elektrickým topením.
K nádražní budově byla zpracována jednoduchá studie. Následně je postupně dopracováván model 3D, který slouží k vizualizaci. Ale poslouží též ke generování výrobních výkresů.   

Sklad a dílna

Jde o nepodsklepenou jednoprostorovou zděnou budovu se sedlovou střechou. Použitý stavební materiál - bloky Ytong nebo cihla. Střecha bude klasická - dřevěné krovy s krytinou tzv. bonským šindelem. Z jedné strany jsou troje vjezdová vrata. Koleje jsou zapuštěné do betonové podlahy a jsou řešeny jako nesouosá tříkolejnicová splítka. Z druhé strany od výpravní budovy je obyčejný personální vstup.
Dílna je vybavená běžnými stroji a nástroji pro údržbu modelů (stojanová vrtačka, bruska, lis na ložiska, svářečka), příslušnými pracovními stoly, zvedacím zařízením pro modely. Dále zde budou skladovány náhradní díly pro modely a náhradní díly pro údržbu trati. Po obvodu vnitřní stěn budou regálové skladové systémy.
K budově dílny je přistavěn přístřešek kryjící venkovní posezení. Venkovní posezení je myšleno především pro potřeby klubové činnosti. Konstrukce přístřešku je dřevěná.

Vozovna

Jde o nepodsklepenou nízkou a dlouhou (31 m) jednoprostorovou budovu se sedlovou střechou s vjezdem pro kolejová vozidla z jedné strany. Je určena pro odstavení provozních modelových vlaků (souprav vagonů), pro odstavení služebních a pracovních pomocných vozidel. Vozovna bude mít tři koleje. Budova je nezateplená, samozřejmě bez temperování. Konstrukčním materiálem je dřevo. Stěna přivrácená k výpravní budově bude vybavena neotvíratelnými okny. Fasádní desky budou doplněny prkny imitujícími hrázděnou konstrukci.
Vozovna je rovněž zpracována jako 3D počítačový model. Pomocí tohoto modelu byl ověřen především vzhled. 


 


  

Rotunda

Remíza pro trakční vozidla je řešena jako klasická rotunda s centrální točnou. Z točny, která je konstruována jako otočný most o délce 3 metry s ručním pohonem, vedou koleje přes vjezdová vrata na jednotlivá stání. Podlaha v rotundě je snížená tak, aby koleje montované na rampě byly ve výši pasu dospělého člověka. To usnadňuje údržbu odstaveného modelu.
Stavebním materiálem budou pravděpodobně cihly. Střecha s větracím nástřeškem bude dřevěná. Fasáda bude pravděpodobně řešena tak, aby evokovala hrázděnou konstrukci budovy. Betonová podlaha bude vodotěsná, spádovaná. Vjezdová vrata budou dřevěná nebo obložená dřevem.
Vnitřní prostor bude rozdělen na tři části. Jedna bude určena pro hrubé čistění parních lokomotiv po ukončení provozu (odstraňování popela, vypouštění vody a kondenzátů, čistění tlakovou vodou, apod.). Prostor bude na jednom konci rotundy, oddělen stěnou a bude uzpůsoben na práce se stříkající vodou. Druhá část bude určena pro deponování provozních lokomotiv pro komerční provoz. Tento prostor bude na opačném konci rotundy, přičemž bude zateplen a temperován z důvodu zabránění destrukčnímu zamrznutí vody v modelech. Zbytek rotundy bude pro stání ostatních modelů. Podél vnější stěny budou pracovní stoly.
Rotunda by měla být vybavena rozvodem upravené vody pro kotle parních lokomotiv, rozvodem tlakového vzduchu a zásuvkami el. proudu u každého stání. K dispozici by měly být vysavače prachu. Pro modeláře by měly být k dispozici umývadla.
Vstupy budou po schodech na obou koncích rotundy. U vjezdových vrat by měly být instalovány rovněž vstupní schůdky.

Zastřešené nástupiště

Ostrovní nástupiště pro cestující je umístěno mezi druhou a třetí kolejí odjezdové sekce za smyčkou obcházející rotundu. První a čtvrtá kolej je řešena jako objízdná pro modelové vlaky, které neberou cestující (např. hostovské modely).
Nástupiště bude ve střední části zastřešené. Zastřešení je dřevé konstrukce - kopíruje vzhled zastřešení na skutečné železnici na konci 19. a začátku 20. století.

Točna rotundy

Jde o velmi důležité zařízení umožňující jednak otáčení modelů, a jednak zajišťuje přístup do dílny a rotundy. Točna musí být tak dlouhá, jako je nejdelší uvažované vozidlo. Konstrukce musí umožňovat lehké ruční otáčení a musí mít nosnost pro nejtěžší uvažované vozidlo.
Točna byla navržena s efektivní délkou kolejí 3700 mm a šířkou otočného mostu 1000 mm. Točna bude samozřejmě bez motorického pohonu. Návrh byl zpracován opět pomocí 3D konstrukčního programu SolidWorks.


Točna rotundy - celková sestava.

Točna rotundy - bez pochůzného roštu.
 

Most točny - sestava.

Most točny - pohled zespodu.
 

Most točny - rozhoz sestavy.

Most točny - rozhoz sestavy zespodu.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :