Parková dráha Olympia Brno
• údržba tratí •
dosypávání štěrku na trať

Text sestavil Roman Šiler, poslední aktualizace 20. 9. 2011.

Koleje ve štěrku vždy trošku plavou

Jde o přirozenou vlastnost pružného kolejového svršku, kdy kolejová pole jsou uložena do štěrkového lože. I když je použitý štěrk velmi kvalitní – to znamená, že kamenivo je pevné a povrchově drsné – nelze se ubránit nežádoucím pohybům kolejí, které nakonec mohou mít vliv na bezpečnost provozu. Koleje je tedy nutno pravidelně udržovat vyrovnáváním a podbíjením. Nezbytné je při tom dosypávání štěrku na upravovaná místa.

Pracovní vlak s naloženými vozy je připraven k odjezdu. Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Pracovní vozy musí být především funkční

Vzhledem k tomu, že tratě parkové dráhy vedou mimo komunikace s dovoleným pohybem automobilů, je nutno potřebnou drť na místo spotřeby dovážet po kolejích. Podobně jako u dospělé železnice jsou tedy samovýsypné vozy pro přepravu kameniva velmi důležité.
Konstrukce vozů pro brněnskou parkovou dráhu se ujal Jirka Sajbrt. Vlastní výrobu korby zajistila firma Velecký. Postaveny byly dva stejné vozy. Ocelová kostra svařená z uzavřených profilů je vyplechována. Na bočnici jsou vždy dva výsypné otvory opatřené výsuvnými klapkami ovládanými ručně pákou. Vnitřní prostor korby je tvarován šikmými plechy tak, aby se štěrk sám vysypával. Ovšem jen do určité míry, neboť korba má ploché dno. Řešením dna šikmými plechy by bylo výrobně ještě komplikovanější, došlo by k dalšímu zmenšení ložného prostoru a také ke zvýšení těžiště loženého vozu.

Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Samovýsypné vozy jsou vybaveny vždy dvěma jednoduchými otočnými podvozky se zdržovou mechanickou brzdou. Vozy mají přidělena evid. č. 350 a 351, označeny budou řadou Sa/ú. Jsou 1800 mm dlouhé, výška korby nad TK je 670 mm, maximální šířka vozu je 600 mm. Celkový ložný objem je zhruba 0,38 kubického metru. Plně naložený vůz tak veze náklad kolem 700 kg.

První akce v září 2011

Největší úpravy kolejiště bylo nutné provést v oblasti nádraží »Amfiteátr« a v oblouku za horním přejezdem u mostu přes Svratku. Práce na trati byly naplánovány na čtvrtek 15. 9. 2011.


Posun vozidel a sestavování vlaku. Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.
 

Naložit štěrk je prostě dřina. Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Příprava lokotraktoru na start. Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.
 

Foto 15. 9. 2011 © Martin Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Martin Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 15. 9. 2011 © Martin Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Martin Šiler.
 

K výtažné koleji u vozovny bylo dopraveno z lomu Želešice několik tun štěrku frakce 8/16. Vypraven byl vlak složený z lokotraktoru, jednoho vysokostěnného vozu a dvou samovýsypných vozů. Dále bylo připraveno a na nákladní vůz naloženo potřebné nářadí (lopaty, hrábě, krumpáče, přípravky na vyrovnávání kolejových polí, vodováhy). Nejtěžší prací bylo naložení obou samovýsypných vozů. Naložený vlak byl skutečně velmi těžký (odhad 1700 kg), lokotraktor jej však vyvezl do stoupání bez nejmenších problémů.


Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.
 

Měřní příčného sklonu trati při jízdě. Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Měření příčného i podélného sklonu trati. Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.
 

Inkriminovaný oblouk byl nejprve sklonově vyrovnán (zejména příčný sklon pomocí ručních přípravků) a podbit ručně krumpáčem. Na vyrovnanou trať pak najely vozy a započlo sypání. K velké úlevě hlavního konstruktéra jsou vozy plně funkční – sypání funguje. Nesmí se však sypat na jednom místě, prože štěrk pak může zavalit koleje. Vozy proto budou v rámci vylepšení pod klapkami opatřeny naváděcími plechy zajišťujícími sypání dále od kolejnic.


Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.
 

Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.
 

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.
 
Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Po vysypání štěrku následuje samozřejmě ruční rozhrnutí do plochy a eventuálně mezi kolejnice dle potřeby.
Dále byly vyrovnány koleje nádraží, přičemž bylo dosypáno větší množství štěrku mezi obě staniční koleje, kde ho bylo méně v podstatě od začátku provozu dráhy.


Jízda pro další dávku štěrku. Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.
 

Jednostranně dosypaný štěrk u nástupiště Amfiteátru. Foto 15. 9. 2011 © Jan Palán.

Nádraží Amfiteátr po dosypání stěrku. Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.

Trať v oblouku po vyrovnání a dosypání štěrku. Foto 15. 9. 2011 © Roman Šiler.
 

Práce vrchní stavby tak byly úspěšně zahájeny...

Hotová parková dráha potřebuje pro svou existenci mnoho činností, podobně jako »dospělá« železnice. Vypravovat vlaky, starat se o cestující veřejnost, udržovat vozidla, udržovat budovy a udržovat tratě. Dnem 15. 9. 2011 byla tedy zahájena jedna z dalších důležitých (modelářských) činností.

 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :