Parková dráha Olympia Brno
• provoz s obecenstvem •
zahájení sezóny 2011

Druhá provozní sezóna Parkové dráhy Brno stojí rozhodně za povšimnutí. Nejde sice již o nějaký významný předěl, ale je to signál alespoň minimální provozuschopnosti. Pokud by dráha nebyla vůbec provozuschopná (ať již z technického nebo organizačního hlediska), skončila by u prvních pokusů.

Zkušební provoz vyvolává nespokojenost

Nespokojenost samozřejmě u návštěvníků. Vlivem dlouhých intervalů provozních víkendů (jeden víkend v měsíci) si návštěvníci stěžují, že v parku jsou jen koleje bez vlaků. Někteří váží dlouhou cestu, aby svým ratolestem nebo i sobě samým poskytli tu slast jízdy na vlaku modelové parkové železnice. Pokud takoví odcházejí neuspokojeni, je to zlé.
Z těchto zjištění si musíme vzít ponaučení. Komunikace s veřejností má být zkrátka lepší. Informací není nikdy dost. Často si ani neuvědomujeme, že to, co víme my - zainteresovaní, neví samozřejmě laická veřejnost, ta ale přitom má o podrobnější informace zájem.
Až do doby dokončení kolejiště centrálního nádraží prakticky nelze provoz dráhy rozšířit. Ale podrobněji a včas informovat veřejnost musíme umět.

Stav kolejiště a ostatních zařízení

Očista po zimě nebyla nějak zvlášť náročná

Před vyjetím prvních modelů na trať byla celá dráha pečlivě zkontrolována. Důležité objekty musely být vyčistěny (přejezdy a výhybky). S úlevou mohlo být konstatováno, že nedošlo k žádným škodám na kolejích. Některé úseky vykazují větší dilatační pohyby, takže bude nutné vyřešit zhotovení dalších dilatačních styků. Některé úseky bude nutno lehce vyrovnat (zejména příčný sklon) a koleje ručně podbít. Žádný traťový úsek však není nesjízdný.
Poškození se však objevilo na objektu pokladny nádraží Amfiteátr. V podstatě jde o projevy vandalismu – nápisy na vnitřních stěnách a vyškrábané ornamenty na desce stolku. Pokladna je volně přístupná, takže se nelze ubránit uvedeným projevům některých jedinců, jejichž inteligence silně pokulhává.
Pokladna je připomínkou pro pečlivé zvážení ochrany prostoru centrálního nádraží. Jedna věc je elektronické zabezpečení budov a kamerový systém, druhá věc je však zamezení shromažďování nezvaných hostů v době mimo provoz dráhy, kteří mají jiné představy o estetice a úctě k práci jiných.
Park jinak slušně zarostl. Svěží zelená tráva a pučící listí na stromech je předzvěstí opravdu hezkého prostředí. Tráva je již tak vzrostlá, že modelové vlaky se jen plíží v zeleni. Ještě že máme šterkové lože tak široké. I tak začínají rostliny růst i mezi kolejemi - v místech loni zaplavených hlínou po prudkých deštích. Doufejme, že tato situace se již nebude opakovat. Hustá zeleň pro to vytváří předpoklady.

Přání úspěchu i další sezóny

Malý přípitek neuškodí

Vynikající Znovínský sekt (limonádový Bohemia sekt samozřejmě na Moravě nepijeme) se stal dochucením krátkého proslovu, který symbolicky zahájil druhý rok provozu Parkové dráhy Brno pro veřejnost. Klasická společná fotografie u mostu zachytila účastníky prvního dne. Následně jsme se odebrali zkontrolovat stav stavebních prací centrálního nádraží.


Proslov byl stručný a veselý. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

K zahájení jsme otevřeli znovínský sekt. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Jenom nerozštěrchat... Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Samozřejmě po vystřelení zátky sekt trošku vypěnil. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Jaká to škoda. Zase kapka nazmar. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

A spravedlivý příděl každému neabstinujícímu účastníkovi. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Dostalo se na všechny. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Blahopřání k novému modelu. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Tomáš se vytasil dálkovým ovládáním. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Příděl autorovi druhého premiérového modelu. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Klasická sestava pod mostem. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

A takhle vypadá kolektivní foto ještě na »filmu«. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 
Úplná sobotní sestava. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Úvodní exkurse na staveništi

Proběhli jsme všechny objekty

Kdo by se nechtěl podívat, zvláště, když už to vypadá dost pokročile. Je jasné, že první tři budovy budou letos úplně dokončeny.


Exkurze členů v prostorách výpravní budovy. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Interiér dílny je zatím nejdál. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Tak tady bude jednou všem příjemně. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Zvědavé nakukování do pokladny. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Exkurze členů v prostorách výpravní budovy. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.
 

Návštěva dílny. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Interiér dílny je zatím nejdál. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Ve vozovně se Jirka Sajbrt pochlubil s dalšími přírustky do parku služebních vozidel. V tomto případě jde o kotlové vozy, jejichž účelem bude zásobování vodou pro lokomotivy na trati a kropení trati v případě velkého sucha, protože požár suché trávy a listí je to poslední, co si můžeme přát.


Obdiv služební cisterny. Původně jen pracovní vůz. Jirka však neodolal a šperkoval. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Zbrusu nová cisterna stojí ve vozovně. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.
 

Cisterny byly původně zamýšleny jako čistě účelová vozidla s nádrží z plastu. Jirka jako správný modelář však toto (vlastní) předsevzetí flagrantně porušil. Vzal nýty, plech, tiskárnu a vrtal a lepil a tisknul a barvil - zkrátka se modelářsky zbláznil. KUK - a je tu nádherný sedmičkový model, který bude asi každý obdivovat.

Premiéry nových lokomotiv

Kolegové Příkazký a Pavlíček

První provozní víkend byl ve znamení dvou premiér. Vlastnoručně vyrobená parní lokomotiva MORAVA patří panu Příkazkému ze Strážnice. Jde o model koncepce SOB »Feldbahnlok« s hmotností cca 120 kg. Tento model by měl být schopen podávat podobné výkony jako lokomotivy KRZENOWIC, PONAVA nebo SOLINGEN. Ač je inspiorace stavitele zřejmá, přesto vznikla vizuálně jiná lokomotiva. Dostala evidenční číslo 13 a po doladění bude platnou součástí lokomotivního parku brněnské dráhy.


Stroj MORAVA ještě nemá štítek se jménem. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Lokomotiva má slušivý obslužný i vysokostěnný nákladní vagon. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

MORAVA vykukuje ze svého auta. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.

Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.
 

Roztápění MORAVY. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.

MORAVA vyjíždí trať ve stoupání. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.

MORAVA pod kůlovištěm. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

MORAVA stávkuje. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Takže naložit a tradá ke kontejneru. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Přeprava parní lokomotivy. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.
 

Kolega Bohumil Pavlíček z Jablonného nad Orlicí se mohl pochlubit hotovým modelem bateriové lokomotivy v měřítku 1:11. Jeho lokomotivní park byl tímto nádherným přírůstkem velmi obohacen. V jeho depu se nyní nacházejí stroje T466.2231, T478.1016, T478.3085 a konečně T678.012. Šestinápravová motorová lokomotiva ČKD je zpracovaná vynikajícně. Oranžová barva modelu vysvětluje přezdívku skutečného stroje. Model je poměrně těžký (hmotnost 120 kg), což je dáno především bateriemi. Utáhne tak bez problému více cestujících.


Pomeranč bez jezdce. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Nádherný model, že? Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.
 
Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Pomeranč rovněž tahal vlaky. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Vyšší adhezní hmotnost je při jízdě znát. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

A pomeranč pracuje. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Oběma modelářům můžeme všichni blahopřát. Odvedli úctyhodnou práci. Můžeme se samozřejmě těšit na další přírůstky zejména od nových mladších členů, kteří již svoje modely začali stavět.
V sobotu se po kolejišti proháněla Uhlířovic VICTORIA, která sice měla premiéru již loni, ale pro brněnskou dráhu je ještě značně neokoukaným zbožím.


Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.
 

VICTORIA umí hezky a mile kouřit. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

VICTORIA s nákladem. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Počasí je hlavním faktorem návštěvnosti

Sobota - poslední dubnový den – byla slunečná a příjemná. Zájem veřejnosti o svezení byl průměrný. Svezlo se zhruba 650 osob. S potěšením jsme konstatovali, že někteří »zákazníci« zůstali dráze věrní a opět přicházejí s touhou vozit se po celý den. S některými dětmi musí jejich rodiče doslova zápasit a přesvědčovat je o nutnosti navštívit i prolézačky, houpačky a jiná zařízení. V některých případech jsou takové snahy opakovaně příkře odmítány.


VICTORIA vyjela od Amfiteátru. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

SOLINGEN je stálicí našeho olympijského nebe. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

KRZENOWIC samozřejmě také. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Když on tak hezky umí panáčkovat. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Služební vlak dováží další pytel uhlí. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Od smyčky již rovnou za nodem. Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.
 

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Martin Šiler.

Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.
 

Průvodčí neprochází, ale obchází vlak. Foto 30. 4. 2011 © Jiří Polák.

Nedělní ježdění bylo ve znamení zimy. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.
 

Strojvedoucí se tváří přirozeně zodpovědně. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.

A koleje jsou fuč... Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Neděle - první máj – nebyl zrovna lásky čas. Jednak ráno pršelo, přičemž déšť s přestávkami pokračoval i dopoledne, a jednak se v Brně konalo neláskyplné shromáždění radikálů, u kterého asistovala policie.
Nepříznivé počasí se samozřejmě podepsalo na návštěvnosti parku. Svezených bylo podprůměrných 300.


Lezecká stěna je také působivé pozadí. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.

Pomeranč vykukuje z trávy. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Návoz vlaků na trať. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.

Ježek musí z klece ven. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.

Oprava upevnění podvozků Bettendorf. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Lokomotiva SOLINGEN zahalená do páry. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.

Zátiší s mokrými vagony po dešti. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.

V neděli byl zpočátku jen elektrický provoz. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.
 

Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.

Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Užít si i trochu srandy...

Větrné počasí v neděli bylo příčinou zrodu nápadu a realizace jednoho ryze ekologického experimentu. Jirka Sajbrt již dlouho přemýšlel o tom, jak nahradit to špinavé uhlí, které zamořuje naši planetu nebezpečným a potměšilým CO2.
Tu zpozoroval, že nezabrzděné lehké nákladní vagony se ve větru posunují. A máš HO! Bleskově vytáhl deštník, sedl na malý vagonek, deštník roztáhl a jal se uhánět v protisměru ke smyčce. Vracel se až za chvíli potupně se deštníkem odpichuje, v zádech se supícím osobním vlakem, pod fousy si mumlaje, že je ještě třeba dovyvinout křižování proti větru...


Silný vítr indukoval v hlavě silný nápad. Foto 1. 5. 2011 © Jan Píšala.

Deštník jako plachta - koho to asi napadlo? Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Jirka Sajbrt je najednou prudce ekologický. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.

Křižování proti větru je ale větší kumšt. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
 

Jsou lidi, co uvidí blbinu a hned to musí vyzkoušet. Foto 1. 5. 2011 © Tomáš Randýsek.
  

Větrné vlaky zatím ještě do provozní praxe uvedeny nebudou, ale Jirka si vzal předsevzetí, že o tom bude usilovně přemýšlet.

Nádraží Amfiteátr a jeho hemžení. Foto 30. 4. 2011 © Tomáš Randýsek. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :