Parková dráha Olympia Brno
• zemní práce •

Práce související s výstavbou parkové dráhy byly zahájeny na podzim 2009. Bagry začaly přeorávat dosavadní terén z důvodu přesměrování asfaltové dráhy a budoucí železnice. Byl vybudován betonový propustek, který je ovšem poměrně mohutnou stavbou vypadající jako tunel. Zde bude vedena dvoukolejka z nádraží do vnitřního prostoru parku.


Foto 1. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 1. 10. 2009 © Roman Šiler.

 

Foto 1. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 19. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 19. 10. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 19. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 19. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 19. 10. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.
 

V terému bylo také nutno vytyčit trať podle výkresů a v praxi ověřit geometrii především oblouků.


Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.

Foto 24. 10. 2009 © Roman Šiler.
 

Ještě než udeřily mrazy na konci roku 2009, byla situace na staveništi následující:


2. 11. 2009 © Roman Šiler.

Foto 2. 11. 2009 © Roman Šiler.

Foto 2. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 2. 12. 2009 © Roman Šiler.

Stavba »lesa«. Foto 2. 12. 2009 © Roman Šiler.

Stavba »lesa«. Foto 2. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 2. 12. 2009 © Roman Šiler.

Foto 4. 12. 2009 © Roman Šiler.

Pohled od tunelu ke »kůlovišti«. Foto 4. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 4. 12. 2009 © Roman Šiler.

Foto 4. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Foto 4. 12. 2009 © Roman Šiler.

Foto 4. 12. 2009 © Roman Šiler.

Foto 8. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Ales z nově vysazených stromů z parku k novému hlavnímu vstupu do nákupního centra. Foto 8. 12. 2009 © Roman Šiler.

Prostor »kůloviště« bude objíždět dvoukolejka ve stoupání od tunelu. Foto 8. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Po deštích se vytvářejí v terénních prohlubních jezírka (mokřady). Foto 8. 12. 2009 © Roman Šiler.

Foto 8. 12. 2009 © Roman Šiler.
 

Zemní práce v roce 2010

Velké množství sněhu na pláních budoucího parku na konci zimy byly skutečným problémem z hlediska dodržení plánovaných termínů výstavby parku. Pro urychlení pozdějšího vyschnutí povrchu byly sněhové vrstvy z budoucího traťového tělesa shrnuty do proláklin, které v budoucnu mají funkci periodických mokřad.


Mokřad s vodou po tání sněhu. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Mokřady moho vytvářet sympatické rybníčky. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.
 

Jaro 2010 přišlo do Brna prakticky až v termínu astronomického jara (21. březen). Oteplení a sluníčko rozpustily sněhové masy. Terén vyschnul natolik, že bylo možné zahájit zemní práce na trati. Byla postupně hloubena rýha pro štěrkové lože, která je »vystlána« geotextilií, mohutnou drenážní pružnou trubkou a následně zasypána štěrkem.


Plocha pro smyčku je velmi zřetelná. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Pohled na koncovou výhybnu u amfiteátru. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.
 

Práce v roce 2010 byly započaty dle dohody v prostoru velké koncové smyčky v blízkosti amfiteátru na severním konci parku. To proto, aby v případě časových a technologických komplikací byla do zahájení provozu parku zprovozněna alespoň ta část trati, která je v těsném sousedství lezecké stěny a zábavných prvků.


Postup budování traťového tělesa. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Vybagrovaná rýha, geotextili, drenážní roura a zásyp. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.
 

Pohled na těleso směrem k severnímu konci. Svratka je vlevo. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Nejsevernější místo trati za kopcem. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Lezecká stěna je dominantou parku. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.
 

Podjezd asfaltové dráhy. Foto 22. 3. 2010 © Roman Šiler.

Vytváření štěrkového podloží. Foto 7. 4. 2010 © Roman Šiler.
 

Dobudování tratě po zahájení provozu

Dobudovat celou dráhu včetně obratiště v prostoru centrálního nádraží se nepodařilo. Vliv mělo samozřejmě počasí, ale i nezkušenost montérů při sestavování kolejiště.
Traťové koleje byly nakonec dotaženy těsně před staveniště nádraží. U podjezdu byl instalován skladový kontejner, který byl napojen jednou kolejí na trať. Tím vznikl provizorní výchozí bod pro provozní dny.


Trasa dvoukolejky u nácestného nádraží. Foto 30. 3. 2010 © Roman Šiler.

Prostor nácestného nádraží. Foto 30. 3. 2010 © Roman Šiler.
 

Prostor mezi podjezdem a centrálním nádražím. Foto 4. 6. 2010 © Roman Šiler.

Vsakovací jímka v blízkosti smyčky v aleji. Foto 23. 3. 2010 © Roman Šiler.
 

Úprava podjezdu

Železobetonový podjezd byl původně koncipován s klenutými vjezdovými portály. Po dosypání štěrkového lože bylo zjištěno, že není zachován zcela bezpečný profil. Šlo sice o jednotky centimerů, ovšem v oblasti hlav sedících cestujících. Betonová hrana byla především psychologickou překážkou. Po zvážení okolností bylo rozhodnuto o odřezání klenby, čímž vznikl zcela hranatý průjezd. Z estetických důvodů byl pomocí stavebního lepidla vytvořen lem podjezdu, který má spolu s vnitřními plochami podjezdu tmavou barvu.


Pohled z podjezdu na bludiště. Foto 23. 3. 2010 © Roman Šiler.

Vjezdové portály podjezdu po odřezání klenby. Foto 24. 6. 2010 © Roman Šiler.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :