12. halový parní sraz
Sinsheim 2008

V pořadí 12. halový parní sraz v Sinsheimu se konal v obvyklém rozsahu na místním výstavišti. Vše bylo, jak má být – pro nás však bylo kouzlo významu »poprvé« v účasti modelů českých majitelů. A bylo nás tam na poprvé docela dost...

Podmínky účasti

Přihlásit se může každý modelář (ať již stavitel nebo jen vlastník, či provozovatel modelu) s modelem splňující kritéria jednak nomenklatury výstavy a jednak jakési elementární dokonalosti provedení modelu. Že ne všechny modely jsou s parním pohonem je jasné, ale přípustná témata nejsou přesně stanovena, dají se chápat spíše jako zvyková. Mimo železničních modelů s parním pohonem jsou tedy ještě připuštěny modely s elektrickým bateriovým pohonem (platí pro rozchody 127 a 184 mm), u ostatních je připuštěn ještě pohon spalovacím motorem vlastní konstrukce. Technickou úroveň modelů hlídá jakási »rada starších«, která posuzuje modely z jejich popisu a fotografií v přihláškách.
Uzávěrka přihlášek je 31. 10. každého roku. Přihlašovat se lze zhruba od září. Během prosince obdrží účastník vyjádření, kde je jeho identifikační číslo a soupis konkrétních podmínek akce. Komunikace je především v německém jazyce, formuláře přihlášky jsou i v angličtině.
Účastník si zajišťuje dopravu a ubytování na vlastní náklady, jinak účast není zatížena žádnými poplatky. Každý účastník si může vzít s sebou jednoho spoluúčastníka.
Pro každou skupinu modelů je určena zodpovědná osoba, která po příjezdu do areálu přidělí stanoviště, identifikační kartičky, volné vstupenky, parkovací kartu, apod. Modely dostávají identifikační známky. Po obsazení určeného stanoviště je model zodpovědnou osobou »převzat«.
Účastník se zavazuje k předvádění svého modelu po celé tři dny v době vymezené pro platící návštěvníky (pátek, sobota a neděle). V sobotu je pro účastníky organizována noční párty s jízdou modelů na obou velkých kolejištích.
Kdo navštívil akci již několikrát, nemůže si nevšimnout, že zúčastněné modely se v podstatě každý rok s malými obměnami opakují. Je to jasné – i v evropském prostoru není takových modelů nekonečně mnoho. I když Sinsheim je samozřejmě akce především pro rozumně přepravitelné modely. Celá řada skvostných výrobků, ovšem s hmotností i 500—700 kg, zůstává v klidu doma. Kdo by se s nimi tahal, že?

Kolejiště pro modely velikosti 5 a 7

© Roman Šiler

Kolejiště sestavené ze splítkových kolejí rozchodu 127 a 184 mm je oddělené v samostatné hale. Toto kolejiště sestavuje (a veškerá zařízení vlastní) malá privátní firma »MALU Bahn«, která zde provozuje i jízdy pro veřejnost (jeden okruh 2 € nebo tři okruhy 5 € na osobu). Celková délka okruhu je těsně pod kilometr. Pro jednotlivé účastníky je připraveno depo ve formě přesuvny s odstavnými kolejemi, pro komerční jízdy jsou připravena čtyři nástupiště a čtyři vlaky sestavené z lavicových osobních vagonů rozchodu 7 1/4 palce (184 mm).
K dispozici pro všechny lokomotivy bez omezení je uhlí (antracit) a chemicky upravená voda. Mazací a ostatní náplně si každý zajišťuje sám.
Na tomto kolejišti jsou provozovány jednak modely rozchodu 184 mm a modely rozchodu 127 mm, které jsou úzkorozchodné (měřítko větší, než 1:8). Do této kategorie spadají naše modely BARBORA a ANDPIE.


© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

Celkový rozsah kolejiště je menší, než rozsáhlé kolejiště velikosti 5. Ale je tu o poznání méně účastníků, takže okruh je po většinu času volně průjezdný a netvoří se zásadní fronty. Každý se může vyřádit do sytosti.
Návštěvníci srazu se pohybují za zábradlím na okraji kolejiště, je zde však vyhrazený přechod směrem k depu a tím i dovnitř okruhu. Pohyb zájemců není dále nijak omezen, opravdoví fajnšmekři mají prakticky volný pohyb a dostanou se do bezprostřední blízkosti ke každému modelu.


© Roman Šiler

© Tomáš Randýsek

© Roman Šiler
 

© Roman Šiler

© Jiří Kůt
 

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt
 

© Jiří Sajbrt

© Roman Šiler
 

Dlouzí »hadi« vlaků pro veřejnost byly ku podivu často plně obsazené, a to po všechny dny. V jejich čele byly privátní lokomotivy. Nejvíc nás fascinovala lokomotiva rakouské řady U, která je logicky pro české železničáře téměř srdeční záležitostí. Model byl tak dokonalý (má i funkční parní vývěvu pro vakuovou brzdu), že bylo zaznamenáno povzdechnutí: „radši to ani nebudu fotit“.


© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Kolejiště pro modely velikosti 5

Kolejiště je sestavené pouze z kolejí rozchodu 127 mm. V provozu jsou zde železniční modely v měřítku 1:11 (normálněrozchodné modely. Největší přípustné měřítko je 1:8.
Do této kategorie spadají naše modely TOPSY 2 a T466.


© Helena Sajbrtová

© Tomáš Randýsek

© Jiří Sajbrt
 

© Jiří Sajbrt

© Helena Sajbrtová
 

© Helena Sajbrtová

© Helena Sajbrtová
 

Když na trati dojde v lokomotivě voda, může to být dost fofr. Nepříjemné zejména, pokud za Vámi stojí další jízdychtivá čeládka. Připravený strojvedoucí však briskně vyskočí a ze s sebou vezoucího kanystru vodu doplní. Cestující kvituje obdivným úsměvem.


© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

© Helena Sajbrtová

© Helena Sajbrtová

© Helena Sajbrtová
 

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Tereza Randýsková
 

Hlavní okruh je »poskládán« ve dvou halách, celková délka hlavní trati je kolem 1,4 km. Součástí kolejiště je několik dep, která jsou buď s přesuvnami nebo s točnami. Pro odstavení dlouhých vlaků jsou k dispozici i patřičně dlouhé odstavné koleje. Hlavní trať obsahovala i »kopec« – část trati se stoupáním do výšky cca 1 m a se stejným klesáním. To vše na délce cca 90 m. Na několika místech hlavní trati jsou nouzové odstavné koleje (pro případ technických problémů na modelu).

© Tomáš Randýsek

K dispozici je i tzv. prezentační plošina, kde jsou novinářům předváděny modely nové nebo modely poprvé na akci.


© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Součástí tohoto kolejiště jsou i »technologické oblasti«. Jde o části, kde lze předvádět funkční modely například nákladišť, překladišť, průmyslových násypek, apod. V provozu jsou zde (v součinnosti) i modely nákladních aut, bagrů, jeřábů, vysokozdvižných vozíků, apod. Samozřejmě s RC ovládáním. Hráči pak nakládají na vagony auta, sypké materiály (kukuřici), kontejnery, atd. K dispozici byla i menší plocha s nasypanou hlínou, kde byl předváděn RC Autobagr, orající traktor, apod.


© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

Na kolejišti, které je sympaticky dlouhé, je však v provozu velké množství modelů, takže v provozní »špičce« se tvoří zácpy, protože malá technická potíž kohokoli způsobí zastavení provozu prakticky na celé trati. Jisté komplikace způsobují i »přejezdy« – místa, která jsou vyhrazena pro přecházení návštěvníků. Trať sama je jinak ohrazena pevným zábradlím a pohyb mezi kolejemi není dovolen. Přechody jsou zabezpečeny hlídací službou (dle pevného rozpisu služeb jsou to samotní zúčastnění modeláři).

© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

Kolejiště pro malá měřítka 0, 1 a 2

© Jiří Kůt

Kolejiště pro modely s rozchodem 45 a 32 mm bylo umístěno na podestách (pultech) v hale určené pro komerční stánky. Plocha pro koleje byla tvarována do »U«. Samotný dvoukolejný okruh s rozchodem 45 mm byl sympaticky dlouhý a navazovala na něj odstavná depa pro roztápění modelů. U těchto dep byly k dispozici stoly a lavice. Kolem okruhu s rozchodem 45 mm byl jednoduchý okruh pro modely velkosti 0 s rozchodem 32 mm. Zajímavostí byla křižovatka obou rozchodů (křížení odbočky do depa).


© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt
 

© Jiří Kůt

© Tomáš Randýsek

© Jiří Kůt
 

© Jiří Kůt

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

Vzhledem k tomu, že prakticky všechny modely v této velikosti jsou s RC ovládáním, byla zde instalována tabule s přehledem frekvencí s kolíčky, které si odebírali modeláři podle výbavy svých RC souprav. Obvyklé opatření pro zabránění ovládání cizího modelu.

© Roman Šiler

© Jiří Kůt

© Tomáš Randýsek
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

A děly se věci neskutečné – až s dorozumívacími potížemi – jezdilo se i ve dvojici nebo dokonce ve čtyřnásobné trakci (lokomotivy U).


© Jiří Kůt

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Jiří Kůt
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

Podstatná část modelů byla od firmy Regner, k vidění byly i modely Accucraft a Aster. Z České republiky zde byly modely (všechny Regner) 99211, 995603, Mallet, Meyer IV K a U37.0.


© Jiří Kůt

© Jiří Kůt

© Jiří Kůt
 

© Jiří Kůt

© Jiří Kůt
 

© Jiří Kůt

© Jiří Kůt

© Jiří Kůt
 

© Jiří Kůt

© Jiří Kůt
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Jiří Kůt
 

Modely ve velikosti 0 nejsou příliš rozšířené, ale souprava parní lokomotivy a řady rychlíkových vagonů byla obdivuhodná. Při této velikosti si modelář musí pomáhat například tím, že náplně skryje do připojených osobních vagonů.


© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Jako obvykle bylo vystavené velké kolejiště s historickými plechovými modely Märklin, kde jsou k vidění i plechové stavby a další hračky, jako jsou třeba kolotoče a houpačky.

Silniční vozidla s personální obsluhou

Kategorie silničních vozidel zahrnuje parní traktory (třeba i pásové), náladní auta a válce. Jako depo je pravidelně vyhrazená plocha vedle hlavního depa železničních modelů velikosti 5. Z tohoto místa stroje vyrážení na spanilé jízdy mezi obecenstvo. Modely projížděly prakticky kolem pětipalcového kolejiště a jednou trasou mezi komerčními stánky. Doslova se proplétaly mezi návštěvníky.


© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Vystaveny byly i nepojízdné exponáty 1:1, jako je parní válec nebo skutečný obr parní traktor.

Stacionární parní stroje

V halách pro komerční stánky byly souvislé řady stolů, kde vedle sebe seděli autoři modelů stacionárních parních strojů, pohonných jednotek, továrních strojoven, ale i modelů spalovacích motorů a modelů se spalovacím motorem. Spalovací motory v žádném případě nebyly sériovými továrními výrobky. Mnohé z nich měly opravdu vyjímečné chodové vlastnosti.


© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt
 
© Jiří Sajbrt

Lodní modely

Jako obvykle byl centrem prostoru lodního modelářství kruhový bazén, kde se konaly modelářské soutěže. Kolem byly umístěny stoly s jednotlivými modely. Některé byly i se spalovacími motory vlastní výroby. V tomto prostoru byly vystaveny i čluny v měřítku 1:1. Nebo-li skutečné (nově vyráběné) vrtulové parníky. Tyto lodě však patřily spíš do komerční části výstavy. Nabízena je i kompletní strojní výbava pro zástavbu do vhodného trupu.


© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

© Jiří Sajbrt

© Jiří Sajbrt
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

© Tereza Randýsková

© Tomáš Randýsek
 

Komerční firemní stánky

Pro všechny párychtivé modeláře je ve dvou halách výstaviště k dispozici řada firem, které se živí výrobou modelů, jejich částí, výrobou a prodejem nářadí, spojovacího materiálu, nástrojů, strojů a odborné literatury. Výrobky modelů velkých měřítek vystavují i rozpracované modely, což je z hlediska možnosti nahlédnout »do střev« velmi zajímavé.
Do komerčních aktivit je třeba započítat poslední české želízko v sinsheimském ohni – pískovcové modely ASY model, které byly na stánku firmy Bloxx. Vystaven byl i mostek ve velikosti pro dráhu rozchodu 127 mm.


© Roman Šiler

© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt
 

Výrobci modelů rozchodu 127 a 184 mm (popřípadě větších) vystavují svoje typové výrobky samozřejmě staticky. Halové setkání je dobrou příležitostí si jednotlivé typy dobře prohlédnout a nechat si vysvětlit od přítomných zástupců konstrukci, technickou výbavu, způsob obsluhy, atd. To je pro zájemce o takový model velmi důležité, protože materiály prezentované na síti nebo v prospektech jednotlivých firem jsou v podstatě skoupé na informace uvedeného charakteru a písemná korespondence nenahradí prostý pohled. Také žádná fotografie nenahradí reálný výrobek. A jako na správném veletrhu i zde můžete uzavřít objednávku nebo přinejmenším přesně specifikovat poptávku a sjednat si dodací podmínky a termín.


© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Ceny jsou různé i když srovnáváme výrobky podobných rozměrových a konstrukčních kategorií. Výběr je v podstatě poměrně široký, volit můžeme hotový model nebo jeho stavebnici. Zdálo by se, že zákazníků nemůže být mnoho. Samozřejmě že nejde o žádné stovkové série, ale často při poptávce zjistíme, že výrobní kapacita je vyprodána na rok dopředu.


© Roman Šiler

© Jiří Sajbrt
 

Velké modely vystavují i kluby provozující parkové dráhy. I takové prezentační stánky zde najdeme ve značném počtu. Zde většinou zájemce dostane termínový kalendář s akcemi pro veřejnost a termíny srazů. To je důležité pro provozovatele privátních modelů bez drážního zázemí. Prostí návštěvníci veletrhu zase získají informaci o tom, kam mohou na nějaký ten víkend zavítat a pomoci svým vstupným provozu těchto zařízení.
Výrobci »únosných« modelů velikostí 2 a 1 mají na svých stáncích vlastní předváděcí ovály, kde živé parní modely vesele krouží. To je nejlepší způsob prezentace. Výrobců s takovou presentací je několik. Vždy se účastní firma Regner, Märklin, Piecewski, Wilesco.


© Jiří Sajbrt

© Tomáš Randýsek
 

Nabízeny jsou pravidelně i některé technické hračky, se kterými mnoho parády nenaděláme. Například modely velikosti H0. Zde jde jen o to, že se ta věcička nějak na páru rozpohybuje. Na stánku pak objevíme i model závesné jednokolejné dráhy v německém Wuppertal.


© Roman Šiler

© Roman Šiler
 

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Firma Regner z Aurachu patří asi k těm nejúspěšnějším (soudě podle největší rozšířenosti jejích modelů). Tajemstvím úspěchu je vhodný poměr cena/výkon. Výkonem se rozumí především solidní provedení a preciznost výroby dílů. Výsledkem je, že zákazník má v ruce »kus« modelu, který mu pak dělá svými provozními vlastnostmi radost.
Každý modelář pak jiště alespoň něco nakoupí na stáncích firem nabízející modelářský spojovací materiál, nářadí a nástroje. kdo by odolal minišroubečkům a pantíčkům a šroubováčkům a závitníčkům – když leží tak hezky vedle sebe. Mimochodem – celou řadu takových výrobků u nás skutečně nekoupíte. V mnoha případech jde také o veletžní ceny, které jsou skutečně zajímavé. A funguje tu i jev výprodeje – třetí den spadla sada závitníků a oček (M1, M1,2 ... M2) z 25 na 20 €. Nekupte to.


© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek

© Tomáš Randýsek
 

Ke koupi byly i nejrůznější obráběcí stroje, včetně číslicových. To je lákadlo pro dobře finančně založené modeláře. Na veletrhu jsou stroje funkční – jako náhodou předvádějí výrobu třeba kol k lokomotivě.

Těšíme se na další ročník

Nebyli jsme si jisti, zda 3 dny jezdění vydržíme. Ale šlo to. A velmi dobře. Nemusíte totiž šroubovat koleje, ani modely někam pořád přetahovat. Nepřejíte se. Je to skutečně nádherný víkend. Proto příští rok s jistotou – NA SHLEDANOU v Sinsheimu.
Náš spolek bude mít nepochybně více členů a více lokomotiv. Uvažujeme proto o klubové účasti s tím, že bychom byli všichni na jednom místě s lepším zázemím. Stojí to rozhodně za to.


 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :