Předváděcí jízdy modelů
velikosti 5
Vésky u Olomouce 2010

V malé obci Vésky se nachází několik sportovišť – golfové hřiště a tenisové kurty. Několik firem, respektive pozvaných zaměstnanců, podnikajících v oblasti spedice, zde uspořádalo turnaj. Hlavním organizátorem akce jsme dostali pozvání k předvení modelů supervelkých měřítek na mobilním kolejišti. Na nabídku jsme tentokrát kývli, protože zvýšenou koncentraci lidí s pracovním zaměřením na hromadnou kolejovou dopravu je taktické oslovit. Naše zjištné cíle pro dobudování centrálního nádraží jsou jasné.

Foto © Roman Šiler.

Příprava a přeprava

Prostor v areálu tenisových kurtů je pro provoz modelové parkové železnice značně omezen. Museli jsme proto areál předem navštívit a zamřit terén v předpokládané trase. Na základě tohoto měření byl v počítači sestaven návrh kolejiště, vytištěny výkresy a výčetky materiálu.
Vzhledem k nutnosti přepravit na místo konání akce mimo modely také koleje, byli jsme nuceni využít služeb velkého nákladního automobilu. Vlastní přeprava a stavba kolejiště byla uskutečněna den předem. Účastníci nocovali v blízkém hotelu na okraji Olomouce – druhý den ráno svěží mohli nastoupit do modelářské služby.


Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Po nasazení dvou souprav na koleje nastalo období zkoušení. Koleje byly položeny též na trávu, která však netvoří rovný podklad, takže na několika místech docházelo k vykolejování. Pro vyrovnání kolejí se nakonec nejlépe osvědčil obyčejný třívrstvý karton z krabic.


Foto © Jiří Polák.

Foto © Jiří Polák.
 

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Nasazené modely

Kolejiště bylo téměř komorní (celková délka 120 m s jednou výhybnou), takže jsme přivezli pouze dvě lokomotivy a čtyři lavicové vozy.
Parní stroje reprezentovala trojspřežní lokomotiva SOLINGEN se svým vzduchem obrzděným obslužným vagonem. Jako záloha sloužila bateriová elektrická lokomotiva AEG.


Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Jezdíme, jezdíte, jezdí

Na vlaky se vrhly podle očekávání především děti. Dospěláci jakoby měli strach ze zesměšnění. Měli jsme trošku obavy ze žhavých sazí dopadajících na sněhobílé tenisové dresy. Naštěstí se žádný konflikt tohoto typu neodehrál.


Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Obloha byla oblačná, jednu chvíli se dokonce spustil velmi slušný liják. Je zajímavé, že kurty rychle osiřely… Trať však podjížděla slunečníky venkovního posezení, což se pro případ deště ukázalo být prozíravé.


Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.

Foto © Roman Šiler.
 

Foto © Jiří Polák.

Foto © Jiří Polák.
 

Bašta nebyla špatná

Jídelní servis pro účastníky tenisového turnaje byl velmi dobrý. Na venkovních grilech byly upečeny krůty a živáňská pečeně. V restauraci byl pak salátový bar a další dobrůtky. Provoz modelů se odehrával v přátelské a konstruktivní atmosféře…

Alou do Brna

Kolem páté hodiny odpolední byl provoz ukončen, kolejiště demontováno, vše naloženo na nákladní auto, které vše dopravilo do Brna. Naštěstí nedalekého.
Zda tako akce bude mít kýžený vliv, ukáže teprve čas. Doufejme, že výsledek bude pozitivní. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :