digitalizace modelu
• LGB – motorový vůz BCe 1 •
montáž zvukového dekodéru XLS a napěť. zdroje

Modely motorového vozu RhB s označením ABe 4/4 patří k tomu nejlepšímu, co v portfóliu LGB je. Žádného příznivce RhB na zahradním kolejišti proto nemůže nechat klidnými ani výroční set »100 let Berninské dráhy«, který tento motorový vůz obsahuje.
Pravděpodobně z důvodu snahy výrobce udržet tento set v rozumných cenových relacích není motorový vůz digitální. Má pouze standardizované rozhraní DCC. Firma Massoth samozřejmě dodává příslušný zvukový dekodér, kterým lze celkem jednoduše digitalizaci a ozvučení provést svépomocně.
Následující text a fotografie napomůže při této operaci. Text i fotografie © Roman Šiler. Sestaveno 3. 1. 2011.

Základem jsou kvalitní součástky Massoth

Pro digitalizaci modelu budeme potřebovat následující komponenty.
Pro pouhou digitalizaci modelu bez ozvučení stačí instalovat dekodér kompatibilní dle NMRA
• LGB 55027 – dekodér se zásuvkou pro rozhraní DCC
• Massoth 8150001 – dekodér eMOTION XL se zásuvkou pro rozhraní
Pro ozvučení potřebujeme zvukový dekodér nebo zvukový modul, který se připojí k dekodéru. Vzhledem k tomu, že varianta zvukového dekodéru je ekonomicky nejvýhodnější, budeme se dále zabývat tímto řešením.
• Massoth 8230039 – zvukový dekodér eMOTION XLS se zásuvkou a reproduktorem
Pro zlepšení schopností překonávat přerušované napájení modelu z kolejí (zejména v zimním období), použijeme napájecí kondenzátorový zdroj.
• Massoth 8151501 – eMOTION Goldcappuffer
Dále je možné instalovat potenciometr pro regulaci hlasitosti zvukového modulu. Hlasitost přitom lze nastavit proměnnou CV 200. Vzhledem k tomu v tomto případě nebylo řešeno umístění potenciometru a tento nebyl užit.
• Massoth 8242010 – potenciometr pro dekodéry XLS
Samozřejmě je možné dále doinstalovat součástky pro spínání zvuků kolejovým magnetem, popřípadě pro synchronizaci zvuků s otáčkami kol. Při digitálním provozu modelu v režimu s ovladačem však spínání houkání kolejovým magnetem zvláštní hodnotu nepřináší a synchronizace otáček kol se zvuky je u elektrické trakce prakticky k ničemu. Instalací těchto prvků se proto nebudeme zabývat.
• Massoth 8242020 - deska se spínacími kontakty do podvozku
• Massoth 8242030 – taktovací senzor eMOTION pro XLS
Pro testování modelu během práce je vhodné užít tzv. zkušební rolny.
• Massoth 8101200 – zkušební rolny 2 ks s kontaktem pro botky

Demontáž karoserie

Motorový vůz je poměrně složitý model. To se odráží v nejednoduchosti demontáže, ale zejména zpětné montáže karoserie.
 

Model otočíme vzhůru koly. Lyrové sběrače je vhodné sklapnout do vodorovné polohy. Na čelech vozu vysadíme spodní konce výlisků propojovacích hadic, které jednak spojují karoserii s rámem a jednak kryjí zajišťovací vruty. Tyto vruty musíme vyšroubovat. Na spodní straně rámu vozu je celkem 8 vrutů, které musíme rovněž vyšroubovat. Tím je de facto karoserie volná. 

Připravme se však na dost velký odpor při jejím uvolnění. Prsty je třeba neustále promačkávat spojovací spáru rámu a karoserie a zároveň rám táhnout vzhůru. Jakmile se karoserie uvolní, zpravidla začnou vypadávat některé součásti interiéru – sedadla, posuvné dveře, apod. Tomu se prakticky nedá zabránit. Právě tyto součásti mohou vytvářet při skládání dost velké potíže.
Karoserii položíme na stůl v obrácené poloze a vedle položíme na kola rám. Propojené kabely dovolí položení obou částí jen těsně vedle sebe.
Elektronická deska s rozhraním je umístěna ve střední části vozu v prostoru záchodu. Pro další montáže vyšroubujeme vruty držící vozovou přepážku s namontovanou deskou. Vodiče připojující do základní desky podvozky, osvětlení, apod. nemusíme praticky rozpojovat. Vyhneme se tím rozlišování, která zásuvka při zpětné montáži kam patří.
 

Tím jsme připraveni pro montáž dekodéru.

Montáž reproduktoru

Z rámu vyšroubujeme 8 vrutů držících podvěšenou přístrojovou schránu modelu. Zde je místo pro reproduktor. Před jeho montáží musíme vyjmou dvě ocelová závaží, která zasahují do těsné blízkosti reproduktoru.
 

Pro upevnění reproduktoru použijeme 4 vhodné vruty, nejlépe ze sady vrutů LGB 69002. Potřebujeme také plastové podložky, které zachytí okraj reproduktoru. Reproduktor přesně pasuje do vybrání kolem výdechové mřížky a je opatřen kablíkem s nalisovanou zástrčkou pro zásuvku v desce dekodéru. Po namontování reproduktoru a závaží vrátíme výlisek schrány na původní místo a upevníme vruty.
 

Montáž zvukového dekodéru

V balení s dekodérem je zvlášť reproduktor a zvlášť kabelové propojení. Dekodéry XLS mají šroubovací svorkovnice. Na svorkovnici namontujeme svazek barevných kabelů se zásuvkou. V návodu je tomu srozumitelný obrázek. 

Je třeba dbát na dobré zasunutí cínovaných konců kabelů do svorkovnice. Obnažené konce jsou dost krátké. Pro spolehlivější mechanické propojení je vhodné konce kabelů ještě o cca 2 mm více odizolovat.
 

Ze základové desky vyjmeme zkratovací zásuvku, která pro analogový provoz zajišťuje propojení kolejí s motorem. Na obnažené kontakty nastrčíme zásuvku dekodéru. Je třeba dbát na správnou polohu zásuvky, Při troše »šikovnosti« ji lze nasunout i obráceně, čímž reverzujeme chod a přehodíme funkční výstupy. Vše vysvětlují fotografie.
 

Dekodér upevníme jedním vrutem do zdířky jinak připravené na montáž zvukového modulu LGB. Deska továrního modulu je samozřejmě jiná, než deska XLS, takže využitelná je pouze jedna zdířka. To ale vůbec nevadí. Dekodér je i jedním vrutem upevněn dost dobře.
Do příslušné zásuvky dekodéru naní zasuneme konektor od reproduktoru. 

Montáž kondenzátorového zdroje

Připojení baterie kondenzátorů je celkem triviální. Černý na svorku 24+, červený na GND a bílý na BC. Pouze v případě připojování kabelu na svorku GND se trošku zapotíme, protože tato je již obsazena kabelem ze zásuvky DCC. Do jedné zdířky svorkovnice tedy musíme zapojit vodiče dva. Vypínač ze sady zdroje nepoužijeme, protože vypínání zdroje při programování obstará dekodér sám (přes svorku BC). Po zapojení kondenzátorů můžeme zkoušet funkce nanečisto.

Mezizkouška

Před zpětnou montáží karoserie je vhodné přezkoušet základní funkce modelu. Ideálně se k tomu hodí zkušební rolny, které umožňují prověřit jízdní fukce, aniž by se model hnul z místa. To je optimální, pokud např. demontovaná střecha propojena kabely leží vedle modelu.
Dekodér má tovární adresu 3. Vhodné je zkusit jízdu, spolu s tím přepínání osvětlení a zapnutí a vypnutí zvuků, zahoukání, apod. Pokud model jede, svítí a zvuky zvučí, je vše v pořádku a můžeme v klidu model sestavit.

Zpětné montáže

Neprve je potřeba zasunout na své místo přepážku s elektronikou. Po zašroubování vrutů můžeme do prostoru »záchodostrojovny« opatrně seskládat sadu kondenzátorů a rozumně zastrkat vodiče, které tvoří spíše klubko hadů. Dá se přitom vyšetřit prostor pro trošku přídavné zátěže. V našem případě jsou užita ocelová kolečka jako odpad od strojní lochovačky. Kovovou zátěž je však třeba dobře zabalit do izolačního materiálu, aby nedošlo ke zkratu. Zátěže do vozu již mnoho nedostaneme, ale každý gram je dobrý zejména pro kopcovitá kolejiště. 

Nyní je nutno opatrně naskládat zpět všechny součásti, které jsme museli uvolnit (sedadla nad vruty) nebo samy vypadaly. Problémy dělají posuvné dvěře, které je vhodné mírně »pootevřít«. Pokud sedadla nedrží pevně na rámu při jeho převrácení, je nutné je opatrně vložit do karoserie. Zkontrolovat je nutné bílé okno strojovny, které se rádo vyvrací. Nesmíme zapomenout na záslepky čelních zásuvek, které na modelu nejsou. Uvolněny mohou být i čelní sklopné přechodové plechy pod čelními dveřmi.
Postupné nasunování rámu do karoserie je obtížné, je zde tisíc překážek, které je nutno pomalu překonávat. Kontrolovat musíme i kabeláž ve strojovně, aby nedošlo k uskřípnutí u podlahy. Sledovat musíme i čtveřici kablíků u vstupních dveří, které se nesmí skřípnout. Pokud se nám podaří sesadit karoserii s rámem napoprvé, je to úspěch. Teprve až vše dobře sedí, lze zpět zašroubovat všechny vruty. Dbáme na to, aby se vruty »chytly« do původního závitu. Pracujeme pouze s plasty, takže vícenásobné řezání závitů může být po čase osudné. Opatrně je potřeba dotahovat zejména malé vruty na čelech.

Programování dekodéru

Nyní si popíšeme základní nastavení dekodéru. Model po instalaci dekodéru samozřejmě rovnou jezdí, ale potřebujeme změnit aspoň adresu a nastavení pro kondenzátory.
CV1 — krátká adresa – hodnota 1 (motorový vůz evid. č. 1)
CV2 — rozjezdové napětí – hodnota 0
CV3 — zrychlení – hodnota 30 (pozvolnější rozjezd)
CV4 — zpoždění – hodnota 15 (rozumě intenzivní brzdění)
CV5 — maximální rychlost – hodnota 255 (maximum)
CV29 — konfigurace NMRA – hodnota 2 (28 jízdních stupňů)
CV49 — konfigurace Massoth – hodnota 2 (digitální zátěžová regulace aktivní)
Pro provoz na centrálách LGB II a starších se sériovým předání dat je potřeba nastavit sériový řetězec na funkčním výstupu A1. Zároveň je třeba dekodér provozovat na 14 jízdních stupních
CV29 — konfigurace NMRA – hodnota 0 (14 jízdních stupňů)
CV49 — konfigurace Massoth – hodnota 11 (výstup A1 sériový řetězec)
Nastavení napětí na světelných výstupech není třeba měnit, protože tovární základová deska obstarává 5V pro všechno osvětlení modelu.
Při použití kondenzátorového zdroje je vhodné omezit dobu výběhu modelu po přerušení napájení, protože například po vykolejení může dále jedoucí model napáchat značné škody. Hodnotu je potřeba vyzkoušet. Bude různá pro individuální provozní podmínky každého kolejiště. V zimě na sněhu a ledu bude delší doběh výhodnější, v létě bude stačit doba kratší.
CV129 — čas výběhu – hodnota 30 (doba běhu motorů po výpadku napájení)
Nastavení hlasitosti je také individuální (exteriér, interiér).
CV200 — hlasitost modulu – hodnota 8 (při instalaci potenciometru hodnota 255)
Další hrátky se zvuky, jako je jejich hlasitost, způsob ovládání, apod., je zcela individuální záležitostí. Výrobce nastavuje zvuky optimálně, není zvláštní potřeba je měnit. Záleží ale na vkusu každého modeláře.

A jedeme do terénu

Naprogramovaný vůz může uchopit své »vlečňáky« a směle vyrazit na trať.

2. 1. 2011

2. 1. 2011

2. 1. 2011

2. 1. 2011
 

2. 1. 2011

2. 1. 2011

2. 1. 2011
 
2. 1. 2011

2. 1. 2011

2. 1. 2011

2. 1. 2011
 
2. 1. 2011
2. 1. 2011 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :