montáž dekodérů LGB III, eMOTION XL, XLS
a napěťového zdroje firmy Massoth
• LGB – lokomotiva RhB Ge 2/4 203•

Překrásný model LGB zobrazující historickou střídavou elektrickou lokomotivu RhB s řadovým označením Ge 2/4 přímo volá po digitalizaci, doplnění zvuků a dalších prvků zlepšujích vlastnosti modelu.
V následujícím článku popíšeme, kterak do modelu instalovat dekodér, zvukový dekodér a přídavný napěťový zdroj, který odstraní zvýšenou náchylnost modelu k reakci na horší napájení na znečistěných kolejích. Osazení jednoho běhounu sběrači proudu je popsáno v recenzi modelu. Zde se budeme věnovat pouze vozidlové elektronice.Dekodér LGB Art. Nr. 55027

Model LGB Ge 2/4 203 je z výroby vybaven rozhraním pro montáž dekodéru DCC. Základní digitalizaci modelu provedeme tedy instalováním nějakého dekodéru kompatibilního s NMRA. Výrobců takových dekodérů je celá řada, ale určitou jistotu skýtají dekodéry výrobce modelu, respektive výrobce elektroniky LGB. Tím je firma Massoth. Jelikož máme s dekodéry této firmy ty nejlepší zkušenosti, popíšeme instalaci právě těchto prvků.
Na výběr máme jednak dekodér vyráběný pod značkou LGB s art. číslem 55027, což je dekodér III. generace se zásuvkou digitálního rozhraní montovaného do nových modelů LGB. Je zabalen v typické červené krabičce LGB. Přímo od firmy Massoth máme k dispozici dekodéry řady eMOTION L a XL, popřípadě XXL. První varianta je určena pro malé jednomotorové lokomotivy s možným zatížením 1A. Pro model Ge 2/4 ale s výhodou využijeme 3A dekodér s označením XL, který je vybaven mimo jiné připojovacím kabelovým svazkem se zásuvkou přímo pasující do konektoru v lokomotivě. Dekodér eMOTION XXL je 6A dekodér určený pro vícemotorové lokomotivy s velkou spotřebou (např. čtyřmotorové Aristo s méně kvalitními »žravými« motory).
Dále popíšeme instalaci lokomotivního dekodéru LGB třetí generace, která je nejjednodušší. Montáž by měl zvládnout každý modelář.

Otevření modelu

Vozovou skříň odmontujeme odšroubováním šesti vrutů zespodu modelu. Jeden šroubek je krytý výliskem modelu přístrojové skříně, která je pouze »zaklapnutá«.
Při odklápění skříně musíme ještě vypojit propojovací kabely mezi deskou elektroniky a vypínači v kabině strojvedoucího. Tyto kabely je vhodné si poznačit, abychom je při zpětném zapojování »nepopletli«.


Při položení uvidíme montážní vruty karoserie.

Odšroubování vrutů karoserie.

Odejmutí modelu přístrojové skříně na rámu lokomotivy.
 

Odejmutý výlisek přístrojové skříně se šesti vruty upevňujícími karoserii.

Karoserie odklopená bokem.

Dekodér LGB III art. 55027 s konektorem.
 

Připojení dekodéru

Na desce s elektronickými součástmi je konektor, do kterého je zastrčena propojovací »analogová« zásuvka. Ta má za úkol propojit příslušné vývody kolejových sběračů, přívodů k motoru a přívodů k osvětlení tak, aby model byl funkční jako analogový. Na desce jsou obvody nízkonapěťového napájení osvětlení s diodami na přepínání v závislosti na směru jízdy (polarity).
Odejmutím zásuvky odkryjeme ono rozhraní DCC. Model přitom úplně přestane fungovat.


Odejmutí propojovací »analogové« zásuvky.

Zasunutí konektoru dekodéru.

Odložení desky dekodéru na vhodné místo.
 

Z krabičky vyjmeme dekodér LGB III. Bez jakékoli úpravy nasuneme jeho zásuvku na konektor základní desky. Orientaci zásuvky si ověříme dle návodu. Desku dekodéru umístíme na vhodné místo ve skříni lokomotivy. Pro fixaci můžeme použít oboustrannou pásku, která je součástí balení. Vhodným místem se jeví dutina určená pro reproduktor v případě montáže zvukového modulu.
Nyní můžeme zaklopit karoserii, předtím ještě spojit zpět propojovací kabely, pokud jsme je pro snadnější manipulaci s modelem předtím rozpojili. Jak je vidět, je to tak jednoduché, že z toho až mrazí v zádech...

Zkouška funkcí

Na zkušební stolici můžeme také model přezkoušet, dekodér je nastaven na obvyklou adresu 3. Mimo jízdy zkoušíme i funkci osvětlení. Světla by měla přepínat dle směru. Koncová návěst je dle RhB prováděna jedním svítícím (levým) reflektorem. Po upevnění karoserie je model plně provozuschopný.
Následovat bude nepochybně naprogramování dekodéru dle individuálních požadavků. Základní nastavení od výrobce je provedeno pro uživatele centrál LGB. Mimo adresy 3 je to 14 jízdních stupňů a schopnost provozu digitálně i analogově.
Programování jednotlivých proměnných popíšeme v dalších odstavcích.Zvukový dekodér Massoth eMOTION XLS

Montáží zvukového dekodéru dostaneme náhle model jiné kategorie. K dispozici je opět celá řada výrobců, kteří zvukové moduly nebo zvukové dekodéry dodávají. Rozdíl mezi modulem a dekodérem je jasný – zvukový modul potřebuje pro digitální provoz ještě nějaký ten dekodér. Zvukový dekodér má zvukový modul integrován na jedné společné desce. Mimo LGB jmenujme především firmu Dietz, která kvalitou zvuků vyniká, dále německou firmu ESU nebo rakouskou Zimo.
Zvukové dekodéry eMOTION prodělaly v posledním období poměrně rychlý vývoj. V současnosti představují z hlediska komfortu programování, jednoduchosti montáže a komplexnosti dodávky jednoznačně špičku. Navíc je tu téměř bezkonkurenční cena. Zvukové dekodéry Massoth eMOTION se dodávají již s nahranými zvuky konkrétní předlohy.

Instalace zvukového dekodéru

Po otevření lokomotivy vybalíme obsah modré krabičky s dekodérem. Mimo sáček s vlastní deskou dekodéru je tu ještě reproduktor, který je rozměrově přizpůsoben průměru osazovací příruby výlisku v modelu a sáček s káblíky ve dvou provedeních. Jednak je to svazek zakončený zásuvkou pro rozhraní LGB a jednak sada jednotlivých káblíků ukončených nalisovanou objímkou pro nasazení na kolíky. Druhá sada je určena pro neLGB modely.


Krabička se zvukovým dekodérem Massoth.

Obsah balení zvukového dekodéru eMOTION XLS.
 

Nejprve do lokomotivy umístíme reproduktor. Na jeho upevnění použijeme nejlépe černěné vruty LGB, které pořídíme v sadě 100 ks s art. číslem 69002. Dále jsou vhodné plastové podložky, které zachytí okraje těla reproduktoru. Dodaný reproduktor je vybaven káblíkem s konektorem pasujícím přesně do zásuvky na desce dekodéru. Ozvučnici reproduktoru tvoří celá vozová skříň modelu. Zvukové vlny vycházejí žebrováním na podlaze nad hnacím podvozkem.


Dodaný reproduktor přesně lícuje s vybráním ve výlisku.

Reproduktor přichytíme vruty přes plastové podložky.

K dispozici jsou zdířky pro 4 vruty.
 

Desku dekodéru připevníme pomocí vrutu a plastových vložek nejjednoduššeji nad reproduktor. Pro zachycení na reproduktor užijeme čtvereček oboustranné pásky. Do upevněného dekodéru můžeme přišroubovat vodiče se zásuvkou pro rozhraní. Postupujeme dle návodu (strana 12), kde jsou definovány barvy vodičů a orientace zásuvky rozhraní na hlavní desce modelu. Jednotlivé zdířky svorkovnice jsou zřetelně označeny zkratkami (+24V, GND, LI-V, MOT+, GL+, GL-, MOT-, LI-H, F1). Pořadí vodičů na svorkovnici je totožné s pořadím na zásuvce rozhraní. Poslední vodič svazku je pak upevněn na protější svorkovnici dekodéru (svorka F2).


Připevnění dekodéru vrutem na příhodné místo.

Na reproduktoru použijeme oboustrannou lepicí pásku.

Postupné upevnění kabelů ze svazku zásuvky.
 

Jednotlivé vodiče upevňujeme se zachovaným pořadím.

Konektor zasuneme do základní desky lokomotivy.

Výsledná montáž zvukového dekodéru.
 

Po zastrčení zásuvky rozhraní a zásuvky reproduktoru SPKR (označení zásuvek na desce dekodéru je v návodu na straně 7 a 8) je lokomotiva připravena ke zkoušce.

Zkouška funkcí

Model umístíme opět nejlépe na zkušební stolici - rolny (od firmy Massoth nebo Dietz). Adresa je obligátní 3. Funkčním tlačítkem 6 zapneme zvukový modul a F5 zapne zvuky nastartovaného stroje (zvuky pozadí). Tlačítkem F9 zapneme osvětlení a rozjedeme lokomotivu. Součástí návodu zvukového dekodéru je i přiřazení jednotlivých zvukových sekvencí jednotlivým funkčním tlačítkům. Jsou obsazeny i fukce na F10—16, které nejsou vyvolatelné na ovladačích LGB. Ovladač Navigator je však vyvolat umí. Přiřazení zvuků lze podle potřeby naprogramovat.
Pokud vše funguje jak má, můžeme lokomotivu zašroubovat a hurá na trať.

Vhodné programování dekodéru

Důležitá je samozřejmě adresa modelu, která se programuje v CV1 (hodnoty 1—127). Pokud chceme tzv. dlouhou adresu (např. číslo lokomotivy 203), musíme nejprve nastavit CV29, CV17 a CV18. Ovladačem DiMAX Navigator můžeme komfortně v menu »programování dekodéru« nastavit i dlouhou adresu modelu zároveň s počtem jízdních stupňů. K zápis správných hodnot do CV29, CV17 a CV18 pak dojde automaticky. Jinak je proměnná CV29 dost důležitá pro základní nastavení dekodéru dle NMRA. Ovládá reverz chodu modelu (0 nebo 1), 14 nebo 28 jízdních stupňů (0 nebo 2), jen digitální nebo i analogový provoz (0 nebo 4), vnitřní nebo vlastní rozjezdovou křivku (0 nebo 16) a konečně krátkou nebo dlouhou adresu (0 nebo 32). Hodnotu pro CV29 získáme součtem hodnot v závorkách. Pro nastavení nereverzovaný chod, 28 jízdních stupňů, jen digitální provoz, vnitřní (tovární) křivka a dlouhá adresa je to 0 + 2 + 0 + 0 + 32 = 34. Hodnotu 34 naprogramujeme.
Hodnotu CV17 pak vypočítáme následovně: ADRESA / 256 (z výsledku jen celé číslo) - pro 203: 203/256=0,79297 hodnota CV17 je 0.
Hodnotu CV18: ADRESA - CV17×256 - pro 203: 203-(0×256)=203 hodnota CV18 je 203.
Dále je vhodné nastavit tyto konfigurační proměnné:
CV2 na 0 (rozjezdové napětí na motoru pro 1. stupeň)
CV3 na 30—40 (volnější zrychlení)
CV4 na 15 (zpoždění)
CV5 na 120—160 (omezená maximální rychlost)
CV200 na 6—8 (hlasitost zvuků)
Dle návodu, kde je úplný seznam CV a jejich fukcí s rozsahem hodnot, si můžeme zejména se zvuky doslova hrát. Tovární nastavení však pro drtivou většinu modelářů plně postačuje.eMOTION Goldcappuffer - napěťový zdroj

Kondenzátorový napěťový zdroj se připojuje na dekodér lokomotivy a slouží ke krátkodobému náhradnímu napájení při výpadku vlivem nečistot na kolejích. Čím menší a lehčí model, tím jsou tyto provozní potíže častější a intenzívnější.
Řešení je principiálně jednoduché - kapacitní kondenzátor se v době »dobrých časů« řízeně nabíjí, aby se při výpadku napájení v kolejích »vybíjel« přes spotřebiče modelu (motor, osvětlení, zvuky). Problémem ovšem je, že velkokapacitní kondenzátory jsou fyzicky značně velké. U modelů, které by tyto pomocníky nejvíce potřebovaly tak často není možno najít volný prostor pro jejich zástavbu. Dalším problémem je nutnost odpojení kondenzátorů při programování dekodéru, neboť kapacita deformuje programovací impulsy.
Zdroje řešící tyto potíže nabízí firma Dietz jako stavebnici již velmi mnoho let. Rovněž Massoth vyrábí tyto zdroje dlouho, byly však montovány do analogových, digitálně ozvučených modelů, kde napájely právě zvukový modul. Jako samostatnou součást pro individuální instalaci jsou tyto zdroje prodávány teprve od krize EPL, kdy dvorní výrobce elektoniky LGB přestal být vazalem bez samostatného obchodu. Nejnovějším výrobkem Massoth je kondenzátorový zdroj s obchodním názvem eMOTION Goldcappuffer, jehož kapacita je velmi zvětšená, takže modely ujedou bez napájení i mnoho decimetrů. Zdroj je konstruován jako série kondenzátorů sestavených do tří celků. První z nich obsahuje řídicí elektroniku.

Instalace zdroje eMOTION Goldcappuffer

V následujícím textu si popíšeme instalaci zdroje do lokomotivy s již nainstalovaným zvukovým dekodérem.


Kondenzátorový zdroj eMOTION Goldcappuffer.

Kondenzátorový zdroj po vybalení.
 

V prostoru lokomotivy si rozvrhneme vhodné místo pro uložení kondenzátorů. Ty jsou smršťovací fólií sestaveny do tří kabelem propojených celků. To je velmi výhodné v tom, že jednotlivé díly nemusí být na jednom místě. Nejednodušší je použití oboustranné lepicí pásky. V případě modelu Ge 2/4 203 lze vytvořit »věnec« kolem reproduktoru. Měli bychom dbát na to, aby jednotlivé díly skutečně dobře držely. Při pozdějším pohybu modelu (třeba při převrácení na střechu) by se neměly uvolnit. Nehrozí zde sice nebezpečí zkratu na deskách elektroniky, ale třeba zablokování tyčoví od nápravových spojnic.


Umístění komponentů pomocí oboustranné pásky.

Po umístění pásky na místo strhneme druhou fólii.

Přilepení dílu zdroje na oboustrannou pásku.
 

Konečné umístění kondenzátorového zdroje do lokomotivy.

Kondenzátory nikde nesmí přesahovat vnitřní obrys výlisku skříně modelu.
 

U nejnovějších dekodérů eMOTION XLS je k dispozici svorka pro připojení řídicího vodiče kondenzátorového zdroje. V tom případě nepotřebujeme odpojovací spínač, který je součástí balení. Pokud chceme zdroj instalovat do modelu, který má starší dekodér nebo do modelu lokomotivy č. 205 (s orginálním továrním zvukovým modulem), budeme potřebovat někde na přístupném místě nainstalovat zmíněný vypínač. U našeho modelu se k tomu velmi dobře hodí kabina, kde nejsou provozní vypínače. Výlisek zadní stěny má totiž obdélníkové otvory pro vypínače, takže s minimem námahy lze toto místo využít pro vypínač kondenzátoru. Vypínač z balení je však vhodné nahradit typem s montážními otvory pro šroubky. Fotografie jsou dostatečně inspirující.


Vytažení zadní stěny kabiny při sklopených dvířkách.

Ve výlisku jsou již otvory pro vypínače.

Mohutný vypínač z balení kondenzátorového zdroje a náhradní přišroubovatelná varianta.
 

Výběr šroubků pro upevnění vypínače.

Vyvrtání upevňovacích otvorů.
 

Zapojení zdroje

V návodu na straně 3 a 4 jsou naprosto srozumitelná schemata zapojení s popisem barev vodičů. Červený vodič zapojíme na kteroukoliv svorku označenou 24V+, černý vodič na svorku GND (nebo-li 24V-). Řídicí bílý vodič zapojíme buď přes vypínač, nebo na funkční výstup dekodéru F5 (POZOR - platí pouze pro dekodéry eMOTION XL) nebo v našem případě na svorku BC u dekodéru eMOTION XLS). Tím jsme hotovi. Model můžeme zavřít a testovat.

Chování modelu a nastavení

Velkokapacitní zdroj dává modelu úžasnou možnost jízdy bez napájení po dlouhou dobu. Ujetá vzdálenost je závislá na zatížení modelu. Největší odběr má samozřejmě motor, ale také osvětlení a zvuky. Pokud model zvedneme rukama z kolejí, bude točit koly a vesele zvučit minuty. Zatížení jízdou však vzdálenost klesne na 1—2 metry podle sklonu trati. S vagony ještě méně. I tak je tu ale skryto nebezpečí - při vykolejení a zkratu je model dále napájen, což je zcela nežádoucí. Pokud vypneme centrálu tlačítkem STOP (zdůvodů blížící se kolize), model také nezastaví. Proto je vhodné nastavit dobu jízdy na nějakou omezenou dobu. Nepřekonáme tím samozřejmě dlouhé zoxydované úseky, ale na krátkodobé výpadky třeba při jízdě přes srdcovky to bude bohatě stačit. Praxe ukázazala, že zhoršené napájení oxidací nebo znečistěním, kdy model stojí na »každém rohu«, tento kondenzátorový zdroj i při časovém omezení zcela eliminuje.
Dekodéry Massoth tedy umožňují programové omezení času dojezdu. Při zapojení kondenzátorového zdroje na svorku BC řídíme tento čas pomocí CV129. V rozmezí hodnot 2—255. Při nastavení kolem 20—30 ujede model (opět podle zatížení) kolem 30—50 cn. To je dobrá vzdálenost na překonání výpadků a zároveň rozumná vzdálenost pro případ nebezpečí. Zapojením zdroje na svorku BC zároveň vyřešíme potíže pri programování dekodéru – řídicí elektronika Goldcappuffer eliminuje kapacitu, takže programování je bez problémů.

Záver

Napájecí zdroj eMOTION Goldcappuffer (Art. 8151501) je perfektní funkční součást pro dovybavení jakéhokoli modelu. Pro digitální provoz je dobře vybaven řídicí elektronikou, zástavba je velmi jednoduchá a užitečnost obrovská. Napěťové zdroje Massoth jsou trvale na skladě v Brně. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :