ozvučení modelu
• LGB parní lokomotiva •
DB 99 241

LGB 23741 – parní lokomotiva DB 99 241

Tento model je možné poměrně snadno vybavit zvukem. Vzhledem k malým rozměrům je nutné použít zvukový dekodér Massoth v menším LS provedení. Konkrétně zvolíme dekodér Massoth 8211100 s nahranými zvuky malé parní lokomotivy. Použijeme reproduktor 40 x 40 mm Massoth 8241040. U parní lokomotivy je vhodné zvuky synchronizovat s pohybem pístů. K tomu je určena deska generátoru pulzů Massoth 8242030. A pro spouštění zvuků pomocí magnetů v kolejišti použijeme desku čtecích kontaktů Massoth 8242020. Můžeme také model doplnit pomocným napájecím zdrojem Massoth 8151001.

Demontáž modelu

Uvolněním šesti šroubků ze spodní části a dvou západek sejmeme černou nadstavbu. Pak rozpojíme všechny konektory dekodéru, dekodér odšroubujeme a vyjmeme závaží. Pod závažím získáme přístup ke kontaktům bloku motoru. 

Ze zadních kol sejmeme rozvody. Vyšroubováním druhého a pátého šroubku podvozku uvolníme blok motoru. Po sejmutí černé části předního spřáhla jde vyjmout celý blok motoru z rámu. Čtyři šroubky drží horní kryt bloku motoru. Po uvolnění zbývajících tří šroubků ve spodním krytu jde sejmout i dolní kryt.
 

Pulzní generátor Massoth Art. 8242030

Pulzní (taktovací) generátor se skládá z desky snímače (Hallova sonda) a feromagnetického prstence s vnitřním otvorem s plochami. Magnet je třeba umístit na zadní nápravu. V sadě je k dispozici nová osa nápravy, která má pro prstenec patřičně tvarované osazení, aby bylo zajištěno synchronní otáčení prstence s nápravou. Z bloku motoru vyjmeme původní nápravu s koly. Kola a ozubené převodové kolo stáhneme opatrně z nápravy. Na novou osu nasadíme magnetický kroužek. Vzhledem k tomu, že senzor je oproti originální součásti zvukových lokomotiv zjednodušen, je třeba prstenec fixovat, nejlépe vteřinovým lepidlem. Kroužek umístíme zhruba do středu osazení osy nápravy. Na osu pak zpět nalisujeme stažená kola. Je třeba dbát na původní vzájemnou polohu čepů pro táhla rozvodů (úhel 90°). Poloha čepů musí být shodná s ostatními nápravami modelu.
 

Těleso motoru je připraveno pro zasunutí desky pulzního generátoru. Pouze je potřeba lehce upilovat růžek destičky, aby neškrtal o ozubené kolo. Po vložení nové osy s koly na místo zkontrolujeme vzájemnou polohu kolečka s magnety a snímače. Pozor na to, že má osa určitou vůli do stran. Je potřeba, aby i v obou krajních polohách byla alespoň část snímače nad magnetickým kroužkem. Jinak při jízdě v zatáčkách zvuk ztrácí synchronizaci.

Deska čtecích kontaktů Massoth Art. 8242020

Pod spodní kryt motorového bloku ještě přijde umístit deska čtecích kontaktů. Pro snadnější vedení kablíku mimo dosah ozubených kol je vhodné přepájet kablík na druhou stranu desky kontaktů. Pořadí vodičů zůstane zachováno. Je-li vše v pořádku, je možné vrátit zpátky dolní kryt motoru a provést první pokus s připojením dekodéru na čtyři drátové kontakty bloku motoru. V této fázi je třeba zkontrolovat správnou funkci pulzního generátoru v obou krajních polohách zadní nápravy. Případná pozdější oprava by znamenala opětovnou demontáž.
 

Programování dekodéru

Již v této fázi je nutné provést některé programovací kroky. Především je nutné nastavit výstupní napětí osvětlení a kouřového generátoru. To se provede zápisem hodnoty 4 do CV50 a CV53. Pro test pulzního generátoru je nutné ho zapnout zápisem hodnoty 1, 2 nebo 4 do CV195. Budeme-li instalovat i napěťový zdroj, musíme deaktivovat analogový mód dekodéru nastavením bitu 2 v registru CV29 na hodnotu 0.

Sesazení modelu

Je-li vše v pořádku, je možné blok motoru zakrýt horním krytem. Nyní blok motoru zasadíme do rámu, přišroubíme přední spřáhlo a rám s motorem zespodu sešroubíme zbývajícími dvěma šroubky. V rámu vypilujeme malou drážku, aby nedošlo ke skřípnutí kablíku čtecích kontaktů. Pak zkompletujeme rozvody se zadními koly. Dále připevníme obě závaží. Opět je možné provést kontrolu funkčnosti.
 

Reproduktor umístíme do prostoru, kde byl původně přepínač. Použijeme čtvercový reproduktor velikosti 40x40 mm. Jde tam těsně zasunout, ani není potřeba ho nějak upevňovat. Pouze je třeba odstranit držák původního přepínače. Pro připojení světel použijeme dodaný čtyřžilový kablík, který přímo propojíme na kablíky světel, nebo použijeme pomocný propojovací konektor. Kouřový generátor připájíme na třížilový kablík, funkci A1.

Pomocný napěťový zdroj Massoth Art. 8151001

Dekodér by se pohodlně vešel do prostoru válcového kotle nad závažím, kde byl původní dekodér. Pokud ale chceme model vybavit i pomocným napájecím zdrojem, využijeme tento prostor pro kondenzátor zdroje. Dekodér pak umístíme nastojato před první válcové závaží. Pro usnadnění zakrytování můžeme vodiče i kondenzátor uchytit lepicí páskou. Nakonec model zakrytujeme.  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :