ozvučení modelu
• LGB lokotraktor Henschel •
s dálkově ovládanými spřáhly

LGB 23900 – lokotraktor Henschel

Text a fotografie © Václav Krmela

Model lokotraktoru Henschel je pěkný model pro malá kolejiště. Jeho hlavní předností jsou ovladatelná spřáhla. Jediné, co mu chybí, je zvuk.
Po nahlédnutí pod kapotu zjistíme, že i přes malé rozměry se sem ještě něco vejde. Pokud zvolíme menší reproduktor 40x40 mm, dá se uvažovat o dvou místech. Za čelní maskou kapoty, zde by byla nutná úprava čelní masky. Druhým místem je prostor pod ovládacím panelem strojvedoucího, kde je nyní třípolohový přepínač. Zde by stačilo vyříznout otvor směrem do kabiny.
Stávající elektronika má dvě části. Dekodér je rozměrově srovnatelný s LS dekodérem Massoth. Před dekodérem je ještě jedna deska s elektronikou, která ovládá spřáhla. Prozkoumáním vazby mezi oběma deskami se ukazuje, že ovládací deska spřáhel je jednoduše napojena na dva funkční výstupy dekodéru. Pokud zachováme desku ovládání spřáhel, bude možné stávající dekodér nahradit LS dekodérem Massoth.

Výběr komponent

Pro realizaci zvolíme eMotion LS zvukový dekodér Massoth 8221100 s nahranými zvuky malé dieselové lokomotivy Köf. Dále použijeme reproduktor 40x40 mm Massoth 8241040 a desku čtecích kontaktů Massoth 8242020. Pro překonání krátkodobých výpadků napájení při přejezdu výhybek použijeme napájecí zdroj Massoth 8151001.

Demontáž a úprava karoserie modelu

Kapotu modelu drží dva malé šroubky v čele karoserie. Kabinu strojvedoucího drží zespodu dva šroubky nad zadními koly. Z kabiny strojvedoucího odstraníme přepínač a v jeho místě vyřízneme kruhový otvor o průměru 35 mm a vyvrtáme čtyři upevňovací otvory reproduktoru. Reproduktor přišroubujeme z vnější strany směrem do kabiny pomocí šroubků M2 nebo pomocí samořezných vrutů.
 

Montáž zvukového dekodéru eMOTION LS Massoth Art. 8221100

Ze stávajícího dekodéru odpojíme všechny kabely z konektorů a odpájíme šedivý vodič, který spojuje GND dekodéru s deskou spřáhel. Deska spřáhel obsahuje také propojení na dvě čelní světla lokomotivy. To nebudeme potřebovat, takže je možné propojovací (dvouvodičový) kablík světel odpájet, případně odpájet i dva konektory kablíků světel.
Po vytažení konektoru spojujícího dekodér s podvozkem, zůstanou z podvozku trčet čtyři kolíky. Přímo na ně se nasadí barevné vodiče nového dekodéru. Pořadí vodičů je při pohledu shora ve směru jízdy zleva doprava: žlutý - bílý - hnědý - zelený.
 

Deska spřáhel se propojí s dekodérem opět šedivým vodičem, který je nutné napájet na vývod dekodéru označený GND, jinak používaný také pro připájení napájecího kondenzátoru. Případně je možné vodič vyměnit za trochu delší. A pak se propojí třívodičový funkční kablík desky spřáhel s konektorem dekodéru, který je funkčním výstupem F1+F2. Zapojení konektoru je shodné.
Malý problém je s připojením světel. Na dekodéru je jeden čtyřpinový konektor. V modelu je celkem pět kablíků zakončených dvoupólovými konektory (zadní světla, osvětlení kabiny a 3x přední světla). Pro propojení zhotovíme pomocnou propojovací destičku. Na destičku umístíme dva konektory vyjmuté z desky spřáhel (na zadní a kabinové světlo). Napevno připájíme tři kablíky předních světel paralelně propojené, ze kterých odstraníme konektory. Pak připájíme čtyřvodičový kablík dodaný s dekodérem, který bude sloužit pro připojení k dekodéru. Pomocná destička je nyní pevně spojena s kapotou modelu, ale zbývající spoje s dekodérem a kabinou strojvedoucího jsou přes konektory rozpojitelné.

Deska kolejových kontaktů Massoth Art. 8242020

Pro spouštění zvuků pomocí magnetů v kolejišti je potřeba deska čtecích kontaktů. Deska se umístí mezi zadní kola pod kryt podvozku. Pro uvolnění krytu je nutné odšroubit všechny čtyři šroubky krytu podvozku. Kablík s konektorem se protáhne otvorem dovnitř modelu a zapojí do odpovídajícího konektoru v dekodéru. Kryt se opatrně vrátí zpátky. Skleněné jazýčkové kontakty musí jehce zapadnout do vybrání v krytu. 

Kompletace, kondenzátorový zdroj Massoth Art. 8151001

V první fázi přišroubíme kabinu strovedoucího. Pak přijde na řadu dekodér. Deska dekodéru nemá žádný upevňovací otvor. V modelu je ale málo místa a hodně drátů, takže je o utěsnění postaráno. Pouze se musí zajistit, aby nedošlo k elektrickému kontaktu dekodéru s tělesem závaží. Je možné použít nějaký vhodný držák, nebo alespoň podložit dekodér kouskem kartonu.
V přední části kapoty ještě zůstává poměrně velký prostor. Vejde se sem pohodlně kondenzátor pomocného napěťového zdroje. Trojžilový kablík zdroje se připájí na spodní stranu dekodéru na pájecí plošky označené GND, +24V a BC. Není potřeba použít vypínač pro odpojení zdroje během programování dekodéru, odpojení zdroje zajistí dekodér sám. Nakonec se vhodně stočí propojovací kabely a nasadí kapota motoru.

Programování dekodéru

V první řadě je nutné změnit napájecí napětí osvětlení! S vyjímkou střešních světel jsou ostatní žárovky modelu na napětí 5 V. Zatímco výchozí napětí dekodéru je plné trakční napětí. Provede se to zápisem do CV50. Použitelá je hodnota někde kolem 4. Pro jistotu je toto vhodné provést ještě před kompletací, před zasunutím konektoru osvětlení do dekodéru. Za úvahu by stála výměna žárovek za žárovky na 24 V. Pokud jsme instalovali napěťový zdroj, musíme deaktivovat analogový mód dekodéru nastavením bitu 2 v registru CV29 na hodnotu 0.
Ostatní programování již závisí na konkrétní situaci. Další měněná hodnota bude adresa dekodéru. Pokud chceme použít tzv. dlouhou adresu (nad 128), je nutno patřičným způsobem upravit hodnotu CV 29 a následně i CV17 a CV18.
Ve výchozím stavu je ovládání spřáhel mapováno na funkční klávesy F7 a F2. Je možné je přemapovat na klávesy F2 a F3, jak bylo zvykem z originálního nastavení původního dekodéru. Provede se to zápisem hodnot 2 a 3 do CV54 a CV56.
Musíme mít však na paměti přednastavené ovládání zvuků funkčními klávesami ovladače. Musíme ohlídat, aby nedocházelo ke kolizi, tzn. aby model při rozpojení spřáhel zároveň netroubil nebo třeba nevypínal motor.
Hlasitost zvuků nastavujeme prostřednictvím CV200.

Závěr

Ozvučený lokotraktor je velmi vděčný model. Umístění reproduktoru do kabiny není sice ideální - zvuk vychází do prostoru pouze okénky ve dveřích kabiny. Vzhledem k velikosti modelu tento prosotrový posun zdroje nevadí. Ideální místo za čelní žaluzí bohužel prakticky nelze využít, protože zhotovení akustických výdechů je zde téměř nemožné. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :