DiMAX Navigator
příklad programování
»trakce«

Pro synchronizované ovládání více lokomotivních dekodérů současně je u ovladačů Massoth DiMAX Navigator k dispozici režim tzv. »Trakce«. Režim umožňuje ovládání až čtyř lokomotiv (dekodérů) současně.
Prvním krokem je naprogramování skupiny a druhým pak její vyvolání k provozu.
Text a fotografie Roman Šiler. Poslední editace 12. 9. 2009.

Užitečná funkce

V provozu železnice jsme často svědky jízdy dvou nebo i více lokomotiv v jednom vlaku. Tuto skutečnost můžeme dobře simulovat i při provozu modelů na zahradním kolejišti. Podmínkou se stejné nastavení dekodérů současně ovládaných modelů.
Velmi užitečné v praxi je současné ovládání nejen lokomotiv, ale i dalších vozidel vybavených dekodérem. Ukážeme si, jak vlastností ovladače DiMAX Navigator využít při ovládání osobního vlaku RhB simulujícího »pendlovací« vlaky, tolik typické pro trať Chur – Arosa a Scuol – Pontresina.

V nabídce LGB jsou řídicí vozy s evid. č. 1701 (a z dřívějška 1702). Tyto modely jsou vybaveny rozhraním pro dekodér LGB Art. 55021 (tzv. Direct Decoder), který je možné nahradit novým dekodérem Massoth eMOTION L Art. 8154001. Dekodér je jednoduše vložen do rozhraní (kolíky ze zasunou do zdířek elektronické desky řídicího vozu. Dekodérem vybavený vůz se pak nechá dálkově ovládat – zapínání vnějšího osvětlení s automatickým přepínáním světel v závislosti na směru jízdy a zapínání vnitřního osvětlení. Je pak velmi pohodlné ovládat řídicí vůz spolu s lokomotivou. 

Následující postup popisuje Navigator s MENU v německém jazyce.

Nastavení skupiny

Postup

• zapneme ovladač DiMAX Navigator, pokud je v režimu RC. Při propojení s centrálou kabelem je zapnut automaticky. Pro režim RC potřebujeme samozřejmě baterie a na centrálu připojený anténní přijímač.


Po zapnutí ovladače vidíme krátce obrazovku startu firmware

Základní režim ovladače – ovládání lokomotivy.
 

• stiskneme tlačítko M3 a vstoupíme do hlavního menu (HAUPTMENÜ)


Tlačítkem M3 volíme MENU

Hlavní menu ovladače
 

• nalistujeme položku Programování automatiky (Automatik Progr.) a stiskneme OK tlačítkem M2
• nalistujeme položku »Trakce« (TRAKTION) a stiskneme OK


Nalistování programování automatiky tlačítkem M1

Nalistování položky Trakce tlačítkem M1
 

• do prvního řádku zadáme číslo skupiny (Nummer) číselnou klávesnicí a potvrdíme OK


Menu »Trakce«

Zadání čísla skupiny
 

• do druhého řádku zadáme adresu lokomotivy (např. 611) a potvrdíme OK
• do třetího řádku zadáme adresu řídicího vozu (např. 1702) a potvrdíme OK


Zadání adresy lokomotivy

Zadání adresy řídicího vozu
 

• do čtvrtého řádku nic nezadáme a tlačítkem M3 se vracíme do základního režimu


Odchod do základního režimu ovladače
  

Takto jsme v daném ovladači vytvořili skupinu (označenou č. 10). Předpokladem samozřejmě je, že ve skupině zadané adresy dekodérů odpovídají jejich skutečně naprogramované adrese.

Vyvolání skupiny

Postup

• stiskneme tlačítko M3 a vstoupíme do hlavního menu (HAUPTMENÜ)
• jako první je položka »Trakce« (Loktraktion), stiskneme OK


Hlavní menu ovladače

Výběr položky »trakce« tlačítkem M2
 

• tlačítkem M2 začneme listovat mezi naprogramovanými skupinami
• u každého čísla skupiny vidíme adresy dekodérů na levé straně obrazovky


Základní obrazovka ovládání skupiny

Tlačítkem M2 listujeme v naprogramovaných skupinách
 

• po nalezení požadované skupiny můžeme vlak rovnou řídit


  

*
• návrat k ovládání jednoho dekodéru provedeme tlačítkem M3 (MENU)
• tlačítkem OK zvolíme první položku »Jízda lokomotivy« (Lokfahren)


Vstup do hlavního menu z režimu skupiny

Volba jízdy jedné lokomotivy
 

Jízda vlaku

Ovládání

Jízdu vlaku ovládáme standardním způsobem točítkem, funkčními klávesami ovládáme funkce a zvuky vozidel. Tlačítkem F9 se rozsvítí vnější osvětlení lokomotivy i řídicího vozu. Zapojení světel na digitálním rozhraní řídicího vozu je takové, že při jízdě vpřed svítí vnější červená koncová světla a při jízdě vzad čelní bílá světla. Je to proto, aby se řídicí vůz choval opačně od lokomotivy a nebylo jej nutno v CV29 přeprogramovat (Bit 1 – reverz jízdy). Funkčním výstupem F1 se ovládá vnitřní osvětlení. Výstup F1 je však vhodné přeprogramovat na ovládání jinou klávesou, než F1. To proto, že zvukové lokomotivy mají zpravidla pod F1 houkání nebo troubení. Je vhodné obsadit takové tlačítko, kterým se u lokomotiv nic neužívá. Může to být i F10—16. Jinak si při houkání bude zapínat a vypínat vnitřní osvětlení řídicího vozu.


Lokomotiva s červenými koncovkami připravená tlačit vlak.

Řídicí v tom okamžiku svítí čelními bílými světly.
 


 

Při jízdě vlaku můžeme paralelně ovládat výhybky nebo jízdu druhého vlaku stejně, jako v režimu ovládání jedné lokomotivy.
 


 

Jízdní vlastnosti čtyřnápravových osobních vozů RhB jsou vynikající. Tlačení vlaku s řídicím vozem na čele je proto bezpečné. Za soumraku pak vyniká krása osvětleného osobního vlaku.
Ovládání skupiny lokomotivních dekodérů lze považovat za jednu z technických vymožeností digitálního ovládání ze stáje Massoth.  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :