montáž vnitřního osvětlení
• Piko - osobní vozy REKO •
analogová varianta

První osobní vozy od firmy Piko (myšleno první v sortimentu zahradních železnic velikosti 1,5) jsou třínápravové REKO vozy DB. Jejich provedení je dobré. Modely nemají žádné pohyblivé součásti (dveře, okna), to je ale pro provoz modelů na kolejišti de facto nepotřebný bonus. Pojezd je dobřefunkční, střední příčně posuvná náprava nemá žádné problémy ani v oblouku R1. Spojení krajních otočných a střední posuvné nápravy jednoduchým mechanismem přispívá k hladkosti peůjezdu zatáčkami a zamezuje poslední volné nápravě zůstat v natočené poloze i po výjezdu z oblouku. Vzhledově působí vozy příznivým dojmem, modelům se dá vytknout snad jen příliš velká vzdálenost mezi spřaženými vozy.
K osobním vozům patří osvětlení, které pak činí maximálně přitažlivým případný noční provoz modelů na zahradním kolejišti. Osvětlení není ovšem standardní výbavou nových modelů. Musí se teprve domontovat.


37600 © tovární snímek Piko

37601 © tovární snímek Piko

37602 © tovární snímek Piko
 

Vystačíme si s výrobky Piko

K osvětlení každého modelu vagonu potřebujeme vyřešit dvě věci - napájení osvětlovacích obvodů a provedení vlastní osvětlovacích těles. Oba problémy v tomto případě řeší výrobce nabídkou potřebných dílů. Po jejich nákupu nás čeká celkem jednoduchá montáž. Pro osvětlení osobních vozů nabízí Piko kovové nápravy a vlastní osvětlovací těleso s montážním příslušenstvím.


36163 © tovární snímek Piko

36131 © tovární snímek Piko
 

Dlužno podotknout, že komponenty osvětlení jsou domyšlené, při jejich montáži nás nečeká žádné úskalí a mimo šroubovák nepotřebujeme žádné další dílenské nebo materiálové vybavení.

Montáž osvětlení do modelu

Otevření modelu

Přístup do interiéru je vcelku jednoduchý. Z modelu vytáhneme výlisek gumových přechodových návalků (jsou jen »zaklapnuty«). Odkryjeme jím vrut, který jistí střechu ve správné poloze. Po demontáži vrutů sejmeme střechu.
Pro přístup ke kolům musíme ještě vyjmout výlisek interiéru (sedadla a přepážky). Ten je do vozové skříně rovněž jen zasunut, na spodku musíme odjistit hákové západky výlisku, které jsou na koncích vozu. Potom díl interiéru můžeme vytáhnout z karoserie ven.
 

Před další montáží musíme dosadit kovové nápravy a sběrače proudu.

Výměna náprav

Modely jsou jako obvykle z výroby vybaveny plastovými koly. Plastová kola jsou pro provoz na zahradním kolejišti veskrze špatná. Jsou sice levná, takže snižují investici při nákupu, jejich negativní vlastnosti ovšem převyšují výhodu nízké ceny. Nejhorším jevem, ke kterému trvale dochází, je otěr jízdní plochy. Nevadí přitom ani tak vlastní úbytek hmoty, ale právě materiál přenesený na kolejnice. Plast tvoří malou vrstvičku v místě, kde dochází ke styku kol i botkových sběračů s kolejnicemi také u lokomotivy. A plast je výborný izolant. K rychlému znečistění kolejí proto dochází i u niklovaných kolejnic, které se musí často čistit, ačkoli neoxidují. Další negativní vlastností je vyšší tření plastových kol, což snižuje bezpečnost proti vykolejení (okolky snadněji vyšplhají mimo kolej). Vyšší hmotnost kovových kol také snižuje těžiště modelu, čímž dochází ke zlepšení stability při jízdě. Pouze v případě, kdy záleží právě na nízké hmotnosti vagonů vzhledem k malému výkonu tažného vozidla (živé parní modely při jízdě do kopce), můžeme připustit výhodu plastových kol.
Výměna kol je u třínápravových osobních vozů Piko velmi jednoduchá.
 

Plastová kola vytáhneme silou. Moc to ve skutečnosti nejde, takže je dobré dávat pozor, aby hrubým násilím nebyly poškozeny některé díly spodku. Pomoci může nástroj (třeba vhodný šroubovák) užitý jako páka.
Po vyjmutí kol získáme prostor pro montáž sběračů. Jsou jako příbal v sáčku s osvětlovací LED lištou. Sestávají z drátu ve tvaru L, sběracích bronzových plechů a upevňovacích vrutů. Manipulace jsou jednoduché a logické, plechy jsou v provedení levý / pravý. Vruty příliš nedotahujeme, mohlo by dojít k destrukci tenkého plechu. Kontaktní »fousy« sběračů je lépe trošku více přihnout směrem vzhůru, abychom zvýšili přítlak k nápravě.
Po ukončení montáže dosadíme nové nápravy s kovovými koly. Tím je spodek připraven.
 


 

Montáž osvětlovací lišty

Kontaktní dráty, které jsme namontovali do podvozku, slouží jako konektory. Z interiéru na ně nasadíme dvouvodičové kablíky, které jsou již z výroby opatřeny kontaktními zdířkami. Ty zasuneme do podvozků a nasadíme je na kontaktní dráty. Musíme dbát na do, abychom neprohodili polaritu při připojení na světelnou lištu. Vodiče jsou barevně rozlišeny, takže stačí, aby vodiče na jedné polovině (vzhledem k podélné ose souměrnosti) barevně souhlasily. 

Potom vsadíme zpět hnědý výlisek interiéru vozu. Přitom provlékneme oba kablíky otvorem v podlaze plošiny a můžeme jej upevnit do žlábku přepážky. Výlisek interiéru musíme dobře dotlačit na podlahu karoserie a »zaklapnout« pojišťovací západky. Jinak nenamontujeme zpět střechu. 

Dalším krokem je osazení LED lišty držáky. Ty zasuneme kolíky do otvorů v liště tak, aby držáky byly vespod. Lišta je jimi podpírána. Takto připravené lišty uložíme do vozu. Přitom oválnými otvory provlékneme připojovací kablíky. Konce lišt musíme vsadit pod červený výlisek koncových svítilen. Potom nebudou překážet při zpětné montáži střechy.
Konce kablíků nasuneme na vnitřní dvojici kolíků. Ty jsou určeny pro analogový provoz osvětlení. Vnější jsou připraveny pro montáž s dekodérem. V budoucnu pravděpodobně přibude varianta osvětlení s rozhraním pro dekodér nebo přímo s dekodérem. Pak bude možno osvětlení ovládat dálkově (jako třeba u nových vozů RhB od LGB). Funkční dekodér však můžeme případně instalovat již nyní (Massoth eMOTION 8FL).
Při propojování kablíků dbáme opět na polaritu, abychom křížovým propojením nevytvořili zkrat. 


 

Nakonec zaklopíme střechu, zajistíme vruty a vrátíme přechodové návalky.
Pokud chceme interiér vybavit figurkami, je to před nasazením střechy jedinečná příležitost.

A jedeme

Pokud si nedáme práci s očistěním kontaktních ploch náprav, které jsou černěné, dočkáme se (zejména zpočátku) efektu blikání). LED lišta není vybavena kondenzátory, takže na přerušení napájení, byť krátkodobé, reagují LED okamžitě. Proto je potřeba sběrací plechy více předpružit. Pomůže také kontaktní sprej (KONTAKT 61) a zejména déledobější kroužení po zkušebním kolejišti. Špatně vodivý povrch náprav se třením kontaktů částečně pročistí. 


  

Osvětlení nemá vypínač. To je škoda, protože svícení i ve dne je zbytečné. Na druhou stranu – LED zdroje mají malou spotřebu, proto svítící vagony zdroj příliš nezatěžují. A denní svícení ve skutečnosti není na modelech vidět.

Jízdní vlastnosti
  


 

Vozy jezdí s kovovými koly opravdu lépe. Navíc přibude trošku železniční zvuk, což odvalování plastu nedokáže. Vozy spolehlivě projíždějí oblouky R1 a všechny možné výhybky. Boční posun střední nápravy je bezproblémový.
Vadou na kráse zůstává zbytečně velká vzdálenost mezi spojenými vozy. Systém třmenového spřáhla navíc neumožňuje bez složité úpravy vzdálenost regulovat. Škoda.
Třínápravové REKO vozy tvoří velmi příjemnou soupravu právě s lokomotivou BR 260. Oživí každé zahradní kolejiště.  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :