funkční prvek
• automatické spřáhlo Massoth •
montáž na model RhB Ge 2/4

Model nejstarší traťové lokomotivy RhB z roku 1913 patří k těm nejlepším, co je v portfóliu LGB k dispozici. Model je velmi pěkně proveden, zvuková varianta vyniká skvělou zvukovou kulisou. Je nasnadě model ještě dále vylepšit a zvýšit tím i užitečnost modelu při provozu na zahradním kolejišti.
Text a fotografie © Roman Šiler, poslední editace 18. 12. 2012.

Dálkově ovládané spřáhlo – co víc si ještě přát

Automatické spřáhlo Massoth je vhodné pro více modelů

Lokomotiva RhB řady Ge 2/4, která byla zatím vyrobena ve variantě s čelními přechodovými dveřmi (evid. č. 205) a ve variantě standardní bez čelních dveří (evid. č. 203 a 202) nepotřebuje mnoho úprav, aby automatické třmenové spřáhlo Massoth bylo namontovatelné. Popíšeme si nyní montáž do modelu již z výroby digitálního a ozvučeného. Model byl v minulosti navíc vybaven kondenzátorovým velkokapacitním napájecím zdrojem Massoth GoldCap. V tomto návodu se tedy budeme soustředit pouze na instalaci automatického spřáhla a jeho zapojení a programování. Neopomeneme vylepšit odběr proudu instalováním sběrných kartáčů na jeden běhoun. Druhý běhoun je takto vybaven vždy již z výroby.

Demontáž běhounů

Model otočíme »vzhůru nohama«, abychom se dostali k podvozku. Páteřový rám běhounu je nasazen na jednoduchý čep, šroubová pružinka přitlačuje celý běhoun ke koleji. Běhoun uvolníme odšroubováním krytu čepu. Velmi jednoduchý úkon, střážit ovšem musíme šroubovou pružinku, která může po uvolnění krytu vystřelit neznámo kam.
Běhoun bez sběračů jednoduše vyjmeme a demontujeme nápravu. Je to celkem jednoduché, protože kola jsou na hřídel jen nalisována. Po odmontování originálního třmenu s hákem (nebo bez něj) můžeme na místo pokusně uložit spřáhlo Massoth.

Úpravy páteře běhounu

Přitom zjistíme, že je potřeba odbrousit kus hmoty tvořící tubus pro uložení osy nápravy. Po sejmutí pohonu z automatického spřáhla zjistíme ještě konflikt me podélnými žebry držáku spřáhla a trubkovými nálitky pro vruty pohonu. Tento konflikt vyřešíme jednoduše propilováním kulatým jehlovým pilníkem, popřípadě malou frézkou upnutou do vysokoobrátkové vrtačky. Vždy se tvoří otřepy, protože plast užitý na konstrukci je velmi houževnatý. Hrany vypilované drážky je proto vhodné začistit skalpelem.
Náročnějším úkonem je vyfrézování zhruba 2 mm do tělesa tubusu pro nápravu běhounu. V tomto případě se jeví jako nejúčinnější užití vysokoobrátkové frézky.

Ještě vylepšit odběr proudu

Zde můžeme kopírovat tovární řešení. Dva sériově vyráběné a jako náhradní dodávané válečky sběračů opatříme kablíky naletováním. Přívodní vodiče pak prostrčíme společně s napájecím kablíkem spřáhla do prostoru strojovny lokomotivy. Sběrače usadíme do držáků a namontujeme zpět běhoun.

Kompletace pojezdu

Neopomeneme trochou vazelíny na převodovky (Getriebefett) osu nápravy namáznout. Kompletní běhoun usadíme zpět na čep podvozku a zakrytujeme.
Postup u druhého běhounu je identický, jen nemusíme řešit sběrače proudu, oba jsou již napojeny do motorového prostoru. Po zakrytování čepu i druhého běhounu a provlečení všech nových kablíků do prostoru strojovny nezbývá, než vyšroubovat 6 vrutů držících karoserii, lokomotivu obrátit a podívat se do útrob řídicí elektroniky.

Elektrické zapojení

Po sejmutí a odložení výlisku karoserie zpřístupníme desky elektroniky. V případě továrně ozvučené lokomotivy vidíme dvě desky - klasický LGB »On Board Dekoder« a samostatnou desku zvukového modulu. Deska dekodéru má 4 velké čtyřkolíkové zásuvky. Dvě jsou pro dva motory (MOT1 a MOT2, obsazena je v tomto případě jen jedna), jedna zásuvka pro hlavní přepínač (SWICH) a jedna pro připojení zvukového modulu (BUS). Na jedné straně desky je vedle zásuvky pro externí napájecí zdrojovou zásuvku na čele lokomotivy (PLUG) zásuvka funkčního výstupu F1. Je tříkolíková a její přesná poloha pro identifikaci je patrná z návodu pro spřáhla. Do této zásuvky pasují koncovky kablíků automatických spřáhel. To je celkem príma, máme však dvě spřáhla a jen jednu zásuvku. Kablíky spřáhel navíc svou délkou nestačí. Nezbývá, než ucviknout obě koncovky a použít prodloužení třemi vodičí, které spojíme letováním. Nezapomeneme na použití izolace. Nejlépe snad smršťovacími »bužírkami«, které přinutíme zatáhnout se nejlépe pomocí nějakého řízeného zdroje tepla (v tomto případě hořák PROXXON). Oba přívodní kablíky spřáhla můžeme propojit pomocí kousku »bastldesky« s předvrtanými otvory. Konec se zásuvkou pak zastrčíme do tříkolíkové vidlice (s označením F1).
Vodiče od běhounu můžeme připojit na jednu volnou vidlici pro motor (volný je MOT2). Pokud nemáme dvoupólovou zásuvku s patřičnou roztečí, musíme najít vývody TRACK (kolej), vodiče opatřit násuvnými koncovkami, popřípadě použít vodiče s násuvnými koncovkami (ze sady dekodéru XLS) a s kolíky TRACK je propojit.

Programování 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :