Kolečka pro vagony
Přehled parametrů koleček od různých výrobců

Kolečka patří k podstatným dílům, které určují jízdní vlastnosti železničního modelu. Obecně je problematika vztahu »kolo – kolejnice« velmi významná i v praxi vozidel v měřítku 1:1. Kolejnice, kola a jejich profil nelze převést přesně v modelovém měřítku, protože dynamické vlastnosti modelů to neumožňují. Kolo a jeho okolek nuceně narůstá se zmenšujícím se měřítkem. Měřítko II sice dává vzniknout těžším modelům, kdy má styk kola s kolejnicí lepší (přirozenější) vlastnosti, ale i to nestačí. Pouze u nejtěžších celokovových modelů se dá dosáhnout modelovějšího vzhledu kola s tím, že má ještě únosné jízdní parametry.

Plast nebo kov?

Modely jsou z výroby vybaveny plastovými koly. Týká se to alespoň velkosériových výrobců, jako je LGB, Piko a USA např. Aristo. Je to především z cenových důvodů, protože jinak jsou plastová kola pro provoz na zahradním kolejišti veskrze špatná. Nízkou cenou sice snižují investici při nákupu, jejich negativní vlastnosti ovšem převyšují výhodu nízké ceny. Nejhorším jevem, ke kterému trvale dochází, je otěr jízdní plochy. Nevadí přitom ani tak vlastní úbytek hmoty, ale právě materiál přenesený na kolejnice. Plast tvoří malou vrstvičku v místě, kde dochází ke styku kol i botkových sběračů s kolejnicemi také u lokomotivy. A plast je výborný izolant. K rychlému znečistění kolejí proto dochází i u niklovaných kolejnic, které se musí často čistit, ačkoli neoxidují. Další negativní vlastností je vyšší tření plastových kol, což snižuje bezpečnost proti vykolejení (okolky snadněji vyšplhají mimo kolej). Vyšší hmotnost kovových kol také snižuje těžiště modelu, čímž dochází ke zlepšení stability při jízdě. Pouze v případě, kdy záleží právě na nízké hmotnosti vagonů vzhledem k malému výkonu tažného vozidla (živé parní modely při jízdě do kopce), můžeme připustit výhodu plastových kol.
Závěr je tedy jasný – když kola, tak jedině kovová.

Kolečka pro velikost IIm

Pro zahradní železnice a jejich rozchod 45 mm se vyrábí celá řada kol, která se liší svými parametry a jízdními vlastnostmi, které modelovým vozidlům propůjčují. V tomto oddílu se budeme věnovat kolům pro nehnané modely, která jsou zpravidla snadno vyměnitelná a provozovatel zahradní dráhy tak může do určité míry volit typ kol, který ovlivní modelový vzhled a jízdní vlastnosti modelu. Kola u lokomotiv musíme akceptovat taková, jaká jsou z výroby. Důvod k jejich výměně je také mnohem menší již proto, že výrobci kladou na jejich kvalitu a vzhled mnohem větší důraz a jejich obruče jsou bez výjimky kovové.

K dispozici jsou kola různých průměrů. Průměr kola však ovlivňuje výšku spřáhla nad temenem kolejnice, takže nelze zcela svobodně používat různé průměry pro konkrétní typ vozu. Již malé rozdíly ve vzájemné výšce spřáhla přinášejí určité provozní problémy a snižují spolehlivost spojení vozidel ve vlaku.
Prakticky všichni výrobci se shodují v průměru osy nápravy (na koncích, které jsou uloženy do nápravového ložiska) – až na jednu výjimku jsou to přesně 3 milimetry. Rozteč osazení náprav (vymezující příčný pohyb nápravy v ložiskách) je již různá. Profil kol samotných je u jednotlivých výrobců dost rozdílný. Všichni mají jízdní plochu se sklonem (kuželové kolo), která zajišťuje sínusování náprav na přímé trati a částečně eliminuje nucený skluz kol v obloucích, kde dochází k rozdílným ujetým drahám kol na vnitřní a vnější straně oblouku. Většinou jde o profily s relativně vysokými okolky (3 mm) s malým sklonem, s ostrým temenem a minimálním nebo žádným přechodovým poloměrem (jízdní plocha — okolek). Takové profily zajišťují tzv. dvoubodový dotyk s kolejnicí, což je zejména u skutečných kolejových vozidel dost nežádoucí jev. Výška okolku sice přispívá k vyšší bezpečnosti proti vykolejení na nerovné trati, jeho tvar má však nepříznivý vliv pro projíždění ostrých oblouků nebo výhybek. Ostré temeno okolku může napomoci k "vyšplhání" kola na srdcovce výhybky nebo na přídržnici (zejména v případě plastového provedení). Vysoký okolek s malým nebo žádným sklonem (vůči jízdní ploše) omezuje natočení nápravy vůči kolejím a výrazně tak přispívá k brzdnému účinku v ostrých obloucích při větších rozvorech náprav (problém dvounápravových modelů). Vhodným tvarem okolku lze jízdní vlastnosti v oblouku výrazně zlepšit. Zvětšením přechodového poloměru zmenšíme skluz v obloucích a větším sklonem umožníme volnější natočení nápravy vůči kolejnicím. Zlepší se tím také nabíhání na jazyky výhybek a model si pak poradí i s ne zcela dolehlými výhybkami. Zaoblení temene okolku zlepší náběh kola na přídržnice výhybek.
Jízdní obruče mohou být plastové nebo kovové. Plastová kola jsou samozřejmě výrazně levnější, ale i když mají třeba dobrý modelový vzhled i solidní tvar jízdního profilu, nelze jejich užívání doporučit. Obecnou negativní vlastností plastových kol je malá otěruvzdornost povrchu. Provozem dochází k obrábění kola v místě styku tvrdším materiálem kolejnic. Ty se tak postupně zanáší tenkou vrstvičkou plastu. Povrch kovových kol lokomotiv tento plast na sebe nabaluje, sběrací botky jej nahrnují na přední ohyb své sběrací plochy, takže může postupně dojít k odizolování hnacích vozidel. Koleje je nutno často čistit. Kolejnice se samozřejmě znečisťují i normálním venkovním prachem, ale otřený plast je mastný a houževnatější.


Profil kola Brawa s větším sklonem jízdní plochy, větším přechodovým poloměrem a větším sklonem okolku.

Profil kola LGB s vysokým okolkem bez přechodového poloměru.
 

Následující výčet není zdaleka úplný a bude dále postupně doplňován.

Märklin – LGB

Největší výrobce zahradních železnic nabízí i širokou škálu koleček. Kolečka pro vagony jsou v provedení dvou průměrů (pro normální vozy a vozy polních drah), se stejným provedením profilu kola a osy nápravy. Vagony jsou nejčastěji vybaveny celoplastovými koly. Kovová kola jsou z výroby nasazena u vagonů s osvětlením nebo u modelů třídy EXTRA.
Celoplastová kola jsou ve třech provedení. Modelový vzhled je velmi dobrý. Bohužel se kvalita kol produkovaných v posledním období pro LGB v Číně značně zhoršila, jak vzhledově, tak i z hlediska jízdní vlastností (házivost, apod.).
Kovová kola jsou u náprav s kluzným uložením řešena kovovou soustruženou chromovanou obručí na plastovém středu. Kolečka s ložisky jsou celokovová, rotují ovšem individuálně vůči ose. Tato kola jsou vybavena vývody na připojení napájecích kablíků na osvětlení. Technicky toto řešení není špatné, protože pro sbírání proudu například pro vnitřní osvětlení, nemusí být řešeno třecími kontakty kol, které vozidlo brzdí. Vzhledově je však tato konstrukce problematická, neboť kolíky pro připojení kablíků jsou na mohutném plastovém hranolu, který je navíc volně otočný kolem náprav, takže nelze vyloučit kontakt připojených vodičů s traťovým svrškem.


Pokud kolíky el. vývodů směřují dolů, dostávají se připojené kabely do styku s kolejovým svrškem.
  

Kovová kola LGB mají dobré jízdní vlastnosti, jejich hmotnost patří ke středu, kola s ložisky pak k těm nejtěžším (viz tabulka). Negativním jevem kovových kol je chromový nepřirozený lesk a vysoká plocha obruče z vnitřní strany kola. U ložiskových kol je pak celá vnitřní plocha disku chromová. To působí nemodelově. Pro kola produkovaná v Číně platí poznámka o kvalitě jako u plastových kol.
Pro vozy polních drah jsou k dispozici nápravy s koly malého průměru v provedením plastovém a s kovovou obručí.
Z hlediska profilu mají kola okolky s výškou 3 mm, mají ostrý přechod jízdní plochy na okolek, takže zajišťují tzv. dvoubodový styk s kolejnicí.


LGB - celoplastová kola plná

LGB - celoplastová kola hvězdicová

LGB - celoplastová kola s V-hvězdicemi
 

LGB - chromovaná obruč, plastový disk

LGB - chromovaná obruč, plastová hvězdice

LGB - plná celokovová kola s ložisky a sběrači
 

USA Trains

Kolečka od firmy USA Trains jsou také v několika provedení. Do našeho srovnávacího přehledu jsme zatím zařadili černěná celokovová kola, která mají v některých směrech zajímavé parametry. Kolečka jsou značně těžká, čímž propůjčují vagonům dobré jízdní vlastnosti. Přidají na hmotnosti a snižují těžiště modelu. Při odvalování vydávají krásný zvuk, na stycích kolejnic se ozývá velmi přirozené klepání. Nevýhodou je menší průměr, což má negativní vliv na výšku spřáhla modelu. Není to sice mnoho, ale na často nerovných modelových tratích může již tento rozdíl přinést potíže. Osy náprav mají navíc osazení s větší roztečí, které limituje příčnou posunutelnost nápravy na modelu. Pro některé modely LGB není možné bez úpravy kluzného uložení na podvozku tyto nápravy použít (kola jsou brzděna). Okolek má kulaté temeno, což je dobré, na druhou stranu má však minimální sklon, takže volnost natočení vůči kolejnicím je malá. Kola mají dvoubodový dotyk.
Cenově jsou tato kola poměrně výhodná, pro modely s plnými koly je lze jen doporučit.


USA Trains - celokovová kola plná

USA Trains - dvoubodový dotyk profilu celokovového kola.
  

Podvozek osobního vozu HSB s kovovými koly LGB - chromově zářící obruče jsou typickým projevem.

Podvozek vozu stejného typu s plnými celokovovými koly USA Trains - kovový lesk je jen na jízdních plochách, které jsou ve styku s kolejnicí.

Rozdíl v průměru kol LGB / USA Trains se projeví ve výškách spřáhla. Při užití tzv. symetrického spojení (2 háky) nepřináší provozní problémy.
 

Scheba

Malosériový výrobce nabízí několik provedení kol s nerezovými obručemi, k dispozici jsou i varianty s bronzovými kluznými ložisky. Kolečka jsou modelově velmi dobrá, obruče jsou relativně tenké a soustružený nerezový povrch je výrazně matnější, než lesklý chromový. To přispívá k dobrému modelovému vzhledu. Kola však mají poměrně nízkou hmotnost, takže nepřinesou snížení těžiště modelu. Cena těchto kole je také vyšší.


Scheba - V-hvězdice s nerezovou obručí
   

Scheba - hvězdicová kola na nákladním vozu.

Scheba - V-hvězdicová kola na nákladním vozu.
 

Brawa

Firma Brawa při svém vstupu na trh IIm přinesla jako součást nových modelů vynikající celokovová kolečka s V-hvězdicemi, která musí potěšit každého modeláře. Nově jsou tato kola nabízena jako náhradní díl. Ohlášena jsou i kola plná, jejich dodávky lze očekávat do konce roku 2007.
Nově jsou nápravy dodávány v provedení, kdy jsou kola na jedné nápravě vzájemně volně otočná. To přispívá k eliminaci brzdného účinku při průjezdu ostrými oblouky. Kola nejsou elektricky izolována vůči ose, ale vůči sobě navzájem. Lze tak pomocí kovových ložisek zajistit sbírání proudu pro napájení například osvětlení, aniž by bylo nutno použít sběrací třecí uhlíky nebo jiné kontakty výrazně brzdící vozidlo při jízdě.
Hvězdice je kovový odlitek stříkaný polomatně černou barvou, obruče jsou sice poniklovány, ale s tmavším nádechem. To propůjčuje kolům velmi dobrý vzhled. Součástí dodávky jsou i bronzová ložiska, která po nasazení na konce osy zajistí stejnou rozteč osazení u modelů LGB jako originální kolečka nebo se po instalaci do zvětšených otvorů uložení v podvozku dají jednoduše opatřit kabelovými vývody pro napájení modelu (zmíněné osvětlení nebo jiné funkce). Ložiska také výrazně zlepšují lehkost otáčení kol a prodlužují životnost uložení u modelů se zvýšenou zátěží (např. permamentně jezdící výstavní modely).
Profil kol je velmi dobrý. Zajišťuje jednobodový dotyk a značnou volnost natočení nápravy vůči kolejím. Výsledným efektem je ten fakt, že dvounápravové modely osobních vozů RhB s relativně velkým rozvozem projedou oblouk geometrie LGB R1 (R600 mm), aniž by měly otočné podvozky.
Celokovové provedení se podepisuje i na hmotnosti náprav. Cena těchto velmi kvalitních kol je však vyšší.


Brawa - celokovová kola s V-hvězdicemi
   

Aristo Craft

Další americký výrobce má v nabídce také více typů koleček pro vagony. Jelikož Amerika zná jen plná kola je výběr zjednodušen (podobně jako u USA Trains). Nejlevnější jsou celoplastová kola, která se velmi podobají svým provedením kolům LGB. Jejich kvalita je však naprosto tragická. Plast sám je nekvalitní a výsledek povrchu z formy tomu odpovídá. Kolečka jsou navíc na nápravu nalisována nerovně, takže jízdní vlastnosti vskutku nejsou dobré. Nepříjemné je, že podle katalogu není zřejmé, které modely jsou opatřeny koly plastovými a které kovovými.
Celokovová kola jsou nabízena leskle pokovená nebo černěná. Černěná kola vypadají dobře, styčné plochy se jízdou otírají a záhy začne prosvítat materiál mosazi. Pokovení (pravděpodobně nikl) je vysoce lesklé, po krátkém provozu se však začne loupat. Černěná kola tak dopadají nejlépe. Jejich hmotnost patří k těm nejvyšším. Disky kol jsou také nejširší. To přispívá k bezpečnosti proti vykolejení, ale mohutnost kola může na některých modelech vypadat nepřiměřeně.


Aristo Craft - celokovová plná kola černěná

Pokovená kola Aristo Craft (USA) se v provozu loupou.

LGB - celoplastová kola - žebrování pro srovnání.
 

Aristo Craft - celoplastová kola - na ploše disku je vidět nekvalitní povrch.

LGB - celoplastová kole plná - na vnitřní straně disku je žebrování.

Aristo Craft - celoplastová kola - žebrován í je méně kvalitní.
 

Bachmann

Tradiční americký výrobce je v našem přehledu je reprezentován celokovovými diskovými koly dvou průměrů s povrchem polomatným. Kola jsou lisována z mosazné slitiny. Povrch však není příliš kvalitní – materiál při výrobě nezateče do formy ideálně. Kolo pak není soustruženo, takže povrch je hrubý a vozidla vykazují velkou hlučnost. Nasazení kol na nápravy také není ideální, kola často vykazují házivost nebo nesouosost. Někdy je kolo tak nekvalitní, že se model při jízdě rozkolébá. Hmotnost kol patří k těm středním.


Bachmann - celokovová kola plná
   

miha model +

Německý malovýrobce nabízí také soustružená nerezová celokovová kola velmi vysoké kvality. Opracování je velmi dobré, disky kol jsou otryskány (tedy s matným povrchem), takže vzhled kol je perfektní. K dispozici je celá řada průměrů, kola mohou být černěná, v nabídce jsou i nápravy s koly nasazenými pro rozchod 30 nebo 32 mm.
Jízdní profil těchto kol je velmi dobrý. Okolky jsou nižší, přechod jízdní plocha - okolek má větší poloměr. Kola mají jednobodový dotyk s kolejnicí, úhel natočení nápravy vůči koleji je neomezený. Kola tak výrazně přispívají ke snížení odporu vozidla v malých obloucích.  

Rekonstrukce celoplastových kol LGB

Nevýhoda plastových kol je zřejmá - kola se při jízdě otírají a přispívají tak ke znečistění kolejnic. Kola jsou velmi lehká. Povrch plastu je pružný, takže kola při odvalování po kolejnicích nevydávají charakteristické zvuky. Jízda vlaku pak správně nezní. Na druhou stranu jsou plastová kola celkem dobře tvarově provedena, což je zjevné zejména u plných kol, jejichž disky mají z vnitřní strany i vějířovitá výztužná žebra. Nabízí se tedy plastová kola použít k rekonstrukci, kdy se po osoustružení »obruče« na disk nasadí kovová obruč. V praxi je to práce náročná na přesnost, protože nebezpečí nesoustředného nasazení nové obruče je značné. Problémem je také cena takové práce - rekonstrukce se může vyplatit jen při skutečně velkých sériích, kdy je možno do výroby nasadit CNC stroje. V současnosti je problém kvality úspěšně vyřešen, takže lze rekonstruovat všechny tři typy celoplastových kol LGB.
Materiál obručí je nerezová ocel. Ta je po soustružení sice kovově lesklá, ale ne tolik, jako obruče chromové. Vnitřní strana obruče není tak mohutná, jako u kovových kol LGB. Kola nejsou zvlášť těžká, ale oproti celoplastovému provedení stoupne hmotnost téměř třikrát.


REKO - plná kola s nerezovou obručí

Hvězdicová kola REKO na dvounápravovém voze.
  

REKO - hvězdicová kola na nákladním vozu.

REKO - hvězdicová kola na nákladním vozu.
 

Srovnávací tabulka parametrů

Tabulka uvádí technické parametry kol od jednotlivých výrobců. Cena je orientační, v některých případech nejsou kola normálně do prodeje nabízena.
Průměr kola je měřen přibližně v místě průmětu styčné kružnice pro rozchod 45 mm. Vzhledem ke kuželovitosti kola a eventuálnímu zaoblení přechodu plochy na okolek nemusí být toto měření vždy zcela exaktně přesné. Výška okolku je vypočítána jako rozdíl maximálního průměru (měřeno temeno okolku) a jízdního průměru kola.

Přehledná tabulka parametrů kol dle výrobců s uvedením přibližných cen (za pár), pokud jsou tyto známy. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :