elektrické lokomotivy
RhB řady Ge 4/4 III
LGB

Stručný úvod z historie

Velmi brzy po zprovoznění 2. výrobní série lokomotiv řady Ge 4/4 II se projevila potřeba dalších traťových lokomotiv. Bylo to vlivem zavedení taktového jízdního řádu, zaváděním nových rychlíků a novým projektem Vereinatunelu, kde byly plánovány vysokorychlostní tzv. autovlaky (100 km/h). Již v době objednání lokomotiv Ge 4/4 II byla pro trakční výzbroje vyvinuta regulační technika se střídavými motory a GTO tyristory. S ohledem na tuto situaci byly konstruovány nové univerzální elektrické lokomotivy jinak standardně přizpůsobené specifickým podmínkám RhB.
V roce 1989 bylo u SLM/BBC objednáno prvních 6 lokomotiv řady Ge 4/4 III evid. č. 641—646 s opcí na další tři. Tyto tři lokomotivy byly objednány již v roce 1991 a tomu další dvě pro dopravu těžkých vojenských vlaků na trati Biere-Apples-Morges (BAM). Lokomotivy pro autovlaky a BAM byly vybaveny automatickým spřáhlem +GF+. Lokomotivy evid. č. 641—646 byly uvedeny do provozu v letech 1993—1994, doobjednané lokomotivy na podzim 1994. V roce 1996 byly objednány další tři lokomotivy s ohledem na zavedení střídavé trakce na trati Chur – Arosa. Celkem tedy bylo vyrobeno a dodáno 12 lokomotivy Ge 4/4 III evid. č. 641—652. V současnosti jsou tyto lokomotivy nejvýkonnější a nejmodernější u RhB.

Modely LGB

Svým ztvárněním, konstrukcí a trakčními vlastnostmi jde o další vynikající model elektrické lokomotivy RhB, který je vyráběn od roku 1997. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti vyniká velkou tažnou silou. Spolu s modely motorových vozů ABe 4/4 jde o nejsilnější modely z produkce LGB. Modely jsou vybaveny podobně, jako řada Ge 4/4 II. Má motoricky ovládané polopantografy (se dvěma režimy), vnější osvětlení i osvětlení kabiny strojvedoucího přepínatelné v závislosti na směru jízdy (včetně červených koncových světel). U nových modelů s dekodérem je ovládací pult v kabině vybaven barevnými LED diodami, které jsou napojeny na dekodér a blikají v závislosti na provozních funkcích dekodéru. To je velmi efektní (funguje při rozsvíceném osvětlení).


20420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.

22420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.
 

23420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.

24420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.
 

25420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.

26420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.
 
27422 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.

Teprve předposlední model Art. 27422 má LGB v nabídce jako zvukový model stroje č. 642. Hlášení průvodčího je doplněno jódlováním, což je údajně originální nahrávka z RhB, ale nepůsobí rozhodně přesvědčivě. Ostatní nezvukové modely lze osadit vynikajícími moduly Dietz s originální nahrávkou zvuku. Obrovský prostor ve strojovně skýtá dobré podmínky i pro zástavbu rozměrnějších elektronických desek. Předváděcí model Art. 26420 na firemním kolejišti je vybaven právě zvukovým modulem Dietz.


28420 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmenn Patentwerk.
  

Ge 4/4 III č. 652 s osobními vozy RhB ve stanici »Zababov«.

Ge 4/4 III s panoramatickým vlakem na mostě směrem na »Vinohrady«.

Ge 4/4 III č. 652 s vagony RhB na trati po opěrné zdi.
 

Skutečné střídavé lokomotivy Ge 4/4 III jsou u RhB nasazovány převážně na trať Chur – St. Moritz a Chur – Landquart – Davos. Zmíněné lokomotivy s automatickými spřáhly obsluhují autovlaky jedoucí Vereina tunelem. Bezesporu nejzajímavější je Albulabahn, kde dráha po fantastickém trasování množstvím vratných a spirálních tunelů překonává vrcholovým tunelem průsmyk Albula. Trať byla stavěna pro parní lokomotivy, má maximální stoupání 40‰ a minimální poloměry oblouků 100 m.
Moderní a rychlé elektrické lokomotivy jsou ovšem poznamenány (bez výjimky) celovozovými reklamami. K tomuto využití přirozené svádí velké boční hladké plochy bez oken. Reklamní kreace jsou často na hranici vkusu a výrazně mění jinak elegantní tvar karoserií těchto moderních lokomotiv. Je zajímavé, že ostaní vozidla RhB reklamy na karoseriích nevozí, což přispívá k důstojnému vyznění úrovně špičkové drážní společnosti. Ge 4/4 III jsou výjimkou.


Ge 4/4 III a Ge 4/4 II na nádraží »Vinohrady«.

Lokomotiva evid. č. 650 přijíždí k nástupišti stanice St. Moritz. Foto 4. 6. 2005 © Roman Šiler.

Lokomotiva č. 642 s rychlíkem na nádraží St. Moritz. Foto 4. 6. 2005 © Roman Šiler.
 

Ge 4/4 III 642 s reklamou 100 let Albula ve stanici Filisur. Foto 4. 6. 2005 © Roman Šiler.

Rychlík tažený Ge 4/4 III na trati před stanicí Filisur. Foto 4. 6. 2005 © Roman Šiler.

Ge 4/4 III vyjíždí z tunelu na Landwasser viadukt. Foto 4. 6. 2005 © Roman Šiler.
 
Glacier Express tažený lokomotivou Ge 4/4 III na mostě před stanicí Filisur. Foto 4. 6. 2005 © Roman Šiler. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :