parní lokomotiva Mallet
DR řady 99 5906
Kiss Modellbahnen

Text následující recenze sestavil Roman Šiler. Údaje byly čerpány z publikace »Schmalspurbahnarchiv« (K. Kieper, R. Preuß, E. Rehbein, Transpress VEB Verlag für Verkehrswessen, Berlin 1980). Poslední editace 16. 2. 2012. Fotografie © Martin a Roman Šiler.

Harcká vrchovina

Pohoří Harz se v Německu nachází ve střední části. Dlouhé roky po 2. světové válce bylo pohoří protnuto státní hranicí mezi BRD a DDR. Hranicí mezi »hodnými a zlými Němci«. Tato hranice poznamenala i samotné úzkorozchodné dráhy s rozchodem 1000 mm, které vznikaly od roku 1887.


Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.
 

Stručný pohled do historie

Jako první byla zprovozněna dráha Gernrode–Harzgeroder Eisenbahngesellschaft (GHE), v roce 1899 následovala Südharzeisenbahn (SHE) a ve stejném roce nejdelší Nordhausen–Wernigeröder Eisenbah (NWE) se svou odbočkou na nejvyšší horu Harckého pohoří Brocken (1141 m n/m).
Železnice byly zřízeny jako vedlejší dráhy, vozidla všech tří společností měla stejný systém brzd a byla proto mezi drahami přechodná. Dráhy byly navzájem kolejově propojeny.
Vliven vytyčení státní hranice po druhé světové válce zanikla dráha SHE, která byla hranicí rozdělena.
V období NDR význam úzkorozchodných, již pod DR sjednocených železnic upadal. Byla zrušena propojka mezi původní GHE a NWE. Na impozantní trati na Brocken byla zastavena osobní doprava. trať ale nebyla z důvodu zásobování vojenského pozorovacího stanoviště situovaného na vrcholu hory zrušena.
Záchranou harckých železnic nakonec byla ekonomická neschopnost východoněmeckého státu. Z důvodu akutního nedostatku surovin byly v oblasti znovu otevřeny některé doly a pro dopravu surovin byly dokonce znovu vystavěny zrušené úseky. Ve stanici Stiege byla dokonce vystavěna vratná smyčka pro možnost jízdy těžkých nákladních vlaků bez přepřahání.
Unikátní parní provoz byl zachován také z důvodu neschopnosti východoněmeckého průmyslu vyvinout a vyrobit silné motorové úzkorozchodné lokomotivy. Z dnešního úhlu pohledu na fenomén HSB je to samozřejmě štěstí.

Informační schema tratí pro cestující veřejnost © HSB.

Parní lokomotivy Mallet

Vůně spáleného uhlí a bílá pára je všudypřítomná

Dnešní provoz na HSB (Harzer Schmalspubahnen) je téměř ryze parní. Nejúctyhodnější jsou samozřejmě obrovské pětikoláky, které více než důstojně tahají dlouhé vlaky do prudkých stoupání a oblouků s malými poloměry. Dochované funkční lokomotivy systému Mallet jsou však neméně krásné. Na HSB existují stroje 99 5901, 5902, 5903 a 5906. Byly vyrobeny v letech 1897—8 a poslední jmenovaná v roce 1918. Lokomotivy se sdruženým parním strojem byly na mokrou páru. Jejich celková délka přes nárazníky byla 9250 mm, hmotnost vyzbrojené lokomotivy byla 32 tun.
Lokomotiva 99 5906 byla vyrobena firmou Maschienenbau–Gesellschaft Karlsruhe s výrobním číslem 2052, koupena pro NWE byla v roce 1920. Dnes je využívána převážně na trati Gernrode – Eisfelder Talmühle malebným údolím Selketal (původní GHE). Stroj má domovské depo v Gernrode.

Informační tabule z vyhlídkové plošiny lokomotivního depa © HSB.

Lokomotivu potkáme většinou s kratšími osobními vlaky. Průjezd lokomotivy kolem objektivu fotoaparátu nebo kamery je vždy silným zážitkem.


Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.
 

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.
 

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.

Foto 24. 9. 2010 © Martin Šiler.
 

Kiss Art. 76113 — model 99 5906

Špičkový celokovový model – to Kiss opravdu umí

Neutrální šedobéžová krabice skrývá model upevněný šrouby na hliníkové desce, pečlivě zaklopený polystyrénovou skořepinou, k základní desce přepásanou dvěma popruhy. Šrouby je nutno uvolnit odspodu. Ideální je pracovat na kraji stolu, protože potom nemusíme model pokládat na bok a vystavovat ho nebezpečí poškození. A že je těch domontovaných, velmi jemných armatur na kotli docela dost!


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Model je nejlépe brát do rukou za spodní hrany bočních vodních van. Takto jej přeneseme na koleje – a jedeme!


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 
Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Provedení modelu

Model je vyroben opravdu velmi pečlivě, přesně dle skutečnosti.
Pojezd je uspořádán přesně tak, jak jej konstruktér Mallet vymyslil. To znamená, že dvě zadní nápravy jsou pevně uloženy v rámu lokomotivy. Přední dvě nápravy jsou uloženy v samostatném otočném a bočně posuvném podvozku. Model má sdružený parní stroj – čelní nízkotlaké válce před přední nápravou mají větší průměr, zadní vysokotlaké válce před třetí nápravou mají menší průměr.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Skutečné uspořádání pojezdu dle předlohy má málokterý model. Většinou jde o dva otočné podvozky, protože v tom případě jsou menší problémy s vytáčením rámu podvozku mimo půdorys lokomotivy při průjezdu malými poloměry. Takto jsou například vybaveny modely lokomotivy Tssd od LGB (celokovové modely limitovaných sérií vyrobených ve spolupráci s firmou Aster).
Modelovost pojezdu u stroje Kiss je skutečně vykoupena vcelku nehezkými jevy v obloucích. I zde platí, že radius R3 je ještě přijatelný.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Převodový poměr v podvozku je takový, že nelze volně otáčet koly. Pojezd není vybaven sběracími botkami, jak je u modelů Kiss obvyklé. Hmotnost modelu však není malá (5,3 kg), má nerezová soustružená kola, takže velké potíže s odběrem proudu na alespoň průměrně čistých kolejích nejsou.
Karoserie a armatury na ní jsou perfektní. Popisy jsou perfektní. Za pozornost stojí zásobník plný uhlí, které je velmi přesvědčivé. Dvířka do budky strojvedoucího jsou otvírací.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Vedle centrálního nárazníku jsou funkčně provahadlovány háky a šroubovky. Vlastní třmenová spřáhla jsou kovová a méně robustní, než obvyklá spřáhla z plastu. To přispívá k menší rušivosti toho nemodelového, ale potřebného zařízení. Čelní osvětlení a osvětlení kabiny je LED. Komín obsahuje pasivní kouřový generátor (bez ventilátoru).


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Elektrická instalace

Model je plně digitální a je vybaven zvukovým dekodérem ESU. Zdá se, že použití elektroniky Massoth u předchozích modelů bylo u firmy Kiss jen krátkou epizodou. U modelu »harzmallet« byl z hlediska dokumentace učiněn pokrok – konečně má zákazník k dispozici alespoň zkrácený popis ovládání konfiguračních proměnných zvukového dekodéru. Podrobněji je také rozepsáno zvukové základní nastavení.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Nutno přiznat, že zvukové dekodéry ESU jsou, co se týče vlastního zvukového projevu, opravdu velmi přesvědčivé. Druhá otázka je bezporuchovost některých funkcí dekodéru.
Model je připraven na provoz s centrálami LGB se sériovým ovládáním funkcí. Majitelé modernějších centrál (např. Massoth) musí přeprogramovat dekodér na CV49.
Základní nastavení modelu je následující:
T0 - čelní osvětlení
T1 - zvuky VYP/ZAP
T2 - pískání dlouhé (vypnutí opětovným stiskem T2)
T3 - písknutí krátké
T4 - výstražný zvon
T5 - házení uhlí do pece
T6 - posun (snížená rychlost a rozsvícené všechny lampy)
T7 - kouření VYP/ZAP
T8 - osvětlení budky strojvedoucího
T9 - regulace hlasitosti zvuků
T10 - odvodnění válců
T11 - injektor
T12 - parní kompresor
Při použití centrály LGB (nebo Piko) jsou přístupné pouze funkce přiřazené T0—T8. Po naprogramování CV49 na hodnotu 27 bude dekodér reagovat na paralelní vysílání dat a budou přístupné všechny výše popsané funkce.
Model je vybaven zvukovým dekodérem ESU LokSoundXL V3.5. V dokumentaci jsou popsána jen nastavení základních CV. To pro normálního modeláře s ambicí nastavit pouze jinou adresu dekodéru nebo přizpůsobit provoz modelu na analogovém kolejišti, to plně postačuje. Pro větší zvědavce nezbude, než si další dokumentaci stáhnout z internetu.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Jízdní vlastnosti

Model se rozjíždí až po vyvolání s rozjezdem nebo reverzem souvisejících funkcí. Při rozjezdu z nulové rychlosti je automaticky vyvolán zvuk odvodnění parních válců. Při doběhu lokomotivy je přehráván zvuk chodu naprázdno. Před zastavení je přehráváno skřípění brzd. Při rozsvícení světel se automaticky objeví zvuk parního generátoru proudu.
Kouřový generátor je jen pasivní. To je škoda, protože efekt vyfukování kouře synchronizovaný se zvukem výfuku je jinak velmi působivý. Je ale fakt, že spotřeba parafínu je při tom poměrně vysoká a samotné aktivní generátory jsou většinou dost poruchové.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Jízdní vlastnosti jsou poměrně dobré, model však nesnese díky uspořádání pojezdu tak nerovnou trať, jako většina podvozkových lokomotiv. Je proto maximálně vhodné projíždět trať zpočátku velmi opatrně. Signál špatného odběru proudu z případně více zoxydovaných mosazných kolejnic je zeslabování nebo přerušování zvuků modelu. Zvukový modul totiž vypíná při poklesu napětí v kolejích pod 5V.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Modeláři musí být spokojeni

Cena modelu je samozřejmě vyšší, ale většina těch, co model objednali velmi dobře vědí, co za své peníze získají. A vědí, že v žádném případě neprohloupí. Lokomotiva je nejen do vitríny, ale je co platná i na venkovním kolejišti. Vyžaduje samozřejmě pozornější zacházení, ale odměnou je nádherný zážitek z jízdy.


Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
 

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.

Foto 12. 2. 2012 © Roman Šiler.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :