Rodina Uhlířova
zahradní kolejiště IIm
severní Čechy

Autorem následující reportáže je »hlava« rodiny – Pavel Uhlíř, jehož zahradní kolejiště můžete virtuálně navštívit i na webu: www.uzzel.cz.
Poslední aktualizace textu a fotografií 21. 5. 2008.

Nápad vybudovat zahradní železnici

se datuje někam do roku 2001. Než se začalo s budováním konkrétního kolejiště, bylo nutno učinit několik zásadních rozhodnutí. Na rozdíl od jiných modelářů, kteří stavějí kolejiště proto, že touží po tom „hrát si“ s mašinkami, u nás bylo primárním cílem provozovat pohyblivé parní stroje, nejlépe z vlastní produkce. Původní záměr byl postavit parní traktor. Ale ukázalo se, že jeho výroba podle publikace L. C. Masona „Scale Model Traction Engine Building“ je nad možnosti technického vybavení malé domácí dílny. Proto padlo rozhodnutí věnovat se spíše parním lokomotivám, i přesto, že k provozu potřebují trať a nelze je tedy – na rozdíl od parních traktorů – provozovat kdekoli.

Celkový pohled na kolejiště. Je to pohled směrem na sever ze střechy chalupy, orientace je tedy doprava – východ, doleva – západ. Celkové rozměry kolejiště jsou přibližně 6 x 18 metrů a v současné době je instalováno cca 60 metrů kolejí a 12 výhybek. Foto 1. 5. 2007.

Vzhledem k tomu, že v místě trvalého bydliště nedisponujeme pozemkem, který by bylo možno osadit kolejemi, zvolili jsme budování kolejiště u naší rekreační chalupy v severních Čechách.

Rozhodnutí o měřítku modelů

Ideálem zpočátku bylo mít parní lokomotivu, která by uvezla alespoň strojvůdce, což by představovalo trať o rozchodu minimálně 89 mm, lépe ale 127mm, tedy 5 palců. To je nejběžnější měřítko používané u modelových tratí v Evropě. Po bližším seznámení se se zákonitostmi modelového kolejiště a jeho rozměrových nároků ale nezbylo, než se věnovat rozchodu 45mm, což je maximum, co lze do prostoru, který je k dispozici, vtěsnat, zejména z pohledu nutných poloměrů zatáček.

Stavba kolejiště

První projekty a terénní úpravy začaly v roce 2003. Původní záměr vybudovat pouze základní okruh se postupně rozšířil až do současného stavu. Od roku 2007, tedy prakticky po čtyřech letech různě intenzivního budování, je možno na kolejišti provozovat parní trakci za předpokladu, že se výhybky ovládají ručně.
V plánu je elektrifikace kolejiště, počínaje dálkovým ovládáním výhybek, přes osvětlení doplňků až po případně umožnění provozu i elektrických lokomotiv. To je ale budoucnost.
Pojďme se podívat, jak kolejiště vypadalo v roce 2007 a na počátku roku 2008.


budování zahradního kolejiště je práce i zábava pro celou rodinu. Na snímku úprava štěrkového lože traťového svršku u stavědla Západ.

Celkový pohled na západní část kolejiště. V popředí lávka pro bezpečný vstup do „areálu“, vlevo na snímku stavědlo Západ, vpravo pak železný obloukový most vlastní konstrukce, střední zemní val a v pozadí dřevěný most (opět vlastní volné konstrukce) a ještě ne zcela dokončený tunel.

pohled na objekty západní části kolejiště (podobně jako u předchozího snímku)
 

Celkový pohled na východní část kolejiště. Na snímku travnatá plocha je již aktuálně pokryta štěrkem Kačírek z důvodů minimalizace nutné údržby během vegetačního období (tráva se na kolejišti seká jen velmi obtížně). V pozadí, v nádraží Slívovice, obě naše parní lokomotivy z produkce německé firmy REGNER. Vpravo možno vidět výhybku připravenou pro vybudování roztápěcí koleje, kde by mělo být možno roztápět parní lokomotivy, aniž by se člověk musel plazit po zemi.

Lokomotiva 995603 je mimořádně výkonný model. Bez problémů vytáhne všech našich zatím 8 vagonů do stoupání 7cm na metr (což je opravdu stoupání prudké).
 

Pohled od nádraží Slívovice západním směrem. K vidění zejména tříkolejné nádraží s odbočovací výhybkou pro budoucí expanzi kolejiště a stavědlo, které již v reálu na tomto místě není (je přemístěno dále na západ)

Celkový pohled východním směrem přes nádraží Slívovice, kde právě posunuje lokomotiva 995603. Foto 17. 8. 2007.

Pohled na nádraží Slívovice, které ale není vidět ... Foto: 31. 12. 2007.
 

Nízký pohled na trať směrem ke stavědlu Západ. Foto 15. 8. 2007.

Nízký pohled od východní části kolejiště směrem ke vstupní výhybce do nádraží Slívovice.

Nízký pohled na trať na dřevěném mostě. Dřevěné kolíky opravdu most drží pohromadě. Most není lepený, aby se vlivem povětrnostních vlivů nerozlepil. Před mostem naše jediná elektrická lokomotiva z produkce firmy LGB. Lokomotiva není (zatím) digitalizována, pořídili jsme ji jako nutnou součást celé startovací sady.
 

Nádraží Slívovice a na něm obě naše parní lokomotivy. Oba to jsou vynikající modely, s nimiž je radost jezdit. Blíže k nádražní budově lokomotiva 995603, dále od nádražní budovy pak lokomotiva řady IV-K. Foto 14. 8. 2007.

Lokomotiva 995603 je mimořádně výkonný model. Bez problémů vytáhne všech našich zatím 8 vagonů do stoupání 7cm na metr (což je opravdu stoupání prudké). Foto 14. 8. 2007.
 

Provoz parních lokomotiv na kolejišti čerstvě osazeném kompletní tratí.

V zimě je kolejiště neprovozovatelné, protože není moc vidět. Musíme pořídit pluh, nebo frézu. Foto 1. 1. 2008.
 

Detail úžasného modelu IV-K na středním zemním valu. Foto 14. 8. 2007.

Jak při budování, tak při provozu kolejiště je možno si zpříjemnit čas pobytem u místního ohniště ...
 



 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :