čerstvě expedováno
(archiv 2010)

V této kapitole se věnujeme krátkým informacím o nových, respektive čerstvě expedovaných modelech. Nestihneme samozřejmě podávat vyčerpávající informace. Již jen proto, že všechny modely se na sklad do Brna nemohou dostat.23. prosince 2010 byla na sklad dodána očekávaná novinka LGB

LGB 21000 – souprava »100 let berninské dráhy«

Jak bylo již na jiném místě avizováno, byla pro příznivce RhB připravena výroční souprava reflektující významné výročí existence jedné z nejzajímavějších horských drah v Evropě.

Připomeňme si, že elektrická dráha byla zprovozněna v roce 1908, vede ze St. moritz do italského Tirana, přičemž adhezně překonává průsmyk pod štítem Bernina ve výšce 2300 m n/m. Dráha má stejnosměrné napájení, původní motorové čtyřnápravové vozy tramvajové konstrukce jsou po rekonstrukcích a modernizacích dodnes k vidění.
Modelová souprava ztvárňuje motorový vůz BCe 1, spolu s pětiokenným dvounápravovým vlečným vozem C 111, dvounápravovým otevřeným panoramatickým vozem L 352 a zavřeným nákladním vozem K 201. Jde tedy o smíšený vlak ze začátku provozu.

Modely jsou zabaleny v graficky hezky zpracované a velmi rozměrné krabici, což je vzhledem k rozměrům motorového vozu a počtu přívěsných vozů pochopitelné.
 

Motorový vůz ve žlutém provedení s původními popisy a ozdobnými linkami má dva lyrové sběrače. Karoserie využívá standardní výlisek předchozích modelů. Nezobrazuje tedy původní stav zcela věrně. Jde zejména o provedení oken. Ze střechy zmizely rozjezdové a brzdové odporníky, dosazeny byly náporové větráky (torpéda). Model se jinak zvlášť neliší od provedení předchozích modelů. Není vybaven dekodérem, má standardní rozhraní DCC. Lyrové sběrače nemají zapojený svod proudu, pod stropem stanoviště proto chybí příslušný vypínač. Z hlediska sklápění jsou sice sběrače funkční, ale obracení modelu pod trolejí ve standardní výšce je problematické. Na digitálním kolejišti je fukce jízdy na trolej stejně prakticky bezpředmětná. Vůz dále nemá na čelech elektrické zásuvky. Z vozu tedy nelze napájet osvětlení ve vagonech nebo propit více motorových vozů v režimu trakce. Dekodéry LGB III nebo XL nebo zvukový dekodér Massoth XLS je samozřejmě k dispozici.

Vlečný pětiokenný vůz vychází také z konstrukce předchozího modelu – známého bufetového vozu La Bucunada. Vzhledem k tomu, že tento model ztvárňuje jediný ve skutečnosti dochovaný vůz 3. třídy z původní pětikusové série, který byl před několika lety u RhB uveden do stavu po vyrobení (s výjimkou oddílu s kuchyňkou), je model původního vozu C 111 naprosto bezvadný. Kuchyňka interiéru byla samozřejmě nahrazena klasickými lavicemi, z pod oken byly odstraněny stolky s lampičkami. Odstraněny byly také oddílové přepážky. Odlišné jsou také vstupní dveře do vozu – nemají prosklení, což též odpovídá původnímu provedení. Model má ale dost nepochopitelně plná plastová kola. Původně byla kola hvězdicová.

Otevřený panoramatický vůz vychází konstrukčně opět z předchozích modelů. Vůz však nemá »polostřechu«, má jiný počet stojin chránících cestující před případně přetrženou trolejí. Systém sedadel s překlopnými opěradly je jinak stejný. Správná je samozřejmě šedá barva a popisy.
Panoramatické vozy byly původně vytvořeny z nákladních vysokostěnných vozů s brzdařskou plošinou. Z tohoto pohledu je model ztvárněn dost dobře. Ovšem opět s výjimkou kol, která jsou chybně plná.

Nákladní dvounápravový zavřený vůz s brzdařskou plošinou ztvárňuje původní šedé vozy BB. K jeho výrobě byly využity, tak jako u předchozích modelů, existující výlisky. Zamřížovaná větrací okénka tedy neodpovídají zcela předloze, ale iluze původního nákladního vozu je i tak poměrně dokonalá. I u tohoto vozu jsou osazena plná kola, jako by výrobce v okamžiku kompletace souprav pro expedici hvězdicová kola neměl na skladě.

Výroční souprava je jednoznačně velkým obohacením sbírek modelů všech příznivců RhB. Snaha ztvárnit již zaniklá vozidla nebo jejich původní vzhled je chvályhodná. Samozřejmě – chyby v provedení jsou téměř nutné, neboť cena za nové formy by byla příliš vysoká.
Každý modelář jistě sáhne po prvcích pro ozvučení motorového vozu, na vlečné vozy dosadí kovová hvězdicová kola, a pak již může kroužit po svém kolejišti a případně kombinovat »historická« vozidla s těmi současnými. Nabízí se nejvíce samozřejmě kombinace se žlutými motorovými vozy č. 34, v bufetovým vozem La Bucunada a se žlutými panoramatickými otevřenými vozy. Sympatická souprava navozující atmosféru berninské dráhy před jejím připojením k RhB tak může být velmi dlouhá.

LGB 45920 – nákladní plošinový vůz s klanicemi DB řady Res

Čtyřnápravový nákladní vůz vychází z nové formy klanicových vozů RhB, které již byly expedovány i v »normálněrozchodném« provedení v červené barvě bez nákladu a s naloženými ocelovými nosníky (LGB 41920 a 41923). Od předchozích modelů se prosincová novinka poněkud liší. A to nejen barvou.
Klanice jsou sklopné a vůz je vybaven rovněž sklopnými bočnicemi. Jejich mechanismus zajištění je stejný, jako ve skutečnosti. Díly jsou funkční, je však vhodné s nimi zacházet opatrně, protože kvalita hmoty je poplatná místě vzniku – modely jsou vyrobeny v Číně.
Náklad je tvořen čtveřicí kabelových bubnů s nosnou konstrukcí. Tyto bubny byly použity již v minulosti na několika nákladních vozech.
Vagon má podvozky vybavené kovovými koly.
Celkový dojem z nákladního vozu je velmi příznivý. Modelovost je skutečně velmi dobrá. Jaký rozdíl oproti nákladním vozům Piko!!!
 Na konci listopadu 2010 bylo opět na sklad dodáno důležité pracovní vozidlo

Aristo 46701 - sněhový pluh D&RGW č. 039

Jediný plně fukční sériově vyráběný pluh schopný zdolávat vrstvy nezmrzlého sněhu i kolem 10 cm. Samozřejmě s doplňkovou zátěží a ve spolupráci se skutečně silnou lokomotivou.
Zátěž zajistíme například štěrkem, jehož se do vysokostěnného vozu vleze celkem dost. Silnou lokomotivou je asi nejlépe LGB trojče F7A+F7B+F7A s dodatečně motorizovaným středním dílem. Vysoký výkon mají také Aristo šestinápravové čtyřmotorové stroje E8, které lze spřáhnout do úhledné dvojice.
 Na konci listopadu 2010 byla expedována novinka LGB

LGB 23196 - parní lokomotiva USA Mogul - Colorado & Southern č. 9

Po dlohých letech americké pauzy je v programu konečně oblíbená parní lokomotiva Mogul s uspořádáním 2-6-0 s tendrem. Jde o variantu se sněhovým pluhem (a tudíž s funkčním předním spřáhlem) a lapačem jisker na komínu. Model je analogový s rozhraním DCC. V balení jsou dvě figury (strojvůdce a topiš s lopatou). Tendr je připraven k montáži reproduktoru. K dispozici je samozřejmě zvukový dekodér Massoth.
Obrovskou výhodou této mutace je právě funkční (automatické) přední spřáhlo. Modely bez pluhu měly v předu vždy jen nefunkční atrapu amerického spřáhla. Americké lokomotivy sice ve skutečnosti zpravidla s vlakem necouvaly – standardem byly vratné trojúhelníky nebo točny – na modelovém kolejišti však tato vlastnost není k zahození. Funkční čelní spřáhlo je využitelné minimálně třeba pro posun.  Rovněž v listopadu 2010 byly expedovány novinky Piko

Piko 37540 - motorová lokomotiva HSB 199 892-1 (harcký velbloud)

Prvním úzkorozchodným modelem velikosti G firmy Piko je rekonstruovaná kapotová motorová lokomotiva původní řady DR V100 ze 70. let.
Tyto normálněrozchodné stroje byly ještě za socialismu rekonstruovány na metrový rozchod pro harcké dráhy. Původním úmyslem bylo definitivní vyřešení (= ukončení) parního provozu získáním dostatečně výkonné náhrady za provozně drahé pětispřežní parní lokomotivy z 50. let. Harcké dráhy měly pro tehdejší režim jako jedny z mála úzkorozchodných tratí NDR provozní perspektivu, což bylo i díky energetické krizi v 80. letech a nutnosti přepravovat uhlí v oblasti Harckých kopců.
Rekonstruováno bylo celkem 10 strojů v letech 1988—90, parní provoz se přesto (naštěstí) zrušit nepodařilo. V roce 1993 vzniklé HSB převzaly všechny tyto lokomotivy. Po poklesu nákladní přepravy byly 4 stroje prodány. Dnes zůstaly provozuschopné pouze 3 lokomotivy. Jejich přezdívka »Harzkamel« celkem dobře vystihuje obludnost stroje na úzkém rozchodu.
Pro modelářskou firmu Piko je tu příjemná možnost jen jednou sadou výlisků pro karoserie a rám vytvořit škálu mutací jak na úzkém, tak i normálním rozchodu.
 

Piko 37560 - motorová lokomotiva DB 204 803-1 (normální rozchod)

Zároveň s úzkorozchodným strojem byl vyroben model i původní normálněrozchodné lokomotivy. Podvozky jsou dvounápravové a model je s nimi o kousek nižší, než jeho úzkorozchodná sestra. Přesně podle skutečnosti.
 V listopadu 2010 byly expedovány další novinky LGB

LGB 43231 - nákladní nízkostěnný vůz DR s poklopy

Po delší době opět známá mutace na téma nízkostěnný dvounápravový vůz s nástavbou poklopů. Tentokrát sice v klasické hnědé (nejžádanejší) ale s novým potiskem Deutsche Reichsbahn - Dresden K 4508 Ow. Vůz s brzdařskou plošinou oživí každý nákladní vlak. Dvounápravové vozy jsou velmi vhodné pro malá kolejiště nebo pro tratě s poloměrem oblouků menším jak R3.
 

LGB 49560 - set čtyřnápravových slévárenských vozů č. 18 a 31

Dvojice patinovaných slévárenských vozů vychází opět ze staré formy. Vozy jsou sice s vyklápěcí funkcí vany, ovšem jen s ručním ovládáním. Před několika lety byly vyráběny tyto modely s motorickým pohonem a digitálním ovládáním přes dekodér.
Kdo má na svém kolejišti průmyslový podnik nebo chce jezdit zalévat květiny, jistě po dvojici vozů sáhne. Dlužno podotknout, že patinování se celkem povedlo.
 

LGB 32520 - osobní čtyřnápravový vůz RhB B2221

Skutečná novinka se vším všudy! Nádherné vozy navazující na novou sérii modelů RhB, začínající ještě na konci existence firmy Ernst Paul Lehman Patentwerk. Po červených vozech 1. a 2. třídy se sedmi oddílovými okny je tu originální vůz 2. třídy s osmi oddílovými okny. Můžeme právem očekávat celou škálu dalších barevných a číselných mutací této karoserie.
Model je perfektním jako předchozí. Jsou osvětlené, mají přípravu (rozhraní) pro montáž funkčního dekodéru Massoth. Modely udělají radost jistě všem vyznavačům RhB.  V říjnu 2010 byly expedovány první vozy Train Line 45

TL-45 3530730 - čtyřnápravový osobní vůz HSB KB4ip 900-479

Aktivní malá firma Herforder Lokschuppen před časem vyrazila na géčkový trh se svými kolejemi a výhybkami. Hlavní předností je sortiment niklovaného kolejiva, které nahrazuje výpadek LGB.
Vlastníci se ovšem pustili do ještě většího úkolu - vyprodukovat modely vozidel.
V současné době se expedují první vozy HSB, které z hlediska provedení karoserie respektují reálie.
Vozy HSB vyrábí LGB (ačkoli jde u HSB jen o početně zanedbatelné provedení), jednou za "onoho" vozy produkuje i malosériový výrobce KISS. Přesto jsou notoricky známé vozy sázkou na jistotu. Současný provoz HSB je velmi populární. Je tam také skutečně co vidět. V sezóně jde skutečně o parní koncert.
Osobní vozy TL-45 jsou ve dvou barevných mutacích - červená proto, aby modely byly sladěné s vozy LGB a KISS - vínová jako barva dle skutečnosti.
Vůz KB4ip 900-479 je sedmiokenný. Ve středu vozu jsou matná okna záchodu.
Modely TL-45 jsou vyráběny na vstřikolisech. Jednotlivé výlisky jsou celkem uspokojivé kvality. Trošku nešťastné jsou dosazovací drátěné díly na nástupní plošiny, které se volně pohybují a volně vypadávají. Zde je prostor ke zlepšování. Interiér má sedadla, ale záchod není jako místnůstka instalován. Což je škoda, protože do interiéru je jinak celkem dobře vidět. Podvozky mají kola s nerezovými obručemi. Osvětlení je nabízeno zvlášť.
 

TL-45 3530750 - čtyřnápravový osobní vůz HSB KB4ip 900-516

Osmiokenný vůz HSB je typickým představitelem osobního vozového parku. Karoserie je dobře provedena, podobně jako u předchozího vozu.
 V květnu 2010 byly na sklad dodány tyto »americké« novinky LGB

LGB 45683 - čtyřnápravový vůz pro dobytek (Stockcar) C&S 7048

Po dlouhých letech jsou opět pro vyznavače amerických železnic k dispozici zdařilé modely dobytčích vagonů. Klasické podvozky Diamond a rozumná délka vozu předučuje výborné jízdní vlastnosti. Třemenová spřáhla je samozřejmě vhodné vyměnit za centrální automatická spřáhla.
Model představuje vůz společnosti Colorado and Southern.
 

LGB 48680 - čtyřnápravový vůz pro dobytek (Stockcar) SP 168

Druhá varianta dobytčího vozu se liší jiným odstínem hnědé barvy a jiným popisem. Tentokrá jde o vůz společnosti Southern Pacific.
 

LGB 47723 - čtyřnápravový chladicí Boxcar NYCS 16566

V rámci znovuzahájení výroby modelů na téma amerických železnic nemůže chybě klasický dřevěný chladicí vůz. Model má funkční dvířka a množství dosazovaných stupaček a dílů kola vřetenové brzdy. Vůz s podvozky Diamond má klasické vynikající jízdní vlastnosti.
 

LGB 45919 - čtyřnápravový ocelový Boxcar ATSF č. 205228

Světle šedý moderní boxcar s podvozky Bettendorf má posuvné dveře a reprezentuje společnost Santa Fe. Víc není třeba dodávat. Prostě Amerika.
 

LGB 44540 - čtyřnápravový plošinový vůz s nákladem oceli UP 15054

Moderní dlouhé plošinové vozy byly u LGB novinou roku 2000. V prodeji se udržely do roku 2004 a od té doby všichni příznivci amerických železnic a dlouhých vlaků na zahradě abstinují. Je tedy sympatické, že se tyto modely objevily hned na počátku nové LGB-US éry.
Plošinový vůz s čely zpevněnými příhradovou konstrukcí mají náklad ocelových nosníků, který s objevil i na nových klanicových vozech původem z RhB. Nosníky jsou jako náklad volně položeny a mohou být nahrazeny jiným materiálem.
 

LGB 43543 - plošinový vůz s kontejnery TTX č. 143543

Plošinové vozy se sklopnou »půlávkou« na každém čele a nízkými vyjímatelnými bočnicemi jsou typické nejen pro přepravu kontejnerů, ale i aut. Pokud kontejnery sejme, auta mohou přejíždět po sklopených lávkách z vagonu na vagon.
Model je vybaven podvozky Bettendorf (jako všechny americké vozy moderního období). Zářivě žlutá barva vozu si jistě zaslouží nějaký ten patinující zásah.
 

LGB 40806 - čtyřnápravový kotlový vůz C&S CONOCO

Staré kotlové vozy měly nesamonosný tank uložený na plošinovém rámu. Jde v celku o zajímavá vozidla patřící do rodiny amerických »dřeváků«. Podvozky Diamond dávají modelu velmi slušné jízdní vlastnosti. Tak jako většina amerických modelů, i rámové kotle přispívají k bezpečnému provozu dlouhých vlaků.
 Do května roku 2010 byly dodány tyto novinky LGB

LGB 23390 - motorový vůz ABe 4/4 33

Překrásné elektrické motorové vozy byly na Berninskou dráhu dodány ve žluté barvě se dvěma lyrami. Po sloučení BB s RhB došlo samozřejmě k přelakování vozového parku. V době sloučení kralovala na RhB zelená. Motorové vozy sice nebyly tehdy ještě modernizovány, ale pro model je k dispozici pouze forma ztvárňující právě modernizovanou karoserii. S tím se musíme smířit. Zelený vůz je jinak velmi hezký a hodí se do souprav se zelenými vagony RhB.
Model je dodáván s rozhraním DCC. Je tedy analogový, ale připraven k montáži dekodéru přes klasickou zásuvku Massoth. Instalovat můžeme dekodér LGB, Massoth XL nebo zvukový dekodér Massoth XLS s originální nahrávkou.
 

LGB 31553 - dílenský vůz RhB X9079

Starší osobní vozy byly často využívány k přestavbám na pracovní. Vzhledem k rozsahu sítě RhB a rozsahu údržbářské práce na náročných horských tratích byl park pracovních vozů poměrně rozsáhlý.
Přestavbě na pracovní dílenský vůz neunikly ani dvounápravové osobní vozy Berninské dráhy.
Model dílenského vozu X9079 vychází již z existujícího modelu pětiokenného bufetového vozu La Bucunada, který se jako jediný z pětikusové série dochoval na RhB do dnešních dnů. Model má zaslepená dvě okna a upravený interiér.
 

LGB 30523 – čtyřnápravový restaurační vůz RhB

Model restauračního vozu RhB WR 3810 vychází z formy již delší dobu vyráběného vozu Gourmino. De facto jde pouze o přelakování vozu. Místo tmavě modré je tu červená a modifikované popisy. Jinak je vše »nachlup« stejné. Model je samozřejmě nádherný, má vynikající jízdní vlastnosti, je s osvětlením a má přípravu (rozhraní) pro instalaci funkčního dekodéru 8FL od firmy Massoth.
 

LGB 47830 - čtyřnápravový kotlový vůz KVG

Překrásné moderní čtyřnápravové cisterny RhB jsou základem mnoha normálněrozchodných mutací. Celá sekce normálněrozchodných nákladních vozů je tak trošku »jako«. Ale to snad nevadí. Málokdo se specializuje na nákladní vozy, takže téměř všichni bez problémů skousneme nějaký ten jinak umístěný nýt. A navíc - lak a písmenka prodají všechno. To je u tohoto modelu velmi dobře patrné.
Sympatická stříbrná barva, neukřičené nápisy a přitom detailní popisy podle současných zvyklostí vyrobily cisternu, kterou v Německu vidíme běžně jezdit. Téměř nikdo v tomto hávu nehledá vozidlo RhB. Ke kouzlu samozřejmě přispívají klasické (dokonce odpružené) nárazníky. A to to jde.
 

 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :