Konec rodinné firmy
Ernst Paul Lehmann Patentwerk
prodej firmy 2006—2007

LGB = Märklin = největší světový výrobce modelové železnice velikosti od Z do 2


Soudem odklepnuto - závody o odkaz EPL skončily!

Následující texty přibližují období přechodu firmy EPL po vyhlášení platební neschopnosti na nového vlastníka. Jednotlivé informační bloky jsou ponechány v podobě, jak byly postupně zveřejňovány a jsou řazeny časově vzestupně. Uvedené informace jsou sestaveny na základě oficiálních zpráv. Z tohoto hlediska je nutno také příčiny i následky posuzovat. Nikdy se patrně nedozvíme, jak tomu bylo doopravdy, kdo byl proti komu, kdo byl hodný a kdo zlý, kdo koho potopil a proč, kdo kolik zaplatil. To je všechno obchodní tajemství, se kterým se na trh nechodí.
Pro nás – vláčkaře – však bude nejdůležitější výsledný efekt událostí. Totiž to, zda si budeme moci něco nového, co nás potěší, pro své kolejiště koupit.

Následující texty zachycují zhruba průběh událostí kolem insolvence EPL a odráží míru informovanosti veřejnosti

Informace ke dni 20. 9. 2006:

Dne 18. 9. 2006 museli majitelé firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk vyhlásit insolvenci. Obchodní soud ustanovil předběžného správce, který ve spolupráci s dosavadními vlastníky (rodina Richterů) vede nadále firmu.
Situace je vyvrcholením ekonomických potíží firmy, které se neobjevily ze dne na den, ale málokoho napadlo, zejména na pozadí velkolepých oslav 125 let trvání firmy, že jde skutečně do tuhého. Samozřejmě - majitelé firmy logicky neoznamovali světu, že skutečné potíže mají a že je ohrožena existence firmy.
Po vyhlášení platební neschopnosti byla zastavena výroba a expedice, ustavený správce se postupně seznamoval s aktivy a pasivy firmy. Podrobnosti nejsou známy, ale iniciátorem situace byly především banky finacující provoz firmy. Můžeme jen spekulovat, nakolik bylo rozhodnutí bankéřů o zastavení úvěrů náhlé a nečekané. Vlastníci firmy ručí v tomto případě celým svým majetkem (EPL není ani společnost s ručením omezeným, ani akciovka). Jde jim tedy o hodně. V nastalé situaci je několik málo variant řešení. Firmu EPL se podaří prodat nějakému investorovi (podobně jako před časem Märklin) nebo jinému výrobci hraček nebo modelových železnic. Nebo (v krajním případě) firmu zavřít a rozprodat. Hlavním úkolem správce je tedy pro věřitelské banky zachránit co nejvíce. Není samozřejmě známa částka zadlužení, ale budou to pravděpodobně miliony €.
Můžeme spekulovat, jaké řešení je nejpravděpodobnější, respektive nevýnosnější. Oficiálním zájmem je zachovat v továrně ELP výrobu (a tím i pracovní místa), zachovat světoznámou značku EPL a LGB a po nutné restruktualizaci obrátit firmu do tzv. černých čísel.

Informace ke dni 3. 10. 2006:

Předběžný správce povolil od 25. 9. 2006 prodej skladových zásob do Německa v tomto týdnu snad i do zahraničí (jakou logiku má dělení obchodníků na německé a ty ostatní oznámeno nebylo). Výroba však stále zahájena nebyla.
To má samozřejmě smysl, jen pokud je výroba skutečně zisková. Údajně již probíhají jednání se zájemci o koupení firmy.
EPL v nedávné minulosti prodala svou pobočku v Americe. Rovněž byla zrušena dceřiná firma v České republice (údajně z kvalitativních důvodů). Původních 200 zaměstnanců bylo redukováno na dnešních 150. Tito zaměstnanci souhlasili se zmrazením mezd. To vše ale nestačilo.
Reakcí na vyhlášení insolvence bylo množství kritiky od nejrůznějších znalců poměrů v branži. Je ale těžko hodnotit strategické chyby majitelů, pokud prostředí výroby a obchodu nerozumíme. Nejčastěji se přitom ozývají skalní fandové zanícení pro věc, kteří ale ve skutečnosti netvoří většinu zákazníků EPL. Železniční modelářská výroba prochází dlouhodobou krizí. Důvodů je několik, ale podstatným je všeobecná ztráta pozic železnice, kterou již dnešní lidé nevyužívají tolik, jako v minulosti. Počítače a další moderní technika přinesla nové zábavné alternativy, takže zákazníků trvale ubývá. Sběratelů a provozovatelů obřích modelů velikosti IIm je navíc podstatně méně, než konzumentů velikostí H0, TT nebo N. Tak jako ostatní výrobci se i firma EPL dostala do pasti novinek, které jsou v případě nových forem extrémně náročné, v případě propadu modelu na trhu s fatálními následky. »Past novinek« je problém většiny výrobců hraček vyšší úrovně, které si kupují převážně dospělí. Železniční modelářství je typickým oborem. Okruh zákazníků je totiž omezen a v praxi stagnuje. Tito zákazníci si budují postupně své sbírky, reagují proto na výrobky, které ještě nemají. Každý nový model se proto prodává relativně intenzívně jen několik týdnů po uvedení na trh, následně však prodej stagnuje, takže další série se nevyplácí vyrábět. Pokud formy a přípravky nelze využít na další mutace, nastává problém. Novinky se tedy prodávají dobře, ale jejich vývoj je velmi nákladný, takže firmy se mohou jen potácet na hranici rentability. V modelářské branži fungují zákony trhu nekompromisně. Musíme si uvědomit, že jde o zcela zbytné výrobky, které si zákazníci nekoupí okamžitě při sebemenším negativním výkyvu v životní úrovni.
Uvidíme, co se bude dále dít. Pokud se ukáže, že neexistuje zájemce, který by byl ochoten zaplatit víc, než by se dalo získat rozprodáním firmy, staneme se pravděpodobně majiteli rarit se značkou LGB.
Držme tedy palce, ať firma a značka nezanikne, ať nám zůstanou vynikající koleje a venku dobře jezdící evropské modely, které nám dělají radost.

Informace ke dni 4. 10. 2006:

Firma EPL dodala naší firmě podstatnou část zboží, které je již delší dobu zaplacené. Podle telefonické informace se připravuje expedice zboží objednaného po vyhlášení platební neschopnosti. Údajně se pomalu rozbíhá výroba. To je jednoznačně pozitivní zpráva. Správce firmy údajně jedná s několika zájemci o koupi firmy EPL. To je vůbec nejlepší zpráva. Ukončení jednání však nelze očekávat do konce letošního roku. To by však nevadilo, pokud se rozběhne výroba a bude pokračovat expedice.
Na lipském veletrhu byl stánek LGB v obrovském vydání (jako by se nechumelilo), takže návštěvníci mohli usoudit, že celý bankrot firmy je fingovaný za účelem vytáhnout naráz z lidí peníze za zboží, které objednají ve strachu z konce firmy. Taková spekulace by však asi v Německu neprošla, zejména pokud do věci zatahují konkrétní právní firmy a jmenují osobu správce, atd. Je jasné, že lipský veletrh byl zaplacen a zorganizován dávno předtím, než byl bankrot vyhlášen. V Lipsku byly představeny novinky v reálné podobě, takže pokud budou jednání o prodeji úspěšně pokračovat, můžeme se dočkat skutečně pozitivního obratu s výsledným efektem zachování firmy a jejího dalšího rozvoje.
Situaci samozřejmě průběžně sledujeme a na těchto stránkách budeme příznivce LGB o aktualitách informovat.

Informace ke dni 8. 10. 2006:

Zdá se, že ve firmě nastal mírně pozitivní vývoj. Dne 6. 10. 2006 vydala firma EPL prohlášení, že »Lokomotiva LGB je opět pod parou«. Rodina Richtrova spolu se správcem firmy oznamuje, že vedení firmy je plně zajištěno, všechny obchodní aktivity zůstaly funkční, byla naplno spuštěna výroby a expedice. K tomuto stavu přispěly nejvíce regionální pobočka Sparkasse a město Norimberk. Byly učiněny důležité kroky k udržení pracovních míst ve výrobě v Norimberku.
Dále následuje promluva k zákazníkům LGB, kteří jsou tak vyzývání k nakupování produktů LGB, protože jen tak může firma nadále žít. To je samozřejmé, že zákazníci musí nakupovat. Zbývá jen maličko - zařídit, aby nakupovali více a měli k tomu dobrý důvod. Je fakt, že každý majitel zahradní železnice může přemýšlet o tom, kdy naposledy nakoupil nějaký výrobek LGB a proč. Odpověď na tuto otázku je dílčí odpovědí na důvod potíží EPL.
Z oficiálních zpráv EPL vyplývá, že byly patrně vystaveny záruky věřitelům. Byla údajně zahájena jednání s několika zájemci o koupi firmy. Ta budou uzavřena nejspíš až v příštím roce, do té doby však výroba může běžet, pokud existuje zájem o koupi celé funkční firmy. Tyto podrobnosti se však nedozvíme - bude možné je odhadnout až podle výsledků jednání.
Jakmile bude dodáno první zboží objednané po vyhlášení platební neschopnosti, můžeme prohlásit situaci u EPL za konsolidovanou.

Informace ke dni 10. 10. 2006

Dle oficiálního stanoviska vedení a správce firmy EPL v platební neschopnosti bude společné vedení firmy a úplná výroba a distribuce do konce listopadu 2006. Dále se předpokládá převzetí firmy novým nabyvatelem. V současnosti probíhají intenzívní jednání s několika zájemci o koupi firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk. Při jednáních je kladen důraz na zachování výroby v Norimberku a udržení pracovních míst.
Další zboží je obchodníkům dodáváno po písemném odsouhlasení platby na zvláštní účet ve správě současného správce firmy v platební neschopnosti. Novinky ohlášené na podzim prozatím nejsou v distribuci. Budou patrně opožděny.

Informace ke dni 18. 10. 2006

Z různých zdrojů se pokusíme shrnout dosavadní poznatky o situaci EPL a příčinách platební neschopnosti.
Je zřejmé, že majitelé firmy měli potíže již delší dobu. Přesto označovali firmu za zdravou a stabilní, naposledy na jaře 2006 hovořili o ročním obratu 30 mil. €. Správce konkursní podstaty Dr. Steffen Goede ovšem potvrdil obrat o třetinu nižší. Dluhy firmy přitom zhruba dosahovaly úrovně tohoto skutečného obratu. To je jistě zajímavá informace. Banky financující provoz firmy dospěly k závěru, že firma není schopna i při všech úsporných opatření snížit náklady tak, aby byly přiměřené obratu. Pokud obrat firmy není vyšší, než provozní úvěry, není z čeho dluhy splácet. je-li trend setrvalý nebo dokonce negativní, je to jasný signál pro věřitele (banky), že svoje peníze vkládají do nenávratna.
Pokusme se spekulovat - je-li roční obrat 20 milionů, při 150 zaměstnancích mohou roční mzdové náklady činit klidně polovinu. Nevíme přesně, jaká je průměrná nákladovost pracovní síly v Německu, ale odhad příliš daleko od pravdy nebude. Ke mzdám je nutno připočítat odvody, dovolené, apod. V České republice zaměstnavatel zaplatí na odvodech 36% hrubé mzdy zaměstnance, takže hrubá mzda 1 zaměstnance ve výši 20.000 Kč znamená ve skutečnosti 27.200 Kč nákladů. Dále je nutno proplatit dovolenou, sanovat nemocnost, atd. A Česká republika na tom rozhodně není nejhůře. EPL je relativně velká továrna. K fixním nákladům je nutno připočítat provoz a údržbu celého areálu v Norimberku. Odhad těchto nákladů je velmi těžký. Pro výrobu potom potřebujeme materiál a subdodávky. Podíl materiálu na koncové ceně výrobku není většinou veliký, ale je. Dále přicházejí náklady na logistiku a distribuci. A hlavní »žrout« peněž - investice do vývoje nových výrobků. Je obecně známo, že obrat hračkářských firem tvoří především novinky. Určité procento u EPL (ale i u ostatních firem v branži) tvoří levné novinky, spočívající v jiném potisku nebo barvě, či pozměněném doplňku. Ale EPL se pouštělo do takových projektů, jako jsou parní lokomotivy HSB (pětikoláky). Je těžké bez znalostí podrobných ekonomických dat hodnotit tento počin. ALE - formy a přípravky údajně stály 5 mil. €. Při tovární ceně kolem 1100 € by muselo být vyrobeno a prodáno 4500 kusů modelů na pokrytí vývoje, ale to platí jen v případě beznákladovosti výroby. To je samozřejmě nesmysl, protože každý model s sebou nese náklady na spotřebovaný materiál, pracovní sílu, logistiku a nakonec také náklady na provozní úvěry (úroky z půjčených peněz). Je proto obtížné odhadnout, jaká je výtěžnost prodaného modelu. Jde o 10, 20, 30 nebo 40%? V každém případě se nám násobí počet vyrobených a prodaných modelů, které jsou schopny sanovat náklady na pouhý vývoj. A kde je pak podnikatelský zisk? Nevíme, kolik modelů bylo prozatím vyrobeno. Snad se (údajně) vyrábí vždy série kolem 4 tis. kusů. První modely 99 7222-5 jsou až nyní vyprodány. Pokud to bylo jen oněch 4 tis. kusů - máme odpověď, jestli to šlape dobře nebo ne.
Z uvedeného vyplývá, že roční obrat EPL je skutečně nízký. Najde se někdo, kdo bude schopen situaci zvrátit?
Výroba se pod vedením dosazeného správce konkursní podstaty opět rozběhla, distribuce již běží i do zahraničí. Každý obchodník podepisuje ke každé zásilce souhlas s tím, že platba jde na zvláštní účet a bude využita na uspokojení věřitelů. Ale nevyplývá z toho, že výroba je zisková. Správce průběžně jedná se zájemci o koupi podniku. Tito zájemci se také seznamují se situací firmy a není zřejmé, že do podnikání na poli zahradních železnic budou chtít nakonec vstoupit.
Jak bylo již řečeno, do konce listopadu 2006 bude firma EPL fungovat současným způsobem. Kdo se výroby LGB ujme potom, není vůbec jasné. Zatím se v souvislosti se zájmem o EPL vynořila jména jako Kingsbridge Capital (kupce firmy Märklin) nebo Hornby (převzali nesolventní skupinu Lima).

Stav ke dni 1. 12. 2006

Prozatím neprobleskují žádné informace o konečném řešení problémů firmy, respektive o konečném kupci. Z hlediska výroby a dodávek produktů LGB se zdá, že vše běží naplno. Obchodníci musí odsouhlasit každou platbu na zvláštní účet správce firmy, ale to je snad jediný rozdíl oproti normálu. Jsou expedovány i novinky realizačně ohlášené na závěr tohoto roku. Jako by se nechumelilo. Ale samozřejmě - zatím přetrvává teplé počasí...

Stav ke dni 8. 12. 2006

Na firemním webu ( www.lgb.de) se objevily aktuální oficiální informace o situaci EPL. Je zde konstatováno, že je mnoho zájemců o koupi firmy. Nadále se proto intezívně jedná zejména o podmínkách dalšího provozu. Pokud je zájemců skutečně hodně, lze očekávat, že se podaří dohodnout takové podmínky převzetí, které zachovají nejen značku LGB, ale i továrnu v Norimberku a její zaměstnance a výrobní program. Pravděpodobně se tak nestane to, že by někdo koupil formy a odvezl je někam na východ a LGB by tak fakticky zrušil. Takže pro příznivce a provozovatele LGB je to dobrá zpráva.
Do doby uzavření smlouvy s novým investorem bude firma nadále v režimu platební neschopnosti se správcem.
V současné době jsou expedovány novinky, jejichž prvotní náklad je často již rozebrán. To se týká například normálněrozchodné (odbornými modeláři zatracované) V200. Model by měl být distribuován ještě v prosinci. Probíhají závěrečné práce na formách pro ocelové nýtované vozy RhB, které ale mají již zpoždění. Že správce nechá běžet i tyto práce, je opět dobrým znamením.

Konečné řešení ze dne 21. 12. 2006

Pan Herrmann Schöntag dne 22. 12. 2006 s potěšením oznámil, že mu bylo umožněno získat firmu Ernst Paul Lehmann Patentwerk a s ní i značku LGB. Oznamuje, že spolu s týmem v Norimberku co nejrychleji znormalizuje hospodářství firmy, aby na lednovém hračkářském veletrhu 2007 mohl nabídnout zajímavý program novinek. Jako majitel Rujanské malodráhy (Rügensche Kleinbahn) má zájem nejen o velké vlaky - koníček LGB jej drží již od malička.

Pan Herrmann Schöntag spolu s Steffenem Goedem dávají na vědomí, že shromáždění věřitelů dne 21. 12. 2006 v případu Ernst Paul Lehmann Patentwerk hlasovalo pro nabyvatele firmy pana Herrmanna Schöntaga.
Herrmann Schöntag jako provozovatel Rujanské malodráhy a bývalý vydavatel největšího německého časopisu Modelleisenbahner má kompetence a nejlepší předpoklady dále firmu Ernst Paul Lehmann vést.
Hlasováním shromáždění věřitelů zachovalo pracovní místa v místě sídla firmy - v Norimberku.

Co k tomu dodat? Karty jsou nově rozdány. Kolik pan Herrmann Schöntag za firmu zaplatil není známo (a nepochybně ani nebude). Jaké změny ve firmě provede a jakým směrem bude výrobu a vývoj řídit, ukáží příští měsíce. Lednový veletrh asi ještě nic nenapoví, protože je celý nepochybně připraven. Je samozřejmě možné, že budou představeny novinky ve formě pouhých fotografií, které mohou operativně napovědět, jaký má nový majitel náhled na modelová témata a kam bude »káru tlačit«. My jako sběratelé či provozovatelé zahradní železnice jsme asi z nejhoršího venku a můžeme se těšit na rozšiřování svých kolejišť a sbírek.

Krize pokračuje (22. 2. 2007)

V posledních týdnech roku 2006 zažili odběratelé expediční smršť. Zboží bylo z Norimberka odesíláno velmi rychle, někdy i druhý den po objednání. Od ledna však zdroje jakoby náhle vyschly. Od ledna převzal firmu nový majitel, vysvětlení přestávky v dodávkách na trh bylo ve smyslu přidělování nového daňového čísla a ostatními nutnými formalitami. Po několika týdnech se však ukázalo, že problém je někde jinde. Nový majitel dosud nezaplatil dohodnutou částku, takže věřitelské banky zakázaly veškerou činnost. V době euforie nad výhrou pana Schöntaga nad Märklinem asi nikoho nenapadlo, že nabyvatel nemá hotové peníze a na nákup firmy si bude muset půjčit. Termín má údajně do 28. února. Pokud do té doby nezaplatí, má LGB opět smůlu - bude se hledat další kupec. Za oceánem se také ozvali s tím, že LGB of America koupila od EPL veškerá obchodní práva pro celý svět s výjimkou Německa. Na to regovali z EPL, že LGBoA byla dále prodána, čímž se práva na značku LGB automaticky vrací EPL. Visí ve vzduchu právnická bitva?
Firma Märklin již delší dobu deklarovala svůj zájem o vstup na pole zahradních železnic. Zároveň však bylo řečeno, že v případě nákupu LGB rozhodně neponechají všechny zaměstnance v Norimberku. To je pochopitelné. Firma po převzetí britskou finanční skupinou byla také podstatně redukována a svou výrobu ponechala v Evropě pouze v Maďarsku a v německém Göpingenu. Bylo zřejmé, že v Norimberku může přežít jen tak maximálně logistické centrum pro Německo. Toho se norimberští zalekli a ve jménu zachování zaměstnanosti hlasovali pro hornošvábského Schöntaga, který slíbil své přestěhování do Norimberku a osobní účast na řízení firmy. Těžko říci, zda volba sdružení věřitelů byla racionální, ale zavání to trošku socialistickou vírou ve spravedlnost. A to je v Německu možná obecný problém. Logicky - komu by se chtělo slevovat ze své životní úrovně. Doba je ovšem zlá a v Evropě budeme muset slevit nejspíš všichni.
Pokud situaci shrneme - značka LGB je nadále paralyzována. Pokud nový majitel nesežene peníze (možná nejen na nákup, ale i na provoz), přijde na řadu další zájemce. A ti čekají. Je na tom pro nás pozitivní to, že LGB nebo alespoň zahradní modelová železnice vyvinutá LGB nezanikne. S tou největší pravděpodobností. Jak dlouho však budeme čekat na rozběhnutí výroby ať již v Norimberku nebo někde jinde, je velkou otázkou. Bude to trvat měsíc? Nebo půl roku? Těžko odhadnout.

Nic se nevyjasnilo (7. 3. 2007)

Termín 28. 2. 2007, kdy měla být novým majitelem zaplacena kupní cena, uplynul a nic se nestalo. Oficiální informace nejsou, ale kdyby pan Schöntag zaplatil, ozval by se nepochybně obrovský jásot. Je ovšem hrobové ticho. Další a další pozorovatelé v Německu kroutí hlavou a začínají připouštět, že někdo vsadil na špatného koně. Pan Schöntag se přece nechal fotografovat s modelem motoráčku na rukách a s úsměvem na tváři - jak je možné, že to tak hraje. No - asi nikomu nedochází, že bez mediálního halasení by shromáždění věřitelů neuvěřilo jeho růžovému pojetí rozvoje firmy LGB v Norimberku a zachování pracovních míst v tradiční továrně. Přitom vlastní Rujanskou malodráhu, o jejíž prosperitě se můžeme jen dohadovat. Jak to ale s privátní malodráhou může asi ekonomicky vypadat, se nemusíme dlouho přesvědčovat. Údajně ji chce prodat - že by se tím ale dalo vydělat částku kolem 20 mil. €, to si asi nemyslí nikdo. Pokud firma Märklin (modelářská značka značek) oficiálně ohlašuje svůj záměr vstoupit na trh zahradních železnic - bůh ví, jak potom reagují banky na žádosti člověka se ztrátovou malodráhou v kapse o úvěr na nákup zkrachovalé firmy...
Stále více se tak vkrádá myšlenka, že i Německu lidé rádi uvěří optimistickým slibům a nejsou schopni pochopit neúprosnou realitu. Pokud to totiž panu Herrmannu Schöntagovi skutečně nevyjde, bude celkový dojem z jeho výstupu skutečně dost rozpačitý. To jsme si mysleli, že koupit firmu a nezaplatit se děje jen u nás. A ejhle!
Dalším problémem praděpodobně je to, že značná část forem je v Číně, přičemž se ukazuje, že je nelze dostat zpět. Čínský »spoluvýrobce« prohlásí (nebo již prohlásil) formy za čínský majetek, který nelze vydat. Údajně se již objevily plagiáty, respektive výrobky z LGB forem, pod cizí značkou, či spíše bez značky. Jsou to jen řeči, ale umíme si asi představit skutečnost. Reálný základ tyto klevety asi mají.
Od určitého okamžiku se začne v Norimberku jednat s dalšími (dříve odmítnutými) zájemci. Ke slovu se tak možná nakonec dostane Märklin. My - vláčkaři - můžeme být celkem klidní - časem si produkty LGB budeme určitě moci koupit. Možná pod jinou značkou, ale jezdit budeme.

Víme, že nic nevíme (2. 4. 2007)

V minulém týdnu byla rozeslána oficiální informace o tom, že nový majitel hledá spoluinvestora. Čili další zpráva v řadě těch, které jen vzbuzují rozpaky. Někdo, kdo získal firmu na dobré slovo, když za pomocí obrovského kbelíku plného růžové barvy líčil sboru věřitelů LGB skvělou budoucnost firmy v Norimberku, nyní hledá někoho, kdo opravdu má peníze. Je vůbec možné, aby ten někdo existoval?
Zvážíme-li, že do závěrečných bojů o LGB se dostala finanční skupina kolem značky Märklin a majitel Rujanské malodráhy, tedy dva zájemci, můžeme o tom pochybovat. Kolik se asi po světě toulá investorů s přebytečnými miliony, kteří s důvěrou pomohou novému majiteli, který je nesolventní. To by musel mít pan Schöntag koncept takového kalibru, že by pak ale asi dostal půjčit od nejedné banky. Celé je to divné. Opět musíme konstatovat, že o skutečném stavu věci nic nevíme, takže všechno jsou to hypotézy. Nelze vyloučit ani názor, že v současnosti hledají někoho, kdo vůbec bude firmu chtít. Ano - kdo chce dál vyrábět evropská »Géčka«, může si jen chvilku počkat na výprodej forem za cenu šrotu...
Je již téměř jisté, že do léta se nic nestane. Výroba se bude rozbíhat pomalu, rychle se mohou rozprodat jen skladové zásoby hotových výrobků, pokud nějaké jsou.

Informace z Norimberka 12. 4. 2007

Internetové noviny »Nürnberger Zeitung« zveřejnily informace k aktuálnímu dění u tradičního výrobce modelové železnice.
Podnikatel Herrmann Schöntag nesplnil svůj finační příslib a po převzetí firmy od ledna 2007 v dohodnutém termínu nezaplatil. Provoz firmy je tak i nadále blokován věřitelskými bankami, které hledají nového zájemce. O rujanském podnikateli se dokonce šušká, že je snad i zatčen z důvodu machinací s penězi z EU fondů získaných pro rujanskou malodráhu, které údajně zneužil na placení za LGB.
O LGB má nově zájem podnikatel Hans Rudolf Wöhrl, který svůj vstup do firmy plánuje společně s LGBoA (LGB of America), čili s osamostatněnou dřívější dceřinou firmou EPL v USA. LGBoA patří americké firmě G45 a je pikantní, že na tuto firmu je napojen i Rolf Richter - syn jednoho ze spoluzakladatelů LGB Wolfganga Richtera. Pod spoluvedením Rolfa vyhlásila německá LGB platební neschopnost...
Ve hře je také firma Märklin. Sám Schöntag také hledá dalšího spoluinvestora. Věřitelské banky nejsou jednotny v tom, kterého zájemce upřednostnit. Pan Wöhrl spolu s LGBoA nabízí zachování pracovních míst, finanční nabídka však postrádá ještě zhruba milion €. Angličané chtějí zaměstnat jen 15 lidí, dobře zaplatit za firmu, ale areál si jen pronajmout na dva roky. Banky mají patrně různé představy o možných ztrátách při prodeji. Úvěry LGB byly jistě daleko vyšší - jde o 20 mil. € - než je reálné vydobýt z nově příchozího investora.
Všichni se shodují na tom, že je zapotřebí být maximálně flexibilní. Je potřeba uzavřít kontrakty zejména na dodávky pro americký vánoční trh, kde pod vánočním stromečkem nemůže chybět kroužící vláček větších rozměrů. Zda-li tam budou kroužit i výrobky z Norimberka - ukáže snad nejbližší čas.
Pro naše modeláře je ale zřejmé, že čekání prodejné na produkty LGB se ještě nějaký ten měsíc protáhne.

Informace ke dni 4. 5. 2007

Mezi věřitelskými bankami nadále panují neshody o dalším řešení při prodeji firmy. Jedna z nich je napojena na britskou finanční skupinu vlastnící firmu Märklin, ostatní protěžují euroamerické spojení Wörl/LGBoA.
V této záležitosti už běží naplno další spekulace. LGBoA je patrně spřízněná s rodinou Richtrů. Z toho, že jednatel americké firmy již v prosinci hlásil, že koncept Herrmanna Schöntaga nevyjde, se usuzuje, že jde o nastrčenou figuru, která pomohla rodinu Richtrů zbavit se starostí s ručením celým majetkem při finančních problémech EPL. Nově založená s. r. o. (GmbH) ručí jen základním jměním firmy, nikoli majetkem majitelů. Peníze vložené do firmy (údajně 1,5 mil €) dostane Schöntag v klidu zpět.
Prostřednictvím LGBoA se pak mohou Richtrovi k firmě dostat zpět. Je to čirá spekulace, ale jinak se nic neví...
Faktem je, že ke slovu se opět dostal správce konkursní podstaty původní EPL a nově je v krachu i čerstvě založená firma EPL GmbH & Co KG, která má také vlastního správce. Někde v tomto prostoru poletují zaměstnanci, kteří sice změnili firmu, ale nedostali práci. Řemeslníci jako první podávají výpovědi, aby se mohli hlásit o nezaměstnanecké dávky.
Na LGB v Norimberku už můžeme pomalu zapomenout. Bude ale i nadále zajímavé sledovat, komu se podaří uchvátit technologii a formy, čímž získá potenciální obchodní výhodu na vyhladovělém evropském trhu zahradních železnic.

Informace ke dni 12. 5. 2007

Situace stále není jasná, i když pohyby jsou vidět. Platnost nabídky konsorcia Wörl/LGBoA vypršela, aniž by se věřitelské banky nějak vyjádřily. Do soutěže se tak znovu dostává finanční skupina Kingsbridge (se značkou Märklin) a Piko. Dále ještě soukromé (zahraniční) osoby, které si přejí prozatím zůstat v anonymitě. Nabídka Märklin se pohybuje kolem 9 mil. €. Číslo je oficiálně neznámé, ale jistě leží pod hranicí deseti milionů. Věřitelské banky snad již odstoupily od teze, že firma LGB nebude prodána do zahraničních rukou. Žádný ze zájemců nemá zájem na odkoupení celé firmy. Z toho plyne, že jde skutečně především o technické vybavení a formy pro vstřikolisy. Mezi řádky čteme vzkaz, že firma LGB jako taková již nemá šanci v Norimberku na přežití. Pokud v budoucnu koupíme vagonek LGB, patrně pod jinou značkou.
Skupinu Wörl/LGBoA patrně poškodilo podezření, že jde o firmy napojené na dosavadní vlastníky LGB - bratry Richterovi. Ukazovalo by to totiž na Richterů »malou domů« - před vyhlášením platební neschopnosti byla americká pobočka LGBoA prodána dokonce se všemi obchodními právy (s výjimkou Německa). Možná jen čiré spekulace, ale zabralo to. Navíc je jasné, že LGBoA svým tvrzením o obchodních právech a převzetím webové adresy www.lgb.de situaci neulehčuje.
Nemá cenu dále předjímat události. Nelze ani odhadnout, co bude pro nás (hračičkáře) do budoucna nejlepší - Märklin, Piko nebo nějaký Číňan?
Je jasné jen jedno - obsah továrny na Saganerstrasse má cenu a o tuto hodnotu je usilováno.

Informace ke dni 28. 5. 2007

Skupina LGBoA dne 25. 5. 2007 stáhla svoji nabídku na převzetí firmy EPL za 7,5 mil €. Bylo jen oznámeno, že nemohou dostát podmínkám věřitelských bank. Správce konkursní podstaty pan Goede oznámil, že bude se skupinou bank jednat o likvidaci firmy EPL. Není tedy již ani jmenována jako možný nabyvatel skupina Kingsbridge (se značkou Märklin), ani firma Piko, která oficiálně svůj zájem vyjádřila také. LGBoA drží v současnosti obchodní práva na značku LGB, což prodej firmy třetí osobě velmi komplikuje. V případě likvidace firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk umožní rozprodání zbývajícího majetku firmy (tedy i nástroje a formy), přičemž nabyvatel může s těmito prostředky dále vyrábět modely pod svou vlastní značkou.
Pouze LGBoA může celosvětově prodávat modely pod značkou LGB.
Hospodářský referent města Norimberk se pozastavuje nad škodlivým taktizováním zúčastněných institucí, které by již mělo skončit ve jménu záchrany pracovních míst.
Zdá se, že LGB má již jen minimum šancí na další existenci. Uvidíme, zda-li se vůbec objeví reálná naděje, že nástroje LGB pomohou na svět opět nějakému modelu pro zahradní železnici. Jedno pod jakou značkou.

Informace ke dni 31. 5. 2007

Informací o posledním pracovním setkání se zaměstnanci, kteří dostali okamžitou výpověď, je dáno na vědomí, že se skutečně blíží zánik tvůrce zahradní železnice - firmy Ernst Paul Lehmann Patenwerk. Na posledním mítinku byl přítomen i 79 letý pan Wolfgang Richter, který krátce poděkoval přítomným za jejich příspěvek k existenci firmy. Po jeho vystoupení zazněl potlesk. Pro zakladatele éry zahradní modelové železnice bylo jistě toto setkání hořkou pilulkou. Pro mnohé zaměstnance, kteří jsou dost mladí na to, aby zůstali doma a dost staří na to, aby dostali jiné podobně lukrativní zaměstnání, je však situace daleko horší. Ve firmě v některých případech bylo zaměstnáno i více příslušníků jedné rodiny.
Podnik bude s největší pravděpodobností rozprodán.
Kdo se dostane ke skladovým zásobám - bude mít možnost jednoho z posledních výdělků za výrobky LGB...

Informace ke dni 12. 6. 2007

Skutečná situace v Norimberku je následující. Schöntagova firma založená v lednu 2007 převzala zaměstnance původní firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk OHG v platební neschopnosti. Herrmann Schöntag začal vyplácet mzdy 130 zaměstnanců, aniž by pro ně měl práci. Na majetek firmy EPL totiž nedosáhl, neboť nezaplatil kupní cenu. Po čtyřech měsících musel tedy i Schöntag vyhlásit platební neschopnost, byl stanoven další správce firmy, který je v roli likvidátora. Zaměstnanci dostali výpověď (musí však ještě vyplatit 3 měsíční mzdy). Původní firma se správcem Goedem nadále má majetek a po schválení věřitelských bank bude jednat se zájemci o výrobní nástroje EPL. Zde se stále hlásí Märklin, Piko a další zahraniční (blíže nespecifikovaní) zájemci. Skutečnou likvidací pracovních míst se tak možná situace trošku uvolnila. Formy někdo koupí a velmi pravděpodobně pod jinou značkou bude vyrábět sortiment LGB. Pokud skutečně obchodní práva k LGB vlastní původní pobočka LGBoA, nepřichází ani jiná možnost do úvahy, pokud se ovšem kupcem nestanou právě Američané. Uvolněný tovární areál pak mohou věřitelské banky v klidu prodat na cokoli. Pokud areál má skutečnou tržní hodnotu, proč ne.
Pro modeláže a provozovatele zahradních železnic tak zůstává jediná podstatná otázka - kdo a kdy koupí výrobní nástroje LGB a kdy bude moci opět zásobovat trh. Ten bude mezitím pořádně vyhladovělý.

Informace ke dni 12. 7. 2007

Podle norimbergského tisku se s novou nabídkou na převzetí firmy hlásí investiční skupina reprezentovaná mnichovskou právní kanceláří Stefan Jakob. Ta je údajně napojená i na americkou G45. Za výrobní nástroje, formy, stroje a skladové zásoby nabízí tato skupina údajně 3,5 mil. €. Přitom nabízí zachování 75 pracovních míst a slibuje zahájit výrobu v Norimberku. Oficiální reakce věřitelských bank není dosud známa. Tato nová nabídka přišla v době, kdy běží exkluzivně dohodnutý čas pro podání nové nabídky britského investora Kingsbridge (vlastník firmy Märklin).

Informace ke dni 9. 8. 2007 - ROZHODNUTO

U norimbergského soudu se věřitelé rozhodli přiřknout majetek insolventní firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk novému majiteli, kterým se stala anglická finanční skupina Kingsbridge, která vlastní firmu Märklin. Při hlasování byli pro toto řešení čtyři věřitelské banky a 2 přítomní zástupci jiných věřitelů. Naproti tomu 62 dalších zástupců a Sparkasse Nürnberg (spořitelna) byli proti. Hodnota hlasů však byla (vzhledem k podílu na pohledávce) na straně první jmenované skupiny.
Skupina Kingsbridge nabídla nejprve 4,7 mil. €, pak svou nabídku navýšila ještě o 1 milion. Přislíbila zaměstnat 20 vysoce kvalifikovaných lidí. Skupina G45 nabídla méně, ale garantovala zaměstnávání 75 lidí ve výrobě, která měla být ponechána v Norimberku.
Není jasné, zda modely LGB budou vyráběny v Göpingenu nebo v maďarském Györu. Také není jasné, zda pod značkou LGB. Použití značky je totiž komplikováno světovými obchodními právy americké G45.
Dle informací měla být již zahájena výroba kolejí v Norimberku. Kdy bude uvolněna jejich expedice spolu se skladovými zásobami, zatím také není jasné. Rouškou tajemství je zahalen i způsob obchodování pod firmou Märklin. Všichni prodejci mohou samozřejmě očekávat nové obchodní smlouvy a jiné podmínky. Zůstává tedy ještě stále dost dohadů a nejasností. Nicméně je možno předpokládat, že nový vlastník udělá maximum pro to, aby v co nejkratší době mohl zahájit prodej a tím i hotovostní inkaso.

Märklin - insolvenční správce má firmu pod pokličkou

Osud firmy je za »zavřenými dveřmi«

(aktualizace 24. 4. 2009) Informace o aktuálním stavu insolvenčního řízení firmy Märklin veskrze nejsou. V německém hospodářském tisku se doposud neobjevily žádné nové informace o stavu jednání o budoucnosti firmy Märklin. Jedno je však jisté – město Norimberk již není městem modelových železnic. Tento statut je již pouhou historií. Ano – časy se mění a my s nimi. A současné časy se mění dost rychle. Až se nám z toho točí hlava. A nejsme ani schopni odhadnout, zda tyto změny jsou v »normálu« nebo již mimo naše schopnosti je zvládnout.
Situace firmy Märklin totiž odráží nejen to, že se zájmy lidí přesouvají, což je dlouhodobý jev, ale i všeobecné ekonomické potíže, které mohou být i počátkem úpadku evropské, či »západní« společnosti vůbec.
Podívejme se, jak selhávají všechny předpovědi nejbližšího vývoje. Jak zoufale stará a neaktuální jsou již i včerejší vyjádření všemožných odborníků. V takové situaci najít »způsobilého« pokračovatele vpravdě historií prověřené excelentní modelářské značky Märklin není jistě jednoduché.

Modelářská branže je zrcadlem společnosti

Naše (evropská) společnost se dostala možná do pasti moderní spotřeby. Ano SPOTŘEBY. Vše spotřebováváme. A jsme na to naučeni. Obklopovat se novými věcmi. Aby jich mohlo být víc, musí být levné. Aby mohly být levné, jsou často dost nekvalitní. Jakési náhražky hodnotných věcí. Jak v této situaci mohou obstát výrobky, které spotřební nejsou? Přetransformujme tento problém například na zahradní železnici.
Modely LGB jsou totiž navýsost nespotřební. Jejich kvalita je taková, že nerozpoznáte model starý 20 let od toho současného. Pokud není provozem poškozen, skutečně to nepoznáte. Tak kvalitní jsou materiály, ze kterých jsou tyto modely vyrobeny. Mimo jiné to znamená, že není důvod je po určité době vyhodit a koupit nové. Z principu je proto nutné, aby model byl drahý a výrobci umožnil obživu i při nižší produkci. Pokud totiž modely nemizí v odpadcích, zvyšuje se jejich počet mezi lidmi. Jde o efekt, jak se dozvíme od českého klasika Járy Cimrmana, kdy se »v dole hromadí horníci«. Exkluzivitu LGB ovšem v klidu nabourá konkurence, která nabídne nižší kvalitu za nižší cenu. Nedočkavý »spotřebitel« nechce šetřit a čekat. Sáhne po nové nabídce. Co na tom, že později pozná, že kup nebyl zas až tak dobrý. Svou koupí podpořil novou levnou produkci a vyslovil tím K.O. kvalitě za vyšší cenu. Kvalita následně vyklidí pozice a není. »Lid« si žádá nekvalitu. A trh reaguje. A protože nepřemýšlíme, máme, co jsme »chtěli«.
Zkuste například koupit český česnek (příšerná odbočka od tématu). Není. Český česnek není. Jen čínský. Čínský je totiž levnější. A to lidé chtějí. Čínský méně »česnekuje«, hloupé, že? No ovšem cena je cena. A náhle už nemáme ani možnost si český česnek, jako alternativu koupit. Nepěstuje se pro trh. Zemědělci raději pěstují řepku. Z ní se může udělat třeba nafta pro auta.
Vraťme se k železnici – zrovna nedávno jsem poslouchal v telefonu dotaz: „A nezdá se vám ta lokomotiva BR80 ve startsetu Piko trošku hračkovitá?" Nezdá. Ona je. Hračkovitá. Co byste také chtěli za 4 tisíce? Stainz od LGB stojí skoro dvakrát tolik! To se asi zbláznili, ne?
NE!!!
Kvalitu, co nabízí LGB, si i při dvojnásobné ceně výrobce ve skutečnosti nenechá zaplatit. Startset LGB je totiž velmi levný!!!!
Nemá cenu vypočítávat rozdíly. Je to navíc obchodně netaktické.
Stačí, když budeme všichni trošku přemýšlet. O všem. Nejen o modelech. Přemýšlejme o svém životě, o jeho hodnotách, o okolním světě. A zkusme svoje chování korigovat. Třeba má LGB ještě šanci. Třeba má ještě šanci naše celá společnost...

reakce čtenáře - provozovatele LGB

Ing. Tomáš Marek je člověk, který má s LGB opravdu letité zkušenosti. Nestaví sice venku (viz oddíl »Kolejiště IIm dalších modelářů«), ale na železniční modely pohlíží nepochybně s láskou a zaujetím. Při rozhovoru poznáte člověka se širokým rozhledem a nějakou tou špetkou životních zkušeností. Reagoval na předchozí úvahu a následně svolil s uveřejněním:
Vážený pane,
přečetl jsem si Vaši novou úvahu na webu. Střídá se v ní pesimismus se chtěným optimismem. Ono je to trochu jinak. Samozřejmě, že celkově se naše civilizace žene do záhuby. Ale na to je ještě brzy. Mohou se ovšem dožít naše děti či vnuci. V současné době se řeší fakt, že se virtuální ekonomika úplně oddělila od skutečné – jinak řečeno, spekulace začala mít větší hodnotu než pořádná práce.
Pokud jde o to „levné“, je to jen otázka času. Lidé jsou zhlouplí z toho, že skoro všechno mohou mít a to je žene k levným krámům (stejně u potravin a nejen česneku). Ale tyto úchylky byly už dříve – např. „umakartové“ období, kdy jsme modernost zaměňovali s mizerností a nedocházelo nám to. Jenže právě levnost se zahlcuje. Začne se šířit potřeba standardu a také nadstandardu. Já to dobře vidím na naší vsi. Řada kamarádů (relativně chudých) už má levných póvlů plné zuby a snaží se (vnitřně) přecházet od množství ke kvalitě – podle hesla pijeme méně, ale lepší pití.
Jiná věc je, co se stane s firmami. Problém totiž byl i v nich. V konjunkturální době bylo všechno snadné a na budoucnost se s nějakou prozíravostí nehledělo – jakoby mělo být dobře už pořád. Já jsem první mašinu koupil u p. Procházky, ale pak jsem jezdil do Německa. Ani tam nebyla žádná velká snaha o zákazníka – žádná obava, že by snad … Prodavači byli sice vlídní, ale tím to v podstatě končilo – LGB produkce se prodávala jako hračky a tomu odpovídal přístup obchodu (navíc absolutní přednost měla Amerika). Ta vlna se přežene, ale nelze říci jak rychle. Nemyslím „krizi“ ta by se dala regulovat už nyní, kdyby se na ní nevezla zase kupa spekulantů, které systém „demokracie“ už neumí postavit ke zdi. Myslím tu vlnu nenáročnosti. Ta totiž trvá už poměrně déle a také se bude poměrně déle odvalovat (jak v sinusoidě). Myslím, že je třeba začít sbírat síly, protože jedině když strana nabídky bude vidět ostrovy požadavků na kvalitu, tak jí to umožní tu kvalitu dodávat. Okolo Vás se už pár let shromažďuje vícero lidí, kteří o kvalitu stojí (já také). Pokládám otázku, zda není vhodná chvíle toto lehce institucionalizovat a tím začít NĚKOHO prezentovat. Může se ukázat, že ani zdaleka NÁS KVALITÁŘŮ není málo. Z 90tých let vím, že v Německu různé kluby měly silný hlas (u nás ne, ale o ČR v tomto až tak nejde). Je to jen nápad, ale pasivně čekat se mi nechce – na to jsem už dost starý a nemusel bych se dožít.

Srdečně zdraví Tomáš Marek________________________________________________________________________________

Novinky LGB pro rok 2007

Pro hračkářský veletrh byla připravena barevná brožura ukazující všechny novinky 2007 i výhled na rok 2008. Tuto publikaci je možno si stáhnout ve formě souborů PDF na stránkách firmy www.lgb.de.Následující reportáž z proběhlého hračkářského veletrhu 2006 je sice svým obsahem i stylem už hrubě neaktuální, ale pro dokreslení »bezstarostné situace« před velkým třeskem ji zde ponecháváme.
Novinky pro veletrh v Norimberku 2006

V letošním roce oslaví všichni příznivci zahradních železnic velikosti II 125. výročí firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk, kterou lze právem považovat za hlavního hráče na světovém trhu.
K tomuto výročí se chystají velkolepé oslavy, světlo světa spatří jistě několik speciálních edic modelů. Tradičně se však modelové novinky připravují a pro veřejnost uvolňují k termínu konání veletrhu hraček v Norimberku.

Modely 2006

Těsně před konáním veletrhu byly prostřednictvím internetu a rozesláním aktuálních ceníků obchodníkům odstartováno zveřejnění obchodních záměrů LGB. Vzhledem k současné situaci na trhu s modelovou železnicí ve světě nelze očekávat mnoho převratných nebo zcela nových modelů. Nový je hlavně úplný katalog 2006, který by měl opět udělat trošku »pořádek« v přehledu o tom, co se vlastně u LGB vyrábí. Hlavní těžiště modelových novinek je jako obvykle v nových barevných mutacích již existujících modelů, případně oprášení modelů starých. Skutečnou novinkou je však pokročilejší elektronika a kolejový systém s poniklovanými kolejnicemi.
Na ohlášených modelem je možno vysledovat definitivní přizpůsobení zákaznickým požadavkům na vozidlovou elektroniku - nové lokomotivy většinou nemají dekodéry a jsou vybaveny novým DCC rozhraním. Inu - v Evropě je velmi mnoho těch, co mají kolejiště analogová, a Američané na digitál doslova kašlou...
Dále se budeme věnovat některým novinkám, které se (subjektivně) jeví jako zajímavější. Úmyslně vynecháme příšernosti typu vánoční vláčky, Disney cirkus, jezdící maňásky a míšánky. Je možné, že jde o obchodně důležité artikly, ale tyto stránky jsou pro příznivce železnic a ne hloupostí. Naštěstí má každý právo si vybrat.

Modely vozidel nových forem

Na dosah není prakticky žádný nový model. Jsou oznámeny sice modely nových forem, ale ty je třeba chápat jako marketinkový průzkum. Teprve až obchodníci objednají potřebný počet modelů pokrývající náklady na vývoj (a ty jsou pekelné), spatří světlo světa ruční vzor a bude zahájena vlastní příprava forem na sériové výrobky. Bude přitom zajímavé pozorovat, kolik z těchto modelů bude produkováno v Německu a kolik v Číně.

LGB se vrhá na normální rozchod - dalším ohlášeným evropským normálněrozchodným modelem je motorová lokomotiva řady V200. Při pohledu na tuto lokomotivu celou řadu našich modelářů „ovane duch TT“. Nemá asi cenu polemizovat s modelářskou (či spíše hračkářskou) praxí posadit model rozchodu 1435 mm na modelový 45 mm a tvářit se že pasuje k těm v měřítku 1:22,5. Obchod je obchod. Američané to dělají také tak. A vůbec...


20940 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

K lokomotivě patří vagony - ohlášen je DB Bm 234 v zelené barvě. To je vagon natolik podobný těm, co známe z blízké minulosti ČSD, že nejedno české a moravské (a snad i slovenské) srdce zaplesá. Zda-li bude, musíme hodně a hodně objednávat...


36310 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

No a něco, co by asi stálo za to. Další osobní vůz RhB. Kdo dráhu navštívil, tomu se jistě zalíbila a další originální vozidlo uvítá. Uvidíme, jak realizace nového modelu bude rychlá - model je ohlášen jako klubový (Club LGB) pro jeho členy. Pokud se členy stát nechcete - nezoufejte. Model se určitě bude vyrábět i v dalších, již obecně dostupných variantách.


31520 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Další fotografie předlohy u ohlášeného modelu přibližuje osobní restaurační vůz přestavěný z původního dvounápravového vozu elektrické dráhy přes Berninský průsmyk. Tento model bude ovšem lehce vyroben z modelu Art. 30550, který bude mít totožnou formu, a který by snad konečně měl být v prodeji od jara 2006.


31550 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Modely v nových mutacích

Nejsnáze očekávanou variantou jsou modely doplněné zvukovými moduly. Zde na své zájemce čeká velmi krásný model švýcarské lokomotivy RhB G 3/4 č. 11
se jménem HEIDI. Ve spojení s historickým osobním vozem super souprava.


20272 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Dalším ozvučeným modelem je lokotraktor HF130C. To je dobrá zpráva, protože útroby tohoto modelu jsou velmi skoupé na prostor, takže moduly cizích výrobců se tam moc nevejdou.


22592 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Dále LGB klasika - parní lokomotiva 99 6001. Údajně přepracovaný model s novými detaily, novými koly a aktuálním provedením popisů stroje dle skutečnosti. No a zvuk. Nakolik jsou technické detaily odlišné od posledního vydání nezvukové lokomotivy v loňském roce, nelze bez porovnání obou modelů odhadnout. Jisté však je, že zvuk v tomto případě těžko předčí modul od firmy Dietz, který jde dost dobře zastavět. Kdo však provozuje digitální ústřednu s paralelním módem funkcí, ten tuto variantu jistě uvítá.


25802 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Dále jsou na pořadu dne modely s novými potisky. Dobrým počinem jsou alespoň nová čísla vozidel - např. lokotraktor RhB Tm 2/2 nebo osobní vůz Zillertalbahn. Další varianty se dočká i harcký »pětikolák«, který bude ovšem částečně přepracován do varianty poválečných novostaveb NDR. Zde nejde jen o přemalování čísla (lokomotiva má třeba jiný přehřívač, apod.).


24812 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Oprášené modely

Tyto modely představují svou investičně nižší náročností vítaný efektivní artikl. Sběratelská veřejnost je po nějakém čase „půstu“ vyhladovělá a na čerstvé modely se lačně vyrhne. Tolik teorie. Nakolik budou staronové modely oblíbené, se teprve ukáže.
Typickým představitelem je americký lokotraktor, který se naposledy dočkal »poněmčené« varianty jako Köf. Nyní se objevují tyto posunovací ameriky dokonce v pěti variantách.
Více vzácný je model rakouské (přerozchodované) řady 2095. Je to velmi pěkné vozidlo, které je i pro našince trošku srdeční záležitostí. Model je údajně opět trošku modernizován v některých detailech. Není zvukový a nemá dekodér, ale můžeme se na něj těšit.


20635 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk

23620 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk

21950 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
 

A radovat se mohou také tramvajáci. Opět vyjíždí stará známá dvounápravová tramvaj s vlečňákem ve čtyřokenné variantě, tentokrát v neutrálním béžovém laku. Českou tramvaj z ní těžko uděláme, ale je to hezká souprava. Také vděčný model, se kterým se nemusíme bát toho příšerného oblouku R1...


23355 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
   

Niklované kolejnice

Poniklovaná kolejnice přináší vyšší odolnost kolejového svršku proti korozi ve venkovním prostředí. Průvodním jevem je stříbřitě lesklý povrch. Na rozdíl od nerezových kolejnic mají mosazné lepší proudové vlastnosti. Nikl by tedy měl chránit povrch před kyselou oxidací s následkem typického černání povrchu. K dispozici je celý sortiment kolejí LGB. Mosazné koleje jsou samozřejmě o „hlt“ levnější.

Modernizované semafory a trolejový systém

Návěsti doznaly změn pravděpodobně ve způsobu ovládání. Budou vynechány přerušovací koleje jako součást dodávky, což je zřejmě reakce na digitální provoz, kdy izolované úseky trošku ztrácí na významu.
Sloupy trolejového vedení se budou prodávat bez patic, které budou v dvou provedeních zvlášť. Dále budou k dispozici již svařované kusy řetězovek. Starší systém troleje a zvlášť nosného lana se závěsy byl sice geniální, ale komplikovaně sestavitelný a málo stabilní. Novinkou je systém příčných nosníků až pro pět nádražních kolejí. To bude velmi hezké (forma RhB), ale pro zahradní praxi stále stejně problematické. To je však problém jakéhokoli trolejového vedení.

Elektronika 3. generace

Zajímavou novinkou je jednokanálový dekodér pro výhybky (respektive přestavník čehokoli), který se zapojuje přímo na koleje. Tím by mělo odpadnout kabelování elektrických přestavníků, což je poslední odporná práce, která stavitele zahradní tratě s digitálním systémem obtěžuje. Je to výborné - ještě je třeba vyřešit nějaké stavebnicové ovladače na výhybky, které by se jednoduše napojily na koleje. Dokud to nebude - zůstane digitální ovládání výhybek odrazující záležitostí.
V roce 2006 nastala realita nové digitální centrály s označením MZS III. Ta přináší zejména možnost (ve spolupráci s ovladači firmy Massoth) používat více jak 23 lokomotivních adres. Uvedené omezení je hlavním nevýhodou digitálního systému MZS od LGB. Spolu s novou centrálou je na světě také nový dekodér, který má více funkčních výstupů a bude se jednoduše montovat na již používané DCC rozhraní. Nový dekodér se dostává na srovnatelnou úroveň ostatních výrobců. To je dobrá zpráva. Ještě zbývá rozluštit obchodní politiku se zvukovými moduly, která je pro normálního zákazníka LGB mírně zastřená...


55106 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk

55027 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk

55024 - tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk
 

V každém případě se do oficiálního popředí dostává firma Massoth, která je výhradním dodavatelem digitální elektroniky pro LGB. Část výrobků je již prodávána přímo jen touto firmou (moduly hlášení, bzdění, obsazenosti, čtečky vozidlových kódů, apod.), přidává se k tomu teď nový ovladač Dimax Navigator a je otázka, kde to skončí.

Märklin - insolvenční správce nastupuje

Bohužel jsme to již zažili...

Když se objevily informace, že firma Märklin neplatí od listopadu svým zaměstnancům, bylo jisté, že se již opět smráká. Písemné oznámení obchodníkům rozesílané v těchto dnech tak jen stvrzuje dlouho tušené. Právník Michael Pluta se stává insolvenčním správcem a jako jediný je oprávněn zacházet s majetkem dlužníka (firmy Märklin).
Situace je nepochybně vážná – mimo dlouhodobě klesající zájem zákazníků o modely železnic – se v současnosti přidala i ekonomická krize. Banky přestaly financovat výrobu provozními úvěry. A to znamená konec. Ani výrobce modelů totiž »nejede« za svoje peníze. Je těžké předpovídat, co se dál stane. Že by se finanční situace konsolidovala je pravděpodobné asi jen velmi málo. Nejspíš bude následovat opět vleklé řízení o prodeji firmy. Nyní je ve hře ovšem daleko více, než jen zásoby a výrobní prostředky LGB. Märklin je daleko větší firma a má pod sebou i značku Trix.
Pokud je výroba LGB aspoň trošku rentabilní, mohl by insolvenční správce ponechat výrobu v provozu a prodávat a prodávat. Pokud na pokračování výroby nejsou prostředky, můžeme očekávat jen rozprodání skladových zásob. To je asi tak vše, co se dá odhadnout. Nemá cenu pouštět se do jiných složitých spekulací. Podívejme se o pár měsíců zpět a přečtěme si předpovědi všech těch »osob znalých s vyšší kvalifikací«, co se týče dalšího ekonomického a společenského vývoje. Je tam proklatě mnoho mýlek... Klidně můžeme konstatovat, že je to jak s meteorologií - nejlepší předpověď je, jak bylo včera.

Insolvenšní správce jedná

Dle německého tisku se insolvenčnímu správci hlásí zájemci o koupi firmy v úpadku. Ohlásilo se jich údajně přes 60. V současnosti probíhají jednání se čtyřmi velkými investory z Asie. Značka Märklin má poměrně velkou hodnotu na trhu s dětským zbožím. Nový investor tedy nemusí být přímo z hračkářské branže. Předběžný správce Michael Pluta však upozorňuje, že bude dále jednat jen se zájemci s prokázanou bankovní zárukou na minimálně 100 mil. €. Nejprve to bylo 30, pak 40 a 80 milionů. Objevují se proto spekulace, co tímto zvyšováním správce sleduje. Mnoho zájemců nepochybně odpadne. Uvádí se, že jedinou firmou schopnou absorbovat Märklin je nadnárodní společnost Kader hongkongské rodiny Ting. Společnost Kader Holdings Co. Ltd. vlastní například značku Liliput a Bachmann. Vlastní i čínského hlavního producenta modelové železnice Sanda Kan, který vyrábí pro celou řadu německých modelářských firem. Velmi mnoho forem a nástrojů Märklin je právě u tohoto výrobce.
Během měsíce dubna by se mělo vyjevit, kam budou obchodní jednání směřovat. Buď k prodeji celé firmy se všemi značkami nebo k rozprodeji jednotlivých (životaschopných) celků. V případě rozdělení firmy můžeme samozřejmě očekávat vyčlenění LGB. To bude nepochybně znamenat opět přerušení výroby, protože ta je soustředěna v Maďarsku v továrně Märklin. Uvidíme.
Podle posledních informací Michael Pluta zvažuje i založení veřejné obchodní společnosti, kde by mohli mít podíl modeláři a tím přispět k záchraně firmy Märklin.
Na konci měsíce března bylo uzavřeno sídlo firmy v Norimberku. Odtud je řízena výroba TRIX a LGB. Přesunem veškeré administrativy do Göppingenu (výrobní závod v Německu) chce správce ušetřit náklady v milionové výši. LGB tím m. j. přichází o centrum služeb pro zákazníky (náhradní díly a opravy modelů).
Märklin v současnosti zaměstnává 1600 lidí. Z toho v Německu 650, v samotném Norimberku pak 60.
U prodejců v Německu činí výrobky Märklin, Trix a LGB 50% obratu. To je překvapivě vysoký podíl. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :