parní lokomotiva Mallet
HSB řady 99 5901
Train line Gartenbahnen GmbH

Harcké úzkorozchodky byly v dobách blízce minulých velmi populární, ovšem spíš v tom našem »východním« světě. Bývalá NDR si ale úžasnou soustavu drah metrového rozchodu s převládajícím parním provozem ve skutečnosti nehýčkala. Německá demokratická republika ji trpěla. Je to fakt – pokud by mohla, nepochybně by ji nahradila něčím výkonnějším a jednodušším a především – pokud by mohla, zrušila by parní provoz. Ale nemohla. Lidově–demokratické zřízení se svou do nebe vychvalovanou výkonností a pokrokovostí nebylo schopno vyvinout a vyrobit výkonné moderní lokomotivy, které by ty parní nahradily. A také – v neposlední řadě – nebylo schopno obejít se bez nerostných surovin, které harcké pohoří poskrovnu poskytovalo. Takže docházelo k (v Československu) nevídanému paradoxu – harcké dráhy se po určitém poválečném útlumu a redukci začaly (v závěru socialistické éry) znovu rozvíjet. To vše pod hlavičkou DR – Deutsche Reichsbahn (Německých říšských drah). To byl mimochodem také paradox – nikdo nedokázal vysvětlit, jak to, že socialistický stát se hlásí k odkazu Německé říše. Inu – soudruzi v NDR udělali asi někde chybu...
Tato chyba se ale hrubě vyplatila, i když lze úspěšně pochybovat o tom, že by to tehdy byla cílená kalkulace. Vyplatila se v tom, že dnes jsou harcké dráhy málem celosvětovým fenoménem. Nedosahují sice věhlasu švýcarských Rhétských drah, ale Němců, kteří je přijali za své, je tolik, že jsou téměř tak dobře jako RhB (turisticky) uchopitelné.
Parní lokomotivy soustavy Mallet jsou úplným reliktem. Dnes téměř nepochopitelné technické unikáty. Není tedy divu, že jsou vděčným námětem pro modely. A pro svou konstrukční složitost také velkou výzvou.

Metrový rozchod je pro velikost IIm ideální

Železniční modeláři si nepřejí nic více, jak mít svoje modely ve správném měřítku, aby ctily svoje předlohy. A právě v tom spočívá kouzlo metrového rozchodu. Modelové koleje 45 mm představují v poměru 1:22,5 téměř přesně 1 m.
Pokud je pro LGB něco hlavním tématem, jsou to tedy dráhy RhB a HSB. Vše ostatní je tak trošku měřítkový podfuk. Modely drah rozchodu 760 nebo 750 mm a do očí bijící modely drah normálněrozchodných.


Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.

Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.
 

Train Line Gartenbahnen GmbH

Jde o velmi dravou, doposud malou německou firmu, jejíž mladý majitel – pan Meik Schröder – intenzivně a zarputile pracuje na jejím rozkvětu. Silou obdivuhodnou. V portfóliu jsou koleje, kola, vagony a teď i lokomotivy. Začalo to malým lokotraktorem, a pokračuje to harckou malletkou.
Původní obchodní název firmy – Herforder Lokschuppen – byl z důvodu mezinárodních ambicí opuštěn. Název firmy byl upraven tak trochu v duchu »jedině s angličtinou se domůžeš světovosti«. V tomto ohledu je v Německu podobná situace, jako u nás. Lze konstatovat, že jazyk německý a český se sblížily natolik, že společným výrazem pro »obchod«/»Handel« je »trade«, »prodej«/»Verkauf« se řekne «sale«. Je zkrátka vidět, že sbližování národů probíhá o stošest (nebo o stojedenáct?).


Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.

Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.
 

DR 99 5901 - vysoko posazená laťka

Po ohlášení výroby modelu harcké malletky s číslem 5901 se jistě mnoho modelářů muselo v duchu ptát – jak to chtějí s takovým modelem udělat? Kde na vývoj chtějí vzít peníze? To bude opravdu model s díly ze vstřikolisů?
Pan Schröder měl ovšem skutečně velmi ambiciózní a propracovanou koncepci. ostruhy získal na osobních vozech HSB a RhB, ke zdárnému konci dotáhl i malý lokotraktor, včetně zvukové varianty. O průběhu vývoje a výroby malletky modelářskou veřejnost průběžně informoval.
To jsou důvody, proč bychom nové parní lokomotivě mohli věřit. Dalším (podstatným) důvodem je samotný majitel firmy, jehož jednání je navýsost seriózní. Vyzařuje z něj nadšení a zaujetí pro věc. A to jsou body, které se počítají.

Stručný popis modelu

Tento příspěvek není recenzí, protože model dosud v Brně nepřistál. Je tedy nurno vyjít z firemních fotografií a popisu.
Model je celoplastový. Pojezd tvoří dva otočné podvozky s pětipólovými motory Böhler. Konstrukční koncept podvozků vychází z osvědčených konstrukcí LGB. Včetně kolejových sběracích botek. Třmenová spřáhla rovněž vychází z konstrukce LGB, mají však částečně specifický tvar, který využijí především dlouhé osobní vozy v obloucích R1.
Model má velké množství tzv. dosazených dílů. přesto jsou však kotel a boční vany poněkud zjednodušeny.
Popisy jsou jemně provedené. Černý lak je matný, velmi dobře provedený.
Osvětlení je automaticky přepínatelné. Osvětlení má (dle skutečnosti) i oblast pojezdu.


Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.

Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.
 

Analogový model je vybaven rozhraním DCC, kouřovým generátorem i reproduktorem.
Digitální zvukový model je mimo zvukového dekodéru vybaven i synchronizací pulsního kouřového generátoru.


Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.

Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.

Tovární snímek Train Line Gartenbahnen.
 

Jaký bude model na kolejích?

To ještě nevíme. Až model dorazí do Brna, bude podroben dalšímu zkoumání a také jízdním testům. nicméně již nyní lze model objednat a v nejbližších též dodat.

Tovární snímek Train Line Gartenbahnen. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :