Představujeme firmu Regner

Firmu REGNER Dampf- und Eisenbahntechnik založil pan Manfred Regner v roce 1978. Jde o malý, typicky rodinný podnik, kde na plný úvazek pracuje majitel s manželkou a dnes již dospělými dětmi (dcera je např. vedoucí výroby), ale dalších zhruba 10 zaměstnanců, na výpomoc zaměstnávají další, takže v době větší zátěže má práci až 25 lidí. To už je velmi zajímavé číslo. Firma je dnes velmi dobře technologicky vybavená. V provozu jsou CNC frézy, samozřejmě ohraňovací lisy, soustruhy a další klasické strojní vybavení. Firma provozuje i slévárnu (lijí metodou ztraceného vosku) a vstřikolis na plastické hmoty. Původně jde doslova o garážovou firmu, jak vyplývá z následujícího.


Ve skleníku se nepěstuje zelenina, ale parní lokomotivy.

Předváděcí a zkušební kolejiště ve skleníku.
 

Úplně na začátku

Když 10. července obdržel Manuel Regner vysvědčení mistrovských zkoušek jako nástrojař a formíř, učinil zároveň závažný krok ke své samostatnosti. Výrobu parních strojků započal o dva roky dříve, v roce 1976. Začínal bez strojů, svoje modely konstruoval a vyráběl po práci odpoledne a v noci. Garáž a přízemí svého domu proměnil v dílnu – v té době nemohl přijímat žádné návštěvy - všude byly nástroje a materiál. Prvním strojem byl soustruh.
Pan Regner je naštěstí rozeným železničním modelářem a zároveň obchodníkem. Dokázal zrealizovat svůj sen podnikat samostatně na svou zodpovědnost, dokázal překonat svízelné začátky, kdy zároveň se založením rodiny po několik měsíců zajišťovala stabilní příjem pouze zaměstnaná manželka.

Zaměstnávat není jednoduché

V roce 1979 zaměstnal prvního spolupracovníka, o rok později měl již učně. V jubilejním roce 25 let trvání firmy měl již 17 zaměstnanců. Protože (tak jako všude) nejde sehnat odborné pracovníky mezi nezaměstnanými, byla firma nucena věnovat čas a prostředky vyučení mladých lidí. Vyučenci získají odborné schopnosti ve formovně a ve slévárně, v nástrojárně, obrobně a v lakovně. V průměru každý ovládá 3 odbornosti. Obsluha CNC automatů je musí nejen obsluhovat, ale i programovat.
Do firmy byla postupně zapojena celá rodina. Manželka dnes obstarává účetnictví a objednávky, objednávky zákazníků vyřizuje starší syn, dcera je vedoucí výroby, další syn obstarává přípravky a nástroje. Konstrukční invence však stále bezezbytku zůstává na otci. Ten jako zodpovědná osoba má na starosti obchodní strategii, veletrhy, apod.


Výstavní regály v prodejním prostoru firmy.

Majitel firmy pan Regner pomáhá švýcarskému zákazníku doladit jeho model.

»Zátěžový vlak« pro zkoušení lokomotiv na předváděcím kolejišti.
 

První železniční modely

První účastí na tradičním hračkářském veletrhu v Norimberku, kde představil parní stroj vlastní konstrukce, vznikl tlak na výrobu železničního modelu. Tímto modelem byla dvojspřežní falcká lokomotiva 99 011. Oproti dnešním modelů s plamencovou rourou, byl tento model vytápěn plochým hořákem. Následoval model karosované parní lokomotivy č. 2 Hohenlimbuger Kleinbahn. Na začátku 80. let vznikl model 99 4701, který je stále ve výrobním programu, přičemž bylo vyrobeno již více jak 2800 stavebnic.


Z lukoprenových forem se získávají voskové modely budoucích odlitků.

Jednotlivé voskové odlitky se slepí do »stromů« a obalí se keramikou.

Z keramické formy se vosk vytaví a jeho místo při lití zaujme mosaz. Keramika z povrchu mosazi se odstraní.
 

Při konstrukci nových modelů se nelze ohlížet příliš na čas. V průměru je od první skicy do stavby funkčního prototypu zapotřebí zhruba 250 hodin. Dalších 150 hodin je zapotřebí na převedení prototypu do výroby. Základní podmínkou pro konstrukci modelu je takové provedení, které je schopen i málo zručný a zkušený modelář sestavit a uvést na kolejích v život.

Současné vybavení firmy

Dílenské haly byly postaveny na pozemcích rodičů. Všechny výrobní procesy, sklad, administrativa i obchod jsou zajištěny v těchto prostorách. Technologicky je firma maximálně soběstačná. Ve výbavě jsou CNC obráběcí automaty, klasické soustruhy a frézy, ohraňovací lis. Firma má nástrojárnu, svařovnu, formovnu a slévárnu barevných kovů (je užívána metoda ztraceného vosku) a lakovnu.


Prostor pro montáž a balení modelů.

Kvalitní materiál (mosaz, měď a nerez) je základem každého modelu.

Sklad nástrojů a lisovacích přípravků pro jednotlivé modely.
 

CNC fréza v obrobně.

Ve svařovně jsou připraveny hotové kotle k otryskání a nalakování.
 

Firmu musíme považovat za velmi úspěšný podnik, který produkuje velmi zajímavé malosériové modely, které jsou patrně cenově nejvýhodnější na evropském trhu.

Přehlídka železničních modelů

následující fotografie jsou pouze výběrem z celkového množství postavených modelů za existenci firmy. Celá řada z nich již samozřejmě není v nabídce.


Lokomotiva »HANNA« ve velikosti IIm byla začátečnickým modelem.

Tramvajová lokomotiva »BERTA« se stejným pojezdem byla rovněž začátečnickým modelem.

Lokomotiva »HANNA« ve variantě bez zadní stěny a s tendrem. Model také již není v nabídce.
 

Lokomotiva »LENA« byla ve velikosti I (s nárazníky a spřáhlem Märklin.

Nádherný model německé Malletky také již nelze koupit - jedině v elektrické variantě od LGB.

Trojspřežka »22« s klasickým (univerzálním) pojezdem byla i ve varinatě s tendrem.
 

Model TSSD je dnes již také vyprodán.

Plastové elektrické modely systému RSSB - polní dráha velikosti IIe.

Klasickou harckou pětispřežku je nutno počítat také do kategorie dokonalých modelů.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :