Pirátství na Internetu
– aneb malinký konflikt...
SCT magazín

Piráti mezi železničními modeláři

Magazín SCT pana Jiráska - jak nedělat osvětu

Doprovodný text © Roman Šiler + citace el. pošty. Poslední aktualizace 1. 5. 2010.

Na konci září 2009 vyvrcholil můj osobní spor s anonymní redakcí webového magazínu SCT (nebo také SteamClub) s adresou http://modely.firenet.cz. Tento web si kladl (a klade) za cíl provádět osvětu na poli modelové železnice. To je cíl úctyhodný a nelze mu prakticky nic vytknout. Hlavním iniciátorem vzniku tohoto magazínu a zodpovědným redaktorem je pan Jan Jirásek.
Články s aktuálními informacemi seznamují čtenáře s děním v zahraničí a na tuzemské sféře. Obsah zpracovávalo pravěpodobně více editorů. Ti si však svou práci ulehčovali a svou vlastní tvorbu nahrazovali přebíráním článků většinou z jiných webů. Bohužel v celé řadě případů bez vědomí autorů. Docházelo přitom i k chybnému uvádění autorství a to i u přejímaných fotografií. Komentáře k uvedeným článkům byly v některých případech byly redigovány dost neuměle, což svědčilo o neznalosti problematiky ze strany editorů.
Základní vadou na kráse magazínu bylo neuvedení jmen zodpovědných osob v tiráži. Také chyběla funkční telefonní čísla. Vysoká míra anonymity redakce tak nepůsobila rozhodně seriózně.

Otevřený konflikt DRAH-servis × magazín SCT byl nakonec prezentován i na 1. stránce webu DRAH-servis. Po úvaze, jak konflikt srozumitelně prezentovat pro nezúčastněné čtenáře, pro které však může být zajímavé vědět, co se všechno kolem děje, padla volba na zveřejnění korespondence. Předpokládám, že situace se již v principu urovnala, nebo alespoň k urovnání směřuje.
Následující sdělení jsou řazena tak, že nejaktuálnější korespondence a komentáře jsou na konci stránky.


Jak to začalo

První kontakt el. poštou se uskutečnil v létě 2007:

Dobrý den.
Našel jsem na českém internetu zcela náhodně Vaše stránky které jsou velice zajímavé, především prezentace soukolí pro vagony a lokomotivy, rád bych se optal, zda by bylo možné pod hlavičkou Vaší firmy, tento článek umístit na náš vznikající web SteamClub Česká republika který se zabývá historií železnice a stavbou alternativních modelů v malosériovém provedení.
Stránky máme zatím ve výstavbě a odhaduji že do konce července budou v ostrém provozu. Jedná se o projekt zaměřený na kompletní sortiment všech výrobců,distributorů a především modelářů které tento web bude zastřešovat tzv. vše na jednom místě.
Dále bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné u Vás objednat více kusů soukolí a jelikož jsem se s tak kvalitní prezentací kterou máte, setkal prvně v životě, nedovolím si odhadovat možnost, zda toto bude moci být použito pro české předlohy nákladních vozů!
Za případnou odpověď děkuji.
S pozdravem

Jan Jirásek
SteamClub Česká republika


Odpověď byla jednoduchá:

Vážený pane,
článek o soukolí bude v nejbližších dnech upraven a doplněn,
k dispozici jsou nová kola velmi zajímavých parametrů od firmy, kterou zastupujeme.
Článek bude rovněž doplně o výběr z modelářských norem.
Soukolí lze u nás samozřejmě objednávat v jakémkoli množství.
K dispozici máme i kola pro parní lokomotivy, která dosud do výčtu zahrnuta nejsou.
Převzetí textu s označením firmy (odkazem na web) a autorství se nebráníme.

S přáním příjemného dne

ing. Roman Šiler
jednatel
DRAH-servis spol. s r. o.
Brno


Pocit, že jde v zásadě jen o obchodní případ, potvrzovala i odpověď:

Děkuji za včasnou odpověď, pokud budete doplňovat sortiment soukolí pro parní lokomotivy, určitě budu mít zájem. Jinak v dnešní době je docela poptávka po soukolí HO lokomotiv 162, 363 a 371 kterých se zatím moc nedostává ani u PIKO.
Vaší nabídku budu sledovat, později Vám dám objednávku.

Jan JirásekPokračování po delší době

V prosinci roku 2007 jsem se náhodou dostal na stránky magazínu, přičemž jsem byl překvapen množstvím převzatých článků a fotografií z webu DRAH-servis. Některé články byly autorizovány právě Janem Jiráskem. Celkem logicky jsem se ozval:

Vážený pane Jirásku,
shodou okolností jsem se dostal na stránky SteamClubu a byl jsem celkem překvapen mírou přebírání článků z našich stránek DRAH-servis. Principiálně by mi to ani nevadilo, modelářská osvěta v jazyce českém je potřebná. Vadí mi ale podstatně, pokud se za autora takových převzatých textů a fotografií označujete sám. To je za hranicí jakékoli autorské etiky. Důrazně žádám, aby jste uvedl autorství ve všech případěch na pravou míru, včetně označení autorství fotografií a uvedl i zdroj, odkud jsou články čerpány ( www.drah-servis.cz). Vůbec se nepouštějte do informací, jakým objektivem byly fotografie pořizovány, jednak to nemůžete vědět, a jednak je to blábol.
Doufám, že se pokusíte nějak svoje prohřešky vysvětlit.

Roman Šiler


Zdravím.
Jan Jirásek je jen provozovatelem domény, chyba je na naší straně – tedy administrátorů. Byl problém se šablonou v uvádění autorů za což se omlouváme a určitě vše uvedeme na pravou míru, neboť se 3 administrátoři o zahradní železnici také zajímají. S tím objektivem Canon to nevím jak bylo, tento článek napsal někdo kdo nemá ani registraci. Tu informaci také vymažeme.

Vojta Hanzelka


Moje odpověď byla následující (7. 12. 2007):

Vážený pane Hanzelko!
Trošku nechápu, jak to máte organizováno. Pan Jirásek v několika případech i reaguje na dotazy nebo poznámky čtenářů. Staví se tak do role, že (např.) zahradní kolejiště sám provozuje. Přiznám se, že mne nenapadlo, jakým způsobem se přebírání článků dá také dělat. Je fakt, že na svém webu nezdůrazňuji na každé straně autorství textů a fotografií, ale tam to vyplývá z kontextu.

Pokud budete používat články od lidí, kteří nemají registraci a tudíž nejsou identifikovatelní - to považuji za chybu.
Tím pádem mi ovšem není jasné, zda máte přehled o tom, co je z našeho webu vlastně staženo.
Na některé články se objevují reakce. Na otázky bych mohl reagovat, pokud bych byl informován, že nějaký článek je na Vašem webu uveřejněn. Uvítal bych tedy také informaci o tom.
A pokud si matně pamatuji, souhlasil jsem komusi (možná právě Vám) s přebíráním článků z našeho webu. Ale jako podmínku jsem si kladl jenak správné uvedení autorství a zdroje (čili www.drah-servis.cz). A odkaz na náš web se na Vašich stránkách neobjevuje ani jednou.

Takže pokud to shrnu - všechny články týkající se zahradní železnice jsou bez výjimky od nás. Někde je jako autor Roman Šiler, jinde pan Jirášek a jinde S.C.T. Dále jsou uvedeny fotografie v galerii, kde je vlastníkem označen pan Jirásek. Kuriózní je opravdu článek s autorstvím mým, ale fotografie jsou od pana Jiráska, který uvádí absurdní poznámku o objektivu.
A nakonec ještě jednu poznámku - včera jsem k některým komentářům napsal reakce. Jak dnes vidím, jsou smazány - výborně!

Roman Šiler


O dva dny později (9. 12. 2007) jsem byl nucen napsat další sdělení:

Vážení,
v minulém týdnu jsem korespondoval ve věci přebírání článků z webu www.drah-servis.cz.
Byla přislíbena náprava věci označování autorství a zdroje. V tomto směru byly provedeny pouze minimální zásahy, takže s tímto výsledkem nemohu souhlasit. Dokonce jste vymazali některé mé komentáře, které se patrně »nehodily do krámu«. Souhlasil jsem s převzetím "některých zajímavých článků", ale nenapadlo mne, že Vaše stránky budou obsahově z podstatné části tvořeny převzatými texty a fotografiemi. To nemáte vlastní invenci?
Opakuji a upřesňuji podmínky, za kterých jsem ochoten přebírání článků tolerovat:
V záhlaví bude uveden autor (na webu DRAH-servis píši články sám, pokud není výslovně označeno v textu).
Fotografie budou značeny autorstvím (stačí shrnutí v záhlaví).
V záhlaví bude uveden zdroj - tedy web www.drah-servis.cz
O každém nově umístěném článku budu informován, abych mohl seriózně odpovídat na případné komentáře.
Pokud tyto podmínky nejste schopni nebo ochotni dodržet, ruším svůj kladný postoj k přebíráním a požaduji všechny články a galerie vymazat.
Jde o tyto články:
Všechny z oddílu »Zahradní železnice« bez výjimky (14 článků)
Všechny články o živých parních modelech
Galerie »BRAWA v akci«
články DCC Massoth 1. a 2. díl
články »Parametry dvojkolí« 1. a 2. díl
článek »Böhler - motorické přestavníky výhybek«
článek »RhB«
článek »Sokolovská uhelná«

Panu Jiráskovi z toho přisuzujete celkem 8 článků (viz seznam u autorů)
Ing. Roman Šiler
jednatel firmy DRAH-servis spol. s r. o.


A zase o pár dní později další sdělení (17. 12. 2009):

Vážený pane Hanzelko!

Dnes jsem opět navštívil Váš web, přičemž musím konstatovat, že jste stále nesplnili podmínky, které jsem požadoval ve věci přbírání článků z webu DRAH-servis.
Stále jsou články, které jsou nadepsány jako od autora Jan Jirásek SCT (články o živých parních modelech).
Stále postrádám zřetelné uvedení, že článek byl převzat z webu www.drah-servis.cz.
V seznamu autorů není u mého jména uveden kontakt, tzn. info@drah-servis.cz a web, tzn. www.drah-servis.cz.
Pokud se obáváte toho, že by čtenáři Vašich stránek věděli, odkud články pocházejí, nemá smysl vůbec přebírání povolovat.
Podmínky specifikuji již po třetí. Pokud do konce týdne nebudou úpravy stávajících článků provedeny, budu trvat na jejich odstranění (ve všech případech).
Trvám rovněž na tom, abych byl prokazatelně informován o záměru konkrétní (nový) článek použít. Beru to jako triviální slušnost. Nechci situaci vyhrocovat nějakým vyhrožováním, to není můj styl. Ale počítám s tím, že se budete chovat seriózně.
Pokud Vám dělají potíže administrátoři - snad je někdo zodpovědný za provoz stránek dokáže poučit. Četl jsem ostatně výzvu pana Jiráska, aby administrátoři nepřebírali články od jinud - to zní logicky, ale tato logika Vám nějak uniká mezi prsty...
Uvítám telefonní kontakt na někoho z Vás - rád si o situaci promluvím.

Ing. Roman Šiler
jednatel
DRAH-servis spol. s r. o.
Brno


Pak přišly konečně reakce (17. 12. 2008):

Dobrý den.

O uvedení e-mailu jste se nezmínil, vydané články jsou Vašeho jména a informace odkud pocházejí je vždy na konci článků. Já už nevím co bych s tím měl udělat aby Vám to vyhovovalo, v tomto případě veškeré články stáhnu a další se vydávat již nebudou, to není problém. Je to redakční systém a já nedokážu ovlivnit jeho šablony a také nejsem tak dobrý v protokolu mySQL, PHPBB apod. já osobně Vaše články nepřebíral, jsem jen administrátor.
Kontakt na mě: 720 648 607


Vojta

____________________

Údaje jako e-mail, stránky apod. jsem doplnil k autorovu jménu, tedy k vašemu jménu. Odkud článek pochází je vždy na konci článku pokud jej otevřete a najedete dolů. V tomto prostoru se také nachází tzv. související články tzn. že 99% lidí se koukne na místo, odkud článek pochází.
Možná by bylo dobré, pokud budete mít zájem, založit Vám účet „autor“ a tím celou věc zjednodušit pro mě, přihlásil by jste se a informoval mě kde je ještě chyba, v redakci je pro vydání celkem 450 článků, dohledat ten který je požadován není problém ale pokud není zařazen do schématu pro vydávání a neznám ani jeho název nebo autora který jej psal, je to pak velký problém.
Kouknu na to ještě jednou. Jinak co jsem se díval, tak všude jste uveden jako autor i s uvedením webu odkud článek pochází. Doplnil jsem zdroj článku i do RhB (v menu „Téma“) a také Sokolovská uhelná, jinde jste uveden na všech článcích. Pokud i toto Vám nebude stačit, všechny články odstraním. Nechci aby SCT bylo doupě ilegálnosti co se článků týká a tak nějak s Vámi souhlasím… Pokusím se tímto vyjít vstříc..


Hezký den


Vojta Hanzelka


O dva dny později ještě další:

Zdravím.

Tak jsem se k tomu dostal až dnes, bylo málo času. Pokusím se nějak do šablony pro psaní článků napsat protokol a proměnné kde by se mohl uvádět jak autor tak zdroj. Je to sice na konci každého článku po přečtení čtenářem a abych řekl pravdu, pokusím se v tomto požadavku Vám vyjít nějak vstříc. Koukal jsem se do databáze redakce a následující články pro vydání jsou:

2007100007
Lokomotiva DB 101 024-8
2007-12-20 00:00:00 / Ano
RomanŠ

2007100010
Lokomotiva Württ.St.B. Tss 43 Mallet
2007-12-26 00:00:00 / Ano
RomanŠ


2007100011
Parní lokomotiva 99 7222-5
2008-01-07 00:00:00 / Ano
RomanŠ


2007090020
Brousící pracovní vůz
2008-01-15 00:00:00 / Ano
RomanŠ


Jsou tam zpracovány i další ale k těm nemám přístup. U všech je uveden autor/zdroj! V sobotu má náš klub výjezdní zasedaní zahradní a modelové železnice a já tedy tento problém který zde vznikl, přednesu radě administrátorů a redaktorů. Možná by bylo také vhodné aby na webu www.modely.firenet.cz byl i banner nebo ikonka na web drah-servis.cz apod.
Jinak vím zcela jistě, že autorem článků „tedy ten který byl podepsaný“ nebyl ani Jan Jirásek ale někdo zcela mimo náš klub. Honza je podnikatel a má na starosti co já vím, tak zcela jiné aktivity a jeho zájmy jsou sice v modelařině ale Jan Jirásek určitě Vaše články nevykradl. Vím jistě, že chtěl někdo web poškodit a nebo přímo autora, tedy jak Honzu Jiráska tak i Vás! Web www.modely.firenet.cz zde není proto aby někoho poškodil, v této souvislosti která vyvstala z Vašeho apelu, bude vzato nové ustanovení v přijímání nových článků a následně i jejich schvalování veškerou redakční radou administrátorů – tím se zamezí vykrádání jiných stránek a do jisté míry i poškozování autorství těchto lidí.
Napište mi prosím ještě nějaké stanovisko s uváděním článků a k nějakému konci se dopracujeme. Jinak na jaře také propadnu k postižení jménem zahradní železnice tak budeme asi více v kontaktu co se kolejiva a hnacích vozidel týká.

Hezký den

Vojta Hanzelka


Mojí reakcí to na další rok skončilo:

Vážený pane,
díky za informaci.
Uvedené čtyři články jsou patrně z našeho webu. Co se týká linku na náš web - nemám nic proti.
Sám jsem přemýšlel o tom, že by nebylo špatné rozšířit autorské zázemí a rubriky typu FOTOGALERIE nechat zpracovávat i jiné. Ale podvědomě má strach z toho, že bych neuhlídal jak kvalitu, tak i například pravopis, apod. A nyní vidím, že je tu i problém původnosti textů a obrázků.
Je jasné, že pokud články sestavují Vám neznámi lidé, nebudete schopni beze zbytku uhlídat, co má kde zdroj. Pokud řeknete generálně, že vše o zahradní železnici bude od Šilera - to vůbec nemusí platit. A nakonec vznikne situace, že autorství bude označeno špatně v opačném gardu. Aby to bylo vše bez chyb, musel by odpovědný redaktor náš web neustále kontrolovat, aby měl přehled.
Co se týká označování článků - dle mého názoru je označení autora a popřípadě zdroje (pokud nejde o článek psaný pro daný web) v záhlaví přehlednější a srozumitelnější. Uvedení v patě článku je obsahově také v pořádku a nelze nic namítat. Ale záhlaví je záhlaví. Já bych tyto údaje mohl uvádět přímo do textů na našem webu, ale vzhledem k monotématičnosti by to vypadalo hloupě. Pokusil jsem se fotografie doplňovat ve "fotošopu" textem se jménem našeho webu, ale jednak je to pracné a druhak také tak nějak hloupé. Stejně by dopadlo ozn. © se jménem. Tak nevím.
Je to opravdu především na slušnosti zúčastněných.
Nemyslím si ale, že někdo úmyslně chce poškodit pana Jiráska nebo mne. Spíš si myslím, že jde o naprosté nepochopení a ignorování respektu k duševnímu vlastnictví. Už jsem se osobně setkal s tím, že mladí tuto problematiku upřímně nechápou. Nemyslí si pak, že dělají něco špatně. Nicméně je nutno lidi neustále poučovat, jinak tu budeme mít džungli. Určitou cestou by možná bylo, kdyby přijetí článku k dalšímu zpracování bylo podmíněno úplnou informací o tom, kdo článek nabízí. Zpětným dotazem se dá takový člověk povrdit. A v tom okamžiku by bylo možno původce odhalit a vyjasnit si, zda je zde zlý úmysl nebo prostá nevědomost.

K Vašemu rozhodnutí o zahradní železnici blahopřeji. Bude nás víc a nebudeme se bát vlka nic.

S přáním příjemného dne
Roman Šiler


Aféra ovšem pokračovala dále

V létě roku 2009 jsem el. poštou dostal informaci o napsaném komentáři k článku s autorstvím Roman Šiler. Tím jsem se opět dostal na stránky magazínu a opět zjistil nesprávné značení:

Vážený pane,
už jsem kolem toho korespondoval v minulosti dost a dál už nemám sílu.
Moje články jsou bezezbytku stahovány z mého webu www.drah-servis.cz. Nevím kdo tuto činnost provádí, ale mám pocit, že nikdo nic neví a nikdo za nic nemůže. Po dlouhých diskuzích s panem Jiráskem, který byl mimochodem původně podepsán jako autor pod některými články, jsem dosáhl toho, že jsou moje články aspoň podepsány mým jménem. Trvám na tom, aby tam byl také uveden zdroj, odkud byl článek stažen. A líbilo by se mi, kdyby tam byl uveden i ten, co stahuje.
Osobně bych považoval za seriózní, kdy bych byl u každého článku dotázán, zda souhlasím s uveřejněním i na jiném (Vašem)webu.
Jinak to má příchuť parazitování.

Roman Šiler


Reakce SCT (bez podpisu):

Díky za odpověď!
Jelikož je zde dost lidí kteří pro web publikují, osobně se podívám na to, kdo tento nešvar zavedl.


V této době se již naplno objevilo mazání komentářů, které byly nepohodlné. Jedním jsem reagoval na stížnost čtenáře, že autor dostatečně rychle nereaguje na jeho dotaz. Nepohodlná zmínka o stahování byla ihned umazána. Musel jsem reagovat (3. 7. 2009):

Vážený pane,
jak vidím, dochází k cenzuře. Můžete mi vysvětlit, proč nebyla uveřejněna moje reakce celá, tedy včetně poznámky o stahování bez vědomí autora a bez zmínky o webu drah-servis?

Roman Šiler


Další reakce opět bez podpisu:

Já nemám na starost promazávání komentářů k článkům, tam mají práva přístupu asi 3-4 lidé kteří to moderují, nechápu proč mě z toho osočujete? Já jsem napsal, že na to osobně dohlédnu kdo tento nešvar tady zavedl, proč hned házíte ten problém na mě? Chci jej vyřešit i za cenu že veškeré články odstraním ze stránek aby byla zachována důvěryhodnost stránek!

---------------------------------------------------------------------------
From: Roman Šiler [ info@drah-servis.cz]
Sent: Friday, July 03, 2009 9:31 PM
To: Profi-Modely CZ
Subject: RE: Zahradní železnice

Vážený pane,

předpokládám, že můj příspěvek (reakci) jste filtroval Vy sám.
Doufám alespoň, že když už se bojíte zveřejnit mou celou odpověď na dotaz čtenáře, zajistíte alespoň to, že všechny moje články budou dodatečně opatřeny o informaci o zdroji - tzn. www.drah-servis.cz.
V opačném případě budu trvat na vymazání všech mých článků i fotografií, které se nota bene objevují již v záhlaví webu.

Roman Šiler


Ještě moje reakce:

Vážený pane,
nechci Vás osočovat, pokud to není Váš zásah, omlouvám se. Ale napsal jsem reakci na čtenáře a na webu se v zápětí objeví jen polovina textu. Kdo to tedy filtruje? Můžete mi poslat kontakt? Vůbec mi ta Vaše organizace připadá problematicky seriózní.
Jak jsem již psal panu Jiráskovi - chápu svaté nadšení modelářů, kteří vytváří stránky se zajímavými informacemi pro kolegy. Proto se také principiálně nebráním tomu, aby pro Váš web zajímavé texty byly převzaty. Je ale třeba zachovávat určitou fazónu. Není přece správné jen tak - vlastně vykrádat cizí weby.
Vás jsem dal do spojitosti s cenzurou mé odpovědi proto, že Vaše první sdělení přišlo krátce po tom, co jsem reakci odeslal.

Roman Šiler


Dále jsem byl nucen reagovat:

Vážený pane Novotný!
Schválně jsem koukl na Vámi zaslaný odkaz, kde jsem našel informace k situaci ve firmě Märklin.
A je zde hned příklad mírně nesprávné interpretace převzatých textů:


Článek "100 milionů EUR..." je zajímavý, ale nepodepsaný. Není jasné, kdo kompilaci sestavil.
Následuje text "Jak to vidím já", což je již můj text stažený z webu DRAH-servis. Můj text končí před odstavcem, který začíná: "Ing. Tomáš Marek..."
Dále je uveden text, který je reakcí pana Marka na můj předcházející text. Jeho jsem samozřejně požádal o svolení, abych jeho E-mail, který mi poslal, zveřejnil. Souhlasil. Souhlasil ovšem se zveřejněním na webu DRAH-servis. Nikoli ve Vašem magazínu. Možná to není přímo postřehnutelné, ale jde tak trošku o osobní korespondenci. Mezi mnou a panem Markem.

Závěr si udělejte sám.
Všem těmto nedorozuměním se dá předejím tím, že budu informován o tom, co se stahuje a v jaké formě to jde na Vaše stránky. Grafická úprava DRAH-servis jde samozřejmě k šípku a holé zdrojové texty nemusí pak být zpracovány logicky (co se členění textů týče).


Roman Šiler


V srpnu jsem byl opět nucen reagovat na článek v magazínu:

Vážený pane,
obdržel jsem informaci o komentáři k článku na stránkách SCT. Jde o článek o vyvíjeném modelu Brejlovce.
Zjistil jsem, že u článku opěr není uveden zdroj, odkud byl (opět bez mého vědomí) stažen.
Chtěl bych znovu vyslovit přání, aby všechny moje články o zahradní železnici (moje texty jsou ale i v dalších rubrikách)byly opatřeny informací o zdroji již v záhlaví článku, vedle autora. Nikoli až na konci.

Ještě jednou uvádím text, který jsem dostal minule. Hovoří to o tom, že problém s cenzurou příspěvků pokračuje dál. Můžete mi podat vysvětlení?

Také bych uvítal informaci o Vaší totožnosti. Korespondovali jsme již vícekrát, ale podpis nikdy nebyl.
Vůbec by mne zajímala vaše organizační struktura. Nemám nic proti magazínu, ale proč pořád všichni zůstávají v anonymitě?

Na odpověď se těší
Roman Šiler
DRAH-servis spol. s r. o.


Reakce žádná nepřišla a pak se již spustila lavina vedoucí k vymazání čánků převzatých z webu DRAH-servis. V jednom z komentářů se objevilo jméno administrátora. Napsal jsem komentář s textem, který byl samozřejmě opět vymazán. Stihl jej však přečíst pan Zdeněk Valter, který mi poslal E-mail:

Ahoj Romane!

Děkuji Ti za tento text zveřejněný na stránkách SCT.

Je to další z důkazů, že "lidé" z SCT porušují autorský zákon.
Osobně se domnívám, že SCT reprezentuje jen jeden člověk vystupující pod
různými mailovými identitami. Pokud bys zvažoval trestně právní postih rád předložím i já své svědectví o dřívějších krádežích článků.

Ahoj Zdeněk Valter

-------------------------------------------
Roman Šiler napsal:
"Vážený pane Novotný!
Pokud jste administrátor stránek, jsem rád, že konečně znám konkrétní
jméno někoho z redakce.
Dovolil bych si uvést, že mám potíže s komunikací - na moje E-maily se
neodpovídá. Bohužel. Pokud dostanu nějaké sdělení (a je to typické i pro
většinu komentářů administrátora v komentářích obecně) je nepodepsané.
Anonymní. To nesvědčí o serióznosti.
Nyní k věci. Několikrát jsem vyslovil přání, či podmínku pro
zveřejňování článků stažených z webu www.drah-servis.cz bez vědomí
autora, aby zdroj byl uváděn. Myslím, že mnoho čtenářů ani netuší, jak
se náplň těchto stránek tvoří. Pokud není u článku seriózně označený
zdroj, jde o VYKRÁDÁNÍ.
Tečka.
Roman Šiler"


Protože magazín byl pro mne v pozici "mrtvého brouka" (tedy bez reakcí), pokusil jsem se do komentářů vpisovat informaci o svém nesouhlasu. Tyto komentáře byly během několika hodin mazány. Nakonec byl mému počítači udělen tzv. BAN - tedy zakázaný přístup na stránky magazínu. Přiznám se, že mé rozhořčení dosáhlo vrcholu. Pro všechny případy jsem ještě na mailovou adresu redakce (která byla uvedena na stránkách magazínu) poslal následující sdělení:

Vážený pane Jirásku a Novotný (popř. další),

dovoluji si tímto upozornit, že ruším svou toleranci k přebírání článků z webu DRAH-servis.
Vaše neschopnost se domluvit a nepřátelské chování vůči komentářům a zejména zablokování přístupu na stránky pro jeden z mých počítačů, mne dovedla k závěru, že budu trvat na smazání všech příspěvků z webu DRAH-servis na webu Magazínu SCT.
K tomuto závěru mne dovedly i konzultace s dalšími modeláři, kteří se mi sami ozvali, neboť postřehli mé komentáře v době, než se Vám tyto podařilo smazat.
Dalším procházení příspěvků v magazínu jsem navíc došel k závěru, že modelařině nerozumíte. O tom svědčí jednak nezvládnuté překlady z cizích jazyků a neodborné reakce na některé komentáře (snad) skutečných čtenářů.
Ještě jsem se nesetkal v modelářské branži s tak závadovým chováním. Neschopnost se představit, neschopnost odpovídat a el. poštu, neschopnost diskutovat s odbornými argumenty, neschopnost vytvořit vlastní příspěvěk. Je mi z toho smutno.

Shrnutí:
Požaduji okamžité a úplné smazání všech článků s tématikou Zahradní železnice a další, které pochází s webu DRAH-servis.
Zakazuji do budoucna jakékoli další stahování a zveřejňování na stránkách magazínu SCT nebo jakýchkoli jiných stránkách související s osobami reprezentující Magazín SCT.

Ing. Roman Šiler
jednatel
DRAH-servis spol. s r. o.
Úlehle 1
621 00 Brno

Po konzultacích se správcem sítě v mé firmě jsem zjistil adresu poskytovatele webových služeb (majitele serveru, kde stránky magazínu fyzicky jsou). Majitele firmy jsem informoval o problému. Ten přislíbil pomoc:

Dobrý den,

pošlete mi prosím nějaké podklady k tomuto. Příklady, kde jsou
okopírované texty z vašeho webu. Například odkazy na konkrétní články.
Majitele hostingu můžeme následně kontaktovat a vyzvat k nápravě.
Hosting webu mu můžeme na základě těchto okolností zrušit.
Věřím, že dají všechno do pořádku pokud jim pohrozíme zrušením služby.
Stahování cizích autorských článků a jejich vydávaní za svoje
netolerujeme i kdybychom měli přijít o zákazníka.

Pavel Šiška
ProFiTux.cz


Ano vidím tam úplně stejné články i fotografie.
Fotografie jsou Vámi nafocené? Pokud ano, jste schopen poslat nám úplný
originál fotografie v plném rozlišení? Například pro tuto fotografii:
www.drah-servis.cz/foto.php?foto=./data/lgb_akce_knittelfeld2009/foto/21.jpg">http:// www.drah-servis.cz/foto.php?foto=./data/lgb_akce_knittelfeld2009/foto/21.jpg
Tímto bychom mohli jednoznačně dokázat, že právo je na Vaší straně v
případě, že by majitel webu nechtěl spolupracovat.
Pokud by tvrdil, že on je autorem, tak bychom ho také vyzvali k
předložení zdrojové fotografie a mělo by být jasno.

Pavel Šiška
ProFiTux.cz


Foto tedy dohledejte a zašlete mi, nebo někam vystavte. Tímto budu mít
potvrzeno, že jste autor a dáme se do řešení s majitelem hostingu
firenet.cz.

Osobně bych doporučil dávat do vystavených fotografií třeba vodotisk
jako například zde: http://img.alza.cz/ImgW.asp?fd=f3&cd=WK399g1 , nebo
nějaký méně otravný.
Spousta lidí si stále myslí, že to co je vystaveno na internetu je
zdarma a autorské otázky nemusí řešit.

Toto Vám zajistí, že fotografii nikdo nebude chtít použít a pokud ano,
tak to bude jednoduše prokazatelné.

Pavel Šiška
ProFiTux.cz
______________________

Roman Šiler napsal(a):
Vážený pane,
tuto fotografii jsem samozřejmě schopen poslat v plném rozlišení. Originální snímky mám ale na domácím počítači, odkud většinu obsahu stránek DRAH-servis edituji. Autorem tohoto snímku může ale být i Ing. Tomáš Randýsek nebo Ing. Jiří Sajbrt, kteří na akci byli se mnou. Toto autorství musím zjistit. Při pohledu na stránky kolegy Randýska však uvedená fotografie použita není, takže pravděpodobně jde o mou fotografii. www.railman.cz/foto/knittelfeld2009.html
Přiznám se, že mne nenapadlo takové možné chování někoho z modelářské branže. Nemíním se nějak obtěžovat se soudy. Budu spokojen (nejde o žádné zadostiučinění), pokud moje věci ze stránek magazínu zmizí a nebudou se tam objevovat.
Na druhé straně je fakt, že podobným způsobem jsou postiženi i další. A někteří z nich o tom ani nemusí vědět. Dám jim na Vás kontakt. Sami zváží, zda Vám svoji zkušenost vyloží.

S přáním příjemného dne
Roman Šiler


Dobrý den,

podklady dorazily. Včera jsem Vám na ně odesílal odpověď na adresu
rsiler@volny.cz:
---------------------------------
Majitele hostingu jsme kontaktovali.
Byl vyzván, aby odstranil veškeré články a fotografie kterých není
majitel, nebo u kterých nemá svolení majitele k publikování.
To vše do 14.10.2009 s tím, že pokud tak neučiní, tak mu bude ukončeno
poskytování služeb z důvodu závažného porušení podmínek hostingu.
---------------------------------
Dnes jsme dostali první odpověď. Poměrně kladnou, že by vše mělo být
napraveno.
Budeme Vás informovat, jak se situace nadále vyvíjí.

Pavel Šiška
ProFiTux.cz


V této době reagoval také bratr pana Jiráska, který je smluvním partnerem hostingu. Vysvětlil jsem situaci a v dalším sdělení mi vysvětloval svou roli v magazínu. Tuto korespondenci nebudu zveřejňovat, protože má již výraznější osobní charakter. Přiklonil jsem se k osobnímu názoru, že bratr Petr Jirásek o problémech ví, ale má omezené možnosti regulovat chování dalších dospělých osob.

Z redakce magazímu jsem souběžně obdržel tato sdělení:

Tento mail mi byl přeposlán administrátorem webu Lukášem Novotným, v předchozí době jsem konzultoval veškeré úpravy já s vámi, nechápu kde opět vidíte problém, pokud hodnotíte mé modelářské schopnosti na dotazech několika jedinců, jste nejspíš první kdo se takto inspiroval a pak mě tímto iritoval. Veškeré vaše materiály mají patičku původu a autora, nevím, jak by se mělo dále upravovat struktorově website, aby vám to vyhovovalo. V tomto případě veškerý materiál bude smazán nebo zcela znepřístupněn. Protože dohodnout se s vámi opravdu nedá a nedalo, psal jsem vám již asi 4x zkontrolujte si SPAM koš nebo si založte ne-hostingový e-mail, pokud se pošta ztrácela, není a nebyla chyba na mé straně. Komunikace z mé pozice byla splněna.
Já jsem vám přístup na stránky nezablokoval, tohle udělá systém sám, pokud někdo vkládá stejné komentáře do několika příspěvků, systém je umí i sám odstranit, NIKDY jsem komentáře nemazal, pouze vulgární a čistě s nemodelářským obsahem!
Budu rád pokud mi na toto odpovíte, protože se nenechám pomlouvat od lidí, kteří úspěšnost celého konceptu magazínu Steam Club Team čistě jen závidí a škodí takto jeho existenci. Popularita těchto stránek je zřejmá, pokud se to někomu nelíbí, není to naše starost. Jinak pan Večeřek, je jeden z lidí kteří pro české modelářství dělají opravdu mnoho, odpověděl vám celkem stručně. My se snažíme seskupovat informace z mnoha okolních států, ty se zpracují v naší Redakci která skutečně existuje, na materiálech pracuje mnoho lidí, pokud se vám něco nezdá, můžete na to reagovat interně! ..a nikoliv do opakujících se komentářů, což byl důvod k systémovému zablokování…
Děkuji za případnou odpověď a doufám, že prostor pro napravení současného stavu bude ještě řešitelný!

Ing. Jan Jirásek
________________

Přístup byl obnoven s apelem na administrátora!


Dále jsem dostal následující smířlivý "emajlový" dopis:

Dobrý den.
Já nemám důvod být tajemný, komunikoval jsem s Vámi již několikrát, mé jméno je Martin Večeřek a společně s Davidem Maštalířem a Janem Jiráskem administrujeme jmenované stránky! Máte ale pravdu, u mnoha článků není uveden zdroj, což nebyl záměr ale spíš lajdáctví. To musím uznat, píši vám proto, že se chci na uveřejnění těchto materiálů dohodnout, naše Redakce používá jednotný e-mail pro komunikaci se čtenáři, mnoho e-mailů nám bylo zasláno kde se dají prezentované modely zahradní železnice pořídit, vždy někdo přepískal kontakt na váš web, je škoda, že na to dnes koukáte trochu kriticky, nikdy vás rozhodně poškodit nechtěl, magazín vám posloužil jako prezentace s odkazem na jméno autora článků kde se dá napsat e-mail nebo komentář který se na e-mail přeposílá!
Rád bych touto cestou požádal o smír a slib, že z naší strany bude učiněno v rázné úpravy materiálů z vašich stránek, kde bude vedena patička s odkazem na web, jméno autora je již splněno, dále přímé odkazy k materiálům které jsou prezentovány na cílený web, datum a čas exspirace či extrahování článku a aktualizací. Tím, že nám čtenáři píšou dotazy na koupi nebo informace ohledně ZŽ, nechci maskovat vzniklý problém, osobně dohlédnu na kompletní upravení článků které jsou v současné době staženy z prezentace magazínu.
Chci také vyloučit zbytečné emoce které kolem toho vznikají, proto budu rád, pakliže mi touto cestou odpovíte a sdělíte vaše stanovisko, rádi budeme i nadále prezentovat novinky a informace ZŽ s plným adresováním webu drah-servis!

M.V


Panu Jiráskovi jsem napsal odpoveď 30. září. Předchozí korespondenční smrští jsem byl již značně unaven. Tolik slohových prací během několika hodin jsem nenapsal ani během svých studií. Ale jazyk český je krásný a mám ho rád:

Vážený pane,
v posledních hodinách jsem komunikoval s Vaším bratrem, který se mi sám ozval. Na E-mail, který jsem ve smířlivém tónu dostal od pana Večeřka, jsem dosud nereagoval.
Jsem již dnes dost upsán, ale dobře - ještě pár slov.
Dovolil bych si ohradit se vůči Vaší doměnce, že nedostávám maily. Dostávám vše. Například po vyhrocení situace to šlo vše jak na drátkách. Najednou. Mohu Vám přeposlat svoje odeslané maily, na které nikdo nereagoval.
KDO maže pro Vás nepozitivní komentáře, nevím. Někdo ale ano. Sám jsem to vyzkoušel. Pokud můj komentář byl nepříjemný, byl hned smazán. Například moje připomenutí po jednom roce směrované k Vám a to sice ve smyslu dlužných fotografií k úspěšnému rozpouštění sněhu na výhybkách na zahradní železnici. Vaše oznámení, že jste to zkoušel a také nafotil si jistě pamatujete. Samozřejmě to bylo z mé strany "podlé" šťouchnutí, protože nevěřím, že máte zahradní železnici a že jste to na sněhu zkoušel.
A také NĚKDO smazal můj komentář jako oznámení o nežádoucím stahování článků, ale ponechal tam štěkavý komentář podepsaný Večeřkem. A pokud ho skutečně Váš kolega Večeřek psal, dost to přehnal. Že ho vůbec nezajímá, odkud eventuálně článek pochází, to je smutné.
Automatickému zablokování přístupu po odeslání stejných komentářů mohu eventuálně věřit.
Nemám pocit, že by Vás někdo pomlouval. A jistě za tím není závist k úspěšnému magazínu. Pokud jsem v posledních dnech s lidmi hovořil, bez výjimky uznávají, že je to graficky, uspořádáním i obsahem zajímavé. Ale - stalo se Vám asi ne jednou, že se mezi fotografiemi objevily snímky cizí s neoznačeným autorstvím nebo dokonce s autorstvím Vaším. To se ale nedivte, že se autoři zlobí, ba že zuří. Není v tom ale zbla závisti. To mi věřte. Provedli jste to nakonec i mou fotografií, která se na čas objevila na pozadí záhlaví magazínu. Čili mimo konkrétní článek. A do poslední chvilky jste byl označen jako autor u recenze parního traktoru Regner. Nad takové "drobnosti" se nemůžete povznášet.
Co dál říci – navrhoval jsem Vašemu bratrovi, aby celý případ byl zveřejněn přímo na stránkách SCT magazínu. Podkladem by mohla být osobní konzultace, abychom se dohodli na znění. Já jsem svoje chyby připraven uznat, ale to stejné očekávám od Vás. Tím by byli případní odpůrci, myslím, dost odzbrojení a byla by to nejlepší cesta v klidu a nově začít. Prvním krokem by pak asi byla reorganizace přispěvatelů nebo zpracovatelů. Pokud někdo z nich dělá věci nekontrolovaně a špatně, nemá v redakci co pohledávat. Vy pak nesete kůži na trh. Asi by bylo vhodné uvést plná jména zodpovědných redaktorů a telefonní kontakty. Neskrývat se do anonymity. A vrcholem serióznosti bude, když ke každému převzatému článku budete mít souhlas autora. Jeho jméno pak bude v záhlaví, včetně případného zdroje (webu) odkud je článek převzat. Složité, ale nenapadnutelné.
Také si myslím, že polepšíte úroveň magazínu, pokud si obstaráte aspoň interní recenze, zejména u zahraničních překladů. Jednak se tím odstraní nelogičnosti v češtině a také různá technická nepochopení obsahu. Viz převzatý příspěvek o digitální centrále firmy ROCO a vagonu s posuvnými bočnicemi.
A ještě poznámečka k Vašemu tvrzení o tom, že se se mnou dohodnout nedalo -moje telefonní číslo znáte, je na webu DRAH-servis, stále funguje - mohl jste zavolat. Já Vám volat zkoušel, ale Vaše čísla vyčtená z minulé korespondence nefungují.
S přáním příjemného dne
Roman Šiler


Nakonec přikládám dopis, který jsem 6. 10. 2009 obdržel od Jana Jiráska. Sdělení je velmi rozumné, mající hlavu a patu. Mohu se domnívat, že snaha o nápravu tu skutečně je. Že došlo k pochopení toho, co je a není na poli modelářského Internetu přijatelné.

Zdravím.

Dostal jsem se k poště až dnes. Jsem rád že jste mi odepsal v celkem ještě klidném rázu a rovnou mě neukamenoval ač bych si to nejspíš zasloužil! Pokusím se nějak postupně reagovat ne odstavce původní zprávy kterou jste mi poslal. Kolega Večeřek již pro Redakci nepracuje, kompletně jsem „vyházel“ veškeré redaktory s právy administrace stránek. Je potřeba začít zcela od horních sfér. V současné době jsem jediný administrátor já a super-administrátor můj bratr. K e-mail poště, mě se prostě někdy stává, že pošta skončí ve SPAM koši, za což jistě nemohou názvy našich e-mail serverů, někdy se to ale stane, neukládám si historii odeslaných zpráv, ale pokusím se je dohledat.
Žádné komentáře již od dnešního dne nemohou být vymazány, já osobně k tomu nemám důvod, pokud ovšem člověk, který chce komentovat, zadává komentáře ve stejné obsahové struktuře, systém jej zablokuje, to se stalo asi i Vám. Na to je třeba dát pozor, já osobně jsem blokoval v životě pouze 3 uživatele – vesměs se jednalo o škodíce nebo spamery! Proto k automatickému zablokování systém přistupuje bez ovlivnění fyzické osoby. Takže za ten BAN vaší IP se dodatečné omlouvám.
K magazínu…
Obsahově je jistě zajímavý, proto také vznikl, problém s bezhlavým umisťováním neověřených (práva) materiálů se prostě spustila lavina kterou je třeba vyřešit! Věřte mi, že na tom bedlivě pracuji, veškeré materiály co jsou obsahově v Magazínu SCT projdou revizí a jejich autorství bude dodatečně schváleno, případně materiály budou zcela staženy ze stránek. Pokud jsem byl někdy označen jako autor nějakého vašeho materiálů u nás na stránkách, jistě to bylo nedorozumění nebo překlep od některého z redaktorů – kopírovačů, ostatně, s těmi je již řádně zameteno !!!
Chystám se zveřejnit celou anabázi na stránkách přesně tak, jak i vy navrhujete, je třeba začít tzv. „na druhý pokus“ aby suverenita magazínu nebyla narušena a dále podkopávána. Jsem připraven ke vzájemné konzultaci ohledně Zahradní železnice a dalších sekcí pro magazín který seskupuje a doufám že i seskupovat nadále bude – veškeré odvětví modelářství, které mj. chci i nadále rozšiřovat. Ovšem to bude možné až po naplnění řádných a suverénních redaktorů a ověření autorských práv obsahem v SCT.
Proto tedy navrhuji ohledně ZŽ toto:
Upravím stávající šablonu článků tak, aby odkaz odkud materiál pochází byl v záhlaví a nikoliv v zápatí jak tomu je nyní. Autor by zůstal ve stejné pozici, tedy před rozkřiknutím článku samotného, tedy v levé části (současně pod úvodní indexovou fotografií článku).
Pokusím se ještě dnes pro Vás tento návrh upravit a pošlu odkaz na tento článek o zahradní železnici jak by měl od Romana Šilera takový článek vypadat. Jelikož mnoho lidí na Vás z Redakce bylo odkázáno díky prezentacím které zde jsou v minulosti uvedeny, bylo by žádoucí, abyste takové prezentace mohl extrahovat Vy sám. Protože chci magazín SCT zachovat statusem v nekomerčním formátu, tento fakt bude ale ještě na zvážení, zatím veškeré rubriky viz. Profil aj. jsou zcela zdarma, a takto to zatím i ponechám!
Budu rád, když navrhnete případně další opatření a řešení. Je pravdou, a zcela uznávám, (jak jste napsal), že jsem doslova vystavil kůži v tomto problému já sám. Proto již tato situace se nesmí nikdy opakovat.

Děkuji za přečtení a těším se na odpověď.

S pozdravem, Jan Jirásek
Tel.: 721 844 005


Zdá se, že jsme na konci povídání. Těšil jsem se, že se skutečně na stránkách magazínu objeví nějaké vysvětlení. Netoužím po tom, aby si redaktoři okázale »sypali popel na hlavu«. Ale přihlášení se ke svým chybám (a že k nim došlo je snad mimo diskuzi) je nutnou podmínkou přesvědčit všechny, že to myslí s nápravou věcí vážně (ne jen »upřímně«).
Leč – do dnešního dne (16. 10. 2009) se tak nestalo. Možná je text stále v přípravě. Třeba se něčeho ještě dočkáme.
Mezitím se ještě ozvalo několik dalších postižených, které jsem v podstatě odkázal na jednání s poskytovatelem – s firmou ProfiTux. Ze strának magazínu tak zmizely další články. V části »zahradní železnice« tak nyní už není vůbec nic.

Tuto poněkud smutnou reportáž dosud neuzavírám. Pokud se bude dít ještě něco zajímavého, mající souvislost, budu pokračovat.

Ochrana autorských práv je důležitá.
Bohužel jsme svědky zběsilého konání firem, které se živí produkty duševní povahy, mající za cíl vyždímat z uživatelů takových produktů maximum. Tlak převtělený do zákonů je tak nechutný, že to podle mého soudu vyvolává přirozený odpor veřejnosti k uznání práv. Z každého občana se stal nejen »sprostý podezřelý«, ale přímo »hotový zloděj«. Je tak trestán za to, co neuděl a ani udělat nechce. Platíme autorské poplatky za každé nenahrané CD nebo DVD, protože se předpokládá, že na něj budeme nahrávat zakázané. Platíme poplatky za kopírky, protože jsou pravděpodobně určeny pouze ke nezákonné činnosti. To je zcela absurdní. Stáváme se tak faktickými předplatiteli nezákonné činnosti. Jsme pokutováni dříve, než k činu dojde. Proto vzhůru k pirátství!!!

A tato nenormální situace pak vede k tomu, že se otupuje rozlišovací schopnost jednotlivce, kdy a jak autora skutečně poškozuji.


(31.10.2009) Po delší době jsem kontroloval situaci na SCT stránkách. Co kdyby náhodou došlo k tomu, co pan Jan Jirásek sliboval - totiž k podrobnému informování o konfliktu (nebo konfliktech) s autory, aby dosáhl nové výchzí úrovně pro seriózní pokračování magazínu...
Zpráva je jasná - nestalo se vůbec nic. Přiznám se, že jsem znovu procházel dosavadní korespondenci, abych ji trošku více analyzoval.
Došel jsem k následujícímu závěru:
Za pomocí poskytovatele se podařilo odstranit nelegálně kopírované stránky z cizích webů (nejen z webu DRAH-servis). To je v pořádku.
Méně v pořádku je ten fakt, že vedení a redakce magazínu zůstávají záhadnými.
E-mailem jsem byl upozorněn na diskuzi na stránkách SCT (která dosud nebyla smazána), která vnáší zajímavé světlo do aktivit editora stránek magazínu SCT.
Jde o diskuzi:
www.modely.firenet.cz/kforum.php?akce=topic&Top_ID=12&stranka=1
Z této diskuze vyplývá, že na stránkách magazínu byla panem Jiráskem prezentována akce na bázi workshopu s tématem trolejové vedení. Tato akce byla jen smyšlená a pro eventuální zájemce byla prohlášena již za obsazenou. To znamená, že nikdo se na akci přihlásit ani nemohl. Pokud to domyslíme, jediným možným závěrem je to, že pan Jirásek pro slávu vlastních stránek prezentoval naprosto fiktivní akci. Smůlu měl v tom, že existují nepochopitelní a zlomyslní šťouralové, kteří jej v diskuzi přimějí přiznat pravdu, aniž by si to sám uvědomil.
Ukazuje to na určitou úpornost, se kterou se pan Jirásek snaží vzbudit zdání odborné činnosti velké skupiny modelářů kolem SCT. To už ukazuje nejspíš na psychický problém.
V jiném světle se tak jeví například i jeho předchozí tvrzení, že má doma zahradní železnici, ačkoli jeho bratr mi v korespondeci potvrdil, že Jan nikdy zahradní železnici neměl a nemá. K tvrzení o zahradní železnici se ale připojují i další údajní redaktoři. Vojta Hanzelka píše: »Jinak na jaře také propadnu k postižení jménem zahradní železnice tak budeme asi více v kontaktu co se kolejiva a hnacích vozidel týká.« Pokud tedy ve všech případech nejde jen o jednu a tutéž osobu (Jana Jiráska), i ostatní lžou. Takto je třeba posuzovat například zmínku o výjezdním zasedání zahradní a modelové železnice, zmínky o velkém množství redaktorů, a pod. Zajímavé také je to, že za celou dobu korespondence nikdo kolem Jana Jiráska nepřiznal, že maže nepohodlné komentáře. Je zcela absurdní, že se to nepodařilo jako vypátrat.
Nejspíše je tedy správná doměnka pana Valtra, že máme co do činění s člověkem s narušenou osobností. Bohužel. Samozřejmě - každý je nějaký a všichni máme právo na život. Kdo nemá nějaký osobní problém, že. V tomto případě se však činnost takového člověka dotýká práv jiných. K tomu je potřeba se vyjadřovat. A pokud je to možné, nežádoucí chování korigovat.


Podrobné informace o případu magazínu SCT jsou pro návštěvy stránek DRAH-servis zajímavé. Svědčí o tom i další korespondence:


From: Jozef Kiss [ jkiss56@gmail.com]
Sent: Saturday, October 31, 2009 6:13 PM
To: info@drah-servis.cz
Subject: SCT magazím

Dobrý deň,
prečítal som si váš "článok" na tému pirátstvo SCT magazínu.
Spolu s partiu v Bratislave prevádzkujeme "náš" portál: www.railnet.sk (a ďalšie súvisiace weby okrem železnice, railnet.sk - to je iná redakcia)

Som šokovaný z toho čo píšete, ale nie preto, že sa to stalo, ale preto, že sa to stalo znovu a opakovane.
S SCT magazínom sme mali konflikt už pred rokom, kedy sa začali na SCT objavovať "naše" články. Následne sa rozpútala podobná, nikam nevedúca diskusia, zmazané komentáre a zakázaný prístup....
Keďže mi nenapadlo nič lepšie, preložil som si niektoré slovné spojenia z niektorých zaujímavých článkov uvedených na SCT do nemčiny a hodil do gúglu a hľa - našiel som niekoľko webov, kde som našiel tie isté články - v nemčine, a - zjavne - to boli originály, jednak súviseli s obsahom webu a jednak boli staršieho dáta. Vtedy som oslovil aj niekoľkých autorov v Nemecku, a niektorí aj veľmi dôrazne protestovali. Vzhľadom na dosť veľký nátlak vtedy redaktor na SCT ustúpil a uviedol autorstvo, ale už nie link na pôvodný článok, ani informáciu o autorovi, takto to potom vyzerá, akoby Elvis Müller písal pre SCT.
napr:
http://modely.firenet.cz/view.php?nazevclanku=vyroba-stromku&cisloclanku=2007120013

originál:
www.tw-music.de/modellwelt/BaumbauI/index.htm

Takže, myslím si, máte pravdu a neustupuje od svojich požiadaviek, p. Jirásek bude musieť naraziť ešte tvrdšie, kým prestane robiť hanbu modelárskemu spoločenstvu...
Ja, ani partia railnet, sme to pred rokom podcenili a nedotiahli veci do konca. Pred nedávnom som zaregistroval, že web SCT bol "odpojený", neviem na čí podnet... vtedy som si oddýchol, že konečne, ale zjavne to pokračuje ďalej a... vôbec neviem čo s tým :-)

Asi o tom napíšem článok na Railnete.... :-)

s pozdravom
Jozef Kiss


Co ještě jinak říci - nejlépe bude asi stránky SCT ignorovat. Každým přístupem, který je systémem registrován, podporujeme totiž pocit vyjímečnosti magazínu SCT u jeho majitele a tvůrce v jedné osobě. A jelikož není schopen vlastní autorské tvorby, podporujeme tím další a další přejímání článků za stále stejných podmínek - zn. bez vyžádání povolení původního autora a bez odkazů na původní webové stránky...

Jak si pan Jirásek vede dál...

Magazín na nové adrese

Po bouřlivém období, kdy se zdálo, že pan Jirásek má zájem magazín nepohřbít a trošku korigovat svoje jednání, bylo zásadní změnou vytvoření nového magazínu na jiné adrese ( www.magazin.firenet.cz). Počet rubrik byl korigován, původní zcizené články zde samozřejmě již nejsou. Oddíl LGB však zde je. Po měsících provozu se zde objevily první články.
Z jejich obsahu vyplývá, že zkratka LGB (Lehman Grossbahn) je chápána jako synonymum pro velká měřítka. Opět jen důkaz o odborné vybavenosti redaktorů magazínu.
Je sem zařazen článek o stavbě nákladního vozu velikosti 0. Dále převzatý a neautorizovaný článek o stavebnici chladírenského vozu Rivarossi a také článek o regnerovské novince Betty. Jelikož tento článek obsahuje nesprávné, ba nesmyslné informace, napsal jsem k článku komentář. Po odeslání se objevila informace, že komentář podléhá schválení redaktora. Tak uvidíme, zda se na stránkách magazínu objeví.
Podle jazyka textů u převzatých článků je zjevné, že jde o překlady. Bohužel poměrně kostrbatě převedené do češtiny. Redaktor tedy neumí (počítačem) přeložené texty správně česky upravit.
Nakonec jsem si dal tu práci, a zapátral po zdroji k článku o chladírenském voze.
Nebylo to složité - do vyhledávače stačí napsat Bausatz Kühlwagen Rivarosii...
A máme to: www.spurnull-magazin.de/bauen/fahrzeuge-bauen/rivarossi-kuhlwagen-alterung-und-umbau-auf-lenz-kupplung
Je vidět, že si pan Jirásek opět zapytlačil. Kdo rozumí trošku německy, snadno si také odvodí, že český text je opět blábol.
Pan Jirásek tedy nadále setrvává na svých pozicích. Je jen otázkou času, kdy dojde k dalším konfliktům.

 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :