ASY model
• strážní domek •
prototyp modelu

Poslední editace stránky ze dne 7. 7. 2008. Foto © Roman Šiler.

Modely budov – samostatné téma

Drážní stavby z pískovce ve formě viaduktů, propustků a opěrných zdí jsou atraktivní a vzhledově svým způsobem jednoduché. Jde o stavby, kde se opracovaný pískovec nebo jiný přírodní kámen ve skutečnosti používá. Měřítko 1:22,5 je již milosrdné – kamenné kvádry lze již v patřičných proporcích vyrobit, takže úspěšný výsledek je téměř zaručen. 

Pískovec jako stavební materiál pro budovy je již problematičtější. Ve skutečnosti byly z opracovaného pískovce stavěny významné budovy velkých rozměrů (kostely, chrámy, paláce, divadla, muzea, apod.), které v modelech lze jen stěží reprodukovat. Kolejiště nejsou tak velká. Drobné stavby naproti tomu byly většinou cihlové, hrázděné nebo kamenné, ale nejčastěji s omítkou, která stavební materiál skrývá. Jsou samozřejmě lokality, kde se převažující zdroj vhodného stavebního materiálu projeví i na stavbách – přírodní neomítnutý kámen se ale objevuje především v horských oblastech. I zde jde častěji o žulu nebo vápenec, pískovec najdeme vyjímečně.
 

Přesto nic nebrání tomu, aby z řezaného pískovce byly postaveny drobné stavby typu strážní domek, hradlo, čekárna a nakonec i nádražní budova. Kouzlo přírodního řezaného pískovce vlastně úspěšně simuluje skutečné opracované kameny vápence nebo žuly.
Navíc – celá řada modelářů dramatizuje svoje venkovní kolejiště horskými scenériemi ve formě strmých kopců, tunelů, stoupacích ramp a spirálních mostů všeho druhu. Málokteré venkovní kolejiště se obejde bez zubačky nebo lanovky (když už to LGB vyrábí), ač se tyto dráhy mimo Švýcarsko vyskytují zřídka. Na taková kolejiště potom kamenná stavba přímo patří. Pro příklad nemusíme chodit daleko – firemní kolejiště má již spirální viadukt, tunel a zubačka je již na spadnutí...
 

Strážní domek

Jednoduchá stavbička s jednou nebo dvěma místnostmi je vděčným tématem pro stavbu na modelovém kolejišti. Stojí v bezprostřední blízkosti tratě, přičemž může být skutečně malá. Pokud doplníme interiér a stavbu osvětlíme, je efekt dokonalý.
Stěny jsou vystavěny klasickým způsobem lepení jednotlivých kostek konstrukčním lepidlem se zaspárováním po zaschnutí lepidla. Pro okna je lépe zvolit odolný materiál – plast nebo kov. Kovové rámy (např. Al) lze nechat vypálit laserem nebo vyfrézovat. Tvarově značně dokonalé jsou však plastové výlisky od firem Pola nebo Piko. Tyto výlisky ve spojení s minerálním sklem působí dokonale.
 

Určitým problémem je střecha. Tašky lze nahradit jedině plastem, plechové střechy jsou tvořeny »falcovanými« plechovými pásy. Tato klempířská práce je však v měřítku 1:22,5 docela obtížná.
Podlahu v budově vytvoříme nejlépe plastovou deskou a při modelaci interiéru se již meze fantazii nekladou. Zcela jistě dojde na produkty Pola nebo Preiser.
Pro osvětlení můžeme použít žárovičky nebo LED (mají menší spotřebu). Pro vnější osvětlení můžeme s výhodou použít celomosazné lampičky od rakouské Lotus Lokstation.
Fotografie ukazují prototypovou stavbu strážního domku, která je doplněna figurkami a doplňky Preiser (figurky, stoly, židle, zavazadla), Aristo–Craft (zavazadla), Bachmann (nářadí, bedny), Pola (sudy, kbelíky), Piko (lampa interiéru) a Lotus Lokstation (celomosazná lampa exteriéru). Stavba bude v nejbližší době uložena do terénu firemního kolejiště.
 

Umístění domku na kolejišti

Na firemním kolejišti byl nakonec prototyp strážního domku umístěn vedle mostu silnice přes trať z vratného tunelu u nádraží Horní Lipová. Ze standardních dlažbových desek byl vytvořen základ. Desky jsou podbetonované, takže na ně lze šlápnout. 


 

Naproti strážnímu domku přes trať je pod silnicí postaven klenutý průchod se schodištěm (»myší díra«) umožňující drážním zaměstnancům přístup přímo na nástupiště nádraží Horní Lipová.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :