ASY model
• ocelový most 60 cm •
instalace na firemním kolejišti

Při výstavbě dalšího úseku hlavní trati firemního kolejiště, kde je potřeba překonat značné stoupání, byl instalován 60 cm dlouhý ocelový most. Navazuje na spirální viadukt s opěrnou zdí. Za mostem je odbočka na vratnou trať z podzemní smyčky a následuje úsek před vrcholovým nádražím, které je nejvyšším bodem celého kolejiště.

Základ je základ

Most je v principu sériovým modelem, tvarově však byly upraveny jeho pilíře. Jde o velký model, takže bylo nutno uložit jej do terénu tak, aby nedošlo k jeho pohybu, respektive ke vzájemnému pohybu obou krajních pilířů. Pyly proto zhotoveny betonové základy vyztužené ocelovou mřížkou. Před nalitím betonu byly do hloubky cca 1 metr zatlučeny závitové tyče, které přispějí k pevnému zakotvení stavby v zemi.
 

Pilíře vyrobené jako segmenty v dílně musely být po zaměření terénu ještě zvýšeny podezdívkou. Tyto práce byly vykonány v pohodlí pracovního stolu. Po sestavení byl vnitřek stěn pilířů opatřeny disperzním nátěrem proti pronikání vody.
 

Stoupání je nepřítel

Trať na mostě je ve stoupání, což není v zásadě správné. Mostovka ve skutečnosti nemůže být ve stoupání, protože by vlastní vahou sjela na jednu stranu. Modelovou mostovku jsme naklonili tedy jen málo, přičemž trať je oproti mostovce opět o něco nakloněna ve štěrkovém loži. Optický efekt není idelání, ale ještě přijatelný. Správné by bylo mít pro stoupání pouze klenutý kamenný most nebo eventuálně betonový.
 

Hurá na trať

Po zaspárování slepovaných dílů, dodatečné podezdívky a ozdobných okapů předpolí mostu byl most uveden do zkušebního provozu. Na ocelový most navazují další zajímavé pískovcové stavby z dílny ASY model.
   

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :