ASY model
• spirální most •
výstavba na firemním kolejišti

Dnem 30. 3. 2007 byly zahájeny výkopové práce a vlastní stavba spirálního mostu v terénu zahradního kolejiště

Stavbě předcházelo měření v terénu, který je svým profilem dost složitý. Jednak stoupá ve směru vedení trati (proto je budován spirální most), ale spirála mostu je je v místě i příčného terenního zlomu (směrem k plotu zahrady). Zachytit na papír tyto souvislosti nebylo vůbec jednoduché, základním problémem již bylo stanovení způsobu měření. Pro zjednodušení stavby základů bylo rozhodnuto o použití jedné společné roviny pro všechny pilíře oblouků mostu, která sice předznamenala poměrně hluboký výkop v nejvyšším bodě terénu pod mostem, ale umožnila bezproblémovou stavbu mostu v dílně.
Celý most byl v dílně firmy ASY model postaven na železobetonový kruh. Jednotlivé mostní oblouky s horním věncem pak byly slepeny a zaspárovány. Následně byly sestaveny na základovou desku. Jejich vzájemné slepení však neproběhlo, aby bylo možno dílo rozebrat a transportovat.
Hlavní stavební díly - kruhový železobetonový základ mostu - byly přivezeny z Jaroměře dne 2. 4. 2007 velkým nákladním autem. Základová deska byla z důvodu dopravy rozdělena na dvě části.
Následující série fotografií zachycuje zvolený pracovní postup při budování.
  

Po vykopání žlabu byly ještě na čtyřech místech vyvrtány hluboké díry do nezámrzné hloubky, které byly vybetonovány a vyplněny ocelovými pruty. Po provázání se základovou deskou by mělo být minimalizováno riziko pohybu základů do budoucna.
    

Po položení základové desky do výkopu (který musel být ještě dvakrát rozšiřován) byly obě poloviny svařeny, zabetonována byla i místa s hloubkovými piloty. Na základovou desku pak byly postupně stavěny pilíře. Části zasypané zeminou byly po hranu zásypu tvořeny pískovcovými (nemodelovými) bloky, nad úrovní terénu již modelovými kostkami. Na pilíře byly postupně lepeny mostní oblouky. 


  


 

Hrubá stavba mostu byla hotova před velikonočním víkendem. Bylo záhájeno spárování styčných ploch slepených oblouků. Zároveň bylo možno začít zpětně tvarovat terén pod mostem postupným zásypem z vykopané hlíny. Do země byly vráceny také hnízdové smrčky, které předtím musely uhnout budovaným pilířům.
 

Dalším krokem bylo dospárování styčných hran, vybudování vnitřních "rozvodí" pro správné odvádění vody zevnitř mostu do výtokových otvorů jednotlivých pilířů. Spárovací hmotou pak byl vnitřek mostu celoplošně vymazán. Tyto práce byly provedeny 12. 4. 2007.
 
 

Poslední vnitřní úpravou byla aplikace disperzního roztoku, který uzavřel vnitřní plochy díla proti vodě. Potom již mohl být most vysypáván štěrkem. Rozváděcí kanálky byly nejprve zakryty plochými kameny, potom zasypány hrubým štěrkem. Štěrk byl poté propláchnut proudem vody, aby byly vyplaveny prachové částice. Hrubý štěrk byl pak zasypán štěrkem jemnějším (frakce 4/8 mm).
 


 

Dne 17. 4. 2007 byla postavena na most navazující opěrná zeď, položena byla i konstrukce ocelového mostu, který překlene místo křížení tratí ve spirále. Tato konstrukce byla zvolena z důvodu zachování bezpečné šířky i ve výšce pantografu elektrických lokomotiv. Tratě se kříží pod úhlem, takže klenba by byla příliš blízko zdviženým sběračům.
 

Dne 29. 4. 2007 bylo přikročeno k položení kolejí na trati a na mostě. Koleje navazují na již existující výhybku v nádraží »POTŮČKOV«. Ke stavbě byly použity mosazné pruty v délce 3 m, pro spojení kolejí byly použity čtyřšroubové spojky z programu THIEL. Ke tvarování oblouků byla použita ohýbačka kolejového pole od firmy Massoth. Na mostě byly koleje upevněny prostřednictvím lepidla a mosazných vrutů na příčné pískovcové pražce, které byly vlepeny do koruny mostu. Pevným spojením pražcového pole s mostní konstrukcí bylo jednak docíleno příčné stability oblouku kolejí vůči koruně mostu, a jednak vertikální stability ve štěrkovém loži (mráz nebude moci kolejové pole ze štěrku vytlačit).
  

Po natvarování, spojení a upevnění kolejí byl mezi pražce dosypán štěrk 4/8 a na závěr nejjemnější štěrk frakce 0/4 mm. Ten byl pak umeten širokým štětcem. Přebytečný štěrk byl nahrnován na lopatku a vracen do zásobníku.
  

Na závěr dne byla provedena první zkušební jízda vlaku. Motorový vůz RhB prověřil jednak podjezdnou výšku se zdviženým sběračem a také schopnost vytáhnout čtyři těžké osobní vagony.

Další pracovní den byly pod korunu spirálního mostu vlepeny mosazné sloupky zábradlí. Bylo jich celkem 160 kusů...
Při dalším pokračování trati k budoucímu »hornímu nádraží« bude za tratí na opěrné zdi následovat 60 cm dlouhý ocelový most s pískovcovými pilíři. Dne 1. 5. 2007 jsme oslavili svátek prací a zbudovali betonový základ pro obě patky mostu. Pískovcové konstrukce bylo nutno po zaměření trati zvýšit. Práce byly prováděny tentokrát v pohodě na stole.
   

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :