ASY model
• transformátor •
funkční stavba

Po ohlášení hotové novinky budovy trafostanice v nabídce ASY model v červnu 2008 bylo rozhodnuto o umístění této stavby na nádraží Horní Lipová. Vnitřní prostor trafostanice bude s výhodou využit na umístění dekodéru pro výhybky a rozdělovacích svorek pro napájecí vedení osvětlení nádraží.
Poslední editace textu 8. 7. 2008, foto © Roman Šiler.

Několik provedení trafostanic

Idea trafostanice z kamene má samozřejmě svůj vzor ve skutečnosti. Rozměry byly pochopitelně upraveny, zejména na výšku. To ale nic nemění na přirozeném vzhledu stavby, jejíž věrohodnost podtrhuje např. i detail izolátorů pro připojení vzdušného vedení 22 kV.


První zkušební postavení trafostanice na Horní Lipové.

Trafostanice a vybetonovaný základ pro nakládací rampu.

 

Budova trafostanice je stavěna ve dvou základních provedení. Jako dvoudílná, kdy na přízemní širší část je nasazeno užší patro s plechovou střechou, nebo jednodílná, kdy je přízemní díl přímo krytý kamennou střechou. Celková výška dvoudílné trafostanice může být na přání větší, více se blížící předloze. Ve společnosti se zmenšenými stavbami z produkce Pola, Piko nebo Vollmer však tyto větší rozměry nemusí působit "patřičně".

Vysoce funkční stavba

Pískovcová trafostanice má pro ochranu elektronických prvků a rozvodných svorkovnic vynikající vlastnosti. Věžové druhé patro nebo pískovcová střecha jsou trvale odebíratelné. Tím je zajištěn pohodlný přístup k instalovaným prvkům. Vysoká hmotnost konstrukčního materiálu prakticky vylučuje »samovolné otevření« stavby například větrem. Což bývá problém u plastových staveb, pokud pro možné manipulace s elektronikou nebo svorkami učiníme například střechy odnímatelné. Silnější vítr nám je pak zpravidla odnese. Další dobrou vlastností je schopnost pískovce nasát vlhkost, což zamezuje srážení kapek na vnitřním povrchu. Model trafostanice je navíc vybaven větracími otvory, takže prakticky nehrozí vysrážení vody na elektronické prvky.
 

Jednoduchá instalace

Trafostanice je dodávána jako hotová stavba bez podlahy. Podlahové desky z pískovce jsou dodávány zvlášť (rovněž novinka ASY model). Úkolem modeláře je tedy vytvořit kvalitní vyrovnaný základ s trubkou pro přívod kabelů. Na tento základ je možno budovu přilepit stavebním lepidlem a lepenou spáru vyplnit spárovačkou Cimset. Od toho okamžiku je trafostanice plně funkční. Stavbu je možno doplnit nápisovými tabulkami podle vlastního uvážení.

Trafostanice na firemním kolejišti

První trafostanice byla instalována na nádraží Horní Lipová. A to na vjezdové zhlaví do těsné blízkosti budované nakládací rampy pro auta. Pro umístění výhybkových dekodérů je vynikající. Další trafostanice budou tedy postupně instalovány i na nádraží Potůčkov a Zababov.Trafostanice již se schody na rampu.
 
Pohled z druhé strany - vidíme klenbu komůrky pro napájecí elektroniku pro LED pod rampou, trafostanici s vraty pro transformátor a nakonec malý sloupek s uzávěrem plynu. 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :