Massoth
Montážní materiál a nástroje pro koleje

Spojovací materiál uvedený v tomto oddíle je trvale na skladě v Brně. Spojky jsou prodávány i jednotlivě. Všechny položky jsou v ceníku, který zasíláme na požádání elektronickou poštou.

Šroubovací kolejové spojky

Spojky jsou určeny pro pevné vodivé propojení kolejnic. Jsou vyráběny v délkách 19 a 39 mm se dvěma nebo čtyřmi šrouby. Základem je mosazný profil, který je montován na patu kolejového profilu. Mosazné šrouby s čočkovou hlavou pak z jedné strany přitisknou kolejnici k profilu spojky. Prodloužené spojky umožňují vytvořit velmi pevný styk, svou délkou však vytvářejí větší (nepřirozenou) mezeru mezi pražci. Při montáži lze šroubky otočit dovnitř i vně koleje - záleží na vkusu. Spojka je relativně masivní, je však jen na úrovni paty koleje, lze při použití skutečného štěrku téměř skrýt. Vytváří kvalitní styk, velmi silné pnutí zejména v příčném směru (např. změnami teplot) může odlomit hlavičku šroubu. Značnou výhodou je rozebíratelnost styku, aniž by přitom muselo dojít k posunu styčných kolejových polí (na rozdíl od klasických násuvných spojek). Každý styk je možno použít jako napájecí jednoduchým namontováním kabelu s pájecím očkem pod šroubek.


Profil spojky je zesílen v místě závitů šroubů.

Při dotažení se kolejnice dotýká spojky celou plochou paty.

Hlava šrouby vytvoří prohlubeň na hraně paty kolejnice.
 

Spojky »umí« vytvořit i pevný styk s mezerou.

Čtyřšroubové spojky vytvoří velmi pevný spoj i v příčném směru.

Při úplném vyšroubování mosazných šroubků nemusí být koleje k sobě zasunovány.
 

Prodloužené spojky vytvářejí velkou mezeru mezi pražci.

Hotový styk nezasahuje ani do poloviny výšky pražců.
  

Izolační kolejové spojky

Izolační kolejové spojky jsou konstrukčně podobné jako mosazné spojky. Mají délku 19 mm. Materiál je černý plast, zespodu profilu jsou navíc vkládány matice. Přívod proudu zajistíme montáží kabelu s pájecím očkem. Očka jsou součástí dodávky. Plastový profil vytváří styk s mezerou.


Balení izolačních spojek.

Sada součástí na jeden styk kolejového pole.

Závit vytváří zespodu vkládané matice.
 

Sestavené spojky i s napájecími oky pro kabely.

Styk připravený pro montáž druhé koleje.

Spojka objímá také jen patu koleje.
 

Spojka vytváří styk s mezerou vyplněnou plastem

Spojka rovněž nezasahuje do hloubky.
  

Ohýbačka kolejového pole

Firma Massoth nabízí stavitelům zahradních kolejišť pro rozchod 45 mm také zajímavou ohýbačku. Ta je určena pro ohýbání flexibilních kolejí, respektive celých sestavených kolejových polí. Konkurenční přípravky jsou určeny vždy pro vytvoření pravidelného oblouku na jednotlivé kolejnici.
Použití ohýbačky Massoth vyžaduje určitý cvik v použití. Kolejové pole se touto ohýbačkou »žehlí«, kdy rukou postupně posunujeme zařízení ve směru vytvářeného oblouku, přičem ohýbačka klouže po silonových šroubech po hlavách kolejnic. Tím nedochází k opracování povrchu kolejnice. Při žehlení se postupně utahuje podle potřeby mechanismus, čímž dochází k vytváření ohybu na obou kolejnicích zároveň. Ukazatel míry zakřivení oblouku má stupnici v milimetrech, nejde však o hodnotu poloměru, ale o hodnotu průhybu profilu mezi rolnami.


Krabice s ohýbačkou je zalepena páskou v typické modré barvě charakterizující výrobky firmy Massoth.

Ohýbačka je velmi dobře zpracovaným výrobkem, který nabízí víc, než konkurence.

 

Tak jako u všech ohýbacích zařízení není možno vytvořit oblouk až do konce kolejového prutu. Pokud je potřeba vytvořit oblouk delší, než je celé sestavené kolejové pole, musí se krátké rovné konce profilů odříznout. Po vytvoření oblouku je rovněž nutné zkrátit vnitřní kolejnici.
Ohýbačku je možno použít i pro ohýbání jednotlivých kolejnic. Chybí zde však pomůcka pohonné kličky, takže pruty se musí protahovat ručně. To je značně namáhavé.


Jemná stupnice distančního šroubu ovšem neoznačuje poloměr, ale průhyb kolejnice mezo rolnami.

Pohyblivé rolny se pohybují vůči pevným současně.

Vybrání na válcovém povrchu se zachytí za hlavu kolejnice.
 

Zákazníci, kteří si zakoupí stavebnice flexibilních kolejí u firmy DRAH-servis, mají možnost vypůjčit si pro stavbu tratí tuto ohýbačky na dobu zpracování kolejiva. Zařízení jsou k dispozici celkem dvě.


Ohýbačka klouže po hlavách kolejnic přes silonové šrouby.

Pomocí madla nastavenou ohýbačkou kolejové pole »žehlíme«.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :