Elektrická lokomotiva Eg5 P.O.H.É.V.

Elektrická lokomotiva Eg 5 POHÉV byla v provozu na elektrické dráze Vídeň - Bratislava, respektive na stejnosměrném městském úseku v dnešní Bratislavě.

Renovace lokomotivy

Elektrickou lokomotivu původního evid. č. 5 získal do sbírek soukromého muzea »Museumstramway Mariazell« pan Alfred Fleissner. Renovace byla provedena pod vedením firmy DRAH-servis v ústředních dílnách Dopravního podniku města Brna. Od počátku bylo rozhodnuto o uvedení vozidla do původního stavu. Změn na lokomotivě nebylo zdánlivě mnoho, ale vzhledem k naprosto nedostatečné dokumentaci nebylo jednoduché mnoho původních prvků navrhnout a znovu vyrobit. Často se postupovalo jen podle dochovaných továrních a provozních fotografií.

Prakticky nejkvalitnější provozní fotografie lokomotivy v Bratislavských ulicích. Tento snímek pro srovnání nejlépe napoví, nakolik byla renovace úspěšná.

Dokončení lokomotivy

Průběh renovace byl velmi zajímavý, ale pro obrazové přiblížení bude nutno nejprve naskenovat množství pouze »analogových« fotografií.
Několik následujících snímků již digitálního fotoaparátu přiblíží finální práce na lokomotivě.


19. 4. 2000

19. 4. 2000

 

19. 4. 2000

21. 4. 2000
 



 



 


 

13. 5. 2000

15. 5. 2000

15. 5. 2000
 

Zkušební jízdy v Brně

Zcela mimořádným zážitkem byly zkušební jízdy dokončené lokomotivy po tramvajových kolejích. Vzhledem k charakteru vozidla a jeho účinnosti brzd byl zvolen pro zkušební jízdu traťový úsek těsně u dílen DP. Lokomotiva se tak projela na trase Královo Pole - nádraží – Řečkovice.
Jako na zavolanou probíhaly zkušební jízdy (po prodělané prohlídce) historického tramvajového vozu Technického muzea v Brně. Šlo o vůz evid. č. 57, který byl s řadovým označením CMg vyroben rovněž pro elektrickou dráhu Vídeň – Bratislava. V brněnských ulicích se tak setkaly vozy, které byly v provozu na jedné dráze, i když každé na jiném konci. V provozu se tudíž nepotkávaly (ale potkat se mohly).
Elektrická lokomotiva Eg 5 se při zkušební jízdě dostala i na vlečku v Králově Poli, takže mohla být fotografována spolu s většími sestrami (laminátky S 498).


21. 4. 2000

5. 5. 2000

5. 5. 2000
 
29. 4. 2000

15. 5. 2000

15. 5. 2000

15. 5. 2000
 

13. 5. 2000

13. 5. 2000

13. 5. 2000
 

13. 5. 2000

13. 5. 2000

13. 5. 2000
 

13. 5. 2000

13. 5. 2000

13. 5. 2000
 

Elektrická lokomotiva Ganz P.O.H.É.V. Eg5 je mimořádně nádherný stroj. Potkat jej na ulici je zážitkem na celý život. Po zkouškách brzdy z řečkovického kopce jsme si ovšem uvědomili, že tento stroj je na ulici v dnešním provozu dost nebezpečný. A to velmi. Pro vysvětlení – lokomotiva nemá elektrodynamickou brzdu, mechanická zdržová brzda je ovládána podtlakově a ručně. Brzdná dráha samotné lokomotivy na svahu byla z rychlosti kolem 30 km/h desítky metrů...

 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :