Dokumentace MHD
v Technickém muzeu v Brně

Založení sbírky historických vozidel MHD

Vznik sbírky historických vozidel v Technickém muzeu v Brně spadá do roku 1971, kdy bylo od Dopravního podniku města Brna převzato 12 historických tramvajových vozů, renovovaných ke 100. výročí MHD v Brně v roce 1969. V následujícím období byl sbírkový fond oboru MHD dále rozšiřován o historická vozidla nejen z Brna, ale i dalších měst. Podařilo se například získat unikátní úzkorozchodné tramvajové vozy provozované v systému regionálních meziměstských drah mezi Ostravou, Bohumínem a Karvinou, dále základní typy motorových a vlečných vozů z Prahy, Bratislavy, Ostravy, Jablonce nad Nisou.

K nejstarším patřila parní tramvajová lokomotiva Caroline z roku 1889, vlečný vůz parní tramvaje z roku 1884 č. 79 a elektrický motorový vůz č. 1 z roku 1903. Tato vozidla byla uchovávána ve staré pisárecké vozovně jako majetek Muzea města Brna již řadu let. Dále se podařilo získat skříně vlečného vozu parní tramvaje č. 25 z roku 1890 a motorového vozu č. 6 z roku 1904, které byly po vyřazení odprodány a sloužily jako chaty. V parku služebních vozů se stále nacházel motorový vůz č. 57 z roku 1912 původem z dráhy Vídeň - Bratislava a motorový vůz č. 72 z roku 1920. A konečně nebyl problém vybrat exponáty mezi právě vyřazenými tramvajemi - šlo o soupravu motorového vozu č. 81, dvou vlečných vozů č. 214 + 215 z roku 1926, stejně jako o dvacet let mladší motorový vůz č. 405 s vlekem č. 296.
Uvedených dvanáct vozů bylo renovováno v ústředních dílnách a představily se veřejností v srpnu 1969 při oslavách 100. výročí MHD a o rok pozdějí u příležitosti 70 let elektrické dráhy. Již pod hlavičkou Technického muzea pokračovaly snahy o záchranu dalších vozidel. Z brněnských tramvají šlo o motorové vozy č. 10 z roku 1900 a 52 z roku 1912, vlečný vůz koňky č. 6 z roku 1876, nejstarší vlečný vůz elektrické tramvaje z roku 1900 č. 61. Zároveň byly průběžně získávány postupně vyřazováné tramvaje - vlečný vůz č. 263 (1939) a souprava vozů 126 + 301 (1950). Jednotlivé vozy byly postupně renovovány v ústředních dílnách, opravy však již byly hrazeny z rozpočtu muzea. Velkým dluhem však jsou dva do dnešních dnů neopravené unikátní pracovní vozy - kropicí tramvaj a vůz pro číštění kolejových žlábků z roku 1928.

Sbírkotvorná oblast oboru MHD

Sbírkotvorná činnost Technického muzea nebyla zaměřena jen na Brno, ale též na všechny ostatní provozy v tehdejším Československu. Velmi dobrá spolupráce byla s Dopravním podnikem města Ostravy. Kromě normálněrozchodných tramvají zde byly renovovány i úzkorozchodné vozy meziměstských tramvajových drah spojujících Ostravu, Bohumín a Karvinou, jež byly do roku 1973 zcela zrušeny. Pražský dopravní podnik renovoval pro TMB dvě soupravy představující zakladní typy tramvají zde provozované a další původem pražský vůz byl opraven v Olomouci. Úzkorozchodné tramvaje z Bratislavy a Liberce byly naopak do muzea předávány neprovozní ve stavu po vyřazení z provozu. Ze Slovenska dále pochází košický motorový vůz z roku 1914 a souprava dráhy Trenčianská Teplá - Trenčianské Teplice. Ta byla velmi kvalitně spolu s některými dalšími exponáty renovována v Železničních opravnách a strojírnách Krnov. Kromě tramvají lze ve sbírce oboru MHD najít i železniční vozidla příměstských drah. Místní dráha Černovice - Líšeň je zastoupena původní parní lokomotivou řady 400.901 "Žerotín" a třemi železničními vozy z roku 1904, další vůz z roku 1926 a lokomotiva 310.134 dokumentují provoz na ostravské dráze Svinov - Kyjovice Budišovice. Kromě lokomotivy Caroline je zde k vidění i obdobná parní tramvajová lokomotiva z Ostravy vyrobená v roce 1894.
Mezi exponáty Technického muzea již patří i moderní tramvaje řady T. Pražský vůz T1 je již renovován, generální oprava brněnských vozů T2, T3 zatím nebyla možná z důvodů vysoké finanční náročnosti. Nejmladším tramvajovým vozem je zatím dvoučlánkový kloubový vůz typu K2 evid. č. 1095 z roku 1977, představující typické vozidlo brněnské MHD sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.
V případě silničních vozidel je dokumentována produkce trolejbusů Škoda, Tatra a autobusů (Praga, Škoda, Karosa) v období let 1941 až 1995. Jako první byly do sbírky zařazeny brněnský trolejbus 7Tr z roku 1954, o rok starší třínápravový trolejbus Tatra 400 z Ostravy a plzeňský trolejbus 6Tr z roku 1949. K zajímavým exponátům této skupiny patří nejstarší dochovaný trolejbus Škoda 3Tr z roku 1941, který zahajoval trolejbusový provoz v Plzni, prototyp trolejbusu Tatra 401 z roku 1958, autobusy Škoda 706 RO a Praga RND z roku 1949, nechybí ani vůz Škoda 706 RTO z roku 1967. Trolejbus Škoda T11 a autobus Karosa ŠM11 představují první nezdařený pokus o unifikaci autobus - trolejbus. K nejmladším exponátům oboru MHD patří první kloubový trolejbus Škoda, postavený v rámci kooperace s jugoslávským výrobcem autobusů Sanos v roce 1982, který byl do sbírek Technického muzea předán z DP Zlín koncem roku 1994, a dále prototypy autobusů Karosa B831 a B732.1670. Vůz B831 představuje jeden z prototypů unifikované řady autobus - trolejbus vyvíjené koncem 80. let a byl vyroben v březnu 1988. Autobus B732.1670 byl vystaven na Autotecu v Brně v roce 1993 pod obchopdním názvem "Lego Bus". Na spodku dnes vyráběných autobusů byla postavena velmi elegantní karosérie ze slitiny hlíníku, ani v tomto případě však nedošlo k sériové výrobě. Oba prototypy věnoval výrobce po absolvování zkoušek do Technického muzea. Nejnovějším přírůstkem se v červnu 2006 stal náš první nízkopodlažní autobus Škoda 21 Ab. Záměrem sbírkotvorné činnosti po roce 1992 bylo především pokračovat v dokumentaci vývojových řad tehdy monopolních výrobců vozidel MHD – ČKD vagónka Tatra Smíchov, Škoda Ostrov, Karosa Vysoké Mýto. Vzhledem k tomu, že TMB prakticky supluje činnost podnikového muzea DP města Brna, byla dávána přednost vozidlům provozovaným tímto podnikem.

V období 2003 až 2006 byla sbírkotvorná činnost zaměřena zvláště na dokumentaci současnosti. Do sbírky byly zařazeny představitele výběhových typů vozidel MHD běžně provozovaných, stejně jako již dříve vyřazená vozidla, jež ve sbírce chyběla:

Montážní vůz trolejového vedení Praga S5T

Automobilové závody Letňany n.p. 1968)
Jde o představitele skříňového automobilu Praga S5T doplněného hydraulicky ovládanou montážní plošinou. Jediný dochovaný exemplář sloužil při údržbě trolejového vedení na zkušební dráze závodu Škoda Ostrov Svému účelu sloužil až do července 2004, kdy došlo k zastavení výroby trolejbusů ve Škodě Ostrov. Automobil byl v témže roce odprodán do sbírek TMB.

Autobus Karosa ŠL 11

(Karosa Vysoké Mýto, 1971)
Od konce 60. let až do roku 1981 vyráběla Karosa Vysoké Mýto autobusy řady Š 11. V muzejních sbírkách je dochováno několik vozů z posledního období (1980 – 1981), chyběl zde zcela představitel v mnoha ohledech odlišného staršího provedení. Do sbírek Technického muzea byl proto zakouen vůz typu ŠL 11 z roku 1971, což je nejstarší existující autobus linkového provedení v minulosti provozovaného ČSAD a v menší míře též ve většině dopravních podniků. Vůz je v současnosti ve stádiu postupné renovace za využití programu ISO MK ČR. 
Renovace autobusu<br/>Karosa ŠL 11<br/>ČSAD 1971

Renovace autobusu
Karosa ŠL 11
ČSAD 1971

Článkový šestinápravový tramvajový vůz K2 DP Brno evid. č. 1095

(ČKD 1977)
Jde o představitele prvního typu sériově vyráběných kloubových tramvají, typického především pro tramvajovou dopravu v Brně, Bratislavě a Ostravě 70. a 80. let. Zároveň se jedná o poslední typ z řady tramvají ČKD (T1, T2, T3, K2) sériově vyráběných v letech 1952 až 1989 pro čs. dopravní podniky. Vůz byl v červenci 2005 převezen do depozitáře v Líšni, kde je zatím uchován ve stavu po vyřazení z provozu (nálezovém).

Dvounápravový tramvajový vůz evid. č. 99

Královopolská strojírna / SBEPD 1941)
Do sbírek byl též zařazen dosavadní služební vůz TMB představující vyývojový mezityp mezi brněnskými tramvajemi evid. č. 81(1926) a 405 (1946). Renovace vozu byla provedena v KOS Krnov na náklady DP města Brna (účelová dotace MMB) s cílem jeho využití pro předváděcí jízdy na historické lince. 

Autobus Karosa B732.1670

Karosa, a.s. 1993)
Po zastavení vývoje unifikované řady autobus B831 - trolejbus 17Tr se Karosa a.s. zaměřila na modernizaci dosud vyráběného typu B731. Výsledkem těchto snah byl prototyp příměstského autobusu Karosa B732.1670, představený v červnu 1993 na veletrhu Autotec. V souvislosti s přípravou oslav 100. výročí podniku byl tento autobus předán TMB, vzhledem k prostorovým problémům v deozitáři byl na období 1997 až 2005 pronajat Letišti Brno - Tuřany pro dopravu cestujících po letištní ploše a následně opětovně zařazen do sbírek

Autobus Škoda 21 Ab

Škoda Ostrov, s.r.o. 1995)
Po zastavení vývoje unifikované řady autobus B831 - trolejbus 17Tr se Škoda Ostrov zaměřila na vlastní vývoj nízkopodlažního trolejbusu typu 21 Tr, z něhož konstrukčně odvodila též unifikovaný autobus Škoda 21 Ab. S prototypem autobusu Škoda 21Ab se bylo možno svézt při předváděcím provozu i v Brně. V roce 2000 byl zakoupen Dopravním podnikem Karlovy Vary, který jej po dalších šesti letech provozu odprodal do sbírek TMB. 

Obor MHD Technického muzea v Brně v roce 2007

Prezentační akce

Plán předváděcích jízd historických vozidel je letos plánován přibližně ve stejném rozsahu, jako v roce 2006. Především historické autobusy budou k vidění při řadě již tradičních akcí Technického muzea, z důvodu větší prezentace sbírky počítáme s účastí i na některých srazech historických vozidel. Souprava parní tramvaje, koňka i historické trolejbusy samozřejmě vyjedou u příležitosti festivalu BMUE, kdy opět počítáme se zapojením „cizích“ vozidel z DP Karlovy Vary a ČSAP Nymburk. Zvláštní kapitolou, ovšem v režii DPMB, by měla být první sezóna provozu historické linky obsluhované nově zrestaurovanými tramvajemi evid. č. 99 a 107. Časový harmonogram plánovaných akcí je následující:

21.-22.4. DOD v Řečkovicích (21.4. též s možností prohlídky depozitáře v Líšni)
12.5. tavba v Josefově, jízdy autobusu od železniční zastávky do Josefova a zpět
19.5. sraz historických vozidel pod hradem Veveří
19.5. Muzejní noc
26.5. účast na srazu autobusů v Lešanach
2.-3.6. BMUE s centrem dění ve vozovně Komín
16.6. mezinárodní sraz historických vozidel pořádaný Jihotransem Č. Budějovice
18.8. akce Zlatý bažant pořádaná ČSAP Nymburk
25.-26.8. sraz veteránů v Bystřici nad Perštějnem
1.9. předváděcí jízdy autobusu do Těšanech
8.9. jízdy autobusů v okolí Slupi při akci Slavnosti chleba
28.-29.9. DOD v Líšní, jízdy hist. trolejbusy od nádraží do sídliště Slatina 

Expozice MHD bude opět přístupná v omezeném rozsahu v měsících květen – červen a září – říjen po telefonické domluvě, stejně jako u příležitosti dvou dnů otevřených dveří. Vedení Technického muzea připravuje koncepci rozvoje na období 2007-2013, v níž by prioritou mělo být dobudování Expozice MHD. Bohužel, zřejmě pod dojmem bezvýsledných jednání s Magistrátem města Brna ve věci rekonstrukce trati do Líšně, je preferována myšlenka přestěhování sbírkového fondu do jiné lokality. Snad nejracionálněji se jeví možnost využití objektů v sousedství budovy muzea na Purkyňově ulici, ačkoliv lze předpokládat, že náklady na vybudování kolejiště, zhlaví, napojení na tramvajovou trať a stěhování všech kolejových vozidel z Líšně by určitě převýšily náklady potřebné k obnově trati ze Stránské skály.

Údržba a renovace historických vozidel

Průběžně pokračují práce na renovaci autobusů Tatra 500 HB v Olpasu Krnov a Karosa ŠL11 v řečkovickém areálu TMB. Oba vozy jsou nyní ve fázi instalace hnacího agregátu a postupné kompletace. Rozpracovaná je též GO motoru autobusu Škoda 706 RO, u něhož bylo třeba především vyměnit ložiska klikového hřídele. Dosazeny budou též nové písty a vložky válců, oprava by měla být dokončena v nejbližší době, aby se autobus RO mohl zúčastnit plánovaných předváděcích jízd. Renovace interiéru a opravy přední nápravy se dočkal nejnovější přírůstek sbírky, autobus Škoda 21Ab zakoupený v loňském roce z DP Karlovy Vary.
Historické trolejbusy projdou letos jen běžnými prohlídkami a revizemi UTZ-E, UTZ-T, vyjet by měla po dvouleté přestávce i Tatra 400. Ve Škodě Electric probíhá renovace trakčních motorů trolejbusu 3Tr, což je výsledek spolupráce navázané s Muzeem Škoda. Opravené motory se tak mohou stát implulzem pro postupné obnovení renovačních prací i na tomto unikátním vozidle.

Přeprava lokomotivy Caroline a tramvaje K2

Historické tramvaje ze sbírek Technického muzea v Brně byly naposledy k vidění v ulicích města v červnu 2002 při tradičním festivalu Brno –město uprostřed Evropy. Protože se však, navzdory dlouhodobému jednání vedení muzea a slibům Magistrátu města Brna, stále nedařilo zajistit potřebný objem finančního prostředků potřebných pro opravu havarijního stavu tramvajové trati vedoucí ze Stránské skály do depozitáře v Líšni na Holzově ulici, zůstaly zde historické tramvaje odříznuty od světa a pro předváděcí jízdy mohou být nadále využívany pouze trolejbusy a autobusy. Trať, pojížděna za stávajícího technického a legislativního stavu v rozporu se Zákonem o drahách, byla rozhodnutím Drážního úřadu trvale odpojena od kolejové sítě Dopravného podniku města Brna, navíc došlo vzápětí (červenec 2002) i k destrukci tělesa dráhy vlivem dlouhotrvajících děšťů. Přestože město Brno zatím neprojevilo příliš snahu podílet se na vyřešení tohoto nepříznivého stavu, zájem organizátorů festivalu BMUE o účást zejména velmi atraktivní soupravy parní tramvaje vedené legendární lokomotivou Caroline rok od roku sílil, což vedlo k dohodě mezi ředitelem Technického muzea v Brně a generálním ředitelem Dopravního podniku města Brna o umístění soupravy parní tramvaje ve vozovně Medlánky, tak aby mohla být opět využívána pro předváděcí jízdy v ulicích města.

Zásadním problémem však bylo nalezení bezpečného způsobu přepravy lokomotivy Caroline na tramvajové koleje. Vzhledem ke konstrukci lokomotivy ji totiž v žádném případě nelze zdvíhat pomocí jeřábů, tudíž jako optimální se ukázalo použítí specielního traileru pro přepravu kolejových vozidel. Jeho prostřednictvím již byla v minulosti Caroline převážena, když se v květnu 1994 zúčastnila setkání parních strojů v železničním muzeu v Utrechtu. Podobný trailer sice zatím není v České republice k dispozici, avšak v odborném tisku byly zveřejněny fotografie a články o převozu pražských tramvají RT6 a KT8 do opravy ve firmě Pars Šumperk, kdy byla přeprava zajištěna prostřednictvím specializované firmy Universal transport Praha. Na základě telefonického kontaktu bylo zjištěno, že uvedené firma je schopna převoz tramvaje zajistit prostřednictvím specielního traileru, který si pro tyto případy zapůjčuje ze SRN. Po několika dalších konzultacích, návštěvě zástupce firmy přímo v Líšni a vystavení objednávky byl dohodnut termín přepravy na úterý 19.července 2005. Z důvodu hospodárného využití objednaného traileru byla v opačné směru (z vozovny Medlánky do Líšně) sjednána přeprava nového přírůstku sbírek Technického muzea – šestinápravové klubové tramvaje typu K2 evid. č. 1095 z roku 1977. Toto vozidlo by jinak mohlo být převezeno běžným způsobem, avšak za cenu podstatných technických komplikací – nutnost zapůjčení specielních přípravků pro zavěšení na jeřáb z KOS Krnov, potřeba dvou jeřábů a zejména rozpojení vozu na dvě části, jejichž opětovné spojování v líšeňském depozitáře při absenci patkových zvedáků by též bylo obtížně řešitelné.

 

Do areálu Technického muzea v Lišni přijel tahač s objednaným trailerem Goldhofer 19.července odpoledne. Za menších technických problému byl teleskopický trailer roztažen na patřičnou délku téměř 30 m. Aby taková úctyhodná souprava vůbec mohla areál opustit, bylo nutno demontovat bránu včetně přilehlého oplocení. Prostřednictvím vysokozdvižného vozíku byla složena nájezdová rampa sestávají ze sedmi dílů o celkové délce cca 20 m, jejiž sklon cca 5 % umožňuje nájezd tramvajových vozů, vyznačujících se poměrně dlouhými převisy o světlosti jen 10 – 15 cm. Řidič pak bravurně zacouval s celou soupravou na kolej vedle haly a po smontování nájezdové rampy k ní byla přistavena souprava parní tramvaje sestávající z nákladního vlečného vozu z roku 1897, letního otevřeného vlečného vozu evid. č. 25 z roku 1890 a lokomotivy Caroline (1889). Souprava byla přivěšan na lano a pomalu, centimetr po centimetru, vytažena na ložnou plochu traileru. Následovalo zajištění naložených vozidel a přibližně ve 22.30 hod vyrazil nadměrný náklad s několika doprovodnými automobily z Líšně směrem k vozovně Medlánky. Trasa přepravy vedla ulicemi Holzova – Ostravská – Gajdošova – Provazníkova a Palackého tř., do vozovny dorazil konvoj v souladu s uvažovaným harmonogramem ve 24 hod. Přepravu tramvaje K2 se však téže noci nepodařilo realizovat, protože ze strany přepravní firmy nebyla předem avizována potřeba vysokozdvižného vozíku pro sestavení nájezdové rampy, takže věc se musela řešit operativně a poněkud improvizovaně. Během středečního dopoledne se tak na kolejích před ústředními dílnami DPMB Medlánky podařilo soupravu parní tramaje složit a naložit článkový vůz K2, který do Líšně odjel následující noc. Ve čtvrtek 21.července 2005 pak byl složen a odstaven do depozitní haly, tahač s trailerem odjel zpět do Prahy v odpoledních hodinách. Skončila tak poměrně náročná akce, jejíž realizace byla vynucena současnou absencí kolejového spojení Areálu MHD Technického muzea se sítí tramvajových tratí v Brně. 

Použití výše uvedeného specielního traileru se i přes značné náklady ukázalo jako technicky nejjednodušší (a v tomto případě i jediné možné) řešení, jež je navíc výrazně bezpečnější než zdvíhaní prostřednictvím jeřábů. Unikátní lokomotiva Caroline a její vlečné vozy si takto šetrné zacházení jistě zaslouží, doufejme však, že se jednou do líšeňského areálu bude moci vrátit po kolejích.

Ing. Tomáš Kocman

Historická vozidla MHD ve sbírce<br/>Technického muzea v Brně<br/>Tomáš Kocman

Historická vozidla MHD ve sbírce
Technického muzea v Brně
Tomáš Kocman 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :