»Srazy bláznů«
na firemním kolejišti v Brně
rok 2006

Čas od času jsou organizovány srazy příznivců železnice s rozchodem 45 mm na firemním kolejišti v Brně. Pracovně je nazýváme »Srazy bláznů«. Jsou příležitostí setkání podobně »potrefených«, kteří si mohou zajezdit, seznámit se s novinkami na trhu, seznámit ostatní se svými modelářskými úspěchy nebo si jen tak prostě poklábosit.
Oznámení termínu se dosud uskutečňovalo především osobními kontakty. Tento způsob bude preferován i nadále, ale přidáme i oznamy na těchto stránkách. Zájemci o pravidelné informování se mohou ohlásit telefonicky, nebo nejlépe poslat kontakt elektronickou poštou.

Sraz bláznů - další termín 23. 6. 2007

V pořadí třetí akce bude ve znamení oficiálního předání nového unikátního spirálního mostu do »modelářského provozu«, kterého se po několikaměsíčním budování zúčastní majitel firmy ASY model pan Chudoba. Samozřejmou součástí programu bude provoz živých parních lokomotiv, které bude organizovat pan Kůt (všichni majitelé modelů mohou se svými modely jezdit). V této souvislosti bude učiněn i pokus o zdolání stoupání spirálního viaduktu (5%). Pokud se vše podaří (výroba mobilního kolejiště), budou předváděny i modely na rozchodu 127 mm (organizuje pan Sajbrt). Dále budou představeny některé nové nebo jinak zajímavé výrobky firem, které ke dni konání přežijí na trhu (LGB už tu nebude), zajišťuje Roman Šiler. Elektrický provoz na kolejišti bude řídit Martin Šiler.
Prosíme všechny zájemce o účast o písemné (E-mailové) zaregistrování. Zejména v případě přinesení vlastních modelů se zájmem o jízdy. V této souvislosti upozorňujeme, že kolejiště je řízeno digitálně. Není tedy vhodné pro čistě analogové modely bez dekodérů.

Předpokládaný program srazu:

10,00—11,00 hod

Jízdy živých parních lokomotiv na kolejišti, paralení provoz elektrických modelů na vedlejších tratích mimo spirální viadukt. Koordinace provozu parních lokomotiv - Jiří Kůt, koordinace elektrických modelů a celková koordinace provozu - Martin Šiler.

10,30 hod

Představení modelů velikosti 5 v prostoru parkoviště a zahájení jejich provozu podle situace - koordinace Jiří Sajbrt.

11,00—11,30 hod

Slavnostní předání spirálního viaduktu a přilehlé trati do modelového provozu. Pásku přestřihne konstruktér a stavitel pan Chudoba (ASY model). První jízda vlaku RhB a HSB.

11,30—12,00 hod

Jízdy vlaků po nové trati přes spirální viadukt. Fotografování pro zájemce. Koordinace – Martin Šiler.

12,00—12,30 hod

Pokus o jízdy živých parních lokomotiv do stoupání spirálního viaduktu. Koordinace – Jiří Kůt

12,30—14,30 hod

Představení novinek nebo dosud neznámých výrobků, předváděcí jízdy představených modelů. Koordinace – Roman a Martin Šiler.

14,30—17,00 hod

Jízdy elektrických a parních modelů po všech tratích zahradního kolejiště. Koordinace – Jiří Kůt, Martin Šiler.

16,00 hod

Zahájení prodeje v prodejně.
Po dobu konání akce bude možno zakoupit základní občerstvení. Provoz parních modelů velikosti 5 bude podle možností lokomotiv i zájmu návštěvníků.
Uvedený program může být přizpůsoben okamžitým podmínkám, zejména s ohledem na počasí.

Reportáže z akcí roku 2006:

Sraz bláznů ze dne 9. září 2006

Sraz bláznů se uskutečnil za nádherného počasí babího léta. Předem stanovený program byl volně naplněn, doufejme ke spokojenosti všech účastníků. Mnozí si přinesli své modely, které byly na tratích kolejiště "prohnány". V nebývalé míře (co do množství) byly předvedeny americké modely Aristo, USA Trains a MTH. Modely MTH měly excelovat se svým mohutným kouřením a perfektními zvuky. Bohužel se projevily základní potíže s čistotou kolejnic - co je dobré pro LGB, Dietz, Brawa, Aristo - to není dost dobré pro MTH. Takže ani vlastní digitální centrála MTH neumožnila bezchybný provoz, což byla škoda. Ale i tak byla fascinující monstróznost modelů typu Big Boy, apod.
Určitým vrcholem bylo představení pískovcových modelů firmy ASY model, které v odpoledních hodinách provedel majitel firmy pan Chudoba. Snad se dá bez nadsázky říci, že přítomní byli velmi překvapeni nádherou staveb z pískovcových kvádříků. Zejména jeden vzorový mostní oblouk byl úžasný. Můžeme se těšit, že z tohoto materiálu bude na firemním kolejišti postaven velký spirální most, který prodlouží významným způsobem trať z nádraží »Potůčkov«. Tzv. Roll-out mostu bude nepochybně hlavním tématem příštího srazu.
Děkujeme všem účastníkům za návštěvu!


Pan Jiří Kůt je nefalšovaným garantem provozu živých parních modelů.

Malletka Tssd při roztápění na nádraží »TERASY«.

Malletka Tssd je konečně provozuschopná. Model se čtyřmi funkčními parními válci je impozantní.
 

Pohyb na přejezdu před jedoucím vlakem je poněkud riskantní, ale...

A tohle Ing. Arch. Jan Šugl zachytil - nefalšovaná paráda.
 

Je neuvěřitelné, že o železniční modely se dokáží zajímat i mladé dívky. Rozumné vysvětlení pro to není...

Pro diskuse a zkoušení modelů je nutno zaujmout především pohodlnou polohu. Když je hezky - proč ne.

Krabice s modely MTH jsou velmi mohutné, přesto že jde o měřítko I (1:32).
 


Hostující živá parní lokomotiva 995603 na výstavním stolku.

Zvířátka vagonu TOYTRAIN jsou zvědavá na další jízdu s mateřskou parní lokomotivou.
 

Hostující 995603 ve stanici »ZABABOV - zastávka« s patinovanými vozy.

 
Americké parní lokomotivy jsou očima Evropana tak trošku obludy - ale jako modely jsou přesto úžasné.

Šestinápravová americká lokomotiva na nádraží Susch vypadala důstojně.

Cisterny MTH jsou celokovové.

Model Aristo Craft na nádraží »Vinohrady«.
 

Pro diskuse a zkoušení modelů je nutno zaujmout především pohodlnou polohu. Když je hezky - proč ne.

Krabice s modely MTH jsou velmi mohutné, přesto že jde o měřítko I (1:32).

Tento člověk není zoufalý nad provozem modelů - jen si udělal pohodlí při telefonování.
 

Sraz bláznů ze dne 13. 5. 2006

Setkání se uskutečnilo s obvyklým volným programem. Po celý den byly střídavě v provozu živé parní lokomotivy z produkce Regner (celkem bylo předvedeno a vystaveno 8 parních modelů), malá výstavka obsahovala několik historických parních strojků ze začátku 20. století, předvedeny byly železniční modely (na poli IIm) debutující firmy Brawa, obdivovaný byl i model stroje 99 7222-5 od firmy LGB. Předvedeny byly i další modely, zejména digitalizované a ozvučené moduly firmy Dietz. Dále byly předvedeny i ovladače DiMAX Navigator a centrála DiMAX 1200Z od firmy Massoth. Po kolejišti se projely i »hostující« modely návštěvníků. Mezi jízdami parních lokomotiv byl na tratí čilý »elektrický« ruch. Doprovázející děti si také zajezdili alespoň na vlečkové koleji, doprovázející manželky si ovšem "splkly" většinou na jiná, blíže nespecifikovaná témata.


Souprava RhB od firmy Brawa sklidila velký úspěch - není divu, modely zejména lokomotivy jsou skutečně perfektní, zvuková elektronika Dietz rovněž.

Nádraží »Zababov« se směsicí vozidel. Americká tramvaj ve skutečnosti určitě nikdy vedle vlaku RhB nestála. Na modelovém kolejišti to ale nikomu nevadí.
 


Hostující souprava na trati ze stanice »Susch«.

Setkání modelů USA Trains, LGB a Brawa na nádraží »Vinohrady«
 

Nejfrekventovanější byl přirozeně prostor terasy.

Jeden z mnoha »ležících střelců« - z mravenčí perspektivy jsou nejlepší snímky.
 

Předvedeny byly živé parní modely Regner.

Historický model lokomobily.

Historický model stojatého parního stroje.

Replika ležaté lokomobily s použitím historického parního strojku.
 

Patinovaný vůz na přepravu piva byl jedním z hostujících modelů.

Americká parní lokomotiva Forney vybavená trychtýřovými spřáhly a elektronikou Dietz tahala dlouhý vlak se dřevem.

Nádraží »Vinohrady« a dvě sesterské elektrické lokomotivy.
  Naplnit plynem - a můžeme znovu na trať

 Rádiové ovládání Massoth je uživatelsky přítulné i pro děti.
  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :