Napájení a regulace
Řídicí digitální elektronika
Digitalizace a ozvučení modelů

analogová klasika

Základním klasickým řídicím prvkem pro ovládání jízdy modelového vlaku se stejnosměrným napájením je napěťový regulátor s usměrňovačem, který je napojen na napájecí transformátor. Jde o velmi jednoduché a levné zařízení, které však vyžaduje poměrně složité »drátování« kolejí, zejména u rozsáhlejších kolejišť s provozem více vlaků. Trať je nutno rozdělit na více napájecích úseků, je nutno izolovat jednotlivé koleje nádraží a odstavné koleje, protože jednotlivé lokomotivy je nutno vypojovat, aby nedošlo k nežádoucí paralení jízdě. Na odpojeném úseku pak nesvítí osvětlení vagonů, nefungují vozidlové zvuky. Tyto prvky je pak nutno vybavovat dalšími elektronickými obvody, aby jejich výkon nebyl tolik závislý na proměnném napájecím napětí. Analogové systémy byly ovšem postupně dohnány do značné dokonalosti a často nemá smysl dobře vybavené analogové kolejiště převádět na modernější digitální řízení. To je důvodem, proč celá řada modelů (a nově i modely LGB) je vybavována pouze tzv. rozhraním pro montáž dekodéru, neboť dekodér samotný model prodražuje.
Další nevýhodou analogového ovládání je upoutání hráče na jedno místo (s ovládacím pultem). Při provozu je pak obtížné kontrolovat trať, která v přírodě nemusí být stále provozně bezpečná (padající listí, šišky, útoční slimáci, apod.). Upoutání na jedno místo také nutí většinu modelářů uspořádat kolejiště do uzavřeného kruhu, protože posun na koncovém nádraží na dálku je skutečně problematický. Samozřejmě i to se dá technicky zvládnout, ale jde o další elektrické (i finační) složitosti.

digitální současnost

Zdrženlivost k digitálnímu řízení však rozhodně neplatí pro začínající modeláře, zejména pak na poli zahradních železnic.
Digitální ovládání přináší obrovský komfort při provozu modelů velkých měřítek, kdy tratě hlavně ve venkovním prostoru jsou mnohdy značně rozsáhlé, takže je nelze kontrolovat z jednoho místa. RC technika pak posouvá hráče do role skutečného strojvedoucího, který provází svůj vlak po celé trati. Digitální technika umožňuje rovněž ozvučení modelů, takže zejména hnací vozidla pak při provozu vrčí, syčí, pískají a troubí. To jsou významné funkce, které ještě více přibližují model skutečnosti.
Hlavní výhrou je však nekonečně jednoduché zapojení tratí, kde lze na začátku skutečně zapojit pouze dva dráty na koleje a systém je v provozu. Toto ulehčení podstatným způsobem vyvažuje vyšší počáteční investici, protože digitální centrála a lokomotivní ovladače jsou skutečně významně dražší prvky, než jednoduchý analogový regulátor.
Samozřejmě - pokud budeme mít požadavky na digitální ovládání všech výhybek, osvětlení budov, na automatické zabezpečení jízdních cest a automatický provoz vůbec, budou za další jednotlivé komponenty padat další tisíce a tisíce. V případě automatického provozu se také neubráníme zřízení izolovaných traťových úseků, ale takové extrémní požadavky lze obtížně splnit i při analogovém napájení, počet privátních provozovatelů s tak vysokými nároky je také poskrovnu.

Nabídka firmy DRAH-servis

Všechny základní prvky pro digitalizaci modelů a digitalizaci tratí by měly být postupně ve skladových zásobách. Zcela úmyslně je kladen důraz právě na digitální provoz, neboť praxe ukazuje, že lpění na analogovém řízení »pro chudé« nemá absolutně opodstatnění. Stále více modelářů si to uvědomuje a na digitální systém přechází nebo o něm alespoň vážně uvažuje.
Určitou komplikací je malá dostupnost podrobných informací v českém jazyce, protože všechny návody i firemní prospekty jsou v němčině nebo angličtině. Množství odborných výrazů činí informační texty obtížnými i pro průměrně cizojazyčně vybavené modeláře, pokud se v dané problematice alespoň částečně neorientují.
Je proto naší snahou co nejvíce srozumitelně přiblížit svět digitálního ovládání každému příznivci zahradního železničního modelářství. Není v silách firmy přeložit do češtiny všechny návody a prospekty, je však možné poradit, ukázat a pomoci při zavádění a provozu.
Máme zkušenosti s instalací vhodných komponent (dekodérů a zvukových modulů) zejména do nejrozšířenějších modelů LGB, ale i Aristo Craft nebo USA Trains, nejnověji Piko. Tato problematika je velmi široká, k dispozici je celá škála různě kompatibilních zařízení od různých výrobců. Problémem není ani tak koupit, ale správně vybrat a posléze dobře instalovat. Jednotlivé modely jsou různě veliké a různě konstruované, takže prostor pro zástavbu může být někdy velmi omezený, rovněž akustika má své podmínky, které v některých případech lze jen obtížně řešit.
V následujících oddílech se zaměříme na vysvětlení základních pojmů a všimneme si produktů některých významných výrobců. Nejde o úplný přehled - popsány budou komponenty, se kterými máme především praktické zkušenosti.

 <br/>Princip digitálního ovládání


Princip digitálního ovládání

 <br/>Elektronika LGB


Elektronika LGB

 <br/>Elektronika DIETZ


Elektronika DIETZ

MASSOTH<br/>elektronika a řízení<br/>Příslušenství pro montáž kolejí

MASSOTH
elektronika a řízení
Příslušenství pro montáž kolejí

Pro modeláře, kteří řeší problém dodatečné digitalizace modelů nebo montáže další doplňkové elektroniky (osvětlení, kouřové generátory, taktovače, serva, apod.), a kteří mají chuť sami se s nástrahami montáží poprat, jsou určeny následující stránky, na kterých je možné se seznámit s konkrétními zkušenostmi s různými úpravami modelů. Jde především o inspiraci a kolegiální dělbu zkušeností.

Digitalizace modelů<br/>montáže jiné elektroniky<br/>návody a zkušenosti

Digitalizace modelů
montáže jiné elektroniky
návody a zkušenosti



 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :