Elektronika MASSOTH

Německá rodinná firma MASSOTH ELEKTRONIK GMBH se zabývá elektronikou pro modelová vozidla již více jak 30 let. Výrobky jsou známé po celém světě – jde o vozidlovou elektroniku modelů LGB. Od roku 1973/74 byly první modely LGB vybaveny zvukovými moduly, které svou autentičností přiblížily tehdy analogové modely více skutečnosti. Již v té době byly modely vybaveny i synchronním výfukem páry s otáčením kol. Krok směrem k digitální technologii a použití originální nahrávky zvuku konkrétního vozidla byl učiněn na konci 80. let.
Od doby pádu firmy Ernst Paul Lehmann Patentwerk se začala firma Massoth naplno prezentovat jako samostatná značka a mimo výrobu pro LGB začíná nabízet zákazníkům své produkty přímo. Hlavním důvodem nebyly ani tak nastupující ekonomické potíže LGB s následkem prodeje firmy, ale trvání firmy EPL na úplné zpětné kompatibilitě elektronických prvků v modelech. Z hlediska technického vývoje zejména digitální techniky tak elektronika pro modely LGB zaostávla. Firma Massoth však potřebovala držet krok v technickém vývoji. Kompromisem tedy byl zrod samostatné značky Massoth a výroba a distribuce komponentů v typické modré barvě.
Podrobnosti najdeme na adrese www.massoth.de.
Výrobní program zahrnuje několik skupin produktů. Zde popíšeme některé z nich – výběr je ovlivněn naší praktickou zkušeností a obecnou užitečností.
Celá řada komponentů je určena pro zástavbu do modelů vozidel. Je třeba si uvědomit, že zásahem do elektroniky modelu se modelář vzdává záruky výrobce. Firma LGB drží plnou záruku na svoje výrobky jen v tom případě, že dokoupené komponenty jsou namontovány vlastním servisním střediskem LGB. Pokud při vlastní domácí montáži nedojde k zásahu do mechanické části modelu, firma uznává záruku na tuto část. Což je celkem solidní akceptovatelný přístup.Následující grafický přehled komponentů pro digitální řízení modelové zahradní železnice pomáhá pochopit sortiment Massoh a vzájemné vazby jednotlivých komponent.• KOMPONENTY DiMAX •

Firma vyvinula vlastní digitální centrálu, která je dodávána ve dvou variantách. Technická úroveň výrobku je poměrně vysoká. Oproti centrálám LGB poskytuje uživateli vyšší výkon a větší komfort. S počítačovým rozhraním je k dispozici špičkový nástroj pro řízení zahradního kolejiště. Řada DiMAX samozřejmě zahrnuje ovladače s drátovým i bezdrátovým připojením a další komponenty především pro automatizaci provozu.

Centrála DiMAX 1200Z

Jde o digitální centrálu určenou pro provoz velkých modelů. Centrála obsahuje integrovaný napájecí transformátor. Poskytuje maximální proud 12A, což je postačující i pro reálný souběžný provoz zhruba 10 vlaků. Centrála má nastavitelnou dobu reakce na zkrat, má samostatný výstup na programovací kolej. Obsahuje rozhraní RS232 (prozatím jen pro aktualizaci firmware), zásuvky pro připojení zesilovače (booster), zásuvky BUS pro připojení ovladačů a dalších řídicích prvků. Komunikační protokol Massoth (od verze 2.0) umožňuje 10239 lokomotivních adres, 14, 28 a 128 jízdních stupňů, ovládání analogové lokomotivy, souběžné řízení až 32 lokomotiv, databanka s obrázkem a jménem až 128 lokomotiv. Určitou nevýhodou je fakt, že centrála nemá výstup střídavého napětí z transformátoru pro napájení příslušenství. Při použití převodníku komunikačního protokolu BUS Massoth/BUS LGB lze k centrále připojit všechny prvky z dosavadního systému LGB, ovšem s omezením počtu adres a jízdních stupňů.Čelní panel centrály 1200Z.

Zadní strana centrály s přípojkami.
 

Svítící displej umožňuje sledovat stav i v šeru.

Displej je dobře čitelný.

Displej MENU s řídicími tlačítky.
 

Centrála 1200Z poskytuje maximální myslitelný komfort pro ovládání zahradního kolejiště. Dvánáctiampérový zdroj je opravdu dostatečný pro většinu i rozsáhlejších kolejišť. Ve spojení s ovladači Navigator s RC vysílačem je provoz i programování dekodérů maximálně příjemné. Provoz modelů LGB, respektive všech modelů s dekodéry Massoth nebo LGB je zcela bezproblémový.
K dispozici je české menu, které lze jako soubor stáhnout na webu firmy.

Centrála DiMAX 800Z

Alternativní centrála bez integrovaného transformátoru s maximálním výstupním proudem 8A. Ostatní funkce jsou stejné jako u centrály DiMAX 1200Z.

Ovladač DiMAX Navigator

Moderní lokomotivní ovladač, který přináší novou dimenzi řízení vlaků na zahradním kolejišti. Ovladače jsou vyráběny ve variantě pouze s drátovým připojením nebo i s integrovaným vysílačem a s integrovaným výkonnějším vysílačem, který umožňuje v případě použití DiMAX RC přijímače bezdrátové spojení ovladače s centrálou.
Komfort ovladače DiMAX Navigator je oproti známým ovladačům LGB zásadní.
Ovladač má sympatický ergonomický tvar s typickou modrou barvou »Massoth«, velkým maticovým displejem a množstvím ovládacích tlačítek. Displej lze podsvítit. U nejnovějších ovladačů lze podsvítit i tlačítka, což je pro noční provoz dost důležité. Pro bezdrátový provoz jsou pod zadním krytem 3 tužkové monočlánky (nebo akumulátory) s předepsaným napětím 1,5 V. Vysílací anténa je integrována v těle ovladače, u ovladače Navigator EU Plus s výkonnějším vysílačem je vpředu vyvedena drátová anténka.
 

Dále si přiblížíme několik důležitých režimů při užívání ovladače. Po jeho zapnutí se nastartuje firmware a ovladač se nastaví do režimu ovládání lokomotivy.

1) režim jízdy lokomotivy:

Po navolení lokomotivní adresy (adresy dekodéru) se na displeji objeví obrázek a název lokomotivy (pokud byl dané adrese přiřazen), informace o způsobu ovládání (počet stupňů, funkce Serie nebo Pararel), informace o adrese a zapnuté funkci. Dále je k dispozici šipka směru jízdy a číslo jízdního stupně. Lokomotiva se ovládá točítkem. Nepamatujeme-li si adresu modelu, lze listovat seznamem načtených modelů. To je jedna z velmi silných funkcí pro každého, kdo má více lokomotiv. Přes hlavní menu můžeme volit ovládání tzv. trakce, čili více lokomotiv v soupravě. To je výhodné pro vlaky s více lokomotivami nebo pro soupravy například motorových vozů. Jednotlivé kombinace lokomotiv a jejich uspořádání (jízda vpřed/vzad) je nutno naprogramovat v samostatném módu. Naráz může být takto programována souprava s maximálně čtyřmi modely.
K dispozici máme funkční tlačítka pro vyvolání až 16 funkcí.
 

2) režim ovládání výhybek, jízdních cest nebo druhé lokomotivy:

Menu-tlačítkem M1 přepneme ovladač do režimu paraleního ovládání. Opakovaným stiskem volíme ovládání jednotlivých tzv. magnetických prvků (přestavníků). Funkčními klávesami navolíme číslo prvku (např. výhybky) a směrovými tlačítky přestavujeme. Dalším režimem je ovládání naprogramovaných jízdních cest. Cesta může obsahovat celou řadu např. výhybek a návěstidel, jejich prvky se přestavují (s ohledem na proudové zatížení) postupně. Dalším volitelným režimem je paralelní ovládání další lokomotivy, která se pak ovládá směrovými tlačítky podobně, jako je tomu u univerzálního ovladače LGB. Posledním režimem je stavový řádek, který přejímá informace centrály o proudovém nastavení a zátěži systému. Při aktivním paralením režimu je po celou dobu plně funkční ovládání primárně nastavené lokomotivy. To je hlavní silou systému - jedoucí vlak máme plně pod kontrolou a zároveň lze stavět digitálně ovládané výhybky. Systém LGB toto neumožňuje - ovládáme buď lokomotivu nebo výhybky, což je v praxi z bezpečnostního hlediska velmi problematické. Schopnosti ovladače DiMAX Navigator posouvá význam digitalizace přestavníků výhybek na novou úroveň.

3) režim programování:

Menu-tlačítkem M3 se dostaneme lehce do režimu programování. Vybíráme dále mezi programováním dekodéru nebo programováním tzv. automatiky. Programování dekodéru, který je připojen na programovací kolej, je asi nejdůležitější. V praxi je ideální, když je někde na kolejišti jedna kusá kolej vybavena přeušovací kolejí (s oboustranným přerušením), kterou lze dvoupólovým přepínačem připojit k centrále na výstup pro programovací kolej.
 

Režim programování dekodéru má více možností.
První je programování adresy a počtu jízdních stupňů. Toto zrychlené nastavení mění CV1 a CV29, popřípadě CV17 a CV18 dekodéru.
Dále se dostaneme do programování libovolných CV, přičemž je možno programovat i trojciferné adresy CV, což LGB systém neumožňuje. Tyto CV mají především zvukové moduly, ať již LGB, Massoth, Dietz nebo další. Programování CV se tak DiMAX Navigatorem děje bez omezení.
Dalším režimem je čtení hodnot CV. Tím lze jednak kontrolovat v předešlém kroku nastavené hodnoty nebo jednoduše zjistit, jak je (např. neznámého dekodéru) CV nastaveno. Velmi dobře to řeší zjištění adresy cizího modelu, kdy je naprosto nereálné (při 10 000 možných adres) metodou pokus-omyl adresu zjistit. Zjišťování nastavení CV je dobré i pro případ vytváření lokomotivních souprav, neboť modely ovládané současně nutně musí mít stejné hodnoty zrychlení, zpoždění i konečné rychlosti.
Dalším režimem je programování na provozní koleji. Tato možnost má svá technická omezení, protože v tomto režimu nelze hodnoty vyčíst (na trati může být více dekodérů) a tím zpětně kontrolovat, lze jej využít snad pro operativní změnu hodnot celkové rychlosti, zrychlení a zpoždění, což nejsou pro provoz kritické hodnoty.
Programováním automatiky řešíme nastavení souprav více hnacích vozidel (maximálně 4) a nastavení jízdních cest, nebo-li programování počtu a polohy výhybek (nebo návěstidel), které se podílejí na vytvoření konkrétní cesty.

4) režim nastavení:

V tomto režimu nastavujeme základní vlastnosti ovladače, jeho naladění na přijímač, podsvětlení displeje, dobíjení akumulátorů, nastavení komunikačního jazyka (A/N), apod. Opět vybíráme z nabídky menu.

5) paměť vozidel:

Jde o zajímavou a užitečnou funkci. Po zvolení adresy lokomotivy, která se nachází na kolejišti, máme možnost nastavit parametry ovládání modelu a k nastaveným parametrům připojit miniaturní obrázek a název modelu. Parametry se rozumí počet jízdních stupňů a sériové nebo paralení ovládání funkcí. Soubor obrazových miniatur všech modelů LGB a vybraných modelů dalších výrobců je v paměti každého ovladače. Tyto miniatury jsou firmou Massoth nadále aktualizovány a ve formě upgradů se dají do paměti zařízení dohrát. K miniatuře můžeme připojit slovní a číselný popis. Hlavní výhodou této identifikace modelu je okamžik, kdy neznáme (nepamatujeme si) adresu modelu. Ve vytvořeném seznamu můžeme tlačítkem M2 listovat a nejsnadněji podle obrázku lokomotivy požadovaný model nalézt.
 
DiMAX Navigator<br/>příklad programování<br/>»trakce«

DiMAX Navigator
příklad programování
»trakce«

DiMAX přijímač

Aktivní přijímač pro bezdrátové připojení DiMAX Navigator k digitálním centrálám Massoth. Jde o klasickou krabičku s anténkou, kterou známe z programu LGB MZS. Plast krabičky je však »Massoth« modrý. Přijímač se připojuje jednoduše pomocí přiloženého telefonního kabelu se čtyřpólovými konektory k centrále do zásuvek BUS (umístěné na přední nebo zadní stěně centrály). 

DiMAX 810K - modul vratné smyčky

Modul vratné smyčky je poměrně významný nástroj pro většinu kolejišť. Problém smyčky při dvoukolejnicovém napájení modelů, kdy koleje vytvářejí přirozený zkrat, je nutno řešit vytvořením oboustranně izolovaného úseku, kde dochází k přepínání polarity. Na analogovém kolejišti musí při přepínání dojít k zastavení vlaku. Digitální napájení, kdy je směr jízdy lokomotivy nezávislý na polaritě digitálního napájecího signálu, umožňuje konstruovat elektroniku reagující na jedoucí vlak. K zastavení proto nemusí dojít a v praxi přepínání polarity ani nepozorujeme.

sestavení a zapojení<br/>digitální kolejové smyčky

sestavení a zapojení
digitální kolejové smyčky

• princip zkratového impulzu

Starší moduly smyčky dodávané pod značkou LGB jsou konstruovány tak, že k přepnutí polarity ve smyčce dojde na základě krátkodobého zkratu, který vyvolá dotyk kol lokomotivy kolejí izolovaného (přepínaného) kolejového úseku. Elektronika smyčku přepne na správnou polaritu, čímž zkrat okamžitě pomine. Při výjezdu ze smyčky se děj opakuje, smyčka je přepnuta na polaritu souhlasnou s mateřskou kolejí na výjezdu ze smyčky. Úsek přepínané koleje musí být tak dlouhý, jako nejdelší předpokládaný vlak. To proto, že smyčka reaguje na jakýkoli »spotřebič«, tedy i na vagon s osvětlením, který může být třeba na konci vlaku nebo na pomaleji jedoucí kovové kolo (které překlenuje izolační mezeru kolejnic). Pokud by došlo k situaci, kdy izolační body na obou stranách přepínacího úseku překlenují dvě vozidla, dojde k trvalému zkratu, který vypne centrálu.
Nevýhoda jednoduchého zkratového systému spočívá v tom, že na zkratový impuls reagují všechny moduly smyčky, které jsou na daném napájecím okruhu. Pro použití více modulů musíme proto rozdělit napájení kolejiště pomocí galvanicky oddělených tzv. zesilovačů (boosterů). Nebo organizačně zajistit, aby smyčkami neprojížděl v jednom okamžiku více, jak jeden vlak. A to v praxi většinou nelze uhlídat. Při častém průjezdu smyčky dochází při zkratovém impulzu k jiskření, které opaluje jednak koleje a také kola modelů. Kola ztrácí ochranné antikorozní vrstvy (chrom, nikl), stávají se drsnějšími, což má negativní dopad i na opotřebení kolejnic.

• princip indikační koleje

Nový modul smyčky DiMAX 810K však umožňuje použít tzv. indikační koleje, což je mnohem vyspělejší systém, který nepracuje se zkratovými impulsy. Na jednom napájecím okruhu tak může být více smyček. Konstrukce kolejových obvodů je však komplikovanější, protože je nutno v kolejích vytvořit dva izolační body bezprostředně vedle sebe. Tento krátký úsek indikační koleje má pak za úkol po najetí prvních kol přestavit napájení smyčky bez vzniku zkratu.
Balení obsahuje klasický plastový výlisek s elektronikou v modré barvě se šroubovací svorkovnicí, sadu šroubovacích izolačních spojek Massoth s letovacími očky a čtyři kousky kolejových profilů pro vytvoření indikačních kolejí. Návod je v německém a anglickém jazyce, obsahuje však srozumitelná obrazová zapojovací schemata. Je nutno dodržet správné zapojení kabelů zejména u indikačních kolejí, Jinak smyčka nebude fungovat.
Kabely napájecí (přívod z mateřské koleje a vývod na přepínací úsek) mají být ze silnějších vodičů (vedou napájecí proud do modelů), vodiče k indikačním kolejím mohou být tenké. Při sestavování izolovaných kolejí na obou stranách smyčky je nutno použít nějaké konstrukční výztuhy na pražcová pole a koleje kotvit k pražcům, protože rozkouskovaná kolej nemá potřebnou příčnou, ani podélnou pevnost.
V případě, že stavitel kolejiště nepředpokládá užití více smyček a nevadí mu opalování kolejí a kol, může i modul DiMAX 810K použít ve zkratovém režimu.
  

DiMAX spínací dekodér - pro výhybky a návěsti

Výhybkový dekodér je patrně nejčastějí užívané zařízení pro ovládání příslušenství na digitálním kolejišti. Spínací dekodér art. 8156001 má 8 funkčních výstupů, ke spínání je možné využít i nezávislé (kolejové) spínací kontakty (max. 6). Dekodérem lze ovládat i motory. Maximální počet výhybek ovládaných tímto dekodérem jsou 4. V případě užití externího spínání pak jen 3. Lze ovládat i dvoucívkové přestavníky staršího provedení.
Při ovládání světel je možné naprogramovat speciální funkce (blikání).
Dekodér lze adresovat jako lokomotivu (1..10239) nebo výhybku (1..2048).
Dekodér je karosován stejně, jako modul smyčky do modré plastové krabičky. V zásadě je elektronika odolná proti vlhkosti, nedoporučuje se však dekodér montovat do otevřeného prostředí. Ideální ja zabudovat jej do nějaké stavby. Stylové jsou pískovcové stavby ASY model.
Výhybkový dekodér je napájen přímo z kolejí. Rozvody k jednotlivým přestavníkům nebo světelným návěstidlům je nutno provést nezávislou kabeláží.


Zapojení dekodéru při programování.

Zapojení dekodéru pro 4 standardní přestavníky.
 

Zapojení dekodéru pro výhybky s pomocnými kontakty.

Zapojení dekodéru na ovládání světel nebo motoru.

Zapojení dekodéru pro dvoucívkový přestavník.
 
digitalizace výhybek<br/>nádraží Zababov<br/>na zahradním kolejišti

digitalizace výhybek
nádraží Zababov
na zahradním kolejišti• KOMPONENTY eMOTION •

Jde o nejnovější samostatně prezentované produkty. S konstrukcí lokomotivních dekodérů i zvukových má firma opravdu letité zkušenosti. Výrobky pro LGB jsou skutečně spolehlivé a dobře funkční. Je pravda, že po stránce technické vyspělosti jsou tyto komponenty rozhodně ne v první řadě. Jde zejména o množství funkčních výstupů, jejich programovatelnost, atd. Úplně nepochopitelná obchodní strategie firmy LGB v oblasti zvukových modulů (s autentickou nahrávkou), které nelze dokoupit pro vlastní ozvučení modelů, pak upozadila rozšíření modulů mezi modeláři, kteří jsou tímto přístupem nuceni kupovat jinde.
Tuto situaci by tedy mohla trošku napravit nabídka komponentů pod značkou Massoth.

Lokomotivní dekodér eMOTION XL

Rozměry: 55×32×12 mm
Klasický lokomotivní dekodér s maximálním zatížením 3A. Má 14, 28 nebo 128 jízdních stupňů (podle druhu řídicí centrály), 256 vnitřních jízdních stupňů, 10239 lokomotivních adres, programovatelnou jízdní křivku. Dekodér je kompatibilní s NMRA DCC komponenty (National Model Railroad Assotiation)a s LGB MZS všech generací. Zátěžová regulace je nejnovější generace, dále je nastavitelná frevence proudu motoru. Dekodér má tři světelné výstupy (přední, zadní, kabina) a 6 funkčních výstupů. Světelné výstupy jsou stmívatelné. K dispozici je režim jízdy »posun«. Dekodér automaticky rozpoznává ovládání funkcí sériovými pulsy (starší systémy LGB MZS) nebo paralelně (ostatní centrály nebo LGB MZS II a III). K dekodéru lze připojit kondenzátorový napájecí zdroj.
Všechna připojení vodičů jsou přes šroubovací svorky umístěné na dvou kratších stranách základní desky dekodéru.
Program (firmware) dekodéru lze povyšovat novými verzemi. Vlastní deska dekodéru je osazena aktivními prvky z obou stran. Z důvodu chlazení je proto dovoleno montovat dekodér výhradně prostřednictvím plastových průchodek, které udrží odstup desky od podložky a vytvoří tak potřebnou větrací vzduchovou vrstvu.

 

K dekodéru je přibalen velmi komfortní návod na obsluhu ve dvou jazykových mutacích (N/A) v barevném provedení.

Lokomotivní zvukový dekodér eMOTION XLS

Rozměry: 60×32×18 mm
Lokomotivní dekodér 3A je doplněn pamětí se zvukovými sekvencemi, řídicím firmware a výstupy pro reproduktor a regulační potenciometr. Je určen i jako výše popsaný standardní dekodér k provozu na zařízeních del NMRA/DCC Standardu.
Součástí dodávky je propojovací kabel pro DCC rozhraní LGB (vodiče s desetipólovou zásuvkou), samostatné vodiče pro zapojení v ostatních případech, výkonný reproduktor již s připájenou dvoulinkou s konektorem do zásuvky desky dekodéru a nakonec dva vruty pro upevnění desky dekodéru k podložce přes plastové distanční průchodky.
Z hlediska komfortu jsou vlastnosti dekodéru stejné, jako u výše popsaného standardního dekodéru, zvukový dekodér má navíc 2 funkční výstupy, které jsou připojitelné přes letovací plošky na druhé straně. Vnější rozměry jsou o 5 mm větší, než u standardního dekodéru.
Zvuková část je všestranně programovatelná. Nastavení se děje přes trojciferná CV. Programování těchto CV však není možné přes digitální centrály LGB.
K dispozici je nastavení jednak základního zvuku motoru, agregátů nebo hučení syčení kotle podle druhu lokomotivy, přiřazení jednotlivých zvůků funkčním klávesám ovladače, náhodné přehrávání zvuků (např. přikládání do kotle, injektor, odfukování přetlakového ventilu, atd.), individuální hlasitost jednotlivých zvuků (vynikající funkce!), celková hlasitost, zapnutí / vypnutí zesilovače, a další.

 

Jednotlivá nastavení Cv je v přiložené dokumentaci zpracováno do přehledových tabulek – nastavení je však velmi mnoho a je potřeba nejprve pochopit souvislosti. Zvukové vlastnosti modelu jsou však zcela individuálně nastavitelné, což je nebývalý komfort, které nemají ani jiné zvukové moduly jiných výrobců.Srovnání standardního a zvukového dekodéru.

eMOTION-XLS je delší, než eMOTION-XL (spodní strany)

Lícní strany obou dekodérů.
 

Přídavný napěťový zdroj eMOTION

Jde o jednoduchý kondenzátorový vyrovnávací zdroj pro napájení dekodérů. Zařízení je tvořeno paralelně spojenými vysokokapacitními kondenzátory, které jsou schopny po dobu 2—3 sekund napájet model. Pomáhá se tím účinně překlenout drobná přerušení přívodu proudu způsobená jednak nečistotami na kolejích, jednak izolovanými srdcovkami výhybek nebo nerovnostmi kolejí. Zdroj se připojuje na svorky + a - na dekodéru. Pro možnost programování musí být kondenzátorový zdroj odpojitelný. Součásti dodávky je proto i vypínač, který je nutno do vozidla namontovat. 

Přídavný napěťový zdroj eMOTION Goldcappuffer

Jde o vysokokapacitní kondenzátorový zdroj. Série kondenzátorů je rozdělena na tři celky, což usnadňuje montáž do modelů lokomotiv. Zdroj má tak velkou kapacitu, že umožňuje modelům ujet i více jak metr po přerušení napájení. Ujetá vzdálenost je samozřejmě závislá na odběru proudu vzhledem k zatížení. Tato vlastnost je však kontraproduktivní v okamžiku, kdy potřebujeme model náhle zastavit třeba nouzovým tlačítkem STOP. Zdroj Goldcappuffer je vybaven řídicí elektronikou, která ve spolupráci s novými dekodéry Massoth eMOTION XL a XLS umožňuje bezproblémové programování bez efektu kapacitní deformace programovacích impulzů a zároveň umožňuje konfiguraci CV řídící dobu dojezdu modelu.

• OSTATNÍ KOMPONENTY •

Osvětlení pro vagony Comfort

Jde o desky ve dvou délkách (100 a 160 mm), montovatelné do připravených zdířek většiny výlisků střech vagonů LGB. Desky se dvěma montážními otvory obsahují stabilizační obvody, dvě 5V žárovky a přípojné šroubovací svorky. Barva lícní strany je bílá.
Příklad montáže osvětlení Massoth do zavazadlového vozu.
 

Osvětlení pro vagony LED s integrovaným dekodérem

Standardní montážní desky se dvěma zdroji LED a integrovaným dekodérem pro dálkové vyvolání spínání světla. Světelné diody lze nastavit na simulaci osvělení zářivek, plynových lamp, apod. Pro příod prou jsou k dispozici šroubovací dvoupólové svorky.


  

Osvětlení pro vagony LED bez dekodéru

V případě, že není žádoucí dekodér pro dálkové ovládání (například pro řazení do dvojice s deskou s dekodérem). 

Zkušební stolice pro rozchod 45 mm (IIm) a 16,5 mm (H0)

Jde o užitečné "rolny", které umožňují statické testování jízdních funkcí modelů lokomotiv.  

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :