brousicí pracovní vůz
LGB

LGB 20670

Kolejový brus

Tovární snímek © Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Důležité funkční pracovní vozidlo pro venkovní tratě. Je vybaveno nápravou s brusnými obručemi, které se otáčí proti směru jízdy a brousí povrch kolejnic. Brousicí kola mají vyšší okolky, které zabezpečují nazvednutí brusné obruče kola na plastových srdcovkách LGB výhybek, takže nedochází k jejich opotřebení. Brousicí vůz je velmi dobrým pomocníkem při periodickém čistění kolejnic, zejména na jaře při zahájení provozu. Řídicí elektronika zastaví broušení automaticky při zastavení vozidla a při zpětném chodu. Zapnutí funkce broušení je návěštěno blikajícími majáčky na střeše kabiny strojvedoucího.
Při broušení je třeba dbát na to, aby kolejnice byly zcela suché. Mokré kolejnice kladou tak velký odpor, že vozidlo při broušení couvá, neboť síla brusné nápravy je větší, než dopředná síla náprav hnacích. I za sucha je brousicí vůz citlivý na stoupání. V praxi se osvědčuje spolupráce vozu s některým dalším trakčním vozidlem, který pomáhá „tlačit”. Základem kvalitního efektu je pokud možno pomalá rovnoměrná jízda. Velmi nebezpečné je zastavení vozu při broušení (pokud trakční nápravy podkluzují), protože je drsnost obručí značná, hrozí nebezpečí vybroušení prohlubní do hlavy kolejnice, což je nevratné poškození. Při tomto relativně „drastickém” čistění povrchu kolejnic dochází samozřejmě ke zvýšeném opotřebení kolejí, ale vzhledem k jejich profilu není úbytek materiálu při intervalu 2-3× za rok nějak fatální. Značně se naproti tomu opotřebovávají brusná kola vozidla. Úbytkem obvodu brusného kola dochází ke »zvětšení« okolku, který od určitého okamžiku začíná brousit i plastové podkladnice kolejnic. Brusná kola proto musí být zavčas měněna. Náhradní sada je běžně k dostání (na skladě v Brně).


Brousicí vůz před remízou depa stanice »Susch«.

Brus na stejném místě při pohledu od stavědla.

Kolejový brus v akci před nádražní budovou »Susch«.
 

Brus najíždí na srdcovku výhybky - okolek brusnou plochu kola nadzvedne.

Brus ve stanici »Zababov«

 Brus po práci odstaven na kusé koleji nádraží »Vinohrady«.
 

LGB 20670

Kolejový brus červený

Foto 21. 10. 2007 © Roman Šiler.

Druhá generace pracovního vozidla určeného pro údržbu vodivého povrchů mosazných kolejnic ve venkovním prostoru. Mechanická a elektrická část modelu je totožná. Jedinou odlišností je barva karoserie a popisy vozidla. Výrobce celkem správně vyhodnotil jako modelářsky méně přitažlivé hračkovité označování modelů »LGB« a přišel s červenou variantou modelu s popisem »traťová služba« a evidenčním číslem 1. Je celkem jedno, že ani takový model nemá vlastně reálnou předlohu. Brousicí vozy existují zejména v tramvajové dopravě. Ne ovšem na železnici. A u tramvají nemají za úkol udržovat elektrickou vodivost povrchu, ale hladkost kolejnic. Jediným cílem je zejména snížit hlučnost kolejové dopravy v rámci městských aglomerací.
Vznikem nového modelu LGB mají zájermci o původní žlutou variantu s evidenčním číslem zcela náhodně se shodujícím s původním artiklovým číslem LGB 2067 smůlu. Vyrábí se již pouze červený model.


Foto 20. 10. 2007 © Roman Šiler.

Foto 21. 10. 2007 © Roman Šiler.
 

Foto 21. 10. 2007 © Roman Šiler.

Foto 21. 10. 2007 © Roman Šiler.
 
brousicí vůz<br/>LGB 20670 a 21670<br/>• výměna brusných kotoučů •

brousicí vůz
LGB 20670 a 21670
• výměna brusných kotoučů • 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :