Renovace historických vozidel MHD, zpracování historické dokumentace
MHD v Technickém muzeu v Brně

Aktualizace stránek<br/>(přehled aktuálních doplňků a nových <br/>oddílů na stránkách DRAH-servis)

Aktualizace stránek
(přehled aktuálních doplňků a nových
oddílů na stránkách DRAH-servis)

Motorový tramvajový vůz evid. č. 18 Plzeň

Motorový tramvajový vůz evid. č. 18 Plzeň

<br/>Elektrická lokomotiva Eg5 P.O.H.É.V.


Elektrická lokomotiva Eg5 P.O.H.É.V.


Vlečný tramvajový vůz K.Bay.Sts.B. 508

Vlečný tramvajový vůz K.Bay.Sts.B. 508


Vlečný tramvajový vůz evid. č. 69 Ostrava

Vlečný tramvajový vůz evid. č. 69 Ostrava

Techmania Plzeň<br/>
• lokomotiva E424.001 •<br/>oprava do vystavovatelného stavu

Techmania Plzeň
• lokomotiva E424.001 •
oprava do vystavovatelného stavu

Techmania Plzeň<br/>
• lokomotiva S699.001 •<br/>oprava do vystavovatelného stavu

Techmania Plzeň
• lokomotiva S699.001 •
oprava do vystavovatelného stavu

Dokumentace MHD<br/>v Technickém muzeu v Brně

Dokumentace MHD
v Technickém muzeu v Brně

Dokumentace historie dopravy v ČR

Doprava je v dnešní lidské společnosti jedním z nejvýznamějších fenomenů. Současný vyspělý svět je na fungující dopravě natolik závislý, že by v případě čistě teoretického zániku organizované dopravy muselo dojít k retardaci vývoje moderní společnosti a k návratu o mnoho let zpět. Vznik veřejné hromadné dopravy je významným milníkem. Časově jej lze položit do období postupného vzniku železnic. Starší formanské a poštovní spřežení byly sice již dříve provozovány na veřejných linkách s jízdním řádem, jen těžko však lze tuto formu dopravy označit za hromadnou. Hlavní technickou překážkou byly většinou nezpevněné cesty, málo kapacitní vozidla a velmi nízká rychlost, která byla limitována schopnostmi tažných zvířat.
Teprve podstatně zmenšený jízdní odpor při valení ocelového kola po hladké kolejnici umožnil nasazení kapacitních vozidel, zrychlení a podstatné zlevnění přepravy, která se tak stala obecně dostupnou a následkem toho také pravidelnou. I zde však animální trakce znamenala velké omezení. Vynález parní lokomotivy tak můžeme směle označit za převratný. Parostrojní železnice se vzápětí stává jedním z katalyzátorů rozvoje průmyslu a naprosto dominuje v suchozemských dopravních systémech do poloviny 20. století. Kolejové dráhy byly také základem lokálních a městských veřejných dopravních linek. V městské dopravě animální pohon dlouhá léta postačoval. Vyvinutí a provozní nasazení malých parních karosovaných lokomotiv nebo parních vozů, popřípadě vozidel s jinými tepelnými pohony (benzolové, plynové motory) bylo jen poměrně krátkou epizodou. Absolutní vítězství sklidily teprve elektromotory.

Vytváření muzejních sbírek

Doprava jako proces zahrnuje celou řadu velmi zajímavých technických prvků. Pro člověka vždy byla a je velmi atraktivní. Je proto naprosto logické, že se stala i předmětem sběratelského zájmu jednotlivců, či institucí. Odborná dokumentace dopravy je postupně rozvíjena se vznikem technických a průmyslových muzeí.
Nejstarším takovým muzeem na území naší republiky je Národní technické muzeum v Praze (NTM). Zde jsou dopravní obory velmi bohatě dokumentačně zastoupeny. Hlavní důraz je však kladen na dopravu automobilovou, leteckou a železniční. Městská hromadná doprava je dodnes s ohledem na význam oboru zachycena pouze zlomkovitě. V posledních desetiletích je však respektována specializace brněnského ústavu a činnost podnikového muzea DP Praha a obor je vědomě dále utlumen. Sbírkotvorná činnost NTM zejména zpočátku nebyla systematická a jednotlivé sbírkové předměty oboru městská hromadná doprava byly do muzea předávány na základě aktivity samotných provozovatelů. Pozornosti a uchování se tak dostalo převážně součástem vozidel nebo technických zařízení pražských dopravních podniků, což je logické vzhledem k umístění muzea a velikosti pražských elektrických drah. Druhým podobným ústavem (ovšem mladším) je již zmíněné Technické muzeum v Brně (TMB). Zde byl v roce 1970 založen specializovaný obor městské hromadné dopravy (MHD). Od tohoto data je sbírkotvorná činnost již odborně řízena a postupně vzniká unikátní kolekce vozidel a dalších technických zařízení městských provozů dokumentující historii i současnost MHD na území bývalého Československa. V současné době obsahuje sbírkový fond mimo jiné 80 kompletních vozidel MHD všech trakcí z celého území bývalého státu.
Předměty dokumentující vlastní historii postupně začaly shromažďovat i samotné dopravní podniky. Tato činnost je samozřejmě cílevědomá, rozsah je však dán odbornými, prostorovými a ekonomickými možnostmi konkrétního provozu. Zachovávání a opravy především historických vozidel od konce 60. let jsou vlastně reakcí na postupně vznikající zájem veřejný, nejvíce mezi členy vytvářejících se skupin přátel městské dopravy. Iniciativa těchto soukromých osob byla nepochybně katalyzátorem všech podnikových sbírek a rovněž i brněnské sbírky muzejní.

Vznik podnikových sbírek

Největší podnikovou kolekci historických vozidel, která je zároveň zpracovávána na nejvyšší úrovni, vlastní Dopravní podnik města Prahy. S adaptací staré vozovny ve Střešovicích vzniklo plnohodnotné muzeum se stálou expozicí a se systematicky vedeným fondem. Druhý největší podnik ve státě – Dopravní podnik města Brna – vlastní pouze jedinou komerční historickou soupravu. Velmi těsně však spolupracuje s TMB při údržbě a renovacích jeho sbírkového fondu, jehož dominantou jsou právě vozidla z brněnského provozu. Další zajímavou sbírkou je park historických vozidel Dopravního podniku města Ostravy. I zde jsou vozidla poměrně kvalitně zpracována. Chybí zde sice stálá expozice nebo přístupný depozitář, vozy jsou naproti tomu často předváděny veřejnosti v ulicích. V Olomouci se mimo tzv. nostalgické tramvajové soupravy (původem neolomoucká vozidla upravena do stavu DP Olomouc) podařilo z terénu vyzvednout skříň vraku velmi cenné tramvaje a tuto renovovat do stavu 30. let. O pár let později byla provedena dostavba pojezdu a instalace elektrické výzbroje, kterě se nedochovaly, a zároveň byla vozová skříň upravena do původního stavu po vyrobení. Tím vzniklo další špičkové historické vozidlo. Dopravní podnik Liberec má ve stavu dvě cenná vozidla – osobní motorový vůz pocházející z Ústí nad Labem (probíhá vleklá renovace) a zavřený nákladní vůz pocházející z Jablonce (upraven na trolejovou věžku). Dopravní podnik v Plzni vlastní historický vůz typu TI, který je však opraven jen velmi zjednodušeně a má nepůvodní lak, a konečně nejstarší tramvaj v České republice – motorový vůz evid. č. 18 z roku 1899. Za zmínku rovněž stojí, že tento vůz byl veden jako historický již o jedno desetiletí dříve, než v jiných městech. Jeho úprava na historický po vyřazení z provozu proběhla již v roce 1959 pro oslavy 60. výročí elektrické dráhy.
Závěrem můžeme říci, že dopravní muzejnictví je u nás na poměrně vysoké úrovni. V oblasti MHD máme špičkové sbírky, které mohou s přehledem soutěžit s nejlepšími podobně zaměřenými muzei ve světě. Pouze úroveň prezentace (s výjimkou pražského muzea ve Střešovicích) poněkud pokulhává. Je to především problém ekonomický – doufejme, že se tyto slabiny podaří časem odstranit.

 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :