Zimní provoz na zahradě
Modely odklízecí techniky

Zimní provoz ve venkovním prostoru má svoje specifika. Máme na mysli samozřejmě provoz na sněhu, protože jinak je specifické na zimním provozu právě jen to, že obsluze je zima...
Jakmile začne padat sníh, získají zahradní kolejiště a na něm jedoucí modely neopakovatelné kouzlo. Pokud máme modely, které jsou konstruovány tak, že mohou jezdit ve sněhu, což většina výrobců deklaruje, postavíme je na zasněžené koleje a jdeme na to.

Jízda za slabého sněžení

Jestliže máme možnost zajezdit si během sněžení (tzn. neprozahálíme-li situaci třeba ve škole nebo v práci), jde o velmi hezký zážitek. Vlaky spolehlivě umetají cestu, vločky postupně zaplňují prostor mezi kolejnicemi a všude se to bělá. Sníh je z hlediska napájení bezpečný, zmrzlá čistá voda nevede proud, takže trať se nezkratuje. Jakmile však dostoupí rostoucí sněhová vrstva nad temeno kolejnice, mohou se začít objevovat problémy. Jestliže sníh nemá kam před koly jedoucího modelu utíkat, začne se pěchovat do volných prostorů podvozku, mezi sběrací botky, apod. Začne se tím omezovat pohyblivost podvozků, vlak je samozřejmě bzděn a nakonec se zastaví. Dost také záleží na teplotě. Při nízkých teplotách jsou vločky malé, lehčí a sypké - model je snadněji odhrne, při teplotách kolem nuly jsou vločky velké, těžké a lepivé, takže potíže přijdou mnohem dříve. Pokud je však sněžení nepříliš intenzívní, je velká pravděpodobnost, že při hraní zmrzneme daleko dříve, než se vlaky zastaví.


ABe 4/4 na lehce zasněžené trati. Motorový vůz je adhezně dobře vybaven, rovněž konstrukce podvozků je velmi dobrá, na malé vrstvě sněhu nejsou žádné problémy.
Foto 20. 11. 2005

Za tmy to vypadá opravdu jak v pohádkové krajině. »Zababov-zastávka«.
Foto 20. 11. 2005.

Motorový vůz na konečné stanici »Vinohrady«. Každé projetí krásně očistí koleje, ale ty jsou za pár minut zase bílé.
Foto 20. 11. 2005.
 

Intenzívní sněžení

Pokud to už hodně sype, nepochybně se rychle přiblíží chvíle kdy jsme nuceni konstatovat, že to dál nejde. Zpravidla nepomůže ani plužení, protože žádný funkční model pluhu nemůže čistit trať těsně na úrovni hlavy kolejnic z důvodů nerovností na trati. Mezi radlicí a kolejnicí je menší nebo větší mezera, která stačí na to, aby sníh postupně znemožnil provoz až se napěchuje do všech možných protor pojezdu modelu. Velmi rychle můžeme také zapomenout na funkční výhybky. Vyhrál by ten, kdo by jim nainstaloval elektrický ohřev, ale doposud se o to žádný modelář zřejmě nepokusil. Jednu nebo dvě výhybky jsme schopni udržet při životě neustálým vyškrabáváním sněhu před každým přestavěním. Je to však sysifovská práce - každý průjezd vlaku ji spolehlivě ucpe.


Motorový sněhový pluh je schopen malou vrstvu sněhu rozhrnovat sám (bez pomoci další lokomotivy). Ovšem i tento model bude mít potíže s namrzáním sněho v podvozku a na porchu kolejnic.
Foto 20. 11. 2005.

Tady už je tento pluh v koncích - sníh pouze rozhrnuje do stran, takže pokud je sníh hůř stlačitelný, neprocpe se.
Foto 26. 11. 2005.

Na scénu tak přichází americký pluh od firmy Aristo Craft. Ten sněhovou vstvu nejdříve nazvedne a teprve pak rozhrne na stranu. Sníh se tolik nestlačuje.
Foto 26. 11. 2005.
 

Uklízíme sníh (modelově)

V noci napadlo, takže můžeme simulovat onu specifickou učinnost - pluhování nebo frézování sněhu. Několik výrobců má ve své nabídce funkční modely sněhových pluhů nebo fréz, které pak při práci vypadají na fotografiích nebo na videu jako z pohádky. Zde je však třeba uvést, že šanci na úspěch máme jen při určité vrstvě sněhu a při určité jeho konzistenci. Ideální situací je čerstvě padlý prachový sníh. A to ve vrstvě do deseti, maximálně patnácti centimetrů. Dále se dotkneme jednotlivých modelů, které jsou k uklízení sněhu určeny.


Funkční motorový pluh s »roztaženými křídly« na trati s malo sněhovou vrstvou.
Foto 22. 1. 2005.

Do této pozice se pluh nedostal sám - byl sem protlačen ve spolupráci s motorovým vozem ABe 4/4.
Foto17. 2. 2005.

Čisticí jednotka na zababovském zhlaví stanice »Susch«. Remíza depa je beznadějně zasypaná.
Foto 5. 3. 2005.
 

K dispozi je tedy několik modelů od různých výrobců, které jsou za určitých okolností funkční a jejichž provoz může být velmi efektní. A také efektivní. Jedním z nejstarších je fantazijní motorový šípový pluh LGB Art. 26504. Jde o vozidlo, které vychází z dílů lokotraktoru Schöma, na jehož bázi bylo zhotoveno několik dalších modelů. Nejznámější je funkční kolejový brus, který je blíže popsán v oddíle recenzí modelů.

 <br/>brousicí pracovní vůz<br/>LGB


brousicí pracovní vůz
LGB

Bohužel pro zájemce o model pluhu je nutno uvést, že byl vyžazen z výrobního programu. Jeho funkční vlastnosti jsou omezeny zejména velmi nízkou hmotností modelu, takže nemá vlastní sílu rozrážet vyšší nebo promrzlé vrstvy sněhu. Tvar pluhu také jen sníh pěchuje do stran, což je zvyšuje odpor. V praxi je vždy nutno připřáhnout nějakou adhezně dobře vyzbrojenou lokomotivu. Ale i s těmito potížemi lze často modelovat velmi hezkou práci.


Rychlík RhB ve stanici »Susch«. Malá vrstva sněhu vypadá velmi modelově, provoz je také bezproblémový.
Foto 28. 12. 2005.

Rychlík RhB na mostě přes potok, který ještě není zamrzlý.
Foto 28. 12. 2005.

Rychlík RhB vedený lokomotivou Ge 4/4 II ve stanici »Susch« s novým modelem osobního vozu 4. generace.
Foto 28. 12. 2005.

Ge 4/4 II na čele osobního vlaku v zákrutách stoupání ze stanice »Zababov« na »Susch«.
Foto 28. 12. 2005.
 

Dalším průmyslově vyráběným modelelm pluhu je výrobek americké firmy Aristo Craft. Jde o čtyřnápravový vysokostěnný vůz s velkou radlicí. Ta je tvarována tak, že vrstva sněho je relativně těsně nad kolejnicemi nadzdvižena a teprve pak šípem rozhrnuta do stran. To znamená, že sníh je nasypáván shora na okolní vrstvu, což výrazně snižuje odpor sněhové masy při průjezdu vozu. Ten musí být zatížen (např. štěrkem) a tlačen výkonnou lokomotivou. Výkonnost modelu je výrazně vyšší, než je tomu u pluhu LGB. Navíc jde celkem o levnou záležitost a ani nevadí (pro »evropské« kolejiště) jednoznačně americký střih modelu.


Americký pluh s produkce Aristo Craft je skutečně funkční model, který zastaví až promrzlý sníh nebo vstva přesahující 15 cm.

Sněhový pluh tlačen americkou úzkorozchodnou malletkou, která má dost hnacích kol a dostatečnou hmotnost na efektivní práci při odlízení sněhu.
 

Zajímavými modely jsou sněhové frézy. Sériově vyráběným modelem je americká fréza od firmy USA Trains, která představuje čelní rotační frézu s jedním oběžným kolem, poháněnou parním strojem. Fréza s elektromotorkem je namontována na zavřeném nákladním voze (klasický Boxcar), který je rozměrově i konstrukčně prakticky shodný s vozy od LGB. Vůz je navíc vybaven kovovými koly se sběrači proudu, zvukovým modulem mající simulovat zvuk parního stroje a jednoduchým kouřovým generátorem. Nožové kolo frézy je provedeno sice věrně, ale pouze z plastu. To samo o sobě omezuje praktické použití. Navíc je elektromotorek nevýkonný, takže při zátěži se prakticky ihned zastaví. Fréza je možná schopna nabrat a odstranit malé množství lehounkého prachového sněhu, ale na skutečný úklid tratí po sněhové nadílce skutečně nestačí. Vnitřní instalace modelu je navíc provedena značně nedbale, zvukový modul nespolupracuje s digitálním signálem. V tomto směru si USA Trains nezaslouží pochvalu.


Rotační fréza z produkce USA Trains vypadá sice dobře, ale jen omezeně funkční.

Americká fréza má velmi slabý hnací motorek, takže nejlépe se točí naprázdno...

Pokud fréza zabere prachový lehounký sníh a jede velmi pomalu, je sníh elegantně vyfouknut mimo trať. Jinak se rotující plastové nože zastaví.
 

Funkční frézu nabízí také individuální německý výrobce Kastel Modell. Jde o model tlačné frézy HSB, který je vybaven dvěma roačními noži s bočními výfuky. Celý model je frézován z hliníku, každá fréza je vybavena silným motorem, napájení je z akumulátoru. Vozová skříň je usazena na podvozky LGB. Bohužel i zde je schopnost odklízet sníh omezena. Nože frézy jsou sice kovové a jsou hnány výkonnými motory, ale vlastní modelový výfuk sněhu má malé rozměry, takže hrubý a lepivý sníh tyto výfuky snadno ucpe. Funkce je opět vztažena jen k prachovému sněhu. Spodní náběhová hrana frézy je navíc dost vysoko nad temenem kolejnice, takže zůstává značná vrstva sněhu, která pro další provoz přináší problémy.


Sněhová fréza z produkce Kastel Modell je modelem předlohy HSB (Harckých drah). Je sice funkční, ale pouze na prachový sníh.

Model HSB je celkem věrný, tak jako ve skutečnosti musí být tlačen nějakou lokomotivou.
 

Tady jsme jako ve švýcarských horách - noční zastavení dvou osobních vlaků ve stanici »Susch«.
Foto 28. 11. 2005.

Dva vlaky na výhybně stanice »Susch«.
Foto 28. 12. 2005.

Dvě sestry Ge 4/4 II v koncové stanici »Terasy«.
Foto 28. 12. 2005.

Konec trati na nádraží »Terasy«.
Foto 28. 12. 2005.
 
Svatomartinské hrátky s pluhy<br/>– sněžení 11. 11. 2007

Svatomartinské hrátky s pluhy
– sněžení 11. 11. 2007

zima a sníh<br/>v prosinci 2010<br/>pluhování opět na pořadu dne

zima a sníh
v prosinci 2010
pluhování opět na pořadu dne 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :