Přehled modelů staveb
a doplňků na firemním kolejišti

Na této stránce představujeme modely budov a dalších drážních doplňků, které jsou rozmístěny kolem trati zahradního kolejiště. Výčet bude postupně doplňován podle aktuálních přírůstků.

Modely Faller - Pola G

Tradiční modely Pola G jsou zastoupeny nejvíce. Jde o velmi kvalitní modely ze silných stabilních desek. Značná část stavebnic je svou architekturou blízká i našim poměrům, takže pro naše stavitele zahradních železnic jsou výrobky Pola G většinou přijatelné.

Modely Vollmer

Firma má v programu poměrně úzký sortiment budov pro zahradní železnice. Použitý materiál se vyznačuje vyšší pružností. Výlisky nejsou patinovány, takže bez zásahu stavitele vypadají budovy velmi plastově. Tomu se však dá odpomoci a jiné tvarové zpracování stavebnic Vollmer výrazně kolejiště oživuje.

Modely Piko

Firma vyrábí velké množství staveb, značná část však reflektuje americký trh. Typické americké stavby jsou ale pro evropské kolejiště nepřijatelné. Nové stavebnice mají provedení desek již obdobné, jako Pola G. Jinak jsou desky většinou méně stabilní a barevně daleko "divočejší". To se však dá řešit opět vlastnoručním patinováním. Některé budovy nádraží jsou téměř obdobné, jako byly stavěny na našem území, takže i Piko může značně oživit kolejiště. Po rozšíření kolejiště budou i stavby Piko zařazeny do našeho portfólia.

Modely ASY model

Český producent stavebnic z pravých pískovcocých kostek se soustředí zejména na mostní stavby. Na firemním kolejišti budou postupně zasazovány do terénu.

ASY model<br/>• propustek klenutý •<br/>instalace
na firemním kolejišti

ASY model
• propustek klenutý •
instalace na firemním kolejišti

ASY model<br/>• spirální most •<br/>výstavba na firemním kolejišti

ASY model
• spirální most •
výstavba na firemním kolejišti

ASY model<br/>• spirální most •<br/>provoz na firemním kolejišti

ASY model
• spirální most •
provoz na firemním kolejišti

ASY model<br/>• ocelový most 60 cm •<br/>instalace na firemním kolejišti

ASY model
• ocelový most 60 cm •
instalace na firemním kolejišti

ASY model<br/>• nové horní nádraží a tunel •<br/>stavba a provedení

ASY model
• nové horní nádraží a tunel •
stavba a provedení


Nádraží Susch. Pola G 330999. Model dle skutečné předlohy na tratích RhB.

Model téměř odpovídá i rozměrově skutečné předloze - jde o typovou budovu na tratích RhB v oblasti Engadin.

Zimní idylka 2005.
 

Nejmenší nádražíčko Oberndorf („Horní ves“) - Pola G 330980.

Na kolejišti jde o »Zababov - zast.«. Na snímku pod sněhem.

Lampa na dřevěném stožáru je rovněž Pola G 330970.
 

Nádraží Kleinbach ze sortimentu POLA G 330900. Na kolejišti jde o »Potůčkov«.

Celkový pohled na horní zhlaví nádraží »Potůčkov«.

Model nádraží obsahuje dvě samostatné budovy.
 

Nádražní čekárna - Pola G 330902. Zde zastávka »Stránice« na vedlejší trati na »Potůčkov«.

Zastávka »Stránice« je v blízkosti jezera pod borovicemi.

Vodní jeřáb pro parní lokomotivy (Pola G 330925) nalezneme v totožném provedení i na Jindřichohradeckých úzkorozchodkách!
 

Dvoukolejné modulární depo. Pola G 330911. Lze jej sestavit i s jedním polovičním stáním.

Depo je umístěné na nádraží »Zababov«.

Před vjezdem do depa je tankovací stanice pro motorové lokomotivy.
 

Jednokolejná remíza Pola G 330910 ve stanici »Susch«.

Jednokolejná remíza v blízkosti st. »Zababov - zast.«

Letní pohled na jednokolejné depo u stanice »Zababov - zast.«.
 

Nádražní vozík na zavazadla. Pola G 330963. Stavebnice je ovšem bez zavazadel (zde Pola G 331836).

Když vozík zapomenete na nástupišti, může zasněžit. Vozík sám je lehký - prudký vítr jej snadno \"přemisťuje\" po nádraží.

Zastřešené nástupiště - Pola G 330908. Umístěno na nádraží »Terasy«.
 

Skladiště s rampou - Pola G 330905. Umístěn na vlečce u nádraží »Susch«.

Nákladiště je vděčný model, který má otvírací dveře - sklad může být pný zboží.

Nástěnná lampa v noci nákladiště velmi oživí.
 

Pokud uděláme střechu odnímací, můžeme skladiště skutečně naplnit.

Ve skladišti je různé zboží - palety (Pola G 330961), transportní bedny (Pola G 330950) a přepravky lahví (Pola G 331877).

Na lokálkách jsou zaražedla často sestavena z použitých pražců - Pola G 331882. Umístěno na nádraží »Terasy«.
 

Pila - Pola G 330936. Model má úplné vnitřní zařízení, doplnit lze i motor pro pohon vlastního katru a osvětlení.

Vnitřní vybavení pily je velmi věrohodné, katr je pohyblivý.

Do budovy naštěstí (pro zaměstnance) nesněží...
 

Model pily je skutečně pozoruhodný. Vidíme vnitřní uspořádání. Katr je pohyblivý.

Pohled ze strany šikmé rampy s kolejemi H0 (16,5 mm). Všude můžeme sypat jemné piliny.

Pohled od nakládací rampy. Vidíme výlevku vodovodu, pracovní »ponk« a další detaily.
 

Nádražní stojan na koncovky a zarážky. Pola G 331758. Koncovky jsou napevno, ale zarážky jsou plně funkční!

Další stojan na koncovky a zarážky je u depa nádraží »Susch«.

Budka traťového telefonu - Pola G 330916. Stavebnice obsahuje nálepky s německým »F«.
 

Lesní srub Pola G 331722. Umístěn nad nádražím »Susch«.

Dřevěný srub je velmi pěkný, pokud se večer rozsvítí, vypadá velmi romanticky.

Lesní posed - Pola G 331848. Součástí je i krmelec pro zvěř.
 

Krmelec i s posedem jsou umístěny nad stanicí »Susch«.

Horská kaplička Pola G 331840. Velmi pěkný model. Je umístěn nad nádražím »Susch«.

Horská kaplička samozřejmě občas zasněží.
 

Boží muka - Pola G 331030. Jde o hotový model. Umístěn je u nádraží »Susch«.

Kamenná kašna s elektrickým čerpadlem - Pola G 331763. Model má elektrický pohon, který přečerpává skutečnou vodu naplněnou do kašny.

Dřevník - Pola G. Jednoduchá stavbička myšlená jako přístavek k libovolné budově.
 

Stavědlo Pola G 331709. Model je umístěn na vjezdovém zhlaví nádraží »Susch«.

Velké stavědlo - Pola G 330915. Stavědlo je umístěno na zhlaví nádraží »Potůčkov«.

Stavědlo - Pola G 330914. Velmi pěkný model stavědla lokálních drah. Použit na nádraží »Terasy«.
 

Stavědlo lze hezky osvětlit - pro noční provoz se vyplatí instalovat i zařízení interiéru a postavit sem i figurku obsluhy.

Stavědlo - Vollmer. Umístěno na nádraží »Vinohrady«.

Když sněží a fouká, nejdou otevřít dveře...
 

Lavička litinová (Pola G 331734), lavička betonová (Pola G 330979) a pravé stojanové hodiny (Pola G 330976) na nástupišti (pola G 330908) nádraží »Terasy«.

železný plot stříbrný - Pola G 330949. Ochrana před vstupem do kolejiště na nádraží »Terasy«.

Pastevecký plot variabilní - Pola G 331742. Použit na mnoha místech trati. Působí jako účinná ochrana proti ptačímu vyhrabávání hlíny na trať (oblíbená činnost kosů).
 

Kamenná zeď se zděnými sloupky - Pola G 331741. Vedle nádražní budovy stanice »Susch«.

Latrína s rolkou a pohozenými novinami - Piko G 62246. Ještě chybí trůnící figurka.

Tankovací stanice pro motorové lokomotivy - Pola G 330921. Umístěna u depa »Zababov«.
 

Zauhlovací zařízení - Pola G 330920. Umístěno parního depa »Zababov«.

Zauhlovací zařízení si zaslouží patinování a naplnění zásobníků pravým uhlím.

Jeřáb je funkční (ruční pohon), za vrátky kobky můžeme umístit lopaty a další nářadí...
 

Točna je rovněž funkční, mosazná kolečka huntů ochotně jedou po kolejích rozchodu 16,5 mm (že by náhodou H0?).

Uhlí v příbalu je něco jako koks, dále je nasypáno černé uhlí z Ostravy a hnědé uhlí ze Sokolova ...

Sada čisticích nástrojů pro dýmnici parní lokomotivy - Pola G 331708. Vedle parního depa »Zababov«.
 

Nástěnná lampa Pola G 330972. Snímek ze stanice »Terasy«.

Lampa na dřevěném sloupu (Pola G 330970) a kamenné arkády (Pola G 331923) na nádraží »Vinohrady«.

Dvouramenná příhradová lampa - Pola G 330971. Použita na nádražích »Susch« a »Terasy«.
 

Rodinný dům - Pola G 330934. Umístěn na trati »Potůčkov« - »Susch«.

Dům má i velkou terasu, součástí modelu je i pískoviště, houpačky, gril a šňůry na prádlo.

Rodinný dům není hrázděný, působí tedy celkem „středoevropsky“.
 

Hájenka - Pola G 331715. Umístěna na trati »Potůčkov« - »Susch«.

Kurník pro slepice - Pola G 330989. Umístěn vedle hájenky. Jednoduchá stavbička na oživení vesnického prostředí.

Součástí stavebnice je souprava »sekání dřeva«. Podlahová deska naopak součástí stavebnice není.
 

Ocelový příhradový most - Pola G 330957. Překonává ve sklonu napájecí potok jezera u stanice »Potůčkov«.

Kamenný viadukt - Pola G 331881. Most této konstrukce je užit jako předpolí dlouhého ocelového mostu a je upraven i do oblouku.

Most ocelový - Pola G 331884. Součást mostu přes potok do jezera.
 

Malá pekárna - model Pola G mimo katalog. Umístěna u vlečky oblasti nádraží »Susch«.

Nádražní WC - Pola G 330903. Umístěno na nádraží »Zababov«. Po dosazení českých nápisů plně použitelné i pro české prostředí.
  

 

logo
logo
logo
TOPlist << ZPĚT
MAPA STRÁNEK PRO SNAZŠÍ ORIENTACI
Firma založena 1994 | DRAH-servis spol. s r. o. | Úlehle 1 | 621 00 | Brno
info@drah-servis.cz | tel.: +420 602 721 272 | fax: +420 541 218 918
Počítadlo přístupů :